A) Úsek odkanalizování a čištění odpadních vod Tab. č.1 ...

vak.cz
  • No tags were found...

A) Úsek odkanalizování a čištění odpadních vod Tab. č.1 ...

P-celk. Nanorg. Ncelk.Účinnost Vstup Výstup Účinnost Vstup Výstup Účinnost Vstup Výstup Účinnost% (mg/l) (mg/l) % (mg/l) (mg/l) % (mg/l) (mg/l) %98,7 20,9 1,80 91,4 42,9 3,8 91,0 147,4 5,2 96,594,1 8,6 0,46 94,6 26,6 8,0 69,9 53,0 10,2 80,797,1 5,3 1,91 64,0 29,7 15,6 47,4 N N NS97,0 29,1 0,50 98,6 212,5 12,4 94,2 N N NS89,4 11,7 0,97 91,7 24,2 6,4 73,6 N N NS86,6 11,8 2,41 79,6 83,6 16,8 79,9 N N NSNS N 1,48 NS N 16,2 NS N N NSNS N 3,15 NS N 43,6 NS N N NSNS N N NS N N NS N N NSNS N N NS N N NS N N NSNS N N NS N N NS N N NS94,1 19,8 6,20 68,7 49,0 4,7 90,4 N N NS

More magazines by this user
Similar magazines