Specifické pokyny pro správný odběr kapilární krve

vfn.cz

Specifické pokyny pro správný odběr kapilární krve

PoznámkyOdběrová osoba není povinna informovat nemocného o povaze požadovaných testů. Tuto informacipacientovi poskytuje lékař. Podobně má odběrová osoba informovat lékaře o námitkách nebo reakcipacienta na vyšetření. Za předcházení kolizím nebo jejich vyřešení (způsobených například odběremkrve na akutní vyšetření při současně probíhající jiné léčebné nebo diagnostické akci) zodpovídá lékař.Odběry krve se řádně plánují tak, aby nedocházelo ke zbytečné anemizaci pacientů (dětský věk,nemocní v těžkých stavech).Odběry krve z centrálních katetrů (v. subclavia a další) nebo z katetrů určených pro parenterálnívýživu se nedoporučují, pokud pro použití těchto míst pro odběr krve nerozhodne lékař. Podobnětomu je při odběrech z kanyl, heparinových zámků, ze spojek dialyzovaných pacientů apod. Při všechtěchto odběrech je nutné krev kontaminovanou výživnými nebo jinými roztoky nechat odtéci dozkumavky, která se na vyšetření nepoužije. Při podávání infuzí není vhodné odebírat krev na laboratorní vyšetření. Doporučený čas pro odběr je 8hodin po ukončení infuze s tukovou emulzí a pro ostatní infuze cca 1 hodinu po skončení. Pokud jeodběr nutný, doporučuje se odebírat krev z druhé ruky nebo z místa pod intravenózní linkou, ale nikdyne proximálně od místa infuze.Jestliže potřebujeme malé množství krve, je možné použít punkci kůže (nejčastěji odběr diabetiků naglykemii a glykovaný hemoglobin). Ke zvýšení prokrvení se používá teplý vlhký obklad 3 min předvlastním odběrem.Odběr se nedoporučuje dělat u vážnějších oběhových poruch, u kterých může nastat ztráta krvev kapilárách. Nevýhodou kapilárního odběru je možnost prostoupení tkáňového moku do rány. Tomůže způsobit problémy při vyšetření (naředění krevního vzorku, aktivace koagulace).K vyšetření se nesmí používat první kapka krve (možnost vyšších hodnot), krev by měla volně vytékat,kapku nevytlačovat (dochází k vytlačení tkáňového moku a tím naředění vzorku – možnost nižšíchhodnot).Chyby vedoucí k hemolýze vzorku – hemolýza vadí většině biochemických, hematologických ahemokoagulačních vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra či plasmy ainterferuje s vyšetřovacím postupem.Hemolýzu způsobuje přítomnost nezaschlého desinfekčního prostředku na jehle nebo pokožce,nebo stékání krve po povrchu kůže s následným zachycenímU dětí se nedoporučuje odběr z centrální části paty (vysoká inervace, poškození šlach, chrupavek) akonečků prstů (tloušťka vhodná pro vpich lancetou je velmi variabilní, možnost poškození, lokálníinfekce a gangrény).Pata novorozence nebo kojence by měla být uchopena pevně mírným stiskem a umístěnímukazováčku v klenbě nohy a palcem pod místem vpichu na kotníku. Vpich by měl být provedenplynule, opatrným pohybem, kolmo k povrchu kůže. Tlak palce by měl být uvolněn v momentě, kdy sekapky krve formují a odtékají do připravené sběrné nádobky. Měli bychom se vyhnout silnémumasírování místa odběru z důvodu možného vzniku hemolýzy nebo vytlačení intersticiální tekutiny dovzorku, což může vést k vzestupu hladiny draselných iontů a hořčíku ve vzorku.Oproti odběru krve ze žíly jsou hladiny některých analytů u této metody rozdílné, např. hladinaglukózy je o 10% vyšší než při odběru ze žíly.60% falešných výsledků je způsobeno nesprávným odběrem!!!

More magazines by this user
Similar magazines