σελιδα 1 απο 19 500 μουταφιδης ζερβου σαμαρα χαλιανδρου ...

dei.gr

σελιδα 1 απο 19 500 μουταφιδης ζερβου σαμαρα χαλιανδρου ...

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19500ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣΖΕΡΒΟΥΣΑΜΑΡΑΧΑΛΙΑΝΔΡΟΥΓΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗΣΜΕΛΕΤΙΔΟΥΗΛΙΑΔΟΥΤΟΛΙΑΔΙΑΜΑΝΤΗΚΟΥΡΗΚΑΛΛΙΑΓΙΑΝΝΙΟΥΚΟΤΖΑΡΑΗ ΚΟΤΣΑΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΛΑΜΠΟΥΔΗΠΕΡΒΑΝΑΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥΠΟΠΚΙΩΣΗΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥΧΑΡΤΑΛΙΔΟΥΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΧΡΗΣΤΟΣΜΑΡΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΦΙΛΙΩΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΕΛΠΙΝΙΚΗΜΑΡΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΘΑΛΕΙΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΟΦΙΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΧΡΥΣΟΥΛΑΕΛΕΝΗΑΡΓΥΡΗΑΝΤΩΝΙΑΑΝΝΑΔΗΜΗΤΡΑΑΘΑΝΑΣΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧΑΡΗΣΧΡΗΣΤΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΠΑΝΑΓΙΚΥΡΙΑΔΗΜΗΤΡΕΥΘΥΜΙΑΘΑΝΑΣΝΙΚΟΛΑΧΡΗΣΤΧΡΗΣΤΒΑΣΙΛΚΩΝΣΤΑΑΣΤΕΡΙΩΑΝΝΗΙΩΑΝΝΗΣΤΑΥΡΑΘΑΝΑΣΧΡΗΣΤΘΕΟΔΩΡΝΙΚΟΛΑΠΑΝΑΓΙΙΩΑΝΝΗ149477214397601006109384110311334115888987787610811190130986778875777813337841208976OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121211121212121212121212121112121212121212121205000000000000000000000040334404000050400000000021220020313302122122222200000020010000000200000000000000000000000000000014,8313,6414,618,2517,814,6316,0714,71819,0818,6616,919,618,713,918,6318,61518,518,518,218,0917,917,816060606051606057606056603260606060606060606060608008008007258008008008008008008008008008007258008008008008008008008008000250000000000000000000000020001501502002000200000025002000000000006030606000600110301101100603060603060606060606000000010000500000000100000000000000000000000000000000296,6272,8292,0365,0356,0292,6321,4294,0360,0381,6373,2338,0392,0374,0278,0372,6372,0300,0370,0370,0364,0361,8358,0356,2420420420420357420420399420420392420224420420420420420420420420420420420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.776,601.772,801.722,001.720,001.713,001.712,601.701,401.693,001.690,001.681,601.675,201.668,001.666,001.654,001.653,001.652,601.652,001.650,001.650,001.650,001.644,001.641,801.638,001.636,20123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 19500ΚΡΙΚΗΗΡΑΚΛΕΙΩΤΟΥΧΡΟΝΗΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΣΠΥΡΟΥΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΓΛΟΥΡΟΒΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΛΙΑΧΑΝΗΜΟΜΤΣΟΥΡΑΒΝΑΛΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΚΙΡΤΣΗΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΚΛΑΚΑΛΑΠΙΣΣΑΡΙΔΟΥΙΩΣΗΦΙΔΟΥΚΟΤΖΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥΔΕΛΛΙΑΚΗΚΑΡΑΜΑΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΦΡΟΔΙΤΗΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΑΜΑΡΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΕΛΕΝΗΦΩΤΕΙΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΕΒΕΛΙΝΑΦΩΤΕΙΝΗΝΙΚΗΜΑΡΙΑΝΙΚΗΦΩΤΕΙΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΕΛΙΝΑ ΣΤΥΛΙΠΟΛΥΞΕΝΗΑΝΝΑΧΡΥΣΟΥΛΑΟΛΓΑΑΘΑΝΑΣΙΑΠΡΟΚΟΠΑΝΑΣΤΑΕΛΕΥΘΕΑΝΔΡΕΑΑΒΡΑΑΙΓΝΑΤΟΔΥΣΣΕΑΛΕΞΑΝΔΑΡΙΣΧΡΗΣΤΑΝΑΣΤΑΠΕΤΡΟΣΞΕΝΟΦΩΝΔΗΜΗΤΡΚΩΝΣΤΑΧΡΗΣΤΑΡΙΣΕΥΑΓΓΜΙΧΑΗΛΖΑΧΑΡΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑΕΛΕΥΘΕ140810219601357971896121575810479191201882100714119561138916145997394290615119771135OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121212121212121212121212111212121212121212121200000000000004000000000000000000000050000000000000200201110024010020100110000000000000000000000200000000000000000000000015,818,2715,11817,8114,7617,718,2716,0916,7219,5417,441818,217,318,9217,2717,11141715,2316,6416,6118,076060606060606054605854601424605160606060606060378008008008008008008008008008008008008007258008008008008008008008008008000000000000000200000000000000000000000025000000000000006000600303030006011003000600300030500000000000000000000000100000000000000000000000000316,0365,4302,0360,0356,2295,2354,0365,4321,8334,4390,8348,8360,0364,0346,0378,4345,4342,2280,0340,0304,6332,8332,2361,442042042042042042042037842040637842098168420357420420420420420420420259ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.586,001.585,401.582,001.580,001.576,201.575,201.574,001.573,401.571,801.570,401.568,801.568,801.568,001.567,001.566,001.565,401.565,401.562,201.560,001.560,001.554,601.552,801.552,201.550,40495051525354555657585960616263646566676869707172ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 19500ΚΟΙΜΤΖΗΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΣΑΚΙΖΛΟΓΛΟΥΜΠΑΤΣΑΡΑΙΕΡΕΜΙΔΟΥΤΑΧΟΥΙΩΑΝΝΙΔΗΣΜΑΚΡΟΝΙΚΟΥΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΟΥΤΖΙΤΖΗΚΑΡΑΠΑΙΟΥΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΖΑΓΓΑΝΑΒΑΡΣΑΜΗΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΤΣΟΓΓΙΔΗΣΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥΕΥΔΟΞΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑΠΟΛΥΞΕΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΑΡΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΑΡΕΤΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚΛΕΟΠΑΤΡΑΧΡΥΣΟΥΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΥΘΥΜΙΑΣΕΒΑΣΤΗΚΛΕΟΝΙΚΗΑΝΤΩΝΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΕΥΡΩΠΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΙΡΗΝΗΕΥΤΥΧΙΑΕΛΙΣΑΒΕΤΛΑΖΑΡΟΣΓΕΩΡΓΙΑΠΕΤΡΟΣΣΩΚΡΑΙΟΡΔΑΓΡΗΓΟΓΕΩΡΓΕΥΑΓΓΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΝΗΠΑΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΒΑΣΙΛΜΙΛΤΙΑΣΤΕΡΘΕΟΦΥΛΝΕΟΦΥΤΧΑΡΑΛΒΑΣΙΛΝΙΚΟΛΑΔΗΜΗΤΡΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΠΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΑΝΔΡΕΑ1139148497011031442120975612397769618689751145792103210518721501101111488929971091809OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111212111212121212121212111212121112129121212121200000000000000000000000000000000040000000040000020200110200111021020002000000000001000000000000000000000000000000000000013,416,3617,0516,2816,2314,721516,1513,0914,0917,51814,1814,0915,516,213,9215,413,2819,57151511,6918,8360606060606059606037486060606060606060476060604880080072580080080080080080080080072580080080072580080057580080080080080000000000000000000000000000000000020000000000200000006006000303006000303030060300600006000000000000500000000000000000000000000000000000000268,0327,2341,0325,6324,6294,4300,0323,0261,8281,8350,0360,0283,6281,8310,0324,0278,4308,0265,6391,4300,0300,0233,8376,6420420420420420420413420420259336420420420420420420420420329420420420336ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.548,001.547,201.546,001.545,601.544,601.544,401.543,001.543,001.541,801.540,801.536,001.535,001.533,601.531,801.530,001.529,001.528,401.528,001.520,601.520,401.520,001.520,001.513,801.512,60737475767778798081828384858687888990919293949596ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 19500ΒΟΓΙΑΤΖΗΤΡΙΓΛΙΝΟΥΚΩΝΣΤΑΔΟΙΡΑΝΛΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΤΣΟΥΛΦΑΤΣΕΡΚΗΤΖΕΛΕΠΗΣΤΖΟΒΑΙΡΗΜΠΑΛΑΣΚΑΓΚΑΤΣΟΥΠΑΣΑΛΙΔΟΥΒΟΥΖΟΥΚΛΑΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣΩΤΗΡΟΥΔΗΜΑΛΚΩΤΗΣΣΤΟΙΟΥ-ΣΤΟΓΙΟΥΡΑΛΛΗΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣΠΑΓΙΔΑΖΟΥΡΖΟΥΒΙΛΗΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣΤΖΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΑΑΝΤΩΝΙΑΚΑΛΛΙΟΠΗΕΛΕΝΗΒΑΡΒΑΡΑΜΑΡΙΑΣΤΥΛΙΑΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΕΥΓΕΝΙΑΜΑΡΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΑΕΥΡΙΠΙΔΗΣΑΝΔΡΕΑΝΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΥΣΤΑΘΙΟΣΜΑΡΙΑΑΘΗΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΕΡΑΣΙΜΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΧΑΡΑΛΑΠΟΣΤΟΝΙΚΟΛΑΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΑΝΔΡΕΑΙΩΑΝΝΗΛΕΟΝΤΙΒΑΣΙΛΧΡΙΣΤΒΑΣΙΛΠΑΝΑΓΙΔΗΜΗΤΡΚΩΝ/ΝΟΣΣΠΥΡΙΝΙΚΟΛΑΕΥΣΤΡΔΗΜΗΤΡΚΑΛΛΙΑΝΑΣΤΑ11311082138896210021125842881108013991479104013781141783139412857541185104410888131518787OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112912121211121211121211121112121112111212121111000000000000000000000000410000000000000000000400002100001100201200012300000000000000000000000000000000000000000000000000015,7218,515,8141417,713,8614,7315,913,6318,0914,213,3816,618,8516,7216,212,214,3813,514,6315,915,2514,85280516060606053606047606057354960606047848606080057580080080072580080072580080072580072580080072580072580080080072572500000000000000000000000020050000000000000000000020000006030000030300060030600003060110000000000000000000000000000000000000000000000000000314,4370,0316,0280,0280,0354,0277,2294,6318,0272,6361,8284,0267,6332,0377,0334,4324,0244,0287,6270,0292,6318,0305,0297,0196035742042042042037142042032942042039924534342042042032956336420420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.510,401.505,001.503,001.500,001.500,001.499,001.497,201.495,601.493,001.492,601.490,801.489,001.487,601.486,001.482,001.477,401.469,001.464,001.462,601.459,001.458,601.454,001.450,001.442,00979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 19500ΣΩΜΑΤΑΡΙΔΟΥΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣΚΑΡΓΙΩΤΟΥΦΙΛΟΓΛΟΥΚΙΒΕΡΤΖΙΚΙΔΟΥΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΦΙΛΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣΓΚΟΥΤΝΑΣΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΣΤΑΜΠΕΛΟΥΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΤΟΥΜΠΟΥΛΗΛΑΛΕΚΟΛΥΑΡΔΟΥΤΟΓΚΟΥΡΗΜΠΑΓΤΖΟΓΛΟΥΠΟΥΡΙΚΑΣΓΚΑΤΖΕΛΗΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΓΕΣΘΗΜΑΝΗΑΒΡΑΑΜΧΡΥΣΟΥΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΘΑΝΑΣΙΑΑΝΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΡΙΑΝΘΗΘΕΟΔΩΡΟΣΑΣΤΕΡΙΟΣΧΡΙΣΤΙΝΑΛΑΡΙΣΑΑΝΤΙΓΟΝΗΜΑΡΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΟΛΓΑΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΚΥΡΙΑΚΗΓΛΥΚΕΡΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΗΒΑΡΒΑΡΑΣΤΑΥΡΓΕΩΡΓΣΤΕΡΓΑΝΤΩΝΙΠΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΒΑΙΟΣΘΕΟΔΩΡΓΕΩΡΓΓΡΗΓΟΑΘΑΝΑΣΘΩΜΑΣΓΕΩΡΓΠΑΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΒΑΣΙΛΣΩΤΗΡΓΕΩΡΓΣΩΚΡΑΕΜΜΑΝΟΥΗΑΝΑΣΤΑΑΘΑΝΑΣ86615051513110991712021129974103488481212191274895134212451058103789110178297661216773OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111112121212121212121212912121212612612121212600000000000000000040000000000000000000005000000410100000300220303241000200000000000200000000000000000000000000020000000019,1814,451719,0918,541717,2218,417,4515,3617,8112,4516,31516,8113,918,2717,715,0913,514,5419,611416,764350383637414036234436603143223044246040412642607258008008008008008008008008008005758008008008003508003508008008008003500000000000000000002000000000000000000000002500000002003003000000110006060011001106011030000600000000000010000000000000000000000000000010000000000383,6289,0340,0381,8370,8340,0344,4368,0349,0307,2356,2249,0326,0300,0336,2278,0365,4354,0301,8270,0290,8392,2280,0335,2301350266252259287280252161308252420217301154210308168420280287182294420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.439,601.439,001.436,001.433,801.429,801.427,001.424,401.420,001.420,001.415,201.408,201.404,001.403,001.401,001.400,201.388,001.383,401.382,001.381,801.380,001.377,801.374,201.374,001.365,20121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 19500ΔΕΛΗΠΑΛΑΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥΓΙΑΛΑΜΙΔΟΥΠΑΝΤΟΥΛΗΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥΚΑΛΑΜΑΡΗΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥΛΑΖΑΡΙΔΟΥΤΣΙΑΜΗΝΩΤΟΥΔΑΑΛΕΞΙΟΥΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥΒΗΧΟΥΔΗΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΠΠΑΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΦΟΡΟΤΖΙΔΟΥΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣΟΦΙΑΕΙΡΗΝΗΠΕΤΡΙΝΗΕΥΘΑΛΙΑ ΜΑΡΙΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΟΦΙΑΕΡΑΣΜΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΜΟΡΦΙΑΑΝΔΡΟΝΙΚΗΕΥΦΡΟΣΥΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧΡΥΣΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΑΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΣΤΕΛΛΑΜΑΡΙΑΝΘΗΦΩΤΕΙΝΗΕΥΘΑΛΙΑΔΗΜΗΤΡΘΕΟΦΙΛΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΝΗΣΥΜΕΩΝΒΣΙΛΕΜΙΧΑΗΛΧΑΡΑΛΧΡΗΣΤΑΝΑΣΤΑΓΕΩΡΓΑΣΤΕΡΔΗΜΗΤΡΑΝΑΣΤΑΝΙΚΗΦΟΒΑΣΙΛΔΗΜΟΣΘΕΕΥΑΓΓΧΡΗΣΤΤΟΥΝΤΟΡΚΩΝΣΤΑΘΕΟΦΙΛΧΡΗΣΤ111879910038641136102984910248941036122511841195111111371194119114981186134711338521196914OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121212121091212128611101212812121212127121200000000000000000000000000040000004400400400000002201100012100000000120000000000000000000000020000000000000000001000002018,8116,2717,2517,217,415,918,517,6316,818,614,518,2118,7213,215,719,229,415,1818,0911,414,713,7718,918,222724210456024252760600423606038020382360016800800800800650575800800800500350725650800800500800800800800800425800800000000000000000000000000000200000000200200002000020000000006060030300003060300000000030600000000000000000000000010000000000000000000050000001000376,2325,4345,0344,0348,0318,0370,0352,6336,0372,0290,0364,2374,4264,0314,0384,4188,0303,6361,8228,0294,0275,4378,0364,418916814703154201681751894204200294252042026601402661614200112ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.365,201.353,401.352,001.344,001.343,001.343,001.338,001.327,601.325,001.322,001.320,001.319,201.318,401.316,001.314,001.304,401.304,001.303,601.301,801.294,001.285,001.280,401.278,001.276,40145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 19500ΜΑΡΙΝΟΥΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣΣΤΟΓΙΟΥΔΗΔΕΓΚΙΑΡΗΠΛΑΣΚΑΣΑΝΔΡΟΥΛΗΚΟΝΙΑΡΗΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΣΚΟΥΛΟΥΔΗΖΛΑΚΙΟΣΤΣΑΚΩΝΑΜΑΡΜΑΓΚΑΒΑΡΔΑΚΑΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥΦΛΕΓΓΑΟΥΡΔΑΠΑΠΠΑΣΥΓΚΟΥΡΛΗΧΡΥΣΙΚΑΚΗΤΟΥΡΝΑΣΜΠΙΤΣΑΝΗΒΟΓΙΑΤΖΗΚΟΡΔΕΝΗΧΝΙΤΙΔΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣΜΑΡΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΔΡΟΜΑΧΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗΗΛΙΑΣΣΤΑΥΡΟΥΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΕΛΠΙΔΑΕΥΑΝΘΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΗΜΗΤΡΑΕΙΡΗΝΗΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΛΛΙΟΠΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΜΑΡΙΑΕΥΔΟΞΙΑΑΝΤΩΝΙΦΩΤΙΟΝΙΚΗΤΑΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΘΕΟΔΩΡΜΑΡΚΟΣΑΝΑΣΤΑΔΗΜΗΤΡΚΩΝ/ΝΟΣΛΕΟΝΤΙΠΑΝΤΕΛΑΝΑΣΤΑΑΣΤΕΡΑΘΑΝΑΣΠΑΝΑΓΙΠΑΝΑΓΙΣΤΕΦΑΙΩΑΝΝΗΧΑΡΑΛΓΕΩΡΓΑΝΑΣΤΑ8518567621478122312361235139813938151349114077112471039966117110591174124882711301299954OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111291271212774121281211121212121212121189000000000000000000000000000000005400000000000410421030022100100100200100300000000000000000000000000300000000000000000000014,31215,715,114,319,7217,1816,8316,911,413,3316,6618,1817,316,4512,714,817,6618,517,8191010,412,63186006024860606002351821823170680120108005758004258008004254252008008005008007258008008008008008008007255005750000000000000000000000000000000025020000000000000200500200603001100060603000300030006000300011000000000000000000000000000150000000000000000000000286,0240,0314,0302,0286,0394,4343,6336,6338,0228,0266,6333,2363,6346,0329,0254,0296,0353,2370,0356,0380,0200,0208,0252,61264200420168564204204200161357561475616111904256084070ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.272,001.265,001.264,001.257,001.254,001.250,401.248,601.241,601.238,001.228,001.227,601.220,201.219,601.218,001.215,001.215,001.215,001.213,201.212,001.212,001.210,001.209,001.208,001.207,60169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 19500ΚΟΤΤΑΓΙΑΛΑΜΑΜΑΝΤΣΟΥΣΑΡΙΔΟΥΚΑΜΠΟΥΡΗΚΑΖΑΜΠΑΛΑΠΑΝΙΔΟΥΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥΚΑΤΣΑΡΑΛΕΚΑΤΗΣΒΑΡΣΑΜΗΠΕΤΚΕΛΗΚΥΡΙΑΖΗΣΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΝΑΣΤΟΥΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΚΑΖΑΝΤΖΗΜΑΝΘΟΣΖΛΑΚΙΟΥΣΙΑΜΒΑΝΟΥΜΑΥΡΙΔΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΣΟΦΙΑΑΘΑΝΑΣΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΦΛΩΡΙΝΑΑΘΑΝΑΣΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛΕΝΗΣΟΥΛΤΑΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΑΙΩΑΝΝΗΣΘΩΜΑΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΕΝΗΕΛΕΝΗΜΑΡΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧΡΗΣΤΟΣΜΑΓΔΑΛΙΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΑΡΓΥΡΩΚΩΝΣΤΑΓΕΩΡΓΑΠΟΣΤΟΑΒΡΑΑΠΕΤΡΟΣΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑΔΗΜΗΤΡΝΙΚΟΛΑΚΥΠΡΙΧΡΗΣΤΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΣΤΑΥΡΙΩΑΝΝΗΛΕΩΝΙΔΕΥΘΥΜΙΑΝΤΩΝΙΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΝΗΠΕΤΡΟΣΜΑΖΕΝΓΕΩΡΓΕΥΑΓΓ138910568501495793140911261525147212921094121214001470130512221159120783710201038144313291284OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121212128712121212121212121212121212121212121200000000000000000000000000000000000000000000000012000100120021011000001010000000000000000000000000000000000000000000000114,5417,2712,4516,0913,916,117,4519,3317,816,2314,0916,115,881418,6171715,3318,331218,314,916,3815,2502211606060001480900090180900800800800800500425800800800800800800800800800800800800800800800800800800000000000000000000000000000000000000000000000000306000030003060006030030300000030050000000000000000000000000000000000000000000000050290,8345,4249,0321,8278,0322,0349,0386,6356,0324,6281,8322,0317,6280,0372,0340,0340,0306,6366,6240,0366,0298,0327,6304,03501547742042042000985606300063012606300ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.205,801.205,401.203,001.198,801.198,001.197,001.191,001.186,601.186,001.184,601.179,801.178,001.177,601.173,001.172,001.170,001.170,001.169,601.166,601.166,001.166,001.161,001.157,601.154,00193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ 19500ΜΑΝΤΖΑΚΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΧΑΤΖΗΚΑΜΑΝΟΥΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥΔΗΜΚΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΗΚΩΤΙΤΣΑΣΖΑΓΚΟΥΝΙΔΟΥΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣΒΑΒΑΛΙΔΟΥΣΑΜΑΛΙΔΟΥΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥΣΑΜΑΡΑΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣΜΑΥΡΙΔΟΥΡΑΛΛΗΑΜΕΡΑΝΗΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΚΥΜΙΩΝΑΚΗΣΜΑΣΤΟΡΕΚΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥΓΡΗΓΟΡΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΙΣΤΕΑΠΟΛΥΞΕΝΗΣΗΜΕΛΑΜΑΡΙΑΣΤΕΛΛΑΜΑΡΙΑΣΤΕΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΔΩΡΑΔΕΣΠΟΙΝΑΔΗΜΗΤΡΑΠΗΝΕΛΟΠΗΝΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΟΔΩΡΑΕΥΤΥΧΙΑΕΠΙΣΤΗΜΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΕΥΘΥΜΙΟΣΝΙΚΟΛΕΤΤΑΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΑΛΕΞΑΝΔΚΩΝΣΤΑΕΥΣΤΡΓΡΗΓΟΙΩΑΝΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΣΤΥΛΙΒΑΣΙΛΔΗΜΗΤΡΚΩΝ/ΝΟΣΖΑΧΑΡΚΩΝ/ΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΣΑΒΒΑΙΩΑΝΝΗΕΥΑΓΓΒΑΣΙΛΠΑΝΑΓΙΧΡΗΣΤΜΑΡΚΟΣΜΙΧΑΗΛΜΙΧΑΗΛ77712301483920885769117314581269102714201010140112831348111011131289955145711691243833941OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112712121212121212121212121212121212712111212600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020010000000000000000000000000000000000000000000000000017,6316,4117,5517,51717,217,1817,117,0913,3316,7216,716,5412,21515,61514,517,514,2717,69,812,815,270570010000100001230003600505680042580080080080080080080080080080080080080080080080042580072580080035000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060003000000000000000000000000000000000000000000000000000352,6328,2351,0350,0340,0344,0343,6342,0341,8266,6334,4334,0330,8244,0300,0312,0300,0290,0350,0285,4352,0196,0256,0305,40399007000070000842100025200350392ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.152,601.152,201.151,001.150,001.147,001.144,001.143,601.142,001.141,801.136,601.134,401.134,001.130,801.128,001.121,001.112,001.100,001.090,001.087,001.085,401.077,001.061,001.056,001.047,40217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ 19500ΚΑΛΛΕΡΓΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΠΑΠΠΑΣΠΑΡΙΣΗΣΚΛΑΓΚΑΣΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥΣΑΡΑΦΗΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΣΑΒΒΙΔΟΥΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥΤΣΙΡΤΣΗΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΦΕΛΕΚΙΔΟΥΝΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΦΩΤΙΑΔΟΥΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΠΕΙΡΟΥΝΙΔΟΥΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣΦΩΤΙΑΔΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΡΘΕΝΑΣΟΥΛΤΑΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΑΤΙΑΝΑΕΥΤΥΧΙΑΕΙΡΗΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΦΩΤΕΙΝΗΣΟΦΙΑΜΑΡΘΑΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΕΛΠΙΝΙΚΗΣΟΦΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΘΕΟΔΩΡΑΣΩΚΡΑΤΗΣΕΛΕΝΗΕΛΕΥΘΕΕΜΜΑΝΟΥΗΝΙΚΟΛΑΠΑΡΙΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΧΡΗΣΤΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΒΑΣΙΛΚΩΝ/ΝΟΣΘΩΜΑΣΓΕΩΡΓΑΝΔΡΕΑΗΛΙΑΣΑΝΑΣΤΑΗΛΙΑΣΚΥΡΙΑΑΣΤΕΡΠΑΝΑΓΙΠΕΤΡΟΣΠΑΥΛΟΣ138088676112207759159697981152790110711927687891416117590987379413001221106411971277OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111110612125756495108451091098668800000000000000000000000000000000000000400000000020001022100002000001010000000000000000000000000000000000000000000000000016,8417,6611,911,9151912,918,3317,6618,118,316,217,91513,516,316,114,718,12018,11814,4519,5049006030603360850218603301000030261826503508008002754252753502005752756505002002756505756505755003503505005000000000000000000000000000000000000000020000000000060000300606030000060000003003000000000000000000000000000000000000000000000000000336,8353,2238,0238,0300,0380,0258,0366,6353,2362,0366,0324,0358,0300,0270,0326,0322,0294,0362,0400,0362,0360,0289,0390,0034300420210420231420563501412642023107000021018212614ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.046,801.046,201.038,001.038,001.025,001.015,001.013,001.007,601.003,20993,00991,00988,00984,00980,00976,00976,00967,00944,00937,00930,00922,00922,00915,00904,00241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 12 ΑΠΟ 19500ΚΑΛΤΣΙΚΗΜΠΑΛΑΦΑΣΚΑΜΕΛΙΔΟΥΜΕΔΕΝΤΖΙΔΟΥΟΥΒΑΛΙΔΟΥΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΧΟΥΝΟΤΑΡΙΔΟΥΤΣΙΛΕΜΠΗΚΑΡΑΜΠΕΤΗΓΡΟΥΤΑΣΑΡΗΓΙΑΝΝΑΚΗΝΙΝΟΥΤΡΟΧΙΔΟΥΚΥΠΡΑΙΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΚΑΡΑΒΙΔΑΤΙΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥΚΑΚΟΥΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΣΧΑΛΙΝΑΝΙΝΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΡΟΙΔΗΑΝΘΟΥΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΤΕΡΙΝΑΔΑΦΝΗΣΤΥΛΙΑΝΗΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΒΑΣΙΛΙΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΕΙΡΗΝΗΘΕΟΔΩΡΑΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΘΕΝΑΜΑΡΙΑΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΟΛΓΑΓΕΩΡΓΠΑΝΤΕΛΑΛΕΞΑΝΔΕΛΕΥΘΕΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΑΣΤΕΡΑΝΘΙΜΟΣΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΧΡΗΣΤΑΛΕΞΑΝΔΣΤΑΜΑΤΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΗΛΙΑΣΘΕΟΔΟΣΙΓΕΩΡΓΔΗΜΟΣΘΕΛΑΜΠΡ9087811004106112497801477890814874125011241450753990132510251214119392111871237123131406OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111118945409600849608095760040000000000000000000000000005000000000000000004001000030121000030000000211000000000000000000000000000000000000000000000001615,6313,317,417,9216,113,51717,718,215,615,711,1819,219,414,5318,4510,618,5417,118,410,614,313,2700600426001760600410942060020295160385005752002752000575350005002005753500500057527542535000200000000000000000000000000000250000000000000000002000030000011003060300000110000000060305000000000000000000000000000000000000000000000000320,0312,6266,0348,0358,4322,0270,0340,0354,0364,0312,0314,0223,6384,0388,0290,6369,0212,0370,8342,0368,0212,0286,0265,400420029442001194204200287063294042001401463357420266ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ900,00887,60886,00873,00852,40852,00845,00839,00834,00814,00812,00801,00798,60797,00792,00790,60789,00787,00785,80781,00781,00769,00766,00761,40265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 13 ΑΠΟ 19500ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΤΟΥΜΠΟΥΛΗΓΥΠΑΚΗΣΣΕΜΕΤΖΗΜΠΑΜΠΑΧΑΝΙΔΟΥΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥΦΩΤΙΑΔΟΥΣΑΡΑΝΤΗΚΟΥΛΙΔΟΥΣΙΩΝΑΚΡΙΤΖΑΚΗΤΡΟΚΑΝΑΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣΓΙΑΝΝΙΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΑΣΛΑΝΙΔΟΥΚΟΡΚΟΤΣΙΔΗΣΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣΧΑΤΖΗΠΕΤΚΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΑΛΙΟΥΡΑΣΓΚΟΥΖΟΥΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΟΛΥΜΠΙΑΜΑΓΔΑΛΗΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΛΕΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΙΛΟΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣΤΥΛΙΑΝΗΕΙΡΗΝΗΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΛΕΝΗΕΙΡΗΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΡΓΥΡΙΟΣΧΡΙΣΤΙΝΑΝΙΚΟΛΕΤΑΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΖΟΥΛΙΕΤΑΣΑΒΒΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΝΙΚΟΛΑΑΘΑΝΑΣΣΩΤΗΡΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΑΘΑΝΑΣΠΑΥΛΟΣΠΟΛΥΚΑΑΠΟΣΤΟΔΗΜΗΤΡΒΑΣΙΛΚΑΡΙΟΔΗΜΗΤΡΧΡΗΣΤΣΤΥΛΙΑΝΕΣΤΗΔΗΜΗΤΡΒΑΣΙΛΧΡΗΣΤΓΚΑΙΟΧΡΥΣΟΣΠΕΤΡΟΣΑΛΕΞΑΝΔ83293887983510759787791345124412381122113410891242103011321246104110521253926104612261172OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111174506065045065450405054000000000000000000000000004400000000300000000400000000200002001000100101000000000000001000000000000002002000300000000000016,314,7101713,912,1818,616,616,917,715,6318,416,615,318,616,1814,4612,8317,516,21715,415,415,4508105606000522173008448193802003242520027503500350275020027503502752002750200027502752000000000000000000000000000020020000000000150000000002000000000060000060003000030003003000000000000000500000000000000010000100000150000000000000326,0294,0200,0340,0278,0243,6372,0332,0338,0354,0312,6368,0332,0306,0372,0323,6289,2256,6350,0324,0340,0308,0308,0309,005670392042000364147492100562833613326601400224ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ751,00750,00745,00732,00728,00723,60722,00707,00702,00701,00696,60689,00682,00661,00628,00626,60625,20619,60616,00599,00584,00583,00538,00533,00289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 14 ΑΠΟ 19500ΗΛΙΑΔΟΥΠΟΤΟΥΡΙΑΔΗΣΠΕΤΡΙΔΗΣΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΟΥΡΟΥΤΣΙΟΥΔΗΣΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣΚΩΣΤΑΚΗΔΑΣΥΡΑΣΤΟΥΜΠΟΣΚΑΙΝΤΑΡΗΜΑΚΟΥΣΗΓΟΥΓΟΥΤΣΑΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑΤΣΙΟΥΚΑΡΗΣΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣΚΟΑΣΙΔΟΥΝΙΚΗΤΑΚΑΛΠΑΞΙΔΗΣΤΣΟΥΚΑΛΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΚΙΟΣΕΔΕΛΛΗΣΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥΒΛΑΧΟΥΜΑΡΙΑΝΘΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΧΡΙΣΤΙΝΑΖΑΚΛΙΝΧΡΗΣΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΛΕΝΗΑΘΑΝΑΣΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΗΛΙΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΦΑΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗΙΣΜΗΝΗΒΑΣΙΛΠΡΟΔΡΧΡΗΣΤΑΘΑΝΑΣΧΡΗΣΤΓΕΩΡΓΠΑΡΑΣΝΙΚΗΦΟΛΕΩΝΙΔΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΒΑΣΙΛΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΝΗΑΠΟΣΤΟΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΗΙΩΑΝΝΗΚΩΝΣ/ΝΟΣ144487815241161795888883968928120015171026116676312401204107112418809651206109513101198OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111105004000000000000000000000000000000000000000000040000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000502000000000000016,4510,719,3316,8314,919,5413,519,710,318,21716,7216,8118,819,519,319,216,116,618,618,418,2717,317,40519240132790120141240008600020027500200000000000000000000000000000000000000000000020000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025001000000000000000329,0214,0386,6336,6298,0390,8270,0394,0206,0364,0340,0334,4336,2376,2190,0386,0384,0322,0332,0372,0368,0365,4346,0348,00351331680911896308409884280005642000140ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ529,00524,00519,60504,60498,00481,80459,00457,00456,00448,00440,00432,40420,20404,20390,00386,00384,00378,00374,00372,00368,00365,40360,00348,00313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 15 ΑΠΟ 19500ΔΟΜΖΑΡΙΔΟΥΑΝΤΖΟΥΡΗΣΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΩΤΗΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΙΤΣΗΣΚΟΥΝΟΥΠΙΔΗΣΚΑΡΑΜΠΕΛΑΚΕΠΕΤΖΗΤΣΟΥΚΑΣΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣΤΑΜΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΜΟΥΛΙΚΑΜΑΝΑΡΩΛΙΑΜΑΚΡΗΠΕΤΚΑΝΙΤΣΑΜΠΑΝΑΒΑΧΑΡΙΔΗΜΟΥΜΑΥΡΙΔΟΥΤΡΟΥΛΙΝΟΣΣΤΑΥΡΙΔΟΥΓΕΩΡΓΑΚΗΤΣΟΥΛΟΥΣΠΥΡΙΔΗΣΕΙΡΗΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΦΩΤΕΙΝΗΝΑΥΣΙΚΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΙΑΚΩΒΟΣΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΙΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΧΡΙΣΤΙΝΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣΟΦΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΜΑΡΙΑΔΗΜΟΣΘΕΟΔΩΡΑΑΝΔΡΕΑΣΜΑΡΙΑΒΑΡΒΑΡΑ-ΜΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΠΥΡΟΣΑΔΑΜΣΩΤΗΡΑΠΟΣΤΟΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΣΠΥΡΙΠΑΝΤΕΛΚΩΝΣΤΑΕΛΕΥΘΕΧΡΗΣΤΧΡΗΣΤΒΑΣΙΛΓΕΩΡΓΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΑΘΑΝΑΣΔΗΜΗΤΡΣΑΒΒΑΘΕΟΚΛΗΕΜΜΑΝΟΥΗΗΡΑΚΛΔΗΜΗΤΡΦΩΤΙΟΙΩΑΝΝΗ1076106912189581117786138311679271060103315121108145413711119144681111621054132895915001402OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ11111111111111111111111100000000012121212121212111210121212121200000000000004000000000000000000000000000600000000000201012114112000000100000000000000000000000000000000000000000000003016,915,915,615,5151214,611,71118,116,1817,3817,1816,2115,214,2714,7818,091717,2716,7618,516,419,5010000006606060601860606006025261700000000000800800800800800800800725800650800800800800800000000000000020000000000000000000000000000030000000000000600300306030301103030600000003000000000000000000000000000000000000000000000001500338,0318,0312,0310,0300,0240,0292,0234,0220,0362,0323,6347,6343,6324,2304,0285,4295,6361,8340,0345,4335,2370,0328,0390,00700000042420420420420126420420420042017518211900ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ338,00325,00312,00310,00300,00300,00292,00264,00262,001.612,001.603,601.597,601.593,601.560,201.554,001.535,401.500,601.461,801.410,001.320,401.317,201.289,001.278,001.220,00337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 16 ΑΠΟ 19500ΜΑΤΣΙΡΟΥΜΑΚΡΗΖΗΣΟΓΛΟΥΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣΛΑΖΑΡΙΔΟΥΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥΑΔΑΜΙΔΗΣΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣΣΤΡΙΒΑΚΑΡΤΑΣΠΟΥΡΠΟΥΤΙΔΗΣΦΑΚΙΝΟΥΝΕΝΟΥΧΑΡΕΛΗΒΕΓΚΟΥΑΜΟΙΡΙΔΟΥΨΑΘΑΚΟΥΤΣΑΥΤΗΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥΜΙΧΑΛΑΙΩΣΗΦΙΔΟΥΖΩΝΤΟΥΣΟΥΜΠΑΣΗΙΩΑΝΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΝΕΣΤΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΗΛΙΑΣΦΩΤΙΟΣΕΛΕΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΟΡΔΑΝΗΣΛΑΜΠΡΙΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΑΜΑΤΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΣΟΦΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΜΑΡΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΑΝΤΩΝΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΓΕΩΡΓΑΡΓΥΡΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΑΓΗΣΙΕΥΡΙΠΘΕΟΔΩΡΠΕΤΡΟΣΒΑΣΙΛΚΩΝΣΤΑΧΡΗΣΤΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑΕΥΣΤΑΑΝΤΩΝΙΧΡΗΣΤΑΛΕΞΑΝΔΘΕΟΔΩΡΔΗΜΗΤΡΗΛΙΑΣ8301170839770131213031403131310237748979391120136785712051231501118711013838118315101428OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1111111111111111111111111212812127129126121212121212612121212126600000000000000000000000004003004000000000000004400000200010000010000000000000000000000010000000000000000000000000000000018,8110,814,519,511,913,8113,81201817,917,517,0916,916,8316,812,5418,115,812,113,613,511,81818,7560600060150060010000580500010080080050080080042580057580035080080080080080080035080080080080080035035000000000000000000000000002000015000200000000000000002002000000060000300000030000000000000000000000005000000000000000000000000000000000376,2216,0290,0390,0238,0276,2276,2400,0360,0358,0350,0341,8338,0336,6336,0250,8362,0316,0242,0272,0270,0236,0360,0375,04204200042010500420070000406035000700ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.218,201.216,001.210,001.190,001.188,001.181,201.181,201.175,001.160,001.158,001.150,001.148,801.138,001.136,601.136,001.130,801.118,001.116,001.077,001.072,001.070,001.036,00980,00925,00361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 17 ΑΠΟ 19500ΚΟΚΚΙΝΟΥΠΟΖΟΓΛΟΥΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΙΑΡΓΚΑΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥΓΚΑΝΤΖΙΑΣΛΑΓΟΣΜΗΤΣΑΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΒΑΡΔΑΓΓΑΛΟΥΛΕΜΟΝΤΖΕΛΗΣΣΙΑΠΑΝΤΑΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΚΑΤΣΑΡΙΜΠΑΣΜΠΡΕΚΗΛΑΓΟΣΧΕΛΙΑΤΣΙΔΟΥΧΑΛΒΑΤΖΗΜΗΤΡΑΚΑΑΓΓΕΛΙΔΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΣΑΧΙΝΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΧΡΥΣΟΥΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΦΡΟΔΙΤΗΔΗΜΗΤΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΕΟΔΩΡΑΙΩΑΝΝΑΒΑΣΙΛΙΚΗΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΥΑΝΘΙΑΜΙΧΑΗΛΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣΙΩΑΝΝΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑΜΑΡΘΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΑΡΙΑΘΩΜΑΣΙΩΑΝΝΗΘΕΟΧΑΡΑΝΤΩΝΙΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΑΝΑΣΤΑΓΕΩΡΓΑΘΑΝΑΣΔΗΜΟΣΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΚΩΝΣΤΑΚΩΝΣΤΑΕΥΑΓΓΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΝΙΚΟΛΑΑΝΑΣΤΑΘΕΟΔΩΡΙΩΑΝΝΗ12031281143015061019130636011151455100582035111561499142591231096412931123143814348181048OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111459510867577760676740044500000000000000000000000004000000000000000004000020000000000000000000000000000000000000000000000000040000300020000000020016,216,715,52010,917,8117,619,417,517,317,317,215,215,5317,812,914,39,619,617,219,75131813,8481500001800000060005004240002002755752756505003504252754254254253500350425350425200002002002750000000000000000000000000200000000000000000002000000600000000000000000000000000000000000000000000000000020000001500001000000000010000324,0334,0310,0400,0218,0356,2352,0388,0350,0346,0346,0344,0304,0310,6356,0258,0286,0192,0392,0344,0395,0260,0360,0276,0336105000012600000042000350028168000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ920,00914,00885,00875,00868,00856,20828,00813,00775,00771,00771,00769,00754,00730,60706,00683,00671,00617,00592,00572,00563,00560,00560,00551,00385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 18 ΑΠΟ 19500ΣΑΚΟΓΛΟΥΣΠΑΝΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥΚΑΡΑΛΗΝΕΝΤΙΔΟΥΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥΚΑΤΣΑΒΟΥΣΠΑΝΟΥΚΑΛΤΣΙΟΣΜΑΝΙΤΣΑΣΑΛΑΣΙΔΟΥΜΑΛΟΥΤΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣΔΗΜΤΣΙΑΔΗΣΤΣΙΝΙΔΗΣΣΤΑΘΗΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΑΒΡΑΜΗΣΤΑΜΠΟΛΤΖΟΓΛΟΥΠΕΤΑΝΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΧΡΥΣΟΥΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛΕΝΗΑΝΝΑΕΛΕΝΗΣΤΑΥΡΟΣΚΟΚΚΩΝΗΣΟΦΙΑΑΡΙΣΤΕΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗΛΑΜΠΡΙΝΗΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΟΛΓΑΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑΚΩΝΣΤΑΑΝΕΣΤΗΔΑΝΙΗΛΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΧΡΗΣΤΑΘΑΝΑΣΙΩΑΝΝΗΑΝΤΩΝΙΓΕΩΡΓΕΜΜΑΝΟΥΗΚΟΣΜΑΣΑΘΑΝΑΣΔΗΜΗΤΡΧΡΗΣΤΝΑΟΥΜΚΩΝ/ΝΟΣΘΕΟΔΩΡΔΙΟΝΥΣΜΙΛΤΙΜΙΧΑΗΛΧΡΗΣΤ1258133914497961229101246501112952129111497821385149211282551199151689914181308122813901254OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ11111111111111111111111140000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000202000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015,817,418,2318,3317,6216,819,581918,818,617,817,2717,2617,217,213,916,616,316,31615,31514,814,101208090000000009000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000316,0348,0364,6366,6352,4336,0391,6380,0376,0372,0356,0345,4345,2344,0344,0278,0332,0326,0326,0320,0306,0300,0296,0282,00840560630000000006300000000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ516,00432,00424,60422,60412,40399,00391,60380,00376,00372,00356,00345,40345,20344,00344,00341,00332,00326,00326,00320,00306,00300,00296,00282,00409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)4ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A433434435436437438439ΚΑΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥΒΕΡΑΝΗΜΠΙΤΣΙΝΗΣΣΙΤΑΡΙΔΗΣΤΣΕΠΛΕΤΙΔΟΥΣΠΑΝΟΥΕΠΩΝΥΜΟΜΠΑΛΑΣΚΑΔΕ500ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΣΟΥΛΤΑΝΑΔΗΜΗΤΡΗΣΜΑΡΙΟΣΕΛΕΝΗΕΥΤΥΧΙΑΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡ4ΟΝΟΜΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΕΥΑΓΓΙΩΑΝΝΗΙΩΑΝΝΗΑΝΑΣΤΑΠΕΤΡΟΣΝΙΚΟΛΑΒΑΣΙΛΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ8001121136810168161340923ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 10000000ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)0000000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)0000000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)0000000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)0000000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ0000000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ13,913,612,2711,4611,4109,4ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)0000000ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)0000000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 80000000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)0000000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)0000000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)0000000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)0000000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)278,0272,0245,4229,2228,0200,0188,02/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)0000000ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ278,00272,00245,40229,20228,00200,00188,00ΣΕΛΙΔΑ 19 ΑΠΟ 19


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 17501ΝΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥΤΟΚΑΛΙΔΟΥΜΕΛΕΤΙΔΟΥΗΛΙΑΔΟΥΔΙΑΜΑΝΤΗΚΟΥΡΗΚΑΛΛΙΑΓΙΑΝΝΙΟΥΚΟΤΖΑΡΑΗ ΚΟΤΣΑΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΛΑΜΠΟΥΔΗΠΕΡΒΑΝΑΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΠΟΠΚΙΩΣΗΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥΧΑΡΤΑΛΙΔΟΥΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΤΣΕΛΕΠΗΚΑΚΑΡΙΚΟΥΑΡΟΥΤΖΙΔΟΥΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥΕΥΘΥΜΙΑΘΕΜΙΔΑΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΕΛΠΙΝΙΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΘΑΛΕΙΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΟΦΙΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΧΡΥΣΟΥΛΑΕΛΕΝΗΑΝΤΩΝΙΑΑΝΝΑΑΡΓΥΡΗΔΗΜΗΤΡΑΑΘΑΝΑΣΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑΝΝΑΠΑΡΘΕΝΑΓΕΩΡΓΙΑΠΡΟΔΡΑΝΤΥΠΑΚΥΡΙΑΔΗΜΗΤΡΑΘΑΝΑΣΝΙΚΟΛΑΧΡΗΣΤΧΡΗΣΤΒΑΣΙΛΚΩΝΣΤΑΑΣΤΕΡΙΩΑΝΝΗΙΩΑΝΝΗΑΘΑΝΑΣΧΡΗΣΤΣΤΑΥΡΘΕΟΔΩΡΝΙΚΟΛΑΠΑΝΑΓΙΙΩΑΝΝΗΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΑΝΑΣΤΑΚΩΝΣΤΑ1188925109384113341158889877876108111901309867757778788133378412089761419114714931178OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112111212121212121212111212121212121212121212121200000000000000000000000044400000504000000000000022023133021222212222232200020100000000020000000000000000000000000000000016,641814,6316,071819,0818,6616,919,618,713,918,6318,618,518,51518,218,0917,917,8117,719,517,0917,0860606060606056603260606060606060606060606046606080072580080080080080080080080072580080080080080080080080080080080080080000000000000000000000000020020020000000250020000000000000006060060110301101100603060606060306060606060110606000010005000000000010000000000000000000000000000000000332,8360,0292,6321,4360,0381,6373,2338,0392,0374,0278,0372,6372,0370,0370,0300,0364,0361,8358,0356,2354,0390,0341,8341,6420420420420420420392420224420420420420420420420420420420420420322420420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.812,801.765,001.712,601.701,401.690,001.681,601.675,201.668,001.666,001.654,001.653,001.652,601.652,001.650,001.650,001.650,001.644,001.641,801.638,001.636,201.634,001.622,001.621,801.621,60123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 17501ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥΣΕΡΑΣΙΔΟΥΚΑΘΑΡΙΟΥΜΑΥΡΙΔΟΥΤΟΥΡΑΣΟΓΛΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΛΑΤΣΚΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥΚΕΧΑΓΙΑΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΥΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΑΠΟΘΑΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥΚΙΤΣΟΛΕΡΗΣΚΡΙΚΗΗΡΑΚΛΕΙΩΤΟΥΧΡΟΝΗΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΣΠΥΡΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣΣΟΦΙΑΜΑΡΙΑΕΙΡΗΝΗΣΟΦΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΣΟΦΙΑΕΛΕΝΗΕΛΕΝΗΘΕΟΔΩΡΑΑΘΗΝΑΜΑΓΔΑΚΥΡΙΑΚΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΥΔΟΞΙΑΙΩΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΦΡΟΔΙΤΗΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΑΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΑΝΔΡΕΑΓΕΩΡΓΕΛΕΥΘΕΒΑΣΙΛΓΕΩΡΓΠΑΝΤΕΛΠΑΝΑΓΙΛΑΖΑΡΝΙΚΟΛΑΒΑΡΣΑΑΝΔΡΕΑΚΩΝ/ΝΟΣΛΑΜΠΡΑΘΑΝΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΙΟΝΥΣΑΧΙΛΛΠΡΟΚΟΠΑΝΑΣΤΑΕΛΕΥΘΕΑΝΔΡΕΑΑΒΡΑΑΙΓΝΑΤ123412101097752767831893898930972979840103511461053764875967140810219601357971896OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111110121212121212121212121211121212121212121212121200000000000000000000000040000000000030000000000002201112122002232000200200000000000000000010000000000000000000000000000017,91716,919,66181817,8116,2717,6316,0916,0919,0815,315,8115,7216,915,5418,5415,818,2715,11817,8114,76596060606060606060606060606060496060606060606060650800800800800800800800800800800800725800800800800800800800800800800800000000000000000000000000200000000000001500000000000006060030303060306060006060110600006000600000000000000000005000000000000000000000000000000358,0340,0338,0393,2360,0360,0356,2325,4352,6321,8321,8381,6306,0316,2314,4338,0310,8370,8316,0365,4302,0360,0356,2295,2413420420420420420420420420420420420420420420343420420420420420420420420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.621,001.620,001.618,001.613,201.610,001.610,001.606,201.605,401.602,601.601,801.601,801.601,601.601,001.596,201.594,401.591,001.590,801.590,801.586,001.585,401.582,001.580,001.576,201.575,20252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 17501ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΓΛΟΥΡΟΒΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΛΙΑΧΑΝΗΜΟΜΤΣΟΥΡΑΒΝΑΛΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΚΙΡΤΣΗΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΚΛΑΚΑΛΑΠΙΣΣΑΡΙΔΟΥΙΩΣΗΦΙΔΟΥΚΟΤΖΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥΚΑΡΑΜΑΛΗΚΟΙΜΤΖΗΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΣΑΚΙΖΛΟΓΛΟΥΜΠΑΤΣΑΡΑΙΕΡΕΜΙΔΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΕΛΕΝΗΦΩΤΕΙΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΕΒΕΛΙΝΑΦΩΤΕΙΝΗΝΙΚΗΜΑΡΙΑΝΙΚΗΦΩΤΕΙΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΕΛΙΝΑ ΣΤΥΛΙΠΟΛΥΞΕΝΗΑΝΝΑΧΡΥΣΟΥΛΑΑΘΑΝΑΣΙΑΕΥΔΟΞΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑΠΟΛΥΞΕΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΑΡΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΟΔΥΣΣΕΑΛΕΞΑΝΔΑΡΙΣΧΡΗΣΤΑΝΑΣΤΑΠΕΤΡΟΣΞΕΝΟΦΩΝΔΗΜΗΤΡΚΩΝΣΤΑΧΡΗΣΤΑΡΙΣΕΥΑΓΓΜΙΧΑΗΛΖΑΧΑΡΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑΕΛΕΥΘΕΠΕΤΡΟΣΣΩΚΡΑΙΟΡΔΑΓΡΗΓΟΓΕΩΡΓΕΥΑΓΓΝΙΚΟΛΑ12157581047919120188210071411956113891614599739429061511113511391484970110314421209756OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121212121212111212121212121212121212111212121200000004000000000000000000000050000000000000000001110024010020101202001100000000000000002000000000000000000000000000000017,718,2716,0916,7219,5417,441818,217,318,9217,2717,11141715,2316,6418,0713,416,3617,0516,2816,2314,721560546058546014246051606060606060376060606060605980080080080080080080072580080080080080080080080080080080072580080080080000000002000000000000000000000000250000000000000000000303030006011003000600300306006000303000000000000000001000000000000000000000000000000000354,0365,4321,8334,4390,8348,8360,0364,0346,0378,4345,4342,2280,0340,0304,6332,8361,4268,0327,2341,0325,6324,6294,4300,042037842040637842098168420357420420420420420420259420420420420420420413ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.574,001.573,401.571,801.570,401.568,801.568,801.568,001.567,001.566,001.565,401.565,401.562,201.560,001.560,001.554,601.552,801.550,401.548,001.547,201.546,001.545,601.544,601.544,401.543,00495051525354555657585960616263646566676869707172ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 17501ΤΑΧΟΥΙΩΑΝΝΙΔΗΣΜΑΚΡΟΝΙΚΟΥΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΟΥΤΖΙΤΖΗΚΑΡΑΠΑΙΟΥΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΖΑΓΓΑΝΑΒΑΡΣΑΜΗΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΤΣΟΓΓΙΔΗΣΒΟΓΙΑΤΖΗΤΡΙΓΛΙΝΟΥΚΩΝΣΤΑΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΤΣΟΥΛΦΑΤΖΕΛΕΠΗΣΤΖΟΒΑΙΡΗΜΠΑΛΑΣΚΑΑΡΕΤΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚΛΕΟΠΑΤΡΑΧΡΥΣΟΥΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΥΘΥΜΙΑΣΕΒΑΣΤΗΚΛΕΟΝΙΚΗΑΝΤΩΝΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΕΥΡΩΠΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΙΡΗΝΗΕΥΤΥΧΙΑΕΛΙΣΑΒΕΤΛΑΖΑΡΟΣΓΕΩΡΓΙΑΑΝΤΩΝΙΑΚΑΛΛΙΟΠΗΒΑΡΒΑΡΑΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΑΙΩΑΝΝΗΠΑΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΒΑΣΙΛΜΙΛΤΙΑΣΤΕΡΘΕΟΦΥΛΝΕΟΦΥΤΧΑΡΑΛΒΑΣΙΛΝΙΚΟΛΑΔΗΜΗΤΡΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΠΑΡΑΣΝΙΚΟΛΑΧΑΡΑΛΑΠΟΣΤΟΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΑΝΔΡΕΑ123977696186897511457921032105187215011011114889299710911131108213881002112588110801399OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111212121211121212111212912121212129121211121112000000000000000000000000004000000004000041000000002001110210200020210011000010000000000000000000000000000000000000000000016,1513,0914,0917,51814,1814,0915,516,213,9215,413,2819,57151511,6915,7218,515,81417,714,7315,913,6360603748606060606060606047606060280516060536060800800800800725800800800725800800575800800800800800575800800725800725800000000000000000000000000002000000000020000002005000000000600030303006030060000600603000303000005000000000000000000000000000000000000000000000323,0261,8281,8350,0360,0283,6281,8310,0324,0278,4308,0265,6391,4300,0300,0233,8314,4370,0316,0280,0354,0294,6318,0272,64204202593364204204204204204204204203294204204201960357420420371420420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.543,001.541,801.540,801.536,001.535,001.533,601.531,801.530,001.529,001.528,401.528,001.520,601.520,401.520,001.520,001.513,801.510,401.505,001.503,001.500,001.499,001.495,601.493,001.492,60737475767778798081828384858687888990919293949596ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 17501ΓΚΑΤΣΟΥΠΑΣΑΛΙΔΟΥΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣΩΤΗΡΟΥΔΗΜΑΛΚΩΤΗΣΣΤΟΙΟΥ-ΣΤΟΓΙΟΥΡΑΛΛΗΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣΠΑΓΙΔΑΖΟΥΡΖΟΥΒΙΛΗΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣΤΖΑΝΗΣΣΩΜΑΤΑΡΙΔΟΥΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣΚΑΡΓΙΩΤΟΥΦΙΛΟΓΛΟΥΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΦΙΛΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣΓΚΟΥΤΝΑΣΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΜΑΡΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΑΕΥΡΙΠΙΔΗΣΑΝΔΡΕΑΝΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΥΣΤΑΘΙΟΣΜΑΡΙΑΑΘΗΝΑΓΕΡΑΣΙΜΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΣΘΗΜΑΝΗΑΒΡΑΑΜΧΡΥΣΟΥΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΝΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΡΙΑΝΘΗΘΕΟΔΩΡΟΣΑΣΤΕΡΙΟΣΧΡΙΣΤΙΝΑΛΑΡΙΣΑΙΩΑΝΝΗΛΕΟΝΤΙΧΡΙΣΤΒΑΣΙΛΠΑΝΑΓΙΔΗΜΗΤΡΚΩΝ/ΝΟΣΣΠΥΡΙΝΙΚΟΛΑΕΥΣΤΡΚΑΛΛΙΑΝΑΣΤΑΣΤΑΥΡΓΕΩΡΓΣΤΕΡΓΑΝΤΩΝΙΝΙΚΟΛΑΒΑΙΟΣΘΕΟΔΩΡΓΕΩΡΓΓΡΗΓΟΑΘΑΝΑΣΘΩΜΑΣΓΕΩΡΓ14791040114178313941285754118510441088151878786615051513110912021129974103488481212191274OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111211111212111211121211111112121212121212121291200000000000000000000000000000000040000000000000002120001230010100003002200000000000000000000002000000000000000000000000018,0914,216,618,8516,7216,212,214,3813,514,6315,2514,8519,1814,451719,091717,2218,417,4515,3617,8112,4516,34760573549606060478606043503836414036234436603180072572580080072580072580080072572572580080080080080080080080080057580000000000000000000000000000000000020000000000000000060306000030601100030030000011000606000000000000000000000001000000000000000000000000000361,8284,0332,0377,0334,4324,0244,0287,6270,0292,6305,0297,0383,6289,0340,0381,8340,0344,4368,0349,0307,2356,2249,0326,032942039924534342042042032956420420301350266252287280252161308252420217ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.490,801.489,001.486,001.482,001.477,401.469,001.464,001.462,601.459,001.458,601.450,001.442,001.439,601.439,001.436,001.433,801.427,001.424,401.420,001.420,001.415,201.408,201.404,001.403,00979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 17501ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΣΤΑΜΠΕΛΟΥΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΤΟΥΜΠΟΥΛΗΛΑΛΕΚΟΛΥΑΡΔΟΥΤΟΓΚΟΥΡΗΓΚΑΤΖΕΛΗΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΔΕΛΗΠΑΛΑΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥΓΙΑΛΑΜΙΔΟΥΠΑΝΤΟΥΛΗΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥΛΑΖΑΡΙΔΟΥΤΣΙΑΜΗΝΩΤΟΥΔΑΑΛΕΞΙΟΥΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥΑΝΤΙΓΟΝΗΜΑΡΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΟΛΓΑΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΚΥΡΙΑΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗΒΑΡΒΑΡΑΣΟΦΙΑΕΙΡΗΝΗΠΕΤΡΙΝΗΕΥΘΑΛΙΑ ΜΑΡΙΣΟΦΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΡΑΣΜΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΜΟΡΦΙΑΑΝΔΡΟΝΙΚΗΕΥΦΡΟΣΥΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧΡΥΣΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩΠΑΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΒΑΣΙΛΣΩΤΗΡΓΕΩΡΓΑΝΑΣΤΑΑΘΑΝΑΣΔΗΜΗΤΡΘΕΟΦΙΛΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑΣΥΜΕΩΝΙΩΑΝΝΗΒΣΙΛΕΧΑΡΑΛΧΡΗΣΤΑΝΑΣΤΑΓΕΩΡΓΑΣΤΕΡΔΗΜΗΤΡΑΝΑΣΤΑΒΑΣΙΛ89513421245105810378911017121677311187991003864102911368498941036122511841195111111371191OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111212126126121261212121291012128611101212120000040000000000000000000005000040004000004400400303241020220110012100000000000000000000000000000020000000000000000000011516,8113,918,2717,715,0913,51416,7618,8116,2717,2517,215,917,418,516,818,614,518,2118,7213,215,79,4432230442460404260272421060452427606004236038800800800350800350800800350800800800800575650800800500350725650800800800000002000000000000000000000002500000200000200000002002000020000110011060110300600606003030003060300000000000000000000000000000001000000000000000000000050300,0336,2278,0365,4354,0301,8270,0280,0335,2376,2325,4345,0344,0318,0348,0370,0336,0372,0290,0364,2374,4264,0314,0188,0301154210308168420280294420189168147042031516818942042002942520266ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.401,001.400,201.388,001.383,401.382,001.381,801.380,001.374,001.365,201.365,201.353,401.352,001.344,001.343,001.343,001.338,001.325,001.322,001.320,001.319,201.318,401.316,001.314,001.304,00121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 17501ΒΗΧΟΥΔΗΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΠΠΑΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΦΟΡΟΤΖΙΔΟΥΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΜΑΡΙΝΟΥΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣΣΤΟΓΙΟΥΔΗΔΕΓΚΙΑΡΗΠΛΑΣΚΑΣΒΟΓΙΑΤΖΗΑΝΔΡΟΥΛΗΚΟΝΙΑΡΗΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΣΚΟΥΛΟΥΔΗΖΛΑΚΙΟΣΤΣΑΚΩΝΑΜΑΡΜΑΓΚΑΒΑΡΔΑΚΑΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥΠΑΠΠΑΦΛΕΓΓΑΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΣΤΕΛΛΑΜΑΡΙΑΝΘΗΦΩΤΕΙΝΗΕΥΘΑΛΙΑΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣΜΑΡΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑΝΔΡΟΜΑΧΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗΗΛΙΑΣΣΤΑΥΡΟΥΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΕΛΠΙΔΑΕΥΑΝΘΙΑΔΗΜΗΤΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΔΗΜΟΣΘΕΕΥΑΓΓΧΡΗΣΤΤΟΥΝΤΟΡΚΩΝΣΤΑΘΕΟΦΙΛΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΦΩΤΙΟΝΙΚΗΤΑΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΧΑΡΑΛΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΘΕΟΔΩΡΜΑΡΚΟΣΑΝΑΣΤΑΔΗΜΗΤΡΚΩΝ/ΝΟΣΛΕΟΝΤΙΠΑΝΤΕΛΑΘΑΝΑΣΑΝΑΣΤΑ14981186134711338521196914851856762147812231130123612351398139381513491140771124711711039OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111212121271212129127121112774121281211121200000000000000000000000040000000000040005400000000012002103000221001000100002000000000000000000000000200030000000000000015,1818,0911,414,713,7718,918,2214,31215,715,114,31019,7217,1816,8316,911,413,3316,6618,1817,314,816,45020382360016186006024188606060023518211788008008008004258008008005758004258007258004254252008008005008007258008000000000000000000000000002000000000000020000025020000000000030600060300110000606030003000030000010000000000000000000000000010000015000000000000000303,6361,8228,0294,0275,4378,0364,4286,0240,0314,0302,0286,0200,0394,4343,6336,6338,0228,0266,6333,2363,6346,0296,0329,00140266161420011212642004201681265642042042001613575614711956ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.303,601.301,801.294,001.285,001.280,401.278,001.276,401.272,001.265,001.264,001.257,001.254,001.251,001.250,401.248,601.241,601.238,001.228,001.227,601.220,201.219,601.218,001.215,001.215,00145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 17501ΤΟΥΡΝΑΣΧΡΥΣΙΚΑΚΗΜΠΙΤΣΑΝΗΚΟΡΔΕΝΗΧΝΙΤΙΔΟΥΓΙΑΛΑΜΑΣΑΡΙΔΟΥΚΑΜΠΟΥΡΗΚΑΖΑΠΟΥΡΙΚΑΣΜΠΑΛΑΠΑΝΙΔΟΥΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥΚΑΤΣΑΡΑΛΕΚΑΤΗΣΒΑΡΣΑΜΗΠΕΤΚΕΛΗΚΥΡΙΑΖΗΣΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΝΑΣΤΟΥΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΜΑΝΤΣΟΥΚΑΖΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΑΚΑΛΛΙΟΠΗΜΑΡΙΑΕΥΔΟΞΙΑΣΟΦΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΦΛΩΡΙΝΑΑΘΑΝΑΣΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛΕΝΗΣΟΥΛΤΑΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΑΙΩΑΝΝΗΣΘΩΜΑΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΕΝΗΕΛΕΝΗΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΕΦΑΠΑΝΑΓΙΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΑΝΑΣΤΑΓΕΩΡΓΑΒΡΑΑΠΕΤΡΟΣΝΙΚΟΛΑΕΜΜΑΝΟΥΗΝΙΚΟΛΑΔΗΜΗΤΡΝΙΚΟΛΑΚΥΠΡΙΧΡΗΣΤΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΣΤΑΥΡΙΩΑΝΝΗΛΕΩΝΙΔΕΥΘΥΜΙΑΝΤΩΝΙΑΠΟΣΤΟΝΙΚΟΛΑ124811748271299954105614957931409766112615251472129210941212140014701305122211591207850837OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121289121287121212121212121212121212121212000000000000000000000000000104000000000000000000000103200100012002101100000000000000000000000000000000000000000000000000017,818,51910,412,6317,2716,0913,916,119,6117,4519,3317,816,2314,0916,115,881418,6171715,3312,4518,33860010011606006000148090009170800800800500575800800500425800800800800800800800800800800800800800800800000000000000000000000000000500200000000000000000000000300110600030000306000603003030000000000000000000000000000000000000000000000000000356,0370,0380,0208,0252,6345,4321,8278,0322,0392,2349,0386,6356,0324,6281,8322,0317,6280,0372,0340,0340,0306,6249,0366,6564200700774204200420009856063000631190ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.212,001.212,001.210,001.208,001.207,601.205,401.198,801.198,001.197,001.192,201.191,001.186,601.186,001.184,601.179,801.178,001.177,601.173,001.172,001.170,001.170,001.169,601.168,001.166,60169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 17501ΖΛΑΚΙΟΥΜΑΝΘΟΣΣΙΑΜΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥΒΑΝΟΥΜΑΥΡΙΔΟΥΜΑΝΤΖΑΚΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΧΑΤΖΗΚΑΜΑΝΟΥΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥΔΗΜΚΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΗΚΩΤΙΤΣΑΣΖΑΓΚΟΥΝΙΔΟΥΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣΣΑΜΑΛΙΔΟΥΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥΣΑΜΑΡΑΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣΜΑΥΡΙΔΟΥΡΑΛΛΗΑΜΕΡΑΝΗΜΑΓΔΑΛΙΝΗΧΡΗΣΤΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΑΡΓΥΡΩΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΙΣΤΕΑΠΟΛΥΞΕΝΗΣΗΜΕΛΑΜΑΡΙΑΣΤΕΛΛΑΜΑΡΙΑΣΤΕΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΕΣΠΟΙΝΑΔΗΜΗΤΡΑΠΗΝΕΛΟΠΗΝΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΟΔΩΡΑΕΥΤΥΧΙΑΕΠΙΣΤΗΜΗΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΜΑΖΕΝΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΕΥΑΓΓΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΑΛΕΞΑΝΔΚΩΝΣΤΑΕΥΣΤΡΓΡΗΓΟΙΩΑΝΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΣΤΥΛΙΒΑΣΙΛΚΩΝ/ΝΟΣΖΑΧΑΡΚΩΝ/ΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΣΑΒΒΑΙΩΑΝΝΗΕΥΑΓΓΒΑΣΙΛ103810201443813132912847771230148392088576911731458126910271010140112831348111011131289955OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121212121212127121212121212121212121212121212700000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000200000000000000000000000000000100000000000000000018,31214,915,916,3815,217,6316,4117,5517,51717,217,1817,117,0913,3316,716,5412,21515,61514,517,501896000570010000100012300036800800800800800800800425800800800800800800800800800800800800800800800425000000000000000000000000000000000000000000000000000030000000000000000000600000000000000000000000000000050000000000000000000366,0240,0298,0318,0327,6304,0352,6328,2351,0350,0340,0344,0343,6342,0341,8266,6334,0330,8244,0300,0312,0300,0290,0350,001266342000399007000070008421000252ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.166,001.166,001.161,001.160,001.157,601.154,001.152,601.152,201.151,001.150,001.147,001.144,001.143,601.142,001.141,801.136,601.134,001.130,801.128,001.121,001.112,001.100,001.090,001.087,00193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ 17501ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΚΥΜΙΩΝΑΚΗΣΜΑΣΤΟΡΕΚΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥΓΡΗΓΟΡΙΟΥΚΑΛΛΕΡΓΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΠΑΡΙΣΗΣΠΑΠΠΑΣΚΛΑΓΚΑΣΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥΣΑΡΑΦΗΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΣΑΒΒΙΔΟΥΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥΤΣΙΡΤΣΗΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥΦΕΛΕΚΙΔΟΥΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΝΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΦΩΤΙΑΔΟΥΠΕΙΡΟΥΝΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΕΥΘΥΜΙΟΣΝΙΚΟΛΕΤΤΑΧΡΙΣΤΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΡΘΕΝΑΣΟΥΛΤΑΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΥΤΥΧΙΑΕΙΡΗΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣΟΦΙΑΦΩΤΕΙΝΗΜΑΡΘΑΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΕΛΠΙΝΙΚΗΣΟΦΙΑΘΕΟΔΩΡΑΠΑΝΑΓΙΧΡΗΣΤΜΑΡΚΟΣΜΙΧΑΗΛΜΙΧΑΗΛΕΛΕΥΘΕΕΜΜΑΝΟΥΗΠΑΡΙΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΧΡΗΣΤΙΩΑΝΝΗΒΑΣΙΛΚΩΝ/ΝΟΣΘΩΜΑΣΑΝΔΡΕΑΓΕΩΡΓΗΛΙΑΣΑΝΑΣΤΑΗΛΙΑΣΚΥΡΙΑΠΑΝΑΓΙ14571169124383394113808861220761775915969798115211927687891175141690987379413001064OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121112126106121257564108410591098600000000000000000000000000000000000000000040000000100200010221002000001100000000000000000000000000000000000000000000000014,2717,69,812,815,2716,8417,6611,911,9151912,918,3317,6616,217,91516,313,516,114,718,1201800505604900603060336021860033100002680072580080035065035080080027542527535020065050020065027557565057550035000000000000000000000000000000000000000000020000000003000600003006060300060000003030000000000000000000000000000000000000000000000000285,4352,0196,0256,0305,4336,8353,2238,0238,0300,0380,0258,0366,6353,2324,0358,0300,0326,0270,0322,0294,0362,0400,0360,00035039203430042021042023142014126420023170000182ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.085,401.077,001.061,001.056,001.047,401.046,801.046,201.038,001.038,001.025,001.015,001.013,001.007,601.003,20988,00984,00980,00976,00976,00967,00944,00937,00930,00922,00217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ 17501ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣΦΩΤΙΑΔΟΥΚΑΛΤΣΙΚΗΜΠΑΛΑΦΑΣΚΑΜΕΛΙΔΟΥΟΥΒΑΛΙΔΟΥΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΧΟΥΚΑΡΑΜΠΕΤΗΓΡΟΥΤΑΣΑΡΗΓΙΑΝΝΑΚΗΝΙΝΟΥΚΥΠΡΑΙΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥΤΙΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΓΥΠΑΚΗΣΧΡΙΣΤΙΝΑΣΩΚΡΑΤΗΣΕΛΕΝΗΧΡΥΣΑΝΘΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝΙΝΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΡΟΙΔΗΑΝΘΟΥΛΑΔΑΦΝΗΣΤΥΛΙΑΝΗΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΒΑΣΙΛΙΚΗΕΙΡΗΝΗΘΕΟΔΩΡΑΜΑΡΙΑΠΑΡΘΕΝΑΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΟΛΓΑΟΛΥΜΠΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΣΤΕΡΠΕΤΡΟΣΠΑΥΛΟΣΓΕΩΡΓΠΑΝΤΕΛΑΛΕΞΑΝΔΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΑΣΤΕΡΓΕΩΡΓΧΡΗΣΤΑΛΕΞΑΝΔΣΤΑΜΑΤΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΘΕΟΔΟΣΙΗΛΙΑΣΓΕΩΡΓΔΗΜΟΣΘΕΛΑΜΠΡΙΩΑΝΝΗΑΘΑΝΑΣ122111971277908781100412497801477890814112414507539901025121411879211237123131406832879OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111168889440960496009670047500000000000000000000000000000000000000000004000400010003012000300000210000010000000000000000000000000000000000000000000018,114,4519,51615,6313,317,9216,113,51717,715,711,1819,219,418,4510,618,417,110,614,313,2716,3103018200604260017604109426009251603801035050050050057520020005753500200575350005753504250020042527500000000000000000000000000000000000000000002000002000003000011003060000110000006030000005000000000000000000000000000000000000000000000362,0289,0390,0320,0312,6266,0358,4322,0270,0340,0354,0314,0223,6384,0388,0369,0212,0368,0342,0212,0286,0265,4326,0200,02101261400420294420011942028706329442006314357420266070ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ922,00915,00904,00900,00887,60886,00852,40852,00845,00839,00834,00801,00798,60797,00792,00789,00787,00781,00781,00769,00766,00761,40751,00745,00241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 12 ΑΠΟ 17501ΣΕΜΕΤΖΗΜΠΑΜΠΑΧΑΝΙΔΟΥΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥΦΩΤΙΑΔΟΥΣΑΡΑΝΤΗΣΙΩΝΑΚΡΙΤΖΑΚΗΤΡΟΚΑΝΑΚΟΥΛΙΔΟΥΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣΓΙΑΝΝΙΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΑΣΛΑΝΙΔΟΥΚΟΡΚΟΤΣΙΔΗΣΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣΧΑΤΖΗΠΕΤΚΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΑΛΙΟΥΡΑΣΓΚΟΥΖΟΥΗΛΙΑΔΟΥΠΟΤΟΥΡΙΑΔΗΣΠΕΤΡΙΔΗΣΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΛΕΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΙΛΟΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣΤΥΛΙΑΝΗΕΙΡΗΝΗΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΛΕΝΗΕΙΡΗΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΡΓΥΡΙΟΣΧΡΙΣΤΙΝΑΝΙΚΟΛΕΤΑΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΖΟΥΛΙΕΤΑΣΑΒΒΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑΜΑΡΙΑΝΘΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΩΤΗΡΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΑΘΑΝΑΣΠΑΥΛΟΣΠΟΛΥΚΑΑΠΟΣΤΟΒΑΣΙΛΚΑΡΙΟΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΧΡΗΣΤΣΤΥΛΙΑΝΕΣΤΗΔΗΜΗΤΡΒΑΣΙΛΧΡΗΣΤΓΚΑΙΟΧΡΥΣΟΣΠΕΤΡΟΣΒΑΣΙΛΠΡΟΔΡΧΡΗΣΤΑΘΑΝΑΣ8351075978779134512441238113410891242112210301132124610411052125392610461226144487815241161OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111110606504065545040505405000000000000000000000000000000000300000000040040000020000001200010010100000000000001000000000000000200200300000000000000001713,912,1818,616,616,917,718,416,615,315,6318,616,1814,4612,8317,516,21715,415,416,4510,719,3316,8356060005221300084481938020005192403500350275020003502752752002750200027502752000275000000000000000000000000000000000150000000000200002000000060000000306000030003003000000000000005000000000000000010000100001500000000000000000340,0278,0243,6372,0332,0338,0354,0368,0332,0306,0312,6372,0323,6289,2256,6350,0324,0340,0308,0308,0329,0214,0386,6336,639204200036414721000562833613326601400035133168ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ732,00728,00723,60722,00707,00702,00701,00689,00682,00661,00647,60628,00626,60625,20619,60616,00599,00584,00583,00538,00529,00524,00519,60504,60265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 13 ΑΠΟ 17501ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΟΥΔΗΣΚΩΣΤΑΚΗΔΑΣΥΡΑΣΤΟΥΜΠΟΣΚΑΙΝΤΑΡΗΜΑΚΟΥΣΗΓΟΥΓΟΥΤΣΑΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑΤΣΙΟΥΚΑΡΗΣΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣΚΟΑΣΙΔΟΥΝΙΚΗΤΑΚΑΛΠΑΞΙΔΗΣΤΣΟΥΚΑΛΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΚΙΟΣΕΔΕΛΛΗΣΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥΒΛΑΧΟΥΔΟΜΖΑΡΙΔΟΥΑΝΤΖΟΥΡΗΣΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΩΤΗΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥΚΟΥΝΟΥΠΙΔΗΣΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣΧΡΙΣΤΙΝΑΖΑΚΛΙΝΧΡΗΣΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΛΕΝΗΑΘΑΝΑΣΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΗΛΙΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΦΑΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗΙΣΜΗΝΗΕΙΡΗΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΦΩΤΕΙΝΗΝΑΥΣΙΚΑΙΑΚΩΒΟΣΧΡΗΣΤΠΑΡΑΣΝΙΚΗΦΟΛΕΩΝΙΔΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΒΑΣΙΛΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΝΗΑΠΟΣΤΟΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΗΙΩΑΝΝΗΚΩΝΣ/ΝΟΣΑΔΑΜΣΩΤΗΡΑΠΟΣΤΟΓΕΩΡΓΣΠΥΡΙ795883968928120015171026116676312401204107112418809651206109513101198107610691218958786OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111140000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000050200000000000000000014,913,519,710,318,21716,7216,8118,819,519,319,216,116,618,618,418,2717,317,416,915,915,615,5120279012014124000860002001000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000002500100000000000000000000298,0270,0394,0206,0364,0340,0334,4336,2376,2190,0386,0384,0322,0332,0372,0368,0365,4346,0348,0338,0318,0312,0310,0240,00189630840988428000564200014007000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ498,00459,00457,00456,00448,00440,00432,40420,20404,20390,00386,00384,00378,00374,00372,00368,00365,40360,00348,00338,00325,00312,00310,00300,00289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 14 ΑΠΟ 17501ΠΑΡΙΤΣΗΣΚΑΡΑΜΠΕΛΑΚΕΠΕΤΖΗΤΣΟΥΚΑΣΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣΤΑΜΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΜΟΥΛΙΚΑΜΑΝΑΡΩΛΙΑΜΑΚΡΗΠΕΤΚΑΝΙΤΣΑΧΑΡΙΔΗΜΟΥΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥΜΑΥΡΙΔΟΥΤΡΟΥΛΙΝΟΣΣΤΑΥΡΙΔΟΥΓΕΩΡΓΑΚΗΤΣΟΥΛΟΥΤΟΥΡΤΟΥΡΗΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΜΑΚΡΗΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣΛΑΖΑΡΙΔΟΥΑΔΑΜΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΙΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΧΡΙΣΤΙΝΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣΟΦΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΔΗΜΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΘΕΟΔΩΡΑΑΝΔΡΕΑΣΜΑΡΙΑΒΑΡΒΑΡΑ-ΜΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΝΙΚΟΛΕΤΤΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΗΛΙΑΣΓΕΩΡΓΠΑΝΤΕΛΚΩΝΣΤΑΕΛΕΥΘΕΧΡΗΣΤΧΡΗΣΤΒΑΣΙΛΓΕΩΡΓΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΑΘΑΝΑΣΣΑΒΒΑΑΝΤΩΝΙΘΕΟΚΛΗΕΜΜΑΝΟΥΗΗΡΑΚΛΔΗΜΗΤΡΦΩΤΙΟΕΥΘΥΜΙΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓ11171383116792710601033151211081454137111198118711162105413289591500147150123117077013121403OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111000012121212121212121210121212121212121212120000000040000000000000000000000000060000000040300010121141100000002000000000000000000000000000000000000000000000030000001514,611,71118,116,1817,3817,1816,2115,214,2718,0912,11717,2716,7618,516,417,5512,8110,819,511,913,8100066060606018606005460252617082800015000080080080080080080080080080065080080080080080080080080080080000000000200000000000000000000000000003000000000020001500003003060303011030300000000600000000000000000000000000000000000000000000000150000000300,0292,0234,0220,0362,0323,6347,6343,6324,2304,0285,4361,8242,0340,0345,4335,2370,0328,0351,0256,2216,0390,0238,0276,2000424204204204201264204200378420175182119056196000105ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ300,00292,00264,00262,001.612,001.603,601.597,601.593,601.560,201.554,001.535,401.461,801.420,001.410,001.320,401.317,201.289,001.278,001.267,001.252,201.216,001.190,001.188,001.181,20313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 15 ΑΠΟ 17501ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥΣΤΡΙΒΑΚΑΡΤΑΣΠΟΥΡΠΟΥΤΙΔΗΣΦΑΚΙΝΟΥΝΕΝΟΥΒΕΓΚΟΥΑΜΟΙΡΙΔΟΥΚΟΥΤΣΑΥΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥΜΙΧΑΛΑΙΩΣΗΦΙΔΟΥΖΩΝΤΟΥΣΟΥΜΠΑΣΗΚΟΚΚΙΝΟΥΠΟΖΟΓΛΟΥΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΙΑΡΓΚΑΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥΛΑΓΟΣΜΗΤΣΑΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΛΕΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΟΡΔΑΝΗΣΛΑΜΠΡΙΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΙΡΗΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΟΦΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΜΑΡΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΑΝΤΩΝΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΧΡΥΣΟΥΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΦΡΟΔΙΤΗΔΗΜΗΤΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΕΟΔΩΡΑΙΩΑΝΝΑΒΑΣΙΛΙΚΗΙΩΑΝΝΗΕΥΡΙΠΘΕΟΔΩΡΠΕΤΡΟΣΒΑΣΙΛΚΩΝΣΤΑΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΕΥΣΤΑΧΡΗΣΤΑΛΕΞΑΝΔΘΕΟΔΩΡΔΗΜΗΤΡΗΛΙΑΣΘΩΜΑΣΙΩΑΝΝΗΘΕΟΧΑΡΑΝΤΩΝΙΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΑΝΑΣΤΑΓΕΩΡΓΑΘΑΝΑΣΔΗΜΟΣ1303102377489793911208571205501111013838118315101428120312811430150610191306111514551005820OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1111111111111111111111117126121212121212121212664595108757700000000000000000000000000000000000044040000000020100001000000200000000000000001000000000000000000000000000000000400030013,811817,917,517,0916,916,812,5415,813,613,511,81818,7516,216,715,52010,917,8119,417,517,317,360060010000000100481500000000425800350800800800800800800800800800350350200275575275650500425275425425000000000000000000000000000000000000200200020000000000600300000300000006000000000000000005000000000000000000000000000000000020000015000276,2360,0358,0350,0341,8338,0336,0250,8316,0272,0270,0236,0360,0375,0324,0334,0310,0400,0218,0356,2388,0350,0346,0346,0420042007000000070033610500000000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.181,201.160,001.158,001.150,001.148,801.138,001.136,001.130,801.116,001.072,001.070,001.036,00980,00925,00920,00914,00885,00875,00868,00856,20813,00775,00771,00771,00337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 16 ΑΠΟ 17501ΒΑΡΔΑΓΓΑΛΟΥΛΕΜΟΝΤΖΕΛΗΣΣΙΑΠΑΝΤΑΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΚΑΤΣΑΡΙΜΠΑΣΜΠΡΕΚΗΛΑΓΟΣΧΕΛΙΑΤΣΙΔΟΥΧΑΛΒΑΤΖΗΜΗΤΡΑΚΑΑΓΓΕΛΙΔΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΣΑΧΙΝΙΔΟΥΣΑΚΟΓΛΟΥΣΠΑΝΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥΝΕΝΤΙΔΟΥΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥΚΑΤΣΑΒΟΥΣΠΑΝΟΥΚΑΛΤΣΙΟΣΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΥΑΝΘΙΑΜΙΧΑΗΛΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣΙΩΑΝΝΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑΜΑΡΘΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛΕΝΗΑΝΝΑΕΛΕΝΗΣΤΑΥΡΟΣΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΚΩΝΣΤΑΚΩΝΣΤΑΕΥΑΓΓΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΝΙΚΟΛΑΑΝΑΣΤΑΘΕΟΔΩΡΙΩΑΝΝΗΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑΚΩΝΣΤΑΑΝΕΣΤΗΔΑΝΙΗΛΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΗΣΤΑΘΑΝΑΣΙΩΑΝΝΗΑΝΤΩΝΙΓΕΩΡΓ3511156149914259123109641293112314381434818104812581339144979612291012111295212911149782OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ11111111111111111111111176067674004454000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000020200000000000000000000000000000002000000002000000000000017,215,215,5317,812,914,39,619,617,219,75131813,815,817,418,2318,3317,6216,81918,818,617,817,27006000500424000012080900000425350035042535042520000200200275200000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000600600000000000000000000000000000000100000000001000000000000000344,0304,0310,6356,0258,0286,0192,0392,0344,0395,0260,0360,0276,0316,0348,0364,6366,6352,4336,0380,0376,0372,0356,0345,4004200035002816800008405606300000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ769,00754,00730,60706,00683,00671,00617,00592,00572,00563,00560,00560,00551,00516,00432,00424,60422,60412,40399,00380,00376,00372,00356,00345,40361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 17 ΑΠΟ 17501ΜΑΝΙΤΣΑΜΑΛΟΥΤΑΣΑΛΑΣΙΔΟΥΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣΤΣΙΝΙΔΗΣΔΗΜΤΣΙΑΔΗΣΣΤΑΘΗΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΑΒΡΑΜΗΣΤΑΜΠΟΛΤΖΟΓΛΟΥΠΕΤΑΝΙΔΟΥΚΑΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥΒΕΡΑΝΗΜΠΙΤΣΙΝΗΣΣΙΤΑΡΙΔΗΣΤΣΕΠΛΕΤΙΔΟΥΣΠΑΝΟΥΜΠΑΛΑΣΚΑΚΟΚΚΩΝΗΑΡΙΣΤΕΑΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΚΥΡΙΑΚΗΛΑΜΠΡΙΝΗΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΟΛΓΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΣΟΥΛΤΑΝΑΔΗΜΗΤΡΗΣΜΑΡΙΟΣΕΛΕΝΗΕΥΤΥΧΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΑΘΑΝΑΣΚΟΣΜΑΣΧΡΗΣΤΚΩΝ/ΝΟΣΝΑΟΥΜΘΕΟΔΩΡΔΙΟΝΥΣΜΙΛΤΙΜΙΧΑΗΛΧΡΗΣΤΕΥΑΓΓΙΩΑΝΝΗΙΩΑΝΝΗΑΝΑΣΤΑΠΕΤΡΟΣΝΙΚΟΛΑΒΑΣΙΛ13851128149211998991516141813081228139012548001121136810168161340923OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ11111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017,2617,217,216,616,316,31615,31514,814,113,913,612,2711,4611,4109,4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000345,2344,0344,0332,0326,0326,0320,0306,0300,0296,0282,0278,0272,0245,4229,2228,0200,0188,0000000000000000000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ345,20344,00344,00332,00326,00326,00320,00306,00300,00296,00282,00278,00272,00245,40229,20228,00200,00188,00385386387388389390391392393394395396397398399400401402ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 3502ΚΑΛΟΓΡΗΑΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥΣΓΟΥΡΙΔΟΥΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΙΩΣΗΦΙΔΟΥΒΟΥΛΓΑΡΗΣΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΥΨΗΛΟΠΟΥΛΟΥΜΕΓΑΛΟΜΜΑΤΗΣΛΙΑΜΤΣΟΣΛΙΟΛΙΟΥΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥΚΟΥΤΡΑΚΑΡΑΤΑΣΙΔΟΥΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΟΥΚΑΤΣΑΓΚΙΩΤΟΥΝΤΩΝΑΜΠΑΗΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΑΜΙΔΑΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΖΗΣΟΓΛΟΥΚΑΖΕΛΙΔΗΣΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΔΡΟΝΙΚΗΙΟΥΛΙΑΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΛΛΑΔΑΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒΑΣΑΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΑΜΑΡΙΚΑΕΙΡΗΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΥΛΙΑΝΗΜΑΛΑΜΑΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΜΑΡΑΓΔΗΜΑΡΙΑΑΝΕΣΤΗΣΣΑΒΒΑΣΑΝΔΡΕΑΕΥΣΤΡΑΠΟΣΤΟΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΔΗΜΗΤΡΑΛΕΞΑΝΔΓΕΩΡΓΠΕΤΡΟΣΘΩΜΑΣΣΤΥΛΙΖΑΧΑΡΜΙΧΑΗΛΕΛΕΥΘΕΝΙΚΟΛΑΚΩΝ/ΝΟΣΑΘΑΝΑΣΕΥΘΥΜΙΘΕΟΔΩΡΣΩΤΗΡΕΥΤΥΧΙΑΡΓΥΡΙΩΑΝΝΗ1384139113779181276137513961358127114661087865137412731490137698814671469903149113958391150OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121212121212121212121212121212121296121281200004000000000000000000045440054000000540004000022311241100033000312000100000000000000000000000000000000000000000000000015,3617,5415,714,8112,751719,415,914,719,91614,7618,117,3613,114,091817,314,2713,316,717,7714,518,816043486060607316049606025181011281160601996008008008008008008008008008008008008008008008008008008005753508008005008000000200000000000000000000020025020020000250200000000250200000200000060601103030601103030000110110000110306000030000000000000000000000000000000000000000000000000307,2350,8314,0296,2255,0340,0388,0318,0294,0398,0320,0295,2362,0347,2262,0281,8360,0346,0285,4266,0334,0355,4290,0376,242030133642042042049217420343420420175126707719677420420133634200ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.787,201.761,801.760,001.746,201.705,001.620,001.597,001.565,001.544,001.541,001.540,001.515,201.447,001.383,201.382,001.358,801.356,001.333,001.310,401.296,001.267,001.218,401.210,001.206,20123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 3502ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΜΗΤΟΥΣΠΙΝΟΥΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣΖΡΑΦΚΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΚΗΡΥΚΟΥΝΕΣΤΩΡΙΔΗΣΔΡΑΚΟΥΜΟΥΣΤΡΗΣΤΟΙΚΟΥΛΑΓΟΣΝΑΣΟΥΣΩΤΗΡΕΛΗΣΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥΜΗΝΑΟΓΛΟΥΜΑΝΙΤΣΑΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣΤΑΜΠΟΛΤΖΟΓΛΟΥΛΑΖΑΡΙΔΟΥΑΔΑΜΙΔΗΣΦΑΚΙΝΟΥΧΡΟΝΗΡΑΛΛΗΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΥΡΙΑΚΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΝΑΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΡΙΔΙΚΗΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΡΕΤΗΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗΑΔΑΜΑΝΤΙΑΚΟΚΚΩΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΗΛΙΑΣΛΑΜΠΡΙΝΗΜΑΡΙΑΑΝΑΣΤΑΘΕΟΔΩΡΔΙΑΜΑΝΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΠΑΥΛΟΣΣΩΤΗΡΚΩΝΣΤΑΚΥΡΙΑΑΝΑΣΤΑΚΩΝΣΤΑΧΡΗΣΤΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΙΕΜΜΑΝΟΥΗΧΡΗΣΤΔΗΜΗΤΡΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΒΑΣΙΛΓΕΩΡΓ1268108480414741332145115421453801141011531115115199414651272138598912671390131214039391489OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒ11111111111111111111111112126121212121212607754000001212121200000000000000000000000030000000000000000000300000100010111002120000000000000000000000000000000002010000000000000000000012,313,817,72121615,814,2714,110,318,1818,8119,417,6115,662017,7617,2616,516,414,811,913,8117,0916,40060600000306000000000001510800800350800800800800800800350042542527520000000800800800800000000000000000000000000150000000000000000000015000000300003003030300060306000000000000000000000000000000000010005000000000000000000000246,0276,0354,4240,0320,0316,0285,4282,0206,0363,6376,2388,0352,2313,2400,0355,2345,2330,0328,0296,0238,0276,2341,8328,0004204200000210420000000000010570ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.196,001.176,001.154,401.132,001.120,001.116,001.115,401.082,001.036,00953,60826,20813,00777,20648,20630,00415,20345,20330,00328,00296,001.188,001.181,201.148,801.128,00252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A4950515253545556575859ΚΑΡΡΑΜΠΑΛΑΦΑΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΙΩΝΑΤΡΟΚΑΝΑΕΠΩΝΥΜΟΑΣΛΑΝΙΔΟΥ502ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΛΟΥΔΗΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣΚΑΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΕΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΤΕΛΒΑΣΙΛΙΚΗΕΛΕΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΝΙΚΟΛΕΤΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΛΕΝΗΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ1ΟΝΟΜΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΕΥΣΤΡΔΗΜΟΣΒΑΣΙΛΔΗΜΗΤΡΑΝΕΣΤΗΜΑΡΙΝΓΕΩΡΓΑΘΑΝΑΣΕΥΑΓΓΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ80778182011341242124610791381952255800ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1129705040000ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)00000000000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)00030000000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)00001000000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)00001000000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ00030000000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ1615,6317,318,415,314,4610,813,118,813,913,9ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)0003048824090ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)800575425027502000000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 800000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)0001500000000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)000030000000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)000050000000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)0001500000000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)320,0312,6346,0368,0306,0289,2216,0262,0376,0278,0278,02/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)000210336561680630ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.120,00887,60771,00689,00661,00625,20472,00430,00376,00341,00278,00ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 3


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 3503ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥΑΣΛΑΝΙΔΟΥΦΩΤΙΑΔΗΑΚΡΙΒΟΥΚΑΡΥΔΗΜΠΕΛΠΑΔΡΟΥΓΚΑΠΛΗΞΙΔΑΔΕΒΕΛΕΓΚΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥΜΕΛΙΔΩΝΗΓΑΡΕΦΗΣΤΑΥΡΙΔΟΥΡΑΠΤΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΜΑΚΡΗΚΑΡΚΑΛΗΣΡΙΖΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΑΡΟΓΛΟΥΠΟΥΡΠΟΥΤΙΔΗΣΑΣΛΑΝΙΔΟΥΜΑΛΟΥΤΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΛΕΝΗΠΑΡΘΕΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΕΩΡΓΙΑΟΛΥΜΠΙΑΒΑΡΒΑΡΑΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΑΡΙΑΜΑΓΔΑΛΗΝΗΒΑΡΒΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΜΑΡΙΑΦΙΛΟΘΕΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΤΕΦΑΝΟΣΦΩΤΕΙΝΗΚΥΡΙΑΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΙΟΡΔΑΝΗΣΧΡΥΣΟΥΛΑΜΑΤΘΙΛΔΗΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΑΡΙΣΜΑΡΚΟΣΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΛΑΖΑΡΕΥΑΓΓΒΑΣΙΛΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣΗΡΑΚΛΑΘΑΝΑΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΑΘΑΝΑΣΧΡΗΣΤΠΕΤΡΟΣΔΙΟΝΥΣΠΑΝΑΓΙ107013511256931107891310141043797853126610189241328847136011701497135914889118971074910OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121212121212121212121212121281212121212121271200000000004000000000000000000304000000004000000022202113021010120020000020000000000010100000000000000300000200000000000017,6618,411819,4615,917,3818,461816,219,8418,1413,0916,716,7615,3717,810,817,61718,2717,617,51516,15160606060841048287302126600080000600800800800800800800800800800800800800800800500800800800800800800800425800000000000020000000000000000000015002000000000020000000006060600603030110060300300306000600000010000000000000500500000000000000015000000100000000000000353,2368,2360,0389,2318,0347,6369,2360,0324,0396,8362,8261,8334,0335,2307,4356,0216,0352,0340,0365,4352,0350,0300,0322,035742042042042056287033619649210147182420005600004200ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.670,201.648,201.640,001.609,201.598,001.533,601.486,201.470,001.460,001.452,801.441,801.371,801.361,001.317,201.307,401.216,001.216,001.208,001.200,001.165,401.152,001.150,001.145,001.122,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 3503ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΕΛΕΝΑΓΑΛΑΝΗΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥΝΑΤΣΙΔΗΣΠΑΠΑΚΩΣΤΑΗΛΙΑΔΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΚΑΡΑΠΑΙΟΥΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥΒΑΡΣΑΜΗΜΠΑΛΑΣΚΑΡΑΛΛΗΚΑΡΓΙΩΤΟΥΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΓΚΟΥΤΝΑΣΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣΦΟΡΟΤΖΙΔΟΥΤΣΑΚΩΝΑΣΠΥΡΙΔΗΣΤΟΥΡΝΑΣΣΑΡΙΔΟΥΛΑΖΑΡΙΔΟΥΑΔΑΜΙΔΗΣΣΤΥΛΙΑΝΗΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΣΤΕΡΓΙΑΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦΩΤΕΙΝΗΕΛΠΙΝΙΚΗΜΑΡΙΑΕΥΘΥΜΙΑΕΥΡΩΠΗΕΥΤΥΧΙΑΓΕΩΡΓΙΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΧΡΥΣΟΥΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΣΤΕΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΩΤΕΙΝΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣΠΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑΗΛΙΑΣΧΑΡΑΛΑΓΑΜΕΜΓΕΩΡΓΕΥΑΓΓΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΚΩΝΣΤΑΑΣΤΕΡΝΙΚΟΛΑΔΗΜΗΤΡΑΝΔΡΕΑΚΩΝ/ΝΟΣΣΤΕΡΓΘΕΟΔΩΡΑΘΑΝΑΣΑΝΑΣΤΑΘΕΟΦΙΛΔΗΜΗΤΡΙΩΑΝΝΗΣΤΕΦΑΑΒΡΑΑΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓ14561057922125912751447841956114515018921399754151397481211371196134914021248149513121403OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1111111111111111111111111112750012121212121212121212121212121212121200000000000000000000000000004000000000004000003001000020100001000001000000000020000000000000000000300000000000000200000019,1811,914,518,114,119,116,0717,314,1815,41513,6312,21718,417,8115,718,913,3319,517,816,0911,913,8100050060606060606060383636002308110157258004252750080080080080080080080080080080080080080080080080080080000000000000000000000000000002000000000000020000000150003000006003000003000000300000000000100000000000000000000015000000000000000100000000383,6238,0290,0362,0282,0382,0321,4346,0283,6308,0300,0272,6244,0340,0368,0356,2314,0378,0266,6390,0356,0321,8238,0276,2000350042042042042042042042026625225200161056770105ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.108,601.068,00865,00672,00482,00382,001.701,401.566,001.533,601.528,001.520,001.492,601.464,001.436,001.420,001.408,201.314,001.278,001.227,601.220,001.212,001.198,801.188,001.181,20252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 3503ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΠΟΖΟΓΛΟΥΜΠΑΛΑΦΑΣΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥΓΚΑΝΤΖΙΑΣΤΙΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥΣΙΑΠΑΝΤΑΣΙΩΝΑΜΠΡΕΚΗΑΣΛΑΝΙΔΟΥΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣΣΑΚΟΓΛΟΥΚΟΥΡΟΥΤΣΙΟΥΔΗΣΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥΣΤΑΘΗΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΩΤΗΠΟΛΥΞΕΝΗΑΝΔΡΟΜΑΧΗΧΡΥΣΟΥΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΘΕΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛΕΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΙΚΟΛΕΤΑΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣΕΛΕΝΗΚΥΡΙΑΚΗΦΩΤΕΙΝΗΑΛΕΞΑΝΔΔΗΜΗΤΡΙΩΑΝΝΗΠΑΝΤΕΛΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΗΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΒΑΣΙΛΚΩΝΣΤΑΑΝΕΣΤΗΒΑΣΙΛΝΙΚΟΛΑΧΡΗΣΤΑΘΑΝΑΣΘΕΟΔΩΡΑΠΟΣΤΟ14831350128178113063609211499113431012461052125879595214181218OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111212598670060044000000000000000000000040000030000000000000000000000000000000000000000000000000030000000017,5514,8116,715,6317,8117,617,115,5318,414,314,4617,515,814,918,81615,6001500182603548380000080080027557550035042500350002002000000000000000000000000200000001500000000000000000000000000000000000000000000000000015000000000351,0296,2334,0312,6356,2352,0342,0310,6368,0286,0289,2350,0316,0298,0376,0320,0312,0001050012614420213533626600000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ11111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.151,001.096,20914,00887,60856,20828,00781,00730,60689,00671,00625,20616,00516,00498,00376,00320,00312,004950515253545556575859606162636465ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 4504ΧΑΛΒΑΤΖΗΤΣΙΡΤΟΥΣΑΜΑΛΕΚΗΜΑΝΑΡΩΛΙΑΠΕΤΚΑΝΙΤΣΑΜΠΑΝΑΒΑΚΟΣΜΑΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗΚΟΣΜΑΡΙΚΟΥΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣΓΚΟΓΚΟΣΗΜΠΑΖΑΚΟΥΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΑΠΟΣΤΟΛΑΣΤΙΝΗΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΓΚΑΓΚΑΝΟΥΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥΤΡΟΥΛΙΝΟΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΖΙΑΓΚΑΛΟΥΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΔΡΟΥΓΚΑΛΙΟΛΙΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΜΑΡΙΑΝΘΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΥΦΡΟΣΥΝΗΧΡΥΣΟΥΛΑΜΑΡΙΑΑΣΤΕΡΙΑΜΑΡΙΑΜΑΡΟΥΔΑΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑΑΝΝΑΔΑΦΝΗΟΛΓΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΝΔΡΕΑΣΣΤΕΛΛΑΕΛΕΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΑΡΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΑΘΑΝΑΣΔΗΜΗΤΡΧΡΗΣΤΠΕΤΡΟΣΑΘΑΝΑΣΔΗΜΗΤΡΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΑΝΑΣΤΑΑΣΤΕΡΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΜΟΣΧΟΣΡΗΓΑΣΒΑΣΙΛΕΥΚΛΕΙΕΜΜΑΝΟΥΗΔΗΜΗΤΡΜΑΡΚΟΣΚΩΝΣΤΑΓΕΩΡΓΒΑΣΙΛ1160114413681454111914461343110414071099136213631096123293712271106136110541101901105913221224OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121212121112101212111012101212121112121211121200040000000000000000000000000000400000000000000012041200100200000100201200000001000000000000000000000000000000000000000018,2716,2217,316,2114,2714,7817,3817,414,8116,31415,8415,1816,919,7214,8118,6614,117,2713,0617,7817,4517,815,960606018606050602044605645602836254325306220080080080080080072580065080080072565080065080080080072580080080072580080000020000000000000000000000000000002000000000000000003060011030600030006000000300060030600000000500000000000000000000000000000000000000000365,4324,4346,0324,2285,4295,6347,6348,0296,2326,0280,0316,8303,6338,0394,4296,2373,2282,0345,4261,2355,6349,0356,0318,04204204201264204203504201403084203923154201962521753011752104215400ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.615,401.604,401.566,001.560,201.535,401.500,601.497,601.468,001.466,201.434,001.425,001.418,801.418,601.408,001.390,401.348,201.348,201.338,001.320,401.271,201.257,601.228,001.186,001.178,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 4504ΚΑΡΤΑΣΧΑΡΕΛΗΒΑΤΑΛΗΔΗΜΑΚΑΨΑΘΑΤΖΙΑΤΖΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥΜΠΑΚΑΑΓΚΟΡΤΖΑΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΠΡΑΒΗΤΙΑΝΟΥΠΑΝΤΑΛΗΚΩΣΤΑΚΗΚΥΡΙΑΖΗΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΑΒΡΑΜΗΜΠΙΤΣΙΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΚΑΡΑΠΑΙΟΥΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥΚΑΡΓΙΩΤΟΥΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΓΚΟΥΤΝΑΣΛΑΖΑΡΙΔΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΑΟΛΓΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΑΜΑΡΙΑΣΟΦΙΑΜΑΡΙΑΓΕΡΑΚΙΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤΑΜΑΤΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΗΣΜΑΡΙΑΕΥΘΥΜΙΑΕΥΡΩΠΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΣΤΕΡΙΟΣΑΝΔΡΟΝΙΚΗΘΕΟΔΩΡΧΡΗΣΤΑΣΤΕΡΑΝΤΩΝΙΝΙΚΟΛΑΚΩΝΣΤΑΧΡΗΣΤΔΙΟΝΥΣΑΝΤΩΝΙΔΗΜΗΤΡΧΡΗΣΤΠΑΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΜΙΛΤΙΙΩΑΝΝΗΚΩΝΣΤΑΑΣΤΕΡΝΙΚΟΛΑΣΤΕΡΓΘΕΟΔΩΡΑΘΑΝΑΣΑΝΑΣΤΑ77413671321133812311515101312881413100913691092144113151105122813689561145150115139748121225OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒ11111111111111111111111161212126612121159800000121212121212600000000000000000000000000000000000000000000000410000000030010000010100200000000000000000000000000000000000000000000000017,916,8316,41618,117,1813,612,713,1818,4612,9116,217,0717,516,91512,2717,314,1815,41718,417,8114,56000058600084027196080006060603836366035080080080035035080080072527557550000000800800800800800800350000000000000000000000000000000000000000000000002003000000000110003000000300300060000000000000000000000000000000000000000000000000358,0336,6328,0320,0362,0343,6272,0254,0263,6369,2258,2324,0341,4350,0338,0300,0245,4346,0283,6308,0340,0368,0356,2290,0420000406420005628018913342056000420420420266252252420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.158,001.136,601.128,001.120,001.118,001.113,601.072,001.054,001.044,601.034,201.022,20957,00791,40406,00338,00300,00245,401.566,001.533,601.528,001.436,001.420,001.408,201.320,00252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 4504ΖΗΣΟΓΛΟΥΣΑΡΙΔΟΥΛΑΖΑΡΙΔΟΥΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣΚΕΛΙΑΦΑΝΟΥΜΑΥΡΙΔΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΠΟΛΙΤΟΥΦΑΚΙΝΟΥΑΜΕΡΑΝΗΜΙΧΑΛΑΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΜΠΑΛΑΦΑΣΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥΤΙΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥΚΑΡΑΒΛΑΧΙΩΤΗΣΤΡΟΚΑΝΑΑΣΛΑΝΙΔΟΥΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥΚΟΜΠΟΥΡΗΑΝΕΣΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑΦΩΤΙΟΣΕΥΘΥΜΙΑΑΡΓΥΡΩΠΟΛΥΞΕΝΗΣΑΡΡΑΓΙΝΑΛΑΜΠΡΙΝΗΕΠΙΣΤΗΜΗΔΕΣΠΟΙΝΑΜΑΡΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΑΜΑΡΙΑΠΑΡΘΕΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΝΙΚΟΛΕΤΑΠΕΤΡΟΣΜΑΡΙΑΕΛΕΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΡΓΥΡΑΒΡΑΑΓΕΩΡΓΑΓΗΣΙΣΕΡΑΦΕΥΑΓΓΑΛΕΞΑΝΔΒΑΣΙΛΒΑΣΙΛΒΑΣΙΛΑΛΕΞΑΝΔΠΑΡΑΔΑΣΤΕΡΠΑΝΤΕΛΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΑΝΕΣΤΗΒΑΣΙΛΔΑΝΙΗΛΑΘΑΝΑΣΙΩΑΝΝΗ839149513121313110012841483136593995583882812217811306780921111412421246105212299521445OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111812129121212612712969807850000000000000000000000000000000340000000000000000000000000000020000030010020000000000000000000010000000000100000000000000000014,516,0911,92015,1815,217,551917,0917,513,518,0918,115,6317,8116,117,11215,314,4617,517,6218,816,386011009006013604300060200483800050080080057580080080035080042580057535057550004255002750000000000000000000000000000000150200000000000000000000000000000006000000110003000600000000000000000000050000000000050000000000000000000290,0321,8238,0400,0303,6304,0351,0380,0341,8350,0270,0361,8362,0312,6356,2322,0342,0240,0306,0289,2350,0352,4376,0327,6420770063004207252028210004201400336266000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.210,001.198,801.188,001.175,001.166,601.154,001.151,001.150,001.148,801.087,001.070,00964,80922,00887,60856,20852,00781,00740,00661,00625,20616,00412,40376,00327,60495051525354555657585960616263646566676869707172ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A73747576ΕΠΩΝΥΜΟΔΗΜΤΣΙΑΔΗΣΣΤΑΜΠΟΛΤΖΟΓΛΟΥΚΑΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥΜΠΑΛΑΣΚΑΔΕ504ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ1ΟΝΟΜΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΝΑΟΥΜΜΙΧΑΗΛΕΥΑΓΓΒΑΣΙΛΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ15161390800923ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 10000ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)0000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)0000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)0000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)0000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ0000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ16,314,813,99,4ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)0000ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)0000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 80000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)0000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)0000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)0000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)0000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)326,0296,0278,0188,02/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)0000ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ326,00296,00278,00188,00ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 4


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 4505ΛΙΟΛΙΟΥΜΟΥΛΙΚΑΣΑΜΑΛΕΚΗΠΑΝΤΣΗΠΕΤΚΑΝΙΤΣΑΜΠΑΝΑΒΑΚΟΣΜΑΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣΓΚΟΓΚΟΣΗΜΠΑΖΑΚΟΥΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΑΠΟΣΤΟΛΑΣΤΙΝΗΓΚΑΓΚΑΝΟΥΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥΤΡΟΥΛΙΝΟΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΖΙΑΓΚΑΛΟΥΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΚΑΡΤΑΣΧΑΡΕΛΗΔΗΜΑΚΑΨΑΘΑΣΤΥΛΙΑΝΗΧΡΙΣΤΙΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΩΤΕΙΝΗΧΡΥΣΟΥΛΑΜΑΡΙΑΑΣΤΕΡΙΑΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑΑΝΝΑΔΑΦΝΗΟΛΓΑΜΑΡΙΑΑΝΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΝΔΡΕΑΣΣΤΕΛΛΑΕΛΕΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΑΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΧΡΗΣΤΔΗΜΗΤΡΑΘΑΝΑΣΔΗΜΗΤΡΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΑΣΤΕΡΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΜΟΣΧΟΣΒΑΣΙΛΕΥΚΛΕΙΕΜΜΑΝΟΥΗΔΗΜΗΤΡΜΑΡΚΟΣΚΩΝΣΤΑΘΕΟΔΩΡΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΝΙΚΟΛΑ150911081368147611191446134311041099136213631096123293711061361105411019011059774136713381231OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111191212121211121012111012101212111212121161212600000000000000000000000070000000000000000000000031011200002000010020100000000001000000000000000000000000000000000000000016,3817,1817,315,0914,2714,7817,3817,416,31415,8415,1816,919,7218,6614,117,2713,0617,7817,4517,916,831618,15660606060605060446056456028254325306226000585758008008008007258006508007256508006508008007258008008007253508008003500000000000000000000000003500000000000000000000000011030030306000006000003000600300000000000500000000000000000000000000000000000000000327,6343,6346,0301,8285,4295,6347,6348,0326,0280,0316,8303,6338,0394,4373,2282,0345,4261,2355,6349,0358,0336,6320,0362,03924204204204204203504203084203923154201961753011752104215442000406ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.754,601.593,601.566,001.551,801.535,401.500,601.497,601.468,001.434,001.425,001.418,801.418,601.408,001.390,401.348,201.338,001.320,401.271,201.257,601.228,001.158,001.136,601.120,001.118,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 4505ΤΣΙΠΕΛΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥΜΠΑΚΑΑΓΚΟΡΤΖΑΠΡΑΒΗΤΙΑΝΟΥΚΩΣΤΑΚΗΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΜΗΚΕΣΧΑΜΠΕΖΟΣΚΥΡΙΑΖΗΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΜΠΙΤΣΙΝΗΣΗΛΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΚΑΡΑΠΑΙΟΥΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥΤΡΙΓΛΙΝΟΥΜΠΑΛΑΣΚΑΚΑΡΓΙΩΤΟΥΓΚΟΥΤΝΑΣΤΟΓΚΟΥΡΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣΑΝΝΑΣΟΦΙΑΜΑΡΙΑΓΕΡΑΚΙΝΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΣΙΛΕΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΗΣΕΛΠΙΝΙΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΑΡΙΑΕΥΘΥΜΙΑΕΥΡΩΠΗΑΝΤΩΝΙΑΓΕΩΡΓΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΑΣΤΕΡΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗΑΝΔΡΟΝΙΚΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΧΡΗΣΤΔΙΟΝΥΣΑΝΤΩΝΙΧΡΗΣΤΑΘΑΝΑΣΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΑΡΙΣΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΒΑΣΙΛΚΩΝΣΤΑΑΣΤΕΡΝΙΚΟΛΑΑΠΟΣΤΟΑΝΔΡΕΑΣΤΕΡΓΑΘΑΝΑΣΓΕΩΡΓΑΝΑΣΤΑΑΝΑΣΤΑ1314101312881413136914419361327843131511051368841151295611451501108213991513812101712251137OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ11111111111111111111111112121211908440001212121212912121212612000000000000000000000000000000040000000001000004400000100000021010201012000000000000020000000000000000000000000000000000011,6313,612,713,1812,9117,0711,816,715,1617,516,912,2716,0717,3817,314,1815,418,513,631717,8113,514,515,790082760001580060606060600603836406008008008007255750500200200000800800800800800575800800800800350800000000000000000000000000000000020000000000050000002002000000030000000603003006003003060000000000000010000000000000000000000000000000000000232,6272,0254,0263,6258,2341,4236,0334,0303,2350,0338,0245,4321,4347,6346,0283,6308,0370,0272,6340,0356,2270,0290,0314,063005618942000105560042042042042042004202662522804200ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.095,601.072,001.054,001.044,601.022,20791,40736,00734,00608,20406,00338,00245,401.701,401.597,601.566,001.533,601.528,001.505,001.492,601.436,001.408,201.380,001.320,001.314,00252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 4505ΒΟΓΙΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΣΠΥΡΙΔΗΣΖΗΣΟΓΛΟΥΣΑΡΙΔΟΥΛΑΖΑΡΙΔΟΥΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣΜΑΥΡΙΔΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΠΟΛΙΤΟΥΦΑΚΙΝΟΥΑΜΕΡΑΝΗΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥΜΙΧΑΛΑΣΟΥΜΠΑΣΗΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΜΠΑΛΑΦΑΣΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥΓΚΑΝΤΖΙΑΣΤΙΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥΚΑΡΑΒΛΑΧΙΩΤΗΣΣΙΩΝΑΤΡΟΚΑΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΑΣΙΛΙΚΗΣΠΥΡΟΣΑΝΕΣΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑΦΩΤΙΟΣΑΡΓΥΡΩΠΟΛΥΞΕΝΗΣΑΡΡΑΓΙΝΑΛΑΜΠΡΙΝΗΕΠΙΣΤΗΜΗΒΑΣΙΛΙΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΑΝΤΩΝΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΑΜΑΡΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΘΕΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΛΕΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΧΑΡΑΛΘΕΟΔΩΡΙΩΑΝΝΗΑΡΓΥΡΑΒΡΑΑΓΕΩΡΓΑΓΗΣΙΕΥΑΓΓΑΛΕΞΑΝΔΒΑΣΙΛΒΑΣΙΛΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΙΑΛΕΞΑΝΔΗΛΙΑΣΑΣΤΕΡΠΑΝΤΕΛΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΒΑΣΙΛΔΗΜΗΤΡ113013981402839149513121313128414831365939955871838142812217811306780360921111411341242OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1111111111111111111111111171281212912126127121266980678050000000000000000000000004000034000000040000000300210000000020000003000010000000000000000000000010000000100000000000000301016,8319,514,516,0911,92015,217,551917,0917,512,113,518,7518,115,6317,8116,117,617,11218,415,31860060110000601365003000601820307254258005008008005758008003508004258008003503505755000350425500027500000000000000000000000020000001502000000000200000000015000603000000000600000001100000300000000000000000000000050000000050000000000000001500200,0336,6390,0290,0321,8238,0400,0304,0351,0380,0341,8350,0242,0270,0375,0362,0312,6356,2322,0352,0342,0240,0368,0306,012642004207700004207252350021000420126140210ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.251,001.241,601.220,001.210,001.198,801.188,001.175,001.154,001.151,001.150,001.148,801.087,001.077,001.070,00925,00922,00887,60856,20852,00828,00781,00740,00689,00661,00495051525354555657585960616263646566676869707172ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A7374757677787980ΕΠΩΝΥΜΟΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣΑΓΓΕΛΙΔΗΣΚΟΥΡΟΥΤΣΙΟΥΔΗΣΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥΚΟΜΠΟΥΡΗΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΩΤΗΜΠΑΛΑΣΚΑΔΕ505ΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΛΕΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΦΩΤΕΙΝΗΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡ1ΟΝΟΜΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΒΑΣΙΛΑΝΑΣΤΑΧΡΗΣΤΑΝΕΣΤΗΑΘΑΝΑΣΙΩΑΝΝΗΑΠΟΣΤΟΒΑΣΙΛΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ1052143479579695214451218923ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 104400000ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)00000000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)00000000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)00000000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)00000000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ02000000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ17,51314,918,3318,816,3815,69,4ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)380080000ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)020020000000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 800000000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)00000000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)00000000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)00000000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)0100000000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)350,0260,0298,0366,6376,0327,6312,0188,02/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)26600560000ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ616,00560,00498,00422,60376,00327,60312,00188,00ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 4


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 6506ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥΣΤΕΡΓΙΟΥΜΗΤΣΙΟΚΑΠΑΚΕΡΟΓΛΙΔΟΥΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΥΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΤΣΑΜΟΥΡΙΔΟΥΣΕΡΙΦΗΟΥΖΟΥΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜΑΚΡΗΝΙΚΟΥΤΣΙΑΟΥΣΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΖΟΥΖΟΣΜΠΕΛΛΟΥΖΙΑΚΑΤΖΗΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΤΣΑΚΜΑΚΗΧΑΣΙΩΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΑΡΙΑΦΩΤΕΙΝΗΟΥΡΑΝΙΑΑΝΑΤΟΛΗΚΑΛΛΙΟΠΗΚΥΡΙΑΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΘΕΟΠΙΣΤΗΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΣΟΦΙΑΑΝΔΡΟΜΑΧΗΤΑΤΙΑΝΗΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΟΦΙΑΕΥΛΟΓΙΑΙΩΑΝΝΗΣΣΥΜΕΛΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΥΛΑΜΠΙΑΒΑΙΑΒΑΣΙΛΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣΣΤΕΦΑΚΥΡΙΑΓΕΩΡΓΟΔΥΣΣΕΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΕΜΜΑΝΟΥΗΒΑΣΙΛΓΕΩΡΓΕΜΜΑΝΟΥΗΑΝΔΡΕΑΙΩΑΝΝΗΑΣΤΕΡΝΙΚΟΛΑΠΑΝΑΓΙΖΗΣΗΣΧΡΗΣΤΑΓΑΠΙΣΠΥΡΟΠΑΝΑΓΙΑΠΟΣΤΟ128214351015144015221298995934143112651507137112951356144810451022130713351404998125714141262OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121112121212121111111211121212121212121212121200000000000000000000000040436400007004400000004012012020220120010000011000010000000000000000000000000000000000000000000017,632016,218,3819,3819,451618,5418,8518,7216,315,217,118,81814,416,8115,116,1519,5817,0915,516,417,75606058341133606060602360602426605660553440408378008007258008008008008007257257258007258008008008008008008008008008008000000000000000000000000002000200150300200000035000200200000000020003060030600600606003060003000000303000005000000000000000000000000000000000000000000000352,6400,0324,0367,6387,6389,0320,0370,8377,0374,4326,0304,0342,0376,0360,0288,0336,2302,0323,0391,6341,8310,0328,0355,04204204062387723142042042042016142042016818242039242038523828028056259ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.802,601.680,001.655,001.635,601.624,601.620,001.600,001.590,801.582,001.579,401.562,001.554,001.547,001.544,001.542,001.538,001.528,201.522,001.508,001.429,601.421,801.420,001.414,001.414,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 6506ΚΑΛΥΒΑΚΙΡΕΜΙΤΣΙΟΓΛΟΥΚΑΜΠΕΡΗΑΠΟΣΤΟΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΑΒΡΑΜΙΔΟΥΤΟΖΙΟΥΜΕΤΑΞΙΔΟΥΚΟΥΓΙΑΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥΜΗΤΡΑΓΚΑΤΣΙΩΛΗΤΟΥΝΑΜΟΙΡΑΛΗΖΙΑΜΠΑΕΛΙΣΣΑΙΟΥΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣΤΟΥΡΤΟΥΡΗΚΕΣΚΙΛΙΔΟΥΚΑΡΑΜΠΕΡΗΚΟΤΛΙΔΑΠΛΑΣΤΗΡΑΣΠΥΡΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΓΕΩΡΓΙΑΕΛΕΝΗΘΩΜΑΙΣΡΑΧΗΛΣΟΥΛΤΑΝΑΤΑΤΙΑΝΑΑΡΕΤΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΡΤΕΜΙΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΒΙΚΤΩΡΙΑΕΥΡΩΠΗΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΑΡΙΑΤΑΤΙΑΝΗΣΟΥΛΤΑΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΥΡΟΣΑΘΑΝΑΣΣΤΑΥΡΘΕΟΦΑΝΗΠΑΡΜΕΝΚΩΝΣΤΑΕΥΣΤΑΙΩΑΝΝΗΑΝΑΣΤΑΙΩΑΝΝΗΠΑΡΑΣΓΕΩΡΓΠΑΡΑΣΑΘΑΝΑΣΑΛΕΞΑΝΔΔΗΜΗΤΡΧΑΡΑΛΗΛΙΑΣΧΑΡΑΛΕΥΘΥΜΙΧΑΡΑΛΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΑΘΑΝΑΣΙΩΑΝΝΗ1323137090012709571319128010831252932104913861508146815209991432933147114821355137214211402OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111212101299121212121212912129121212111212121200000000000000000000000000000004004400000000000030022220002023002020321100000000000000000000001000000000000000000000000017,211018,1817,8116,416,2718,5415,517,119,813,3514,614,518,613,61417,417,0717,5514,117,611917,6619,519555324606021730200052030609188370000800800650800575575800800800800800800575800800575800800800725800800800800000000000000000000000000000000020000200200000000000000110006060606000060060110006006001106030300000000000000000000000500000000000000000000000000344,2200,0363,6356,2328,0325,4370,8310,0342,0396,0267,0292,0290,0372,0272,0280,0348,0341,4351,0282,0352,2380,0353,2390,01333853711684204201474921014000364021042063126562590000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.387,201.385,001.384,601.384,201.383,001.380,401.377,801.359,001.352,001.336,001.327,001.292,001.289,001.282,001.282,001.275,001.271,001.267,401.267,001.266,001.262,201.240,001.233,201.220,00252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 6506ΖΙΩΓΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣΤΖΑΛΛΑΛΑΖΑΡΙΔΟΥΠΑΡΔΑΛΗΣΑΔΑΜΙΔΗΣΚΑΡΑΜΟΥΖΑΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣΝΕΣΤΟΡΑΚΙΚΗΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΚΕΡΑΣΙΩΤΗΧΑΙΤΙΔΟΥΝΕΝΟΥΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΚΑΡΡΑΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥΜΠΑΡΚΑΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΓΚΕΡΤΖΑΕΜΟΝΙΔΟΥΒΕΡΟΝΙΚΗΜΑΡΙΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣΘΩΜΑΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΗΛΙΑΣΑΝΔΡΟΜΑΧΗΦΩΤΙΟΣΚΑΛΛΙΟΠΗΒΑΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΙΑΠΑΡΘΕΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΘΕΟΔΟΣΙΑΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΑΝΙΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΦΑΝΗΣΤΑΜΑΤΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΧΡΗΣΤΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΤΩΝΙΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣΑΓΗΣΙΕΥΑΓΓΑΔΑΜΦΩΤΙΟΑΝΤΩΝΙΧΑΡΑΛΚΩΝΣΤΑΠΑΝΑΓΙΕΥΣΤΡΝΙΚΟΛΑΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΝΙΚΟΛΑΧΡΗΣΤΣΤΑΥΡΒΑΣΙΛ1042137377090213121436140313311313115410508631417100111201502807836114287184511558541412OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111116101212121212119121212710126121212121212121200000000000000000000000004003000400004050000000020020102000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000019,318,319,516,511,917,7213,8119,752016,318,2318,115,815,4516,919,181614,814,612,113,813,11312600000015006006000200005000035065080080080080080072557580080080042565080035080080080080080080080080000000000000000000000000002000015000020000002000250000000006000600300600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000386,0366,0390,0330,0238,0354,4276,2395,0400,0326,0364,6362,0316,0309,0338,0383,6320,0296,0292,0242,0276,0262,0260,0240,04200000010500420042000140000350000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.216,001.216,001.190,001.190,001.188,001.184,401.181,201.180,001.175,001.168,001.164,601.162,001.161,001.159,001.138,001.123,601.120,001.096,001.092,001.077,001.076,001.062,001.060,001.040,00495051525354555657585960616263646566676869707172ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 6506ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥΡΙΣΣΑΚΗΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΠΟΖΟΓΛΟΥΚΑΛΑΜΗΤΣΟΥΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥΜΟΛΑΣΙΩΤΗΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΧΑΡΙΤΩΝΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣΣΑΚΟΓΛΟΥΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥΝΑΤΣΙΟΥΣΠΑΝΟΣΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥΛΙΤΤΑΤΣΙΤΣΕΚΙΔΟΥΚΟΝΤΑΞΗΠΕΙΤΣΙΝΗΜΑΛΟΥΤΑΘΩΜΑΗΕΙΡΗΝΗΜΑΡΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗΝΙΚΟΣΦΑΝΗΙΩΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕΛΑΓΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΓΕΝΙΑΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΙΑΕΙΡΗΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΑΜΑΡΙΑΑΡΙΣΤΕΑΚΩΝΣΤΑΝΙΚΟΛΑΙΩΣΗΦΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΠΑΝΑΓΙΑΘΑΝΑΣΑΓΓΕΛΟΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΘΕΟΔΩΡΣΩΤΗΡΓΕΩΡΓΑΝΑΣΤΑΝΙΚΟΛΑΧΑΡΑΛΧΡΗΣΤΝΙΚΟΛΑΔΑΝΙΗΛΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΕΥΣΤΡΑΘΑΝΑΣΑΘΑΝΑΣ12641344150312811318135490478580510981429150480614341258151988713391229859765152113011128OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121295090870054444500000000000000000000000000000000004000000000000000000000010300000102000002000000000000000000000000000000000000000000200000000001211,7216,716,716,8413,1819,9114,916,5816,5413,419,516,581315,815,81117,417,6216,118,417,5417,317,20001560060006060000000120110000800800575275057505004250027520020020020027500000000000000000000000000000000002000000000000000000000000300110000003006000000600000000000000000000000000000000000000000001000000000000240,0234,4334,0334,0336,8263,6398,2298,0331,6330,8268,0390,0331,6260,0316,0316,0220,0348,0352,4322,0368,0350,8346,0344,0000105420042000420420000000840770000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.040,001.034,40939,00914,00866,80838,60818,20798,00756,60750,80718,00665,00591,60560,00516,00516,00495,00432,00412,40399,00368,00350,80346,00344,00737475767778798081828384858687888990919293949596ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 6506ΜΠΑΡΚΑΣΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑΣΤΑΘΗΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΗΣΚΙΚΚΗΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣΣΠΑΝΟΥΜΠΑΛΑΣΚΑΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕΞΑΡΧΟΥΛΙΑΚΟΣΣΟΥΜΠΑΣΗΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΜΠΑΛΑΦΑΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΙΑΠΑΝΤΑΜΠΡΕΚΗΕΛΙΣΣΑΙΟΣΧΑΤΖΗΠΕΤΚΟΣΜΗΤΡΑΚΑΚΟΥΡΟΥΤΣΙΟΥΔΗΣΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΕΝΗΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΥΤΥΧΙΑΓΕΩΡΓΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΒΑΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΒΑΣΙΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΘΑΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΝΙΚΟΛΑΘΕΟΔΩΡΘΕΟΔΩΡΧΑΡΑΛΔΗΜΗΤΡΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΑΝΔΡΕΑΘΕΟΔΩΡΑΝΑΣΤΑΒΑΣΙΛΖΗΣΗΣΙΩΑΝΝΗΗΛΙΑΣΑΣΤΕΡΠΑΝΤΕΛΘΕΟΧΑΡΙΩΑΝΝΗΚΩΝΣΤΑΑΛΕΞΑΝΔΧΡΗΣΤΝΙΚΟΛΑΧΡΗΣΤΙΩΑΝΝΗ84413361418107712639051340139997411371364148686214281221781143014993101433125314387951166OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ11111111111111111111111100000001212121212106699066504000000000000000000000000000000000040004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017,0916,71615,91210,41013,6318,415,712,711,813,918,7518,115,6315,515,5314,315,716,219,7514,916,81000000060360240003000605002401200000008008008008008006503503505755750350350275020000000000000000000000000000000000002000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000341,8334,0320,0318,0240,0208,0200,0272,6368,0314,0254,0236,0278,0375,0362,0312,6310,0310,6286,0314,0324,0395,0298,0336,200000004202520168000210004203500168084ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ341,80334,00320,00318,00240,00208,00200,001.492,601.420,001.314,001.222,001.036,00928,00925,00922,00887,60885,00730,60671,00664,00599,00563,00498,00420,20979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A121122123124125126127128ΕΠΩΝΥΜΟΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥΣΑΛΑΣΙΔΟΥΔΗΜΤΣΙΑΔΗΣΝΕΡΑΝΤΖΗΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΩΤΗΑΝΑΝΙΑΔΟΥΣΑΠΛΑΟΥΡΑΤΕΝΕΚΕΤΖΙΔΟΥΔΕ506ΕΛΕΝΗΣΟΦΙΑΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΑΦΩΤΕΙΝΗΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ1ΟΝΟΜΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓΕΩΡΓΘΕΟΔΟΣΙΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΘΑΝΑΣΚΟΣΜΑΣΝΑΟΥΜΘΩΜΑΣΑΠΟΣΤΟΕΛΕΥΘΕΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΡΔΗΜΗΤΡΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ9521492151612861218146012961290ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 100000000ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)00000000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)00000000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)00000000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)00000000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ00000000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ18,817,216,316,115,614,1613,29,07ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)00000000ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)00000000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 800000000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)00000000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)00000000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)00000000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)00000000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)376,0344,0326,0322,0312,0283,2264,0181,42/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)00000000ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ376,00344,00326,00322,00312,00283,20264,00181,40ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 6


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 5507ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΥΣΤΕΡΓΙΟΥΜΗΤΣΙΟΚΑΠΑΚΕΡΟΓΛΙΔΟΥΜΑΡΚΟΥΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΥΖΟΛΩΤΑΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΤΣΑΜΟΥΡΙΔΟΥΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜΑΚΡΗΝΙΚΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΜΠΕΛΛΟΥΤΖΗΚΑΣΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥΛΕΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΧΑΣΙΩΤΗΡΑΙΚΟΥΔΗΧΡΙΣΤΙΝΑΜΑΡΙΑΦΩΤΕΙΝΗΟΥΡΑΝΙΑΓΛΥΚΕΡΙΑΑΝΑΤΟΛΗΩΡΑΙΑΚΑΛΛΙΟΠΗΑΜΑΛΙΑΚΥΡΙΑΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΑΡΙΑΣΟΦΙΑΑΝΔΡΟΜΑΧΗΕΛΕΝΗΣΟΦΙΑΙΩΑΝΝΗΣΣΟΦΙΑΣΟΦΙΑΑΡΕΤΗΣΥΜΕΛΑΒΑΙΑΑΝΑΤΟΛΗΚΥΡΙΑΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣΣΤΕΦΑΕΛΕΥΘΕΚΥΡΙΑΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΣΤΕΦΑΟΔΥΣΣΕΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΒΑΣΙΛΓΕΩΡΓΕΜΜΑΝΟΥΗΙΩΑΝΝΗΝΙΚΟΛΑΖΗΣΗΣΧΡΗΣΤΚΩΝ/ΝΟΣΦΩΤΙΟΧΡΗΣΤΑΠΟΣΤΟΚΩΝ/ΝΟΣ1422143510151440846152214261298151499593414871507137112951448102213351055135399114041262935OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121112121212121212121211121112121212121212121200000000000000000004000460430604000070040004000012012220020201200014200100010000000000000000000000000000000000000000000017,692016,218,3817,4519,3817,1119,4519,581618,5419,5816,315,217,11816,8116,151617,518,419,5817,7515,740605834601160336060604623606026565546033343788008007258008008008008008008008008007258007258008008008008008008008008000000000000000000000200000200300020015003000200000035000200000000003060030606060006006003060000301106000300005000000000000000000000000000000000000000000000353,8400,0324,0367,6349,0387,6342,2389,0391,6320,0370,8391,6326,0304,0342,0360,0336,2323,0320,0350,0368,0391,6355,0314,028042040623842077420231420420420322161420420182392385322023123825956ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.763,801.680,001.655,001.635,601.629,001.624,601.622,201.620,001.611,601.600,001.590,801.573,601.562,001.554,001.547,001.542,001.528,201.508,001.472,001.460,001.459,001.429,601.414,001.400,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 5507ΚΙΡΕΜΙΤΣΙΟΓΛΟΥΚΑΜΠΕΡΗΑΠΟΣΤΟΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΑΒΡΑΜΙΔΟΥΤΟΖΙΟΥΜΕΤΑΞΙΔΟΥΚΟΥΓΙΑΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥΜΗΤΡΑΓΚΑΤΣΙΩΛΗΜΟΙΡΑΛΗΤΟΥΡΤΟΥΡΗΚΕΣΚΙΛΙΔΟΥΑΥΞΩΝΙΔΟΥΚΟΤΛΙΔΑΠΛΑΣΤΗΡΑΣΠΥΡΙΔΗΣΖΙΩΓΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣΛΑΖΑΡΙΔΟΥΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΓΕΩΡΓΙΑΕΛΕΝΗΘΩΜΑΙΣΡΑΧΗΛΣΟΥΛΤΑΝΑΤΑΤΙΑΝΑΑΡΕΤΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗΣΟΥΛΤΑΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΡΤΕΜΙΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΑΡΙΑΞΑΝΘΙΠΠΗΣΟΥΛΤΑΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΠΥΡΟΣΒΕΡΟΝΙΚΗΜΑΡΙΑΣΤΑΥΡΟΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣΤΑΥΡΘΕΟΦΑΝΗΠΑΡΜΕΝΚΩΝΣΤΑΕΥΣΤΑΙΩΑΝΝΗΑΝΑΣΤΑΙΩΑΝΝΗΠΑΡΑΣΓΕΩΡΓΗΛΙΑΣΠΑΡΑΣΑΘΑΝΑΣΔΗΜΗΤΡΕΥΘΥΜΙΧΑΡΑΛΔΗΜΗΤΡΠΑΝΑΓΙΑΘΑΝΑΣΙΩΑΝΝΗΙΩΑΝΝΗΧΡΗΣΤΑΘΑΝΑΣΓΕΩΡΓ13709001270957131912801083125293210499961386150815201471148210001372142114021042137314851312OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112101299121212121281291212111212121261012120000000000000000000000000000004004040000000004030022220002102020021120000000000000000000001000000000000000000000000000001018,1817,8116,416,2718,5415,517,119,813,3517,7214,614,513,617,5514,116,361917,6619,519,318,319,5411,95553246060217302006005230837180006000080065080057557580080080080080050080057580080072580080080080035065080080000000000000000000000000000000020000200020000000000020001500060606060000603006006000603030600000000000000000000005000000000000000000000000000000200,0363,6356,2328,0325,4370,8310,0342,0396,0267,0354,4292,0290,0272,0351,0282,0327,2380,0353,2390,0386,0366,0390,8238,0385371168420420147492101400420036421056259126000420000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.385,001.384,601.384,201.383,001.380,401.377,801.359,001.352,001.336,001.327,001.304,401.292,001.289,001.282,001.267,001.266,001.253,201.240,001.233,201.220,001.216,001.216,001.190,801.188,00252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 5507ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣΑΔΑΜΙΔΗΣΚΑΡΑΜΟΥΖΑΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣΝΕΣΤΟΡΑΚΙΚΗΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΚΕΡΑΣΙΩΤΗΧΑΙΤΙΔΟΥΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΚΑΡΡΑΤΣΙΤΟΥΡΗΜΗΤΚΑΝΗΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥΜΠΑΡΚΑΓΚΕΡΤΖΑΕΜΟΝΙΔΟΥΚΡΟΣΤΑΛΛΗΣΡΙΣΣΑΚΗΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΠΟΖΟΓΛΟΥΚΑΛΑΜΗΤΣΟΥΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣΗΛΙΑΣΑΝΔΡΟΜΑΧΗΦΩΤΙΟΣΚΑΛΛΙΟΠΗΒΑΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΙΑΠΑΡΘΕΝΑΠΗΝΕΛΟΠΗΘΕΟΔΟΣΙΑΕΛΕΝΗΠΑΡΘΕΝΑΣΟΦΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΦΑΝΗΧΡΙΣΤΙΝΑΕΛΕΝΗΛΑΖΑΡΟΣΕΙΡΗΝΗΜΑΡΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗΝΙΚΟΣΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣΑΓΗΣΙΕΥΑΓΓΑΔΑΜΦΩΤΙΟΑΝΤΩΝΙΧΑΡΑΛΙΩΑΝΝΗΠΑΝΑΓΙΕΥΣΤΡΑΝΤΩΝΙΔΗΜΗΤΡΑΝΤΩΝΙΝΙΚΟΛΑΣΤΑΥΡΒΑΣΙΛΑΘΑΝΑΣΝΙΚΟΛΑΙΩΣΗΦΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΠΑΝΑΓΙ907140313311313115410508631417100113201502807152314648718458541412142313441503128113181354OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121191212127107612121212121212812950900000000000000000000000000040000405000000000040000200000000000000000103000000000000000000000000000000000000000000030000019,2713,8119,752016,318,2318,115,815,4514,7219,181615,31512,113,8131219,2711,7216,716,716,8413,18015006006006020000500000015600800800725575800800800425650425350800800800800800800800500800575275057500000000000000000000000000020000002000250000000000020000006000000000000000000300110000000000000000000000000000000000000000000015000000385,4276,2395,0400,0326,0364,6362,0316,0309,0294,4383,6320,0306,0300,0242,0276,0260,0240,0385,4234,4334,0334,0336,8263,601050042004200420140000350000001054200ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.185,401.181,201.180,001.175,001.168,001.164,601.162,001.161,001.159,001.139,401.123,601.120,001.106,001.100,001.077,001.076,001.060,001.040,001.035,401.034,40939,00914,00866,80838,60495051525354555657585960616263646566676869707172ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 5507ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥΜΟΛΑΣΙΩΤΗΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΧΑΡΙΤΩΝΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥΧΕΛΙΑΤΣΙΔΟΥΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥΣΑΚΟΓΛΟΥΝΑΤΣΙΟΥΣΠΑΝΟΣΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥΛΙΤΤΑΤΣΙΤΣΕΚΙΔΟΥΚΟΝΤΑΞΗΠΕΙΤΣΙΝΗΜΠΑΡΚΑΣΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑΣΤΑΘΗΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΗΣΚΙΚΚΗΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣΦΑΝΗΙΩΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕΛΑΓΙΑΙΩΑΝΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΓΕΝΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΙΑΕΙΡΗΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΑΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΕΝΗΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΑΓΓΕΛΟΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΘΕΟΔΩΡΣΩΤΗΡΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΑΝΑΣΤΑΧΑΡΑΛΝΙΚΟΛΑΧΡΗΣΤΝΙΚΟΛΑΔΑΝΙΗΛΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΕΥΣΤΡΑΘΑΝΑΣΝΙΚΟΛΑΘΕΟΔΩΡΘΕΟΔΩΡΧΑΡΑΛΔΗΜΗΤΡΘΩΜΑΣ904785805109814291504129380614341519125888713391229859765152113018441336141810771263905OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111108700544444500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001002000002000000000000000000000000000000000000000000200000000000000019,9114,916,5816,5413,419,519,616,581315,815,81117,417,6216,118,417,5417,317,0916,71615,91210,46000606000000001201100000000005004250027520020020020020027500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000600000060000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000398,2298,0331,6330,8268,0390,0392,0331,6260,0316,0316,0220,0348,0352,4322,0368,0350,8346,0341,8334,0320,0318,0240,0208,042000420420000000084077000000000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ818,20798,00756,60750,80718,00665,00592,00591,60560,00516,00516,00495,00432,00412,40399,00368,00350,80346,00341,80334,00320,00318,00240,00208,00737475767778798081828384858687888990919293949596ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 5507ΣΠΑΝΟΥΜΠΑΤΣΑΡΑΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥΝΕΝΟΥΕΞΑΡΧΟΥΛΙΑΚΟΣΣΟΥΜΠΑΣΗΜΠΑΛΑΦΑΣΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΜΗΤΡΑΚΑΕΥΘΥΜΙΟΥΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥΣΑΛΑΣΙΔΟΥΔΗΜΤΣΙΑΔΗΣΝΕΡΑΝΤΖΗΑΝΑΝΙΑΔΟΥΣΑΠΛΑΟΥΡΑΕΥΤΥΧΙΑΜΑΡΙΑΕΥΔΟΚΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΒΑΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΜΟΡΦΙΛΗΜΑΡΘΑΦΩΤΕΙΝΗΑΘΑΝΑΣΙΑΕΛΕΝΗΣΟΦΙΑΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΘΕΟΔΟΣΙΑΝΙΚΟΛΑΕΥΑΓΓΕΛΕΥΘΕΚΩΝΣΤΑΖΗΣΗΣΙΩΑΝΝΗΗΛΙΑΣΠΑΝΤΕΛΦΙΛΙΠΝΙΚΟΛΑΣΠΥΡΙΙΩΑΝΝΗΑΘΑΝΑΣΚΟΣΜΑΣΝΑΟΥΜΘΩΜΑΣΓΕΩΡΓΕΛΕΥΘΕ1340120992911201486862142878180814381392116695214921516128614601296OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111012121212106970000000000000000000000000000000004000000000000100000000200000000000000000000000000000000000000000001014,7219,416,911,813,918,7515,6314,919,7518,316,8118,817,216,316,114,1613,206000000002401200000008008008008006503505754250000000000000000000000000000000002000000000000003000000000600000000000000000000000000000000000000000000200,0294,4388,0338,0236,0278,0375,0312,6298,0395,0366,0336,2376,0344,0326,0322,0283,2264,004200000000168084000000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ200,001.544,401.188,001.138,001.036,00928,00925,00887,60723,00563,00426,00420,20376,00344,00326,00322,00283,20264,00979899100101102103104105106107108109110111112113114ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 3508ΚΑΚΟΥΛΟΓΛΟΥΒΟΥΔΟΥΡΗΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥΤΣΑΛΙΣΚΑΝΗΓΚΙΟΥΛΕΧΑΤΖΟΥΡΙΔΟΥΚΑΡΡΟΥΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥΓΚΟΡΗΤΣΟΥΡΙΔΟΥΙΩΣΗΦΙΔΟΥΠΑΥΛΟΥΤΡΑΧΑΝΑΣΑΚΙΖΛΗΤΖΙΩΤΖΙΟΣΠΑΡΑΣΧΑΚΗΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΥΑΡΙΚΑΔΟΥΛΟΥΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥΓΑΛΑΖΟΥΔΗΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΑΘΕΟΔΩΡΑΜΑΡΙΑΝΕΚΤΑΡΙΑΘΕΟΔΟΣΙΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΧΡΙΣΤΙΝΑΘΕΟΦΑΝΕΙΑΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ - ΧΘΕΟΦΑΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΙΑΕΥΔΟΞΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗΕΥΣΕΒΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΑΝΝΑΕΛΕΝΗΣΟΦΙΑΕΙΡΗΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΦΩΤΙΟΚΩΝΣΤΑΑΘΑΝΑΣΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΒΑΣΙΛΒΑΣΙΛΓΕΩΡΓΘΕΟΔΩΡΑΛΕΞΙΟΑΝΑΣΤΑΧΡΗΣΤΔΗΜΗΤΡΚΩΝ/ΝΟΣΗΡΑΚΛΚΑΛΟΥΔΔΗΜΗΤΡΒΑΣΙΛΑΘΑΝΑΣΠΑΝΑΓΙΤΙΜΟΘΕΒΑΣΙΛΑΠΟΣΤΟ8581324992117982382412879939439861065984947944950106394681798798294582513161066OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111212121212121212121212121212121212121211111191200000000000000000000000000004000000000000000000032201021012102001000032000000200000000000000000000000000000000000000000019,6119,0917,912015,6313,6115,216,3317,7515,4613,814,716,161615,811513,181713,315,615,217,3315,915,456060606036606060606060606051606060526060603060368008008008008008008008008008008008008008008008008008008007257257255758000000000000000000000000000000200000000000000000000011060600300603003060300600030000011060000000100000000000000000000000000000000000000000000392,2381,8358,2400,0312,6272,2304,0326,6355,0309,2276,0294,0323,2320,0316,2300,0263,6340,0266,0312,0304,0346,6318,0309,0420420420420252420420420420420420420420357420420420364420420420210420252ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.722,201.661,801.638,201.620,001.594,601.592,201.584,001.576,601.575,001.559,201.556,001.544,001.543,201.537,001.536,201.520,001.513,601.504,001.486,001.457,001.449,001.391,601.373,001.361,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 3508ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΡΟΙΔΟΥΠΑΤΣΑΤΖΗΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥΝΤΑΛΚΑΡΑΝΙΔΟΥΤΣΑΚΙΡΗΠΑΤΣΑΛΗΚΕΝΑΝΙΔΟΥΚΑΤΡΑΚΙΛΑΚΗΝΤΡΙΒΙΝΤΙΔΗΣΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΓΙΑΤΣΟΥΜΥΛΩΝΑΚΟΥΠΕΝΟΥΛΕΜΟΝΤΖΕΛΗΣΜΟΛΛΑΣΛΙΑΚΑΖΗΣΟΓΛΟΥΛΑΖΑΡΙΔΟΥΑΔΑΜΙΔΗΣΒΕΓΚΟΥΚΑΡΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛΕΝΗΘΕΑΝΩΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΣΧΑΛΙΩΣΑΒΒΙΝΑΘΕΟΠΟΥΛΑΟΥΡΑΝΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΓΩΝΑΒΑΡΒΑΡΑΑΘΗΝΑΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΚΥΡΙΑΚΗΕΥΓΕΝΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣΚΑΛΛΙΟΠΗΑΝΕΣΤΗΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΗΛΙΑΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΛΕΝΗΠΑΝΑΓΙΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΔΗΜΟΣΘΕΚΩΝΣΤΑΓΕΩΡΓΠΑΝΑΓΙΧΡΗΣΤΑΠΟΣΤΟΧΑΡΙΣΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΝΗΝΙΚΟΛΑΔΗΜΗΤΡΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΑΝΔΡΕΑΑΡΓΥΡΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΕΥΣΤΡ107282298313038261067848980127911769811182133713461062106811561304116483913121403857807OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒ111111111111111111111111712127121212671255990064081212121200000000000000000000000000000000000000000000300022120000011000300100000000000000000000000000000000000000000000002000000018,813,318,313,8118,317,3315,916,916,3612,461617,2715,913,317,3817,315,214,5717,114,511,913,8116,8165820060000604806060076060002460015004258008004258008008003504258002752755755750035020005008008008008000000000000000000000000000000000000000000000015000060603060000003030000110003000000000000000000000000000000000000000000000001000000000376,0266,0366,0276,2366,0346,6318,0338,0327,2249,2320,0345,4318,0266,0347,6346,0304,0291,4342,0290,0238,0276,2336,0320,04061400420000420336042042004942042000168420010500ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.267,001.266,001.196,001.181,201.166,001.146,601.118,001.108,001.088,201.079,201.045,001.040,40893,00890,00877,60766,00754,00521,40510,001.210,001.188,001.181,201.136,001.120,00252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A495051525354555657ΔΡΑΚΟΥΜΠΑΛΑΦΑΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΟΣΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥΜΑΝΙΤΣΑΕΠΩΝΥΜΟΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΗΣΣΤΑΜΠΟΛΤΖΟΓΛΟΥΔΕ508ΕΥΡΙΔΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΤΕΛΒΑΣΙΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛΕΝΗΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ1ΟΝΟΜΑΚΟΚΚΩΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΣΩΤΗΡΔΗΜΟΣΝΙΚΟΛΑΑΘΑΝΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗ 1385ΧΑΡΑΛΜΙΧΑΗΛΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ802781820133995225510771390ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 11297000000ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)000000000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)000000000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)100000000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)000000000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ000000000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ10,315,6317,317,418,817,2613,915,914,8ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)0001200900ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)800575425000000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 8000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)000000000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)3000000000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)206,0312,6346,0348,0376,0345,2278,0318,0296,02/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)00084006300ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.036,00887,60771,00432,00376,00345,20341,00318,00296,00ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 3


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2509ΠΕΡΕΝΤΙΔΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΗΓΚΑΝΤΕΡΙΔΟΥΛΑΖΟΥΤΖΩΙΔΟΥΨΕΙΡΑΚΗΖΩΛΩΤΑΚΑΖΑΝΤΖΗΛΥΜΠΕΡΑΚΑΚΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΜΠΟΥΡΔΟΥΠΑΣΙΑΛΗΚΑΡΡΟΥΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥΚΑΖΑΝΤΖΗΣΠΟΛΥΛΟΓΙΔΟΥΜΑΡΑΣΛΗΜΠΟΥΝΤΑΓΚΙΔΟΥΡΟΥΣΙΔΟΥΔΕΔΟΠΟΥΛΟΥΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΞΥΣΤΡΙΤΣΑΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΗΑΝΝΟΥΛΑΜΑΡΙΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑΑΓΓΕΛΙΚΗΣΤΕΛΛΑΔΗΜΗΤΡΑΕΛΕΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΖΩΗΕΥΘΥΜΙΑΕΥΤΥΧΙΑΑΝΝΑΒΑΣΙΛΕΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧΡΥΣΟΥΛΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘΗΝΑΖΗΝΟΒΙΑΧΡΥΣΗΒΑΣΙΛΙΚΗΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΘΕΟΔΩΡΔΗΜΗΤΡΠΑΣΧΑΝΙΚΟΛΑΜΙΧΑΗΛΖΑΦΕΙΣΤΑΥΡΚΩΝΣΤΑΓΕΩΡΓΧΡΥΣΟΣΝΙΚΟΛΑΔΗΜΗΤΡΧΡΗΣΤΖΑΦΕΙΣΩΤΗΡΕΥΑΓΓΚΩΝΣΤΑΒΑΣΙΛΧΑΡΑΛΔΗΜΟΣΕΥΑΓΓΚΩΝ/ΝΟΣ10081168860148114619491090870116395146191463985861131786985510861462940118182014801297OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121211121212121212121212128125975470400000000000000400000000000000000005000000000000021112000210023200101100000000000000000000000000000000000000000000000000018,3618,0719,151718,2114,517,611,917,7614,07131418,1816,7615,2811,215,8119,22017,417,6317,317,917,960604760325031461830031600060018393604308008008007258008008008008008008008008008005008002755754252752004250200000000000000002000000000000000000000250000000000000060303030600006030006011060003003030000000000000000000000000000000000000000000000000000367,2361,4383,0340,0364,2290,0352,0238,0355,2281,4260,0280,0363,6335,2305,6224,0316,2384,0400,0348,0352,6346,0358,0358,0420420329420224350217322126210021742000420012627325203010ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.647,201.611,401.542,001.515,001.448,201.440,001.369,001.360,001.341,201.321,401.310,001.297,001.265,601.245,201.065,601.024,001.011,20989,00951,00926,00834,60771,00659,00558,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A25262728293031323334353637ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣΝΤΑΝΤΑΚΑΝΕΝΤΙΔΟΥΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑΖΑΡΙΔΟΥΑΔΑΜΙΔΗΣΚΑΡΡΑΕΠΩΝΥΜΟΜΠΑΛΑΦΑΣΕΛΙΣΣΑΙΟΣΚΑΝΑΤΟΥΛΑΒΑΤΑΜΙΔΟΥΔΕ509ΑΓΓΕΛΟΣΕΙΡΗΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛΕΝΗΘΕΟΔΩΡΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΗΛΙΑΣΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΤΕΛΒΑΣΙΛΗΣΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ1ΟΝΟΜΑΣΤΕΡΓΙΑΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΧΡΗΣΤΔΗΜΗΤΡΧΡΗΣΤΑΘΑΝΑΣΕΥΑΓΓΑΘΑΝΑΣΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΕΥΣΤΡΑΛΕΞΑΝΔ 1433ΙΩΑΝΝΗΙΩΑΝΝΗΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ14969481112952132613791312140380778110851261ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Α 1O O Α 1O O Α 1O O Α 1O O Α 1O O Α 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 10000001212129600ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)0000000000000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)4000003000000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)0000000000000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)0000000000000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ0000000000000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ13,419,751918,817,115,811,913,811615,6315,718,610,3ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)03000001500000ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)00000080080080057535000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 80000000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)20000000150000000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)0000000000000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)0000000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)0000000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)268,0395,0380,0376,0342,0316,0238,0276,2320,0312,6314,0372,0206,02/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)0210000010500000ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Α 1O O Α 1O O Α 1O O Α 1O O Α 1O O Α 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ468,00416,00380,00376,00342,00316,001.188,001.181,201.120,00887,60664,00372,00206,00ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 11510ΔΕΝΔΗΚΟΤΣΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΚΑΠΡΑΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥΦΑΣΟΥΛΗΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥΚΟΝΙΔΑΡΗΧΑΡΔΑΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΜΙΧΟΛΟΠΟΥΛΟΣΣΚΛΑΒΑΚΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΔΙΔΑΧΟΥΧΡΥΣΟΧΟΟΥΑΗΔΟΝΗΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥΣΚΑΡΛΗΠΑΞΙΝΟΥΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΓΓΕΛΙΚΗΘΕΟΔΩΡΟΣΑΓΓΕΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΑΜΑΡΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΕΥΓΕΝΙΑΑΘΑΝΑΣΙΑΑΝΤΩΝΙΑΞΑΝΘΙΠΠΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΝΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΑΡΙΑΚΑΛΛΙΟΠΗΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΧΡΙΣΤΙΝΑΠΗΝΕΛΟΠΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΖΑΧΑΡΑΤΗΚΥΡΙΑΚΗΣΤΑΥΡΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΕΛΕΥΘΕΧΡΗΣΤΧΑΡΑΛΣΠΥΡΙΠΡΟΔΡΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΠΑΝΑΓΙΜΑΡΚΟΣΝΙΚΟΛΑΣΩΤΗΡΕΥΘΥΜΙΑΝΔΡΕΑΣΩΤΗΡΤΡΥΦΩΑΝΤΩΝΙΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΑΘΑΝΑΣΧΑΡΑΛΓΕΩΡΓ445846544542429042314722442945184498449545814584464744744428427145314522459744644589425147144336OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121212111212121212121212121212129121212128121200040000000000000000000654305400040000005000070020020021011101100121000100000000000000000000000000300000000000000000000012,0919,1616,814,615,1815,819,5419,7519,4117,181716,2717,716,916,21715,0917,813,0919,8416,0913,4615,919,416052426047516060603160606058606060516045606058080080080072580080080080080080080080080080080080057580080080080050080080000020000000000000000000003002502001500250200000200000000250000035000600060006030030303003030003060300003000000000000000000000000000150000000000000000000000241,8383,2336,0292,0303,6316,0390,8395,0388,2343,6340,0325,4354,0338,0324,0340,0301,8356,0261,8396,8321,8269,2318,0388,24203642944203293574204204202174204204204064204204203574203154204204060ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.771,801.747,201.730,001.697,001.682,601.673,001.670,801.645,001.608,201.590,601.590,001.575,401.574,001.574,001.574,001.560,001.546,801.543,001.541,801.541,801.541,801.539,201.524,001.518,20123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 11510ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥΓΙΑΝΝΑΚΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΑΣΠΡΟΜΑΛΗΓΚΟΥΒΕΛΟΣΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΚΑΡΑΒΟΤΑΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥΛΑΔΗΑΡΤΑΒΑΝΗΚΑΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥΚΑΤΣΑΜΠΑΚΟΥΝΑΒΗΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΤΟΜΑΡΑΚΟΡΔΑΜΠΑΡΑΚΟΥΣΤΑΘΟΥΛΙΑΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΣΟΦΙΑΜΑΡΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΧΡΗΣΤΟΣΕΥΔΟΚΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΜΑΡΙΑΜΑΡΙΝΑΑΡΙΣΤΕΑΜΑΡΙΑΑΡΤΕΜΙΣΑΝΔΡΙΑΝΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΛΑΜΠΡΙΝΗΕΥΤΥΧΙΑΑΣΠΑΣΙΑΑΝΔΡΟΜΑΧΗΝΕΚΤΑΡΙΑΙΩΑΝΝΑΟΛΓΑΕΙΡΗΝΗΜΑΡΙΑΕΛΕΝΗΠΑΝΑΓΙΑΘΑΝΑΣΓΕΩΡΓΒΑΣΙΛΕΥΑΓΓΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΙΩΑΝΝΗΕΥΘΥΜΙΚΩΝΣΤΑΝΙΚΟΛΑΚΩΝΣΤΑΒΑΣΙΛΕΥΘΥΜΙΝΙΚΟΛΑΜΙΧΑΗΛΒΑΣΙΛΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΗΣΤΗΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΣΠΥΡΙΙΩΑΝΝΗ449447234520460844894463455544914601453845144551460444994652462045474305448445134570461643524492OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121212111012121212121212121210121212121212121000000000000000000000000000440000000604400040404000000101003021110021210200000000000000000000000000000000000000000000000014,7216,5412,918,6919,4518,9216,7218,1815,216,818,214,117,0917,5416,816,113,917,317,2514,6314,217,914,613,08605233165360483850442483268604938040830156080080080080072565080080080080080080080080080065080080080080080080080065000000000000000000000000000200200000000030002002000002000200020000000030030001100603030300060306030060000000000000000000000000000000000000000000000000294,4330,8258,0373,8389,0378,4334,4363,6304,0336,0364,0282,0341,8350,8336,0322,0278,0346,0345,0292,6284,0358,0292,0261,6420364231112371420336266350308168562244256420343266028056210105420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.514,401.494,801.489,001.485,801.485,001.478,401.470,401.459,601.454,001.444,001.442,001.438,001.425,801.422,801.422,001.422,001.421,001.412,001.405,001.402,601.400,001.398,001.397,001.391,60252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 11510ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΜΠΑΡΚΛΕΣΗΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΓΕΩΡΓΙΟΥΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΣΚΟΝΔΡΑΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥΚΑΤΡΗΚΑΜΙΤΣΑΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΥΡΔΟΥΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΣΑΚΚΑΣΓΚΟΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚΛΕΟΝΙΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΙΛΤΟΣΝΙΚΟΛΙΤΣΑΙΩΑΝΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕΛΕΝΗΑΜΑΛΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑΛΛΙΟΠΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΙΩΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΖΩΗΑΡΤΕΜΙΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΝΙΚΗΛΕΩΝΙΔΝΙΚΟΛΑΠΑΥΛΟΣΣΤΑΥΡΠΑΝΑΓΙΚΩΝΣΤΑΑΝΔΡΕΑΧΡΗΣΤΙΩΑΝΝΗΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΗΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΣΩΤΡΗΑΝΔΡΕΑΓΕΩΡΓΣΩΤΗΡΒΑΣΙΛΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΒΑΣΙΛΑΝΔΡΕΑΒΑΣΙΛ451742524486429145944301465645414509426445434553423342534303429845724354451546194302450646144257OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111212121212121012512912121212121212121212121280000000040000000000000000000040000040044040543402030000024100200000000010000000040000000000000010000000000000000000000001913,5719,7217,2715,5515,331617,361218,715,5416,717,541816,4516,2513,6311,2713,161315,4517,414,714,721441032368563054860026160036143600006080080080080080080065080027580057580080080080080080080080080080080080050000000000200000000000000000000002000000020000200200020002502001502000600110000006011030006000000000030000000002000000000000000050000000000000000000000000380,0271,4394,4345,4311,0306,6320,0347,2240,0374,0310,8334,0350,8360,0329,0325,0272,6225,4263,2260,0309,0348,0294,0294,0147308702242525639221037856420018211200252982520000420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.387,001.379,401.374,401.369,401.363,001.362,601.362,001.357,201.353,001.340,001.335,801.334,001.332,801.332,001.329,001.325,001.324,601.323,401.315,201.310,001.309,001.298,001.294,001.294,00495051525354555657585960616263646566676869707172ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 11510ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΛΑΛΙΩΤΗΔΙΝΙΑΣΠΑΝΟΥΚΟΣΜΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣΔΗΜΑΒΑΛΣΑΜΗΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣΒΙΚΕΝΤΙΟΥΚΑΜΠΑΣΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣΜΠΕΛΤΑΜΥΛΩΝΑΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣΤΑΥΡΙΔΗΜΑΡΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΙΩΑΝΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΥΣΤΑΘΙΑΚΥΡΙΑΚΗΕΙΡΗΝΗΙΩΑΝΝΑΜΑΡΙΝΑΑΝΔΡΕΑΣΑΝΔΡΕΑΣΕΛΕΝΗΕΙΡΗΝΗΝΕΚΤΑΡΙΟΣΟΛΓΑΘΕΟΔΩΡΑΧΡΙΣΤΙΝΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΟΛΥΞΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑΝΘΗΙΟΥΛΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΒΑΣΙΛΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΑΣΗΜΑΚΣΩΤΗΡΔΗΜΗΤΡΑΠΟΣΤΟΚΩΝ/ΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΑΠΟΣΤΟΑΝΔΡΕΑΣΠΥΡΙΧΑΡΑΛΣΠΥΡΙΚΩΝΣΤΑΔΗΜΟΣΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΑΝΔΡΕΑΒΑΣΙΛΛΕΩΝΙΔΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛ429545864465451942494338453943104306459646234360469847094337460545344245430747044642451144464357OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121212128121212121212121291212121212127121200000000000000000000000004004044044000000000050000000000000000020310320000000000000000000000000000000000000000000000000018,314,515,412,213,7117,5413,4513,4218,212,7211,3817,816,315,117,4517,4418,314,3312,619,661418,8115,119,09180253306000140010131641060160011120800800800800800500800800800800800800800800575800800800800800800425800800000000000000000000000000020000200020020002002000000000000250000000000000000006001103001106000000000000000000000000000000000000000000000000000366,0290,0308,0244,0274,2350,8269,0268,4364,0254,4227,6356,0326,0302,0349,0348,8366,0286,6252,0393,2280,0376,2302,0381,812601752310420009800709111228704201120077840ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.292,001.290,001.283,001.275,001.274,201.270,801.269,001.268,401.262,001.254,401.227,601.226,001.217,001.214,001.211,001.208,801.208,001.196,601.194,001.193,201.190,001.188,201.186,001.181,80737475767778798081828384858687888990919293949596ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 11510ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΓΚΛΑΒΑΣΣΤΑΥΡΙΔΗΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΔΡΑΚΑΤΟΥΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΥΣΙΑΣΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΑΚΗΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΧΑΜΑΚΙΩΤΗΤΣΑΙΚΟΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΤΣΙΧΛΑΚΟΥΣΟΥΡΗΣΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑΟΡΕΣΤΗΣΦΩΤΕΙΝΗΓΕΩΡΓΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΘΗΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΓΥΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΘΗΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣΩΤΗΡΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΝΑΓΙΧΡΗΣΤΑΛΕΞΙΟΧΑΡΑΛΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΠΑΝΑΓΙΑΘΑΝΑΣΓΕΩΡΓΠΑΝΑΓΙΑΘΑΝΑΣΑΛΚΙΒΑΓΓΕΛΟΧΡΗΣΤΑΝΔΡΕΑΠΑΝΑΓΙΙΩΑΝΝΗΚΩΝΣΤΑΘΕΜΙΣΤΚΩΝΣΤΑΗΛΙΑΣΔΙΟΝΥΣ454943704510435544234533465143464299461743584247429642064501445947074557462444624368462142704502OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121212712412111211121212121212121271212121200000000000000000000000000000040000000000006000010101010000000101001000000000000000000000000000000000000000000000000000017,51917,518,811518,516,6318,315,2717,817,317,717,617,613,9317,415,816,9116,913,1616,51615,915,80000600580180120006000016000080080080080042580020080072580072580080080080080080080080042580080080080000000000000000000000000000000020000000000000030000003003003003000000003003000300000000000000000000000000000000000000000000000000000350,0380,0350,0376,2300,0370,0332,6366,0305,4356,0346,0354,0352,0352,0278,6348,0316,0338,2338,0263,2330,0320,0318,0316,00000420040601260840004200001120000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.180,001.180,001.180,001.176,201.175,001.170,001.168,601.166,001.156,401.156,001.155,001.154,001.152,001.152,001.150,601.148,001.146,001.138,201.138,001.130,201.130,001.120,001.118,001.116,00979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 11510ΣΑΚΚΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥΚΟΛΛΙΑΚΑΚΑΦΩΝΗΓΙΑΝΝΟΥΛΗΔΕΛΗΚΑΡΥΩΤΗΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΥΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥΣΤΕΡΓΙΟΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΨΑΛΛΙΔΑΤΣΟΥΝΗΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΤΣΑΚΩΝΑΚΟΥΡΤΗΚΑΤΣΑΜΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΓΑΛΑΝΗΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥΚΑΖΑΚΟΥΜΑΡΙΑΟΥΡΑΝΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΟΥΡΑΝΙΑΑΜΑΛΙΑΦΩΤΕΙΝΗΚΑΛΛΙΟΠΗΣΟΦΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΓΥΡΟΥΛΑΜΑΡΘΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΑΘΑΝΑΣΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΘΕΝΑΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΑΝΔΡΕΑΣΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΡΒΑΡΑΧΡΗΣΤΓΕΡΑΣΑΘΑΝΑΣΚΩΝΣΤΑΕΛΕΥΘΕΕΥΑΓΓΑΝΤΩΝΙΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΔΗΜΗΤΡΑΛΚΙΒΧΑΡΑΛΑΝΤΩΝΗΤΙΜΟΛΕΝΙΚΟΛΑΒΑΣΙΛΙΩΑΝΝΗΑΝΤΩΝΙΔΗΜΗΤΡ450845854580465346104334461342874507435945214223459547034529420744784366464546434364442647004323OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111212121212101112126121011121212121112812120500000000000000000000000000000400040400000004005400200000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000015,815121514,912,2718,514,614,5316,1614,511,417,413,6313,511,21316,531014,2711,212,217,417,6000000000310000060070306027800800800800800650725800800350800650725800800800800725800500800800027500000000000000000000000000000200000200020000000002000025020000600000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000316,0300,0240,0300,0298,0245,4370,0292,0290,6323,2290,0228,0348,0272,6270,0224,0260,0330,6200,0285,4224,0244,0348,0352,0000000000217000004200490210420189ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.116,001.100,001.100,001.100,001.098,001.095,401.095,001.092,001.090,601.090,201.090,001.078,001.073,001.072,601.070,001.066,001.060,001.055,601.049,001.045,401.045,001.044,001.018,001.016,00121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 11510ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣΕΦΕΡΙΑΔΗΜΠΑΛΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΣΑΟΥΛΙΔΟΥΜΗΤΣΟΒΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΚΟΣΜΑΚΑΛΟΓΗΡΟΥΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥΝΑΤΣΙΑΑΓΓΕΛΑΚΗΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΧΟΝΤΕΡΚΑΤΣΑΙΤΗΤΕΡΖΗΤΑΤΑΡΟΥΝΗΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΜΑΓΟΥΛΗΠΕΤΤΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΛΛΑΠΑΣΧΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛΕΝΗΑΜΑΛΙΑΘΕΟΔΩΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛΕΝΗΕΛΕΝΗΜΥΡΣΙΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΛΕΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΑΓΓΕΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΑΜΑΡΙΑΜΑΡΙΝΑΧΡΙΣΤΙΝΑΑΘΑΝΑΣΙΑΑΔΑΜΑΝΤΙΑΚΩΝ/ΝΑΧΡΗΣΤΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΗΙΩΑΝΝΗΑΝΑΣΤΑΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑΧΡΗΣΤΑΘΑΝΑΣΠΕΤΡΟΣΑΝΔΡΕΑΑΝΔΡΕΑΑΘΑΝΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΠΑΝΑΓΙΕΛΣΑΙΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΚΩΝΣΤΑΒΑΣΙΛΝΙΚΟΛΑΒΑΣΙΛΣΠΥΡΙΚΩΝ/ΝΟΣ46024425455644344706433542744273458345904530470845274609453567046554487464445874333436545774367OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111812111091099649706465864477500000000000000000000000000000000000004300004400000000000020020001010001000000000000000000000000000000000000000000000000015,310,51411,117,615,619,218,818,41316,317,441914,917,412,7217,914,716,2717,414,112,513,6618,753000189000326001860019301901108801050080072565057565057557535020057542503502003502755003502002004254252750000000000000000000000000000000000000200150000020020000000000000060006000030030000300000000000000000000000000000000000000000000000000306,0210,0280,0222,0352,0312,0384,0376,0368,0260,0326,0348,8380,0298,0348,0254,4358,0294,0325,4348,0282,0250,0273,2375,021000126630002244200126420013321013307705656070ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.016,001.010,001.005,00998,00990,00962,00959,00951,00942,00940,00901,00899,80860,00848,00831,00814,40796,00794,00782,40748,00738,00731,00728,20720,00145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 11510ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥΣΤΡΑΝΟΥΣΤΡΑΓΚΑΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΓΡΥΛΗΒΡΑΧΝΗΚΥΡΙΑΖΗΣΤΡΕΚΛΑΤΙΓΚΑΚΑΡΑΜΟΥΖΗΒΙΤΣΟΥΔΡΙΒΗΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΑΡΑΜΑΝΗΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥΤΕΡΠΟΥΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΧΑΡΙΤΟΣΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΚΟΛΛΙΑΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΣΙΦΑΚΗΣΚΥΡΙΑΚΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΦΩΤΕΙΝΗΗΡΩΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΙΩΑΝΝΑΦΛΩΡΕΝΤΙΑΜΑΡΙΑΝΝΑΑΘΑΝΑΣΙΑΜΑΡΙΑΕΥΓΕΝΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΒΑΣΙΛΙΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΙΤΣΑΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΑΝΙΚΟΛΙΤΣΑΙΩΑΝΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΠΑΝΑΓΙΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΑΘΑΝΑΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΑΝΔΡΕΑΑΛΕΞΙΟΓΕΩΡΓΑΘΑΝΑΣΝΙΚΟΛΑΘΩΜΑΣΙΩΑΝΝΗΧΡΗΣΤΣΠΥΡΙΑΘΑΝΑΣΗΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΑΘΑΝΑΣΓΕΩΡΓΜΕΝΕΛΑΟ436345794353470542934606455045164592452845934536457846494603428945264548455443394269457147674611OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111100605500605405040000000000000000000000000000000000040040040040404000000000000000000010100000000000000000000000000000000000000000000000000200000016,414,0916,361819,118,918,317,712,919,613,818,8517,1614,716,9217,7714,718,918,418,117,6317,116,516,256600140010400040000000120000000350027527500350027520002750200000000000000000000000000000000000002000020000200002000200020000000000000000000003003000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000328,0281,8327,2360,0382,0378,0366,0354,0258,0392,0276,0377,0343,2294,0338,4355,4294,0378,0368,0362,0352,6342,0330,0324,03924200980070280002800000008400000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ720,00701,80677,20658,00657,00653,00636,00634,00608,00592,00579,00577,00573,20569,00568,40555,40494,00478,00452,00362,00352,60342,00330,00324,00169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 11510ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΟΥΚΟΡΔΑΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣΜΥΛΩΝΑΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥΡΗΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥΧΑΡΜΠΙΛΑΔΕΡΛΟΥΜΑΤΣΙΡΟΥΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΧΑΡΜΠΙΛΑΛΑΖΑΡΙΔΟΥΜΠΑΡΛΑΚΟΥΤΣΑΥΤΗΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥΜΑΡΑΘΙΑΜΙΧΑΛΑΑΝΤΩΝΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΖΩΗΜΑΡΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΙΩΑΝΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΙΩΑΝΝΑΣΤΥΛΙΑΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΑΝΔΡΟΜΑΧΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΝΙΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΘΕΟΔΩΡΙΩΑΝΝΗΑΘΑΝΑΣΑΝΤΩΝΙΧΑΡΑΛΑΛΕΞΙΟΒΑΣΙΛΙΩΑΝΝΗΑΥΓΕΡΗΛΙΑΣΧΡΗΣΤΚΩΝ/ΝΟΣΚΩΝΣΤΑΠΑΝΑΓΙΧΡΗΣΤΕΜΑΝΟΥΗΤΡΙΑΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΗΛΙΑΣΕΥΣΤΑΒΑΣΙΛΘΕΟΔΩΡΑΛΕΞΑΝΔ4546447945234250460745054591457643404696450446484427471944374488471847203085114950111459946224304OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1111111111111111111111110000000001212111212121271212121212121200000000000400000000000000000000040003000330000000000000031200100002000000000000000000000000000000000000000000000000000014,6614,413,813,710,912,4512,3611,611,119,619,715,8118,115,4517,2718,8118,310,711,913,915,815,614,513,50000700002460476033966060000000000000008008007258008008008004258008008008008008008000000000000020000000000000000000000020000015000015015000000000000000110306000300000600000000000000000000000000000000000000000000000000000293,2288,0276,0274,0218,0249,0247,2232,0222,0392,0394,0316,2362,0309,0345,4376,2366,0214,0238,0278,0316,0312,0290,0270,00000490000168420329420231634242042000000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ293,20288,00276,00274,00267,00249,00247,20232,00222,001.670,001.644,001.630,201.582,001.490,001.238,401.218,201.211,001.206,001.188,001.138,001.116,001.112,001.090,001.070,00193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ 11510ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΑΓΓΕΛΑΚΟΥΠΑΥΛΙΔΗΒΛΑΧΟΥΧΡΙΣΤΟΦΗΚΑΡΡΑΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΣΕΛΗΤΣΑΡΟΥΧΗΓΑΛΑΝΗΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΥΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΟΧΤΑΡΑΣΚΑΡΑΛΗΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΘΑΝΑΣΟΥΛΑΚΥΡΙΟΥΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΔΕΚΑΝΤΙΟΥΘΕΟΔΟΣΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΔΗΜΗΤΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΖΩΗ ΟΛΓΑΝΙΚΟΛΕΤΤΑΑΝΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΓΓΕΛΙΚΗΟΛΥΜΠΙΑΚΑΛΥΨΩΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΥΣΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΑΔΕΣΠΟΙΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΙΤΣΑΛΑΜΠΡΙΝΗΑΜΑΛΙΑΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΔΗΜΗΤΡΑΡΤΕΜΗΠΑΝΑΓΙΣΠΥΡΙΙΩΑΝΝΗΑΝΤΩΝΙΚΥΡΙΑΓΕΡΑΣΓΕΩΡΓΣΩΤΗΡΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΒΑΣΙΛΚΩΝ/ΝΟΣΒΙΔΟΥΡΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΧΡΗΣΤΔΙΟΝΥΣΚΩΝ/ΝΟΣ4574460043564699436943342944347449645734612425444854588424846504300461547104582255453247124292OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1111111111111111111111119612118577045004400000000000000000000000000000000030000400000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016,3614,11012,917,11913,318,8817,181914,913,219,541411,919,5818,317,6317,5317,213,915,315,314,906000180160360001300000009000575350800725500275425425020027500200200000000000000000000000000000000000150000020000000300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000327,2282,0200,0258,0342,0380,0266,0377,6343,6380,0298,0264,0390,8280,0238,0391,6366,0352,6350,6344,0278,0306,0306,0298,00420001260112025200091000000063000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.052,201.052,001.000,00983,00968,00855,00803,00802,60595,60580,00573,00564,00481,80480,00438,00391,60366,00352,60350,60344,00341,00306,00306,00298,00217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ ΓΡΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A241242243ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΔΑΡΜΑΕΠΩΝΥΜΟΔΕ510ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΥΠΑΛ ΓΡ2ΟΝΟΜΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΝΤΩΝΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΝΔΡΕΑΝΙΚΟΛΑΒΑΣΙΛΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ452447014537ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Β 1O O Β 1O O Β 1000ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)14,913,912,1ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)000ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 8000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)298,0278,0242,02/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)000ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Β 1O O Β 1O O Β 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ298,00278,00242,00ΣΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ 11


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 9511ΜΑΖΑΡΑΚΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΑΠΡΑΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥΦΑΣΟΥΛΗΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΜΙΧΟΛΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΔΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΔΙΔΑΧΟΥΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥΑΗΔΟΝΗΣΚΑΡΛΗΠΑΞΙΝΟΥΓΙΑΝΝΑΚΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΑΣΠΡΟΜΑΛΗΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΚΑΡΑΒΟΤΑΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥΑΡΤΑΒΑΝΗΚΑΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΔΙΟΝΥΣΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΗΤΡΑΜΑΡΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΑΘΑΝΑΣΙΑΙΩΑΝΝΗΣΜΑΓΔΑΛΗΝΗΜΑΡΙΑΚΑΛΛΙΟΠΗΠΗΝΕΛΟΠΗΧΡΙΣΤΙΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΖΑΧΑΡΑΤΗΣΟΦΙΑΜΑΡΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΕΥΔΟΚΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΕΥΓΕΝΙΑΜΑΡΙΑΑΡΙΣΤΕΑΜΑΡΙΑΣΠΥΡΙΓΕΩΡΓΕΛΕΥΘΕΧΑΡΑΛΣΠΥΡΙΠΡΟΔΡΓΕΩΡΓΕΥΘΥΜΙΝΙΚΟΛΑΣΩΤΗΡΤΡΥΦΩΓΕΩΡΓΠΑΝΑΓΙΑΘΑΝΑΣΧΑΡΑΛΑΘΑΝΑΣΓΕΩΡΓΒΑΣΙΛΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΙΩΑΝΝΗΚΩΝΣΤΑΝΙΚΟΛΑ454045424290472244294518449544284647453145224589446442514714472345204608446345554498449145384514OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121211121212121212912121281212121210121212121200400000000000000000000073040040050007004400000000202111001010000010010300000000000000000000000003000000000000000000000015,6616,814,615,819,5419,7517,1816,217,715,0917,816,0919,8413,4615,916,5412,918,6918,9216,7219,4118,1816,818,26042605160603160606051604560585233166048393844248008007258008008008008008005758008008005008008008008006508008008008008000020000000000000000000000035015002000020000250000350002002000000000060060303030003003000000300030011000000000000000000000000001500000000000000000000000313,2336,0292,0316,0390,8395,0343,6324,0354,0301,8356,0321,8396,8269,2318,0330,8258,0373,8378,4334,4388,2363,6336,0364,0420294420357420420217420420420357420315420406364231112420336273266308168ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.883,201.730,001.697,001.673,001.670,801.645,001.590,601.574,001.574,001.546,801.543,001.541,801.541,801.539,201.524,001.494,801.489,001.485,801.478,401.470,401.461,201.459,601.444,001.442,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 9511ΚΩΣΤΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥΚΑΤΣΑΜΠΑΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΚΟΡΔΑΜΠΑΡΑΚΟΥΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΚΟΝΙΔΑΡΗΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣΤΑΘΟΥΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΣΚΟΝΔΡΑΑΡΤΕΜΙΣΑΝΔΡΙΑΝΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΛΑΜΠΡΙΝΗΑΣΠΑΣΙΑΝΕΚΤΑΡΙΑΟΛΓΑΕΙΡΗΝΗΕΛΕΝΗΜΑΡΙΑΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚΛΕΟΝΙΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΙΛΤΟΣΝΙΚΟΛΙΤΣΑΙΩΑΝΝΑΞΑΝΘΙΠΠΗΑΓΓΕΛΙΚΗΕΛΕΝΗΜΑΡΙΑΑΜΑΛΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΒΑΣΙΛΕΥΘΥΜΙΝΙΚΟΛΑΒΑΣΙΛΚΩΝ/ΝΟΣΗΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΝΗΛΕΩΝΙΔΚΩΝΣΤΑΝΙΚΟΛΑΠΑΥΛΟΣΣΤΑΥΡΠΑΝΑΓΙΚΩΝΣΤΑΑΝΔΡΕΑΜΑΡΚΟΣΧΡΗΣΤΙΩΑΝΝΗΣΠΥΡΙΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΗΠΑΝΑΓΙ455146044499465245474484457046164492451744624252448642914594430146564584423145094352426445434553OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121212121212121012712121212121012125121291200000000000000000004000060440440006000040050400402110221221030000102041000000000000000000004000000000000000000000000000014,117,0917,5416,813,917,2514,217,913,081913,1613,5719,7217,2715,5515,331616,2715,181214,618,715,5416,7832684908306021524410323685629054886008008008008008008008008006508004258008008008008006508008002758008005758000000000000000000000200000030002002000200200000300000020000250020000200060303006060306060300110000030060011030000000000000000000002000000000000000000000000000000282,0341,8350,8336,0278,0345,0284,0358,0261,6380,0263,2271,4394,4345,4311,0306,6320,0325,4303,6240,0292,0374,0310,8334,05622442563430562104201473643087022425256392203037856564200ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.438,001.425,801.422,801.422,001.421,001.405,001.400,001.398,001.391,601.387,001.382,201.379,401.374,401.369,401.363,001.362,601.362,001.358,401.353,601.353,001.348,001.340,001.335,801.334,00252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 9511ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥΚΑΤΡΗΚΑΜΙΤΣΑΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΣΑΚΚΑΣΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΓΚΟΤΖΗΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΛΑΛΙΩΤΗΔΙΝΙΑΣΠΑΝΟΥΚΟΣΜΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣΔΗΜΑΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣΚΑΜΠΑΣΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑΛΛΙΟΠΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΥΣΤΑΘΙΑΚΥΡΙΑΚΗΕΙΡΗΝΗΙΩΑΝΝΑΜΑΡΙΝΑΑΝΔΡΕΑΣΕΛΕΝΗΝΙΚΗΝΕΚΤΑΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΑΧΡΙΣΤΙΝΑΙΩΑΝΝΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΓΕΩΡΓΣΩΤΡΗΑΝΔΡΕΑΓΕΩΡΓΒΑΣΙΛΙΩΑΝΝΗΒΑΣΙΛΒΑΣΙΛΑΝΔΡΕΑΓΕΩΡΓΑΣΗΜΑΚΣΩΤΗΡΔΗΜΗΤΡΑΠΟΣΤΟΚΩΝ/ΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΠΟΣΤΟΑΝΔΡΕΑΣΩΤΗΡΧΑΡΑΛΚΩΝΣΤΑΔΗΜΟΣΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑ423342534303429843544515450642574614458645194249433845394310430646234360447447094605453443614245OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121212121212128121212128121212121212121212121200000000000000000000000000444030440404404000000002000001000000000010202300000001000000000000000000000000000000000000000017,541816,4516,2511,2713,1617,414,714,714,512,213,7117,5413,4513,4218,211,3817,816,915,117,4418,316,914,3326160014360600033060001401081606008008008008008008008005008008008008005008008008008008008008008008008008000000000000000000000000000020020020001500200200020002002000200000000006000000300000000000300600601100000000500000000000000000000000000000000000000000350,8360,0329,0325,0225,4263,2348,0294,0294,0290,0244,0274,2350,8269,0268,4364,0227,6356,0338,0302,0348,8366,0338,0286,61821120098252042000231042000980705611204200ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.332,801.332,001.329,001.325,001.323,401.315,201.298,001.294,001.294,001.290,001.275,001.274,201.270,801.269,001.268,401.262,001.227,601.226,001.224,001.214,001.208,801.208,001.198,001.196,60495051525354555657585960616263646566676869707172ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 9511ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣΜΠΕΛΤΑΜΥΛΩΝΑΤΟΜΑΡΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΓΚΛΑΒΑΣΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΔΡΑΚΑΤΟΥΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΠΟΥΣΙΑΣΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΑΚΗΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΧΑΜΑΚΙΩΤΗΒΙΚΕΝΤΙΟΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΤΣΙΧΛΑΚΟΥΣΟΥΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑΝΘΗΙΩΑΝΝΑΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑΟΡΕΣΤΗΣΓΕΩΡΓΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΩΝΙΑΑΘΗΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΓΥΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΘΗΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑΟΛΓΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΙΩΑΝΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΝΔΡΕΑΒΑΣΙΛΛΕΩΝΙΔΧΡΗΣΤΠΑΝΑΓΙΧΡΗΣΤΑΛΕΞΙΟΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΠΑΝΑΓΙΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΠΑΝΑΓΙΑΘΑΝΑΣΠΑΝΑΓΙΑΘΑΝΑΣΑΛΚΙΒΑΓΓΕΛΟΧΡΗΣΤΑΝΔΡΕΑΣΠΥΡΙΙΩΑΝΝΗΘΕΜΙΣΤΚΩΝΣΤΑ470446424511451345494370451044234533458146514346429946174247429642064501445947074337462443684621OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111212712121212712124121112121212121212912121200000000000000000000000000500000004000000000000003211011011000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000019,661418,8114,6317,51917,51518,51716,6318,315,2717,817,717,617,613,9317,415,817,4516,916,51600119000600058018000060031000800800425800800800800425800800200800725800800800800800800800575800800800000000000000000000000000002500000000200000000000000001106030300303003030000000300300000000000000000000000000000000000000000000000000000393,2280,0376,2292,6350,0380,0350,0300,0370,0340,0332,6366,0305,4356,0354,0352,0352,0278,6348,0316,0349,0338,0330,0320,000776300042000406012600004200217000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.193,201.190,001.188,201.185,601.180,001.180,001.180,001.175,001.170,001.170,001.168,601.166,001.156,401.156,001.154,001.152,001.152,001.150,601.148,001.146,001.141,001.138,001.130,001.120,00737475767778798081828384858687888990919293949596ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 9511ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΣΑΚΚΑΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΚΟΛΛΙΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥΚΑΚΑΦΩΝΗΓΙΑΝΝΟΥΛΗΚΑΡΥΩΤΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΨΑΛΛΙΔΑΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΤΣΟΥΝΗΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣΚΟΥΝΑΒΗΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΤΣΑΚΩΝΑΚΑΤΣΑΜΠΑΓΑΛΑΝΗΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΚΑΖΑΚΟΥΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΙΟΥΛΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΟΥΡΑΝΙΑΟΥΡΑΝΙΑΑΜΑΛΙΑΚΑΛΛΙΟΠΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΘΑΠΟΛΥΞΕΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗΑΘΑΝΑΣΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΤΥΧΙΑΠΑΡΘΕΝΑΒΑΣΙΛΙΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΔΡΕΑΣΒΑΡΒΑΡΑΗΛΙΑΣΧΡΗΣΤΔΙΟΝΥΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΘΑΝΑΣΓΕΡΑΣΚΩΝΣΤΑΕΛΕΥΘΕΑΝΤΩΝΙΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΑΛΚΙΒΜΙΧΑΗΛΧΑΡΑΛΑΝΤΩΝΗΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΝΗΒΑΣΙΛΔΗΜΗΤΡ427045084502444645804585465346104613450745214307459547034358452942074620447843664643442643644323OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121212121212121211121212111211121210121181212500000000000000000000000000000000000000000000400400002000000100000100200000000000000000000000000000000000000000000000000015,915,815,815,112151514,918,514,5314,512,617,413,6317,313,511,216,11316,5314,2712,211,217,6000000000000000069000002780080080080080080080080072580080080072580072580080065080072550080080027500000000000000000000000000000000000000000000200002000000600000003000000300060000000000000000000000000000000000000000000000000000318,0316,0316,0302,0240,0300,0300,0298,0370,0290,6290,0252,0348,0272,6346,0270,0224,0322,0260,0330,6285,4244,0224,0352,00000000000000000426300000189ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.118,001.116,001.116,001.102,001.100,001.100,001.100,001.098,001.095,001.090,601.090,001.082,001.073,001.072,601.071,001.070,001.066,001.065,001.060,001.055,601.045,401.044,001.024,001.016,00979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 9511ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣΕΦΕΡΙΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΣΑΟΥΛΙΔΟΥΜΗΤΣΟΒΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΟΓΗΡΟΥΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΚΑΤΣΑΙΤΗΤΕΡΖΗΤΑΤΑΡΟΥΝΗΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΚΟΣΜΑΜΑΓΟΥΛΗΠΕΤΤΑΜΑΛΛΑΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥΧΟΝΤΕΡΣΤΡΑΓΚΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛΕΝΗΑΜΑΛΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛΕΝΗΕΛΕΝΗΜΥΡΣΙΝΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΡΓΥΡΟΥΛΑΚΑΛΛΙΟΠΗΓΕΩΡΓΙΑΜΑΡΙΑΜΑΡΙΝΑΧΡΙΣΤΙΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΘΑΝΑΣΙΑΑΔΑΜΑΝΤΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚΥΡΙΑΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗΦΩΤΕΙΝΗΚΩΝ/ΝΑΗΡΩΙΩΑΝΝΗΙΩΑΝΝΗΑΝΑΣΤΑΝΙΚΟΛΑΧΡΗΣΤΑΘΑΝΑΣΠΕΤΡΟΣΑΝΔΡΕΑΑΘΑΝΑΣΚΩΝΣΤΑΠΑΝΑΓΙΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΚΩΝΣΤΑΑΝΔΡΕΑΒΑΣΙΛΝΙΚΟΛΑΣΠΥΡΙΧΡΗΣΤΕΛΣΑΙΧΡΗΣΤΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΙ46024425455647064335427442734590453043594609670465544874644458345874333457743634535435343654705OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111181211910994966658664470467000000000000000000000000000000000044000004400300400000002000010100010000000000000000000000000000000000000000000000000000015,310,51417,615,619,218,81316,316,1614,912,7217,914,716,2718,417,414,113,6616,417,416,3612,5183000900060000301901170805600014500800725575650575575200575350350350275500350350200200425020035042500000000000000000000000000000000002002000000020020000150002000000000600000300300003000000000000000000000000000000000000000000000000000000306,0210,0280,0352,0312,0384,0376,0260,0326,0323,2298,0254,4358,0294,0325,4368,0348,0282,0273,2328,0348,0327,2250,0360,0210006300042000021013307749056039200098ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.016,001.010,001.005,00990,00962,00959,00951,00940,00901,00873,20848,00814,40796,00794,00782,40767,00748,00738,00728,20720,00698,00677,20675,00658,00121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 9511ΓΡΥΛΗΒΡΑΧΝΗΠΑΣΧΟΥΚΥΡΙΑΖΗΣΤΡΕΚΛΑΤΙΓΚΑΚΑΡΑΜΟΥΖΗΒΙΤΣΟΥΔΡΙΒΗΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΑΡΑΜΑΝΗΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥΤΕΡΠΟΥΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΑΓΓΕΛΑΚΗΧΑΡΙΤΟΣΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΚΟΛΛΙΑΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΣΙΦΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΑΦΛΩΡΕΝΤΙΑΜΑΡΙΑΝΝΑΑΘΑΝΑΣΙΑΜΑΡΙΑΕΥΓΕΝΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΒΑΣΙΛΙΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΙΤΣΑΒΑΣΙΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΑΝΙΚΟΛΙΤΣΑΙΩΑΝΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΚΩΝ/ΝΟΣΑΘΑΝΑΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΑΝΔΡΕΑΑΛΕΞΙΟΓΕΩΡΓΑΘΑΝΑΣΝΙΚΟΛΑΘΩΜΑΣΙΩΑΝΝΗΧΡΗΣΤΣΠΥΡΙΑΘΑΝΑΣΓΕΩΡΓΗΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΑΘΑΝΑΣΓΕΩΡΓΜΕΝΕΛΑΟΘΕΟΔΩΡΙΩΑΝΝΗ429346064367455045164592452845934536457846494603428945264548455445274339426945714767461145464479OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111155500605405040000000000000000000000000000000000000040040040404000000000000000000010100002000000000000000000000000000000000000000000000200000000019,118,918,7518,317,712,919,613,818,8517,1614,716,9217,7714,718,918,41918,117,6317,116,516,214,6614,40001040004000000012000000002752752750035002752000275020000000000000000000000000000000000000000200002000020002000200000000000000000000030030000060000000000000000000000000000000000000000000000100000000000382,0378,0375,0366,0354,0258,0392,0276,0377,0343,2294,0338,4355,4294,0378,0368,0380,0362,0352,6342,0330,0324,0293,2288,000070280002800000008400000000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ657,00653,00650,00636,00634,00608,00592,00579,00577,00573,20569,00568,40555,40494,00478,00452,00440,00362,00352,60342,00330,00324,00293,20288,00145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 9511ΦΩΤΟΥΚΟΡΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣΜΥΛΩΝΑΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥΡΗΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥΧΑΡΜΠΙΛΑΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΔΕΡΛΟΥΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΧΑΡΜΠΙΛΑΛΑΖΑΡΙΔΟΥΚΟΥΤΣΑΥΤΗΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥΜΑΡΑΘΙΑΜΙΧΑΛΑΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΑΓΓΕΛΑΚΟΥΠΑΥΛΙΔΗΒΛΑΧΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΝΤΩΝΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΖΩΗΜΑΡΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΙΩΑΝΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΙΚΟΛΕΤΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΝΙΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΔΕΣΠΟΙΝΑΔΗΜΗΤΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΖΩΗ ΟΛΓΑΑΘΑΝΑΣΑΝΤΩΝΙΑΛΕΞΙΟΙΩΑΝΝΗΑΥΓΕΡΧΑΡΑΛΗΛΙΑΣΧΡΗΣΤΚΩΝ/ΝΟΣΚΩΝΣΤΑΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΧΡΗΣΤΤΡΙΑΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΕΥΣΤΑΒΑΣΙΛΘΕΟΔΩΡΑΛΕΞΑΝΔΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΔΗΜΗΤΡ4523425045054576434046074696450446484427471950123443747184720308501114599462243044600435646994369OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ11111111111111111111111100000012121112121212712121212121261211800000000400000000000000000000040003000330000000000000031200010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013,813,712,4511,611,110,919,619,715,8118,115,4512,8117,2718,310,711,915,815,614,513,514,11012,917,1000000246047603328960600000600018000000800800725800800800800425800800800800800800350800725500000000002000000000000000000000002000001500001501500000000000000011030600003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000276,0274,0249,0232,0222,0218,0392,0394,0316,2362,0309,0256,2345,4366,0214,0238,0316,0312,0290,0270,0282,0200,0258,0342,000000016842032942023119663420420000042000126ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ276,00274,00249,00232,00222,00218,001.670,001.644,001.630,201.582,001.490,001.252,201.238,401.211,001.206,001.188,001.116,001.112,001.090,001.070,001.052,001.000,00983,00968,00169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 9511ΧΡΙΣΤΟΦΗΚΑΡΡΑΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΣΕΛΗΤΣΑΡΟΥΧΗΟΧΤΑΡΑΣΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΘΑΝΑΣΟΥΛΑΚΥΡΙΟΥΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΚΑΚΑΒΑΣΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΔΕΚΑΝΤΙΟΥΠΑΝΑΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΔΑΡΜΑΝΙΚΟΛΕΤΤΑΑΝΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΓΓΕΛΙΚΗΟΛΥΜΠΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΑΔΕΣΠΟΙΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΙΟΣΛΑΜΠΡΙΝΗΝΙΚΟΛΙΤΣΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΜΑΛΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΤΩΝΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΑΡΤΕΜΗΠΑΝΑΓΙΣΠΥΡΙΙΩΑΝΝΗΑΝΤΩΝΙΚΩΝ/ΝΟΣΒΑΣΙΛΚΩΝ/ΝΟΣΒΙΔΟΥΡΙΩΑΝΝΗΚΩΝ/ΝΟΣΔΙΟΝΥΣΧΡΗΣΤΑΝΔΡΕΑΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΝΙΚΟΛΑΒΑΣΙΛ43342944347449645734248430046154710458247024712453245244292469747014537OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1111111111111111115770440000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001913,318,8817,181911,918,317,6317,5317,216,915,315,314,914,914,8413,912,101603600000000000000275425425020020000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000380,0266,0377,6343,6380,0238,0366,0352,6350,6344,0338,0306,0306,0298,0298,0296,8278,0242,00112025200000000000000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ855,00803,00802,60595,60580,00438,00366,00352,60350,60344,00338,00306,00306,00298,00298,00296,80278,00242,00193194195196197198199200201202203204205206207208209210ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2512ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥΑΡΑΒΑΝΗΚΟΝΤΟΜΙΧΗΧΟΡΤΗΚΟΨΙΔΑΘΕΟΧΑΡΗΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΤΕΡΙΩΤΗΒΕΡΓΙΝΗΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥΚΑΛΑΙΤΖΗΜΙΧΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΤΑΜΠΙΖΥΓΟΥΠΕΤΡΑΚΗΧΑΛΙΚΙΑΜΑΤΑΡΑΓΚΑΖΩΙΤΑΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΓΛΗΓΟΡΗΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΕΥΤΥΧΙΑΑΚΡΙΒΗΕΥΑΝΘΙΑΛΑΜΠΡΙΝΗΑΝΝΕΤΑΝΙΚΟΛΕΤΤΑΒΗΣΣΑΡΙΑΣΟΦΙΑΘΕΟΔΩΡΑΑΝΔΡΙΑΝΑΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΑΡΙΑΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΓΕΩΡΓΙΟΣΑΣΗΜΙΝΑΜΑΡΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΥΛΒΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΥΠΑΠΑΝΤΗ - ΕΥΠΑΝΑΓΙΕΛΕΥΘΕΓΕΩΡΓΑΘΑΝΑΣΕΥΣΤΑΣΠΥΡΟΓΕΩΡΓΕΛΕΥΘΕΠΑΝΟΣΓΕΩΡΓΣΤΑΥΡΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΣΠΥΡΙΣΠΥΡΙΠΑΝΟΣΕΥΣΤΑΓΕΩΡΓΞΕΝΟΦΩΝΕΥΑΓΓΕΥΑΓΓΜΙΧΑΗΛΕΥΑΓΓ501135007750112501275010950115501235011650105501245010250117501015007450107501035010650122500765009950120501185012150119OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111212121212612121212120412590066640000040400000040000000000000040000000500000000000021042200001240200000000000000000000000000000000000000000000000000000000018,2514,1817,912,7219,3313,6112,8117,718,717,914,316,1115,910,318,914,461815,4515,417,7215,618,31418,36060461412602880006032032060608000250800800800800800350800800800800800020080027557500350350350200000002000200000000200000000000000000000000025000000000000060300110606000003060110060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000365,0283,6358,0254,4386,6272,2256,2354,0374,0358,0286,0322,2318,0206,0378,0289,2360,0309,0308,0354,4312,0366,0280,0366,042042032298844201965600042022402240420420560001750ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.645,001.533,601.480,001.462,401.330,601.302,201.252,201.210,001.174,001.158,001.116,001.052,201.052,001.006,00937,00864,20780,00729,00714,00704,40662,00566,00455,00366,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A252627282930313233343536373839ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΦΩΤΕΙΝΟΣΚΟΥΤΣΑΥΤΗΚΑΤΩΠΟΔΗΣΚΑΚΑΒΑΣΚΟΥΡΤΗΚΟΓΚΑΛΑΖΑΡΙΔΟΥΚΑΤΣΑΡΑΚΗΕΛΙΣΣΑΙΟΣΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΚΟΥΝΕΛΗΣΚΑΡΑΛΗΕΠΩΝΥΜΟΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΔΕ512ΜΑΡΙΑΣΤΑΥΡΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΡΗΓΟΡΙΟΣΒΑΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗΕΥΘΥΜΙΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑΕΛΠΙΔΑΒΑΣΙΛΗΣΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ1ΟΝΟΜΑΝΙΚΟΛΙΤΣΑΙΩΑΝΝΗΣΧΡΥΣΟΥΛΑΛΑΜΠΡΙΝΗΝΙΚΟΛΙΤΣΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΒΑΣΙΛΘΕΟΦΑΝΗ50104ΕΥΣΤΑΕΥΣΤΑΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΑΛΕΞΑΝΔ 50132ΑΘΑΝΑΣΝΙΚΟΛΑΔΗΜΗΤΡΔΙΟΝΥΣΧΡΗΣΤΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ5011050111501004702501085012530810574554500754650501264532ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Α 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1012121000121212600000ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)000000000000000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)000000030000000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)000000100000000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)000000000000000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ000000000000000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ17,612,615,816,8116,914,214,8311,914,315,718,41919,5815,315,3ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)01800009000126000ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)08008006500080080080035000000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 8000000000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)00000001500000000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)0000003000000000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)000000000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)000000000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)352,0252,0316,0336,2338,0284,0296,6238,0286,0314,0368,0380,0391,6306,0306,02/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)01260000630008442000ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Α 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1O O Γ 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ352,001.178,001.116,00986,20338,00284,001.189,601.188,001.086,00664,00452,00422,00391,60306,00306,00ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 3513ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΚΑΚΟΥΚΟΥΤΡΑΦΑΡΜΑΚΑΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΙΣΤΟΛΑΚΗΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΜΑΤΡΑΓΚΟΣΚΟΛΙΖΕΡΑΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΤΣΑΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣΜΑΡΑΚΥΡΙΑΖΗΟΨΙΜΟΥΛΗΝΕΖΟΥΚΟΥΓΙΑΒΑΙΡΑΜΑΚΗΣΜΠΙΝΙΑΡΗΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥΛΑΥΡΕΝΤΙΑΕΥΤΥΧΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΑΙΡΗΚΑΛΛΙΟΠΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΖΑΧΑΡΟΥΛΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΔΗΜΗΤΡΑΒΑΣΙΛΙΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΛΕΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΓΓΕΛΙΚΗΕΥΑΓΓΒΑΣΙΛΜΙΧΑΗΛΗΛΙΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΥΑΓΓΠΕΤΡΟΣΣΩΤΗΡΠΑΝΑΓΙΘΕΟΔΩΡΕΥΑΓΓΜΙΧΑΗΛΠΑΝΑΓΙΣΩΤΗΡΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΑΛΕΞΙΟΑΝΑΣΤΑΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΧΡΗΣΤΕΥΑΓΓ511335113651038511015099151141509905110951058509935101751143510505113951016511945112651019510485106150950511235111051100OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121212121211121212111281261212121012111212111200000000004000000000000040000040400053040004000002120311002100000000000000000300000000000000000000000000000000000000000018,816,316,817,216,0912,416,314,4519,318,5413,618,6312,919,181313,318,6316,914,814,419,3619,3315,918,1386060506044214603806006030093518000180800800800800800725800800800725800500800350800800800650800725800800725800000000000020000000000000002000000020002000002501500200000200000006030600110303000603000000000000000000150000000000000000000000000000000000000000000376,0326,0336,0344,0321,8248,0326,0289,0386,0370,8272,0372,6258,0383,6260,0266,0372,6338,0296,0288,0387,2386,6318,0362,02664204203504203081473220266042004202100632451260001260ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.642,001.606,001.586,001.554,001.541,801.541,001.503,001.441,001.386,001.361,801.332,001.322,601.308,001.303,601.270,001.266,001.235,601.233,001.222,001.213,001.187,201.186,601.169,001.162,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 3513ΜΟΥΣΤΑΙΡΑΜΠΑΡΛΑΜΑΣΟΥΡΟΥΤΟΥΡΑΛΙΑΔΙΑΚΟΥΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΥΚΟΥΛΗΜΠΙΝΙΑΡΗΣΓΟΓΩΝΑΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣΑΛΑΠΑΤΑΠΑΤΣΙΟΥΖΗΚΟΥΔΟΥΡΟΥΓΕΩΡΓΑΚΑΡΒΕΛΑΠΟΥΛΑΣΕΙΝΤΗΚΑΤΣΑΡΟΥΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΠΑΝΟΥΣΗΠΙΚΗΣΑΝΔΡΙΤΣΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΑΝΔΡΟΜΑΧΗΙΩΑΝΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣΠΥΡΙΔΩΝΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΘΕΟΔΩΡΑΚΩΝ/ΝΑ - ΓΕΩΡΓΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΕΛΕΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΑΧΡΙΣΤΙΝΑΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣΟΦΙΑΔΗΜΗΤΡΑΚΩΝ/ΝΑΕΛΕΝΗΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΚΩΝ/ΝΟΣΣΟΦΙΑΚΥΡΙΑΗΛΙΑΣΣΠΥΡΙΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΒΑΣΙΛΙΩΑΝΝΗΠΕΤΡΟΣΑΝΑΣΤΑΙΩΑΝΝΗΠΑΝΑΓΙΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΠΑΝΑΓΙΕΥΑΓΓΓΕΩΡΓΑΝΑΣΤΑΠΑΝΑΓΙΜΙΧΑΗΛΑΡΙΣΙΩΑΝΝΗΧΑΡΑΛΣΠΥΡΙΙΩΑΝΝΗ5111551149511892415111451039511905105651040511315112851191510465109851102511445119551129510205114051130511325119250929OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒ111111111111111111111111121212121212111210612640945000000120000000000000000000000000000000000000504000000000210002001010202000000020000000000000000000000000000000000000000000000001813,913,7213,212,414,11413,114,817,3811,517,315,1614,71513,5418,814,81912,2718,517,814,715,830003500015450356040000332130000608008008008008008007258006503508003502000575200275000000800000000000000000000000000000000000000025002000000000006030000600030030060060000000060000000000000000000000000000000000000000000000000360,0278,0274,4264,0248,0282,0280,0262,0296,0347,6230,0346,0303,2294,0300,0270,8376,0296,0380,0245,4370,0356,0294,0316,600021350001053150245420280000231147210000420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.160,001.138,001.104,401.085,001.083,001.082,001.065,001.062,001.051,001.042,601.030,00971,00923,20884,00875,00730,80651,00527,00527,00455,40370,00356,00294,001.596,60252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A495051525354555657585960616263ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣΠΙΠΕΡΟΣΜΙΧΑΛΑΤΣΑΦΑΡΑΣΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥΣΑΙΣΑΝΑΣΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΖΟΥΖΟΥΛΑΓΑΤΣΙΟΥΕΠΩΝΥΜΟΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΑΣΙΚΟΓΛΟΥΔΕ513ΕΛΕΝΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΕΣΠΟΙΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΙΤΣΑΛΑΜΠΡΙΝΗΑΡΕΤΗΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ1ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΘΕΟΔΩΡΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣ 51186ΑΛΕΞΑΝΔ 50989ΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΣΠΥΡΙΑΘΑΝΑΣΠΑΝΑΓΙΚΩΝΣΤΑΧΡΗΣΤΔΙΟΝΥΣΙΩΑΝΝΗΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ509885115151062511225106551150511974554510605113845325109951018ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1121212121212785000000ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)000000000000000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)030000400000000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)003000000020000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)000000000000000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ000000000000000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ10,811,913,44151413,515,517,8117,318,419,1517,715,315,313,5ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)53000000001200000ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)800800800800800800425500275000000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 8000000000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)0150000020000000000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)001100000000600000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)000000000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)000000000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)216,0238,0268,8300,0280,0270,0310,0356,2346,0368,0383,0354,0306,0306,0270,02/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)371000000008400000ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.387,001.188,001.178,801.100,001.080,001.070,00935,00856,20621,00452,00443,00354,00306,00306,00270,00ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 3


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 3514ΛΕΜΠΕΣΗΚΑΚΟΥΚΟΥΤΡΑΦΑΡΜΑΚΑΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΜΠΙΣΤΟΛΑΚΗΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΚΟΛΙΖΕΡΑΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΤΣΑΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣΜΑΡΑΚΥΡΙΑΖΗΟΨΙΜΟΥΛΗΝΕΖΟΥΚΟΥΓΙΑΒΑΙΡΑΜΑΚΗΣΜΠΙΝΙΑΡΗΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥΜΟΥΣΤΑΙΡΑΜΑΡΙΑΕΥΤΥΧΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΑΙΡΗΚΑΛΛΙΟΠΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΖΑΧΑΡΟΥΛΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΔΗΜΗΤΡΑΒΑΣΙΛΙΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΛΕΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΓΓΕΛΙΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΚΩΝ/ΝΟΣΒΑΣΙΛΜΙΧΑΗΛΗΛΙΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΕΥΑΓΓΠΕΤΡΟΣΣΩΤΗΡΠΑΝΑΓΙΕΥΑΓΓΜΙΧΑΗΛΠΑΝΑΓΙΣΩΤΗΡΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΑΛΕΞΙΟΑΝΑΣΤΑΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΧΡΗΣΤΕΥΑΓΓΚΥΡΙΑ509945113651038511015099151141509905110951058510175114351050511395101651194511265101951048510615095051123511105110051115OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121212121211121212128126121212101211121211121200000000040000000000000030000040400530400040000012120311021000000000000000000300000000000000000000000000000000000000000019,3316,316,817,216,0912,416,314,4519,313,618,6312,919,181313,318,6316,914,814,419,3619,3315,918,118606060506044214600600603009351800018008008008008008007258008008008005008003508008008006508007258008007258008000000000002000000000000000015000000200020000250150020000020000000306030600110303006030000000000000000000150000000000000000000000000000000000000000000386,6326,0336,0344,0321,8248,0326,0289,0386,0272,0372,6258,0383,6260,0266,0372,6338,0296,0288,0387,2386,6318,0362,0360,042042042035042030814732200420042021006324512600012600ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.786,601.606,001.586,001.554,001.541,801.541,001.503,001.441,001.386,001.332,001.322,601.308,001.303,601.270,001.266,001.235,601.233,001.222,001.213,001.187,201.186,601.169,001.162,001.160,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 3514ΜΠΑΡΛΑΜΑΣΟΥΡΟΥΔΙΑΚΟΥΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΥΚΟΥΛΗΜΠΙΝΙΑΡΗΣΓΟΓΩΝΑΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣΑΛΑΠΑΤΑΠΑΤΣΙΟΥΖΗΚΟΥΔΟΥΡΟΥΓΕΩΡΓΑΜΑΡΚΟΠΑΤΖΗΚΑΡΒΕΛΑΣΕΙΝΤΗΠΟΥΛΑΚΑΤΣΑΡΟΥΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΠΑΝΟΥΣΗΠΙΚΗΣΑΝΔΡΙΤΣΟΥΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΑΝΔΡΟΜΑΧΗΙΩΑΝΝΑΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣΠΥΡΙΔΩΝΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΘΕΟΔΩΡΑΚΩΝ/ΝΑ - ΓΕΩΡΓΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΕΛΕΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΑΧΡΙΣΤΙΝΑΡΑΦΑΕΛΑ ΑΝΑΣΣΤΑΜΑΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΑΣΟΦΙΑΚΩΝ/ΝΑΕΛΕΝΗΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΚΩΝ/ΝΟΣΣΟΦΙΑΕΛΕΝΗΗΛΙΑΣΣΠΥΡΙΔΗΜΗΤΡΒΑΣΙΛΙΩΑΝΝΗΠΕΤΡΟΣΑΝΑΣΤΑΙΩΑΝΝΗΠΑΝΑΓΙΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΠΑΝΑΓΙΕΥΑΓΓΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΑΝΑΣΤΑΜΙΧΑΗΛΠΑΝΑΓΙΑΡΙΣΙΩΑΝΝΗΧΑΡΑΛΣΠΥΡΙΙΩΑΝΝΗΝΙΚΟΛΑ511495118951114510395119051056510405113151128511915104651098511025114451108511955102051129511405113051132511925092950988OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒ111111111111111111111111121212121112106126409475000000121200000000000000000000000000000000000504000000000021002001010202000000002000000000000000000000000000000000000000000000000013,913,7212,414,11413,114,817,3811,517,315,1614,71513,5413,318,81914,812,2718,517,814,715,8310,800500015450356040000021333000060538008008008007258006503508003502000575200425275000000800800000000000000000000000000000000000002500200000000000060300060003003006006000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000278,0274,4248,0282,0280,0262,0296,0347,6230,0346,0303,2294,0300,0270,8266,0376,0380,0296,0245,4370,0356,0294,0316,6216,0003500010531502454202800000147231210000420371ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.138,001.104,401.083,001.082,001.065,001.062,001.051,001.042,601.030,00971,00923,20884,00875,00730,80691,00651,00527,00527,00455,40370,00356,00294,001.596,601.387,00252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A4950515253545556575859606162ΛΑΖΑΡΙΔΟΥΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣΠΙΠΕΡΟΣΜΙΧΑΛΑΤΣΑΦΑΡΑΣΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥΣΑΙΣΑΝΑΣΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΖΟΥΖΟΥΛΑΓΑΤΣΙΟΥΕΠΩΝΥΜΟΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΑΣΙΚΟΓΛΟΥΔΕ514ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΕΣΠΟΙΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΙΤΣΑΛΑΜΠΡΙΝΗΑΡΕΤΗΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ1ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΓΕΩΡΓΘΕΟΔΩΡΓΕΩΡΓΚΩΝ/ΝΟΣ 51186ΑΛΕΞΑΝΔ 50989ΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΣΠΥΡΙΑΘΑΝΑΣΠΑΝΑΓΙΚΩΝΣΤΑΧΡΗΣΤΔΙΟΝΥΣΙΩΑΝΝΗΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ5115151062511225106551150511974554510605113845325109951018ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 11212121212785000000ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)00000000000000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)30000400000000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)03000000020000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)00000000000000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ00000000000000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ11,913,44151413,515,517,8117,318,419,1517,715,315,313,5ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)000000001200000ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)800800800800800425500275000000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 800000000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)150000020000000000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)01100000000600000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)00000000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)00000000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)238,0268,8300,0280,0270,0310,0356,2346,0368,0383,0354,0306,0306,0270,02/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)000000008400000ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.188,001.178,801.100,001.080,001.070,00935,00856,20621,00452,00443,00354,00306,00306,00270,00ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 3


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1515ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥΧΩΡΑΙΤΗΜΑΛΕΥΡΗΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΛΙΑΤΣΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥΖΩΝΤΟΥΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΕΑΚΑΡΡΑΖΟΥΖΟΥΛΑΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΜΙΧΑΛΑΖΗΚΟΥΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥΜΠΑΚΟΥΡΟΥΚΡΕΤΣΟΣΚΑΨΙΜΑΛΗΕΥΘΥΜΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑΣΟΦΙΑΕΥΘΥΜΙΑΜΑΡΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΠΒΑΣΙΛΙΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑΜΑΡΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΑΘΗΝΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΛΕΝΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΑΒΑΣΙΛΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΦΩΤΕΙΝΗΧΡΗΣΤΙΩΑΝΝΗΠΑΝΑΓΙΚΩΝ/ΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΚΩΝΣΤΑΑΝΔΡΕΑΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΙΩΑΝΝΗΑΝΤΩΝΙΠΑΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΒΑΣΙΛΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΘΕΟΔΩΡΑΛΕΞΑΝΔΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓΧΡΗΣΤΠΑΝΑΓΙΓΕΩΡΓ511475110351106510215102251187510495110751146511455111151105510605114851196509885115151062509895109851150509925110451188OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111212121212121066900000121212120800000000000000000000000000000000004400000003005000001000000022020000302000000000000000000000000000000000020000000000000000018,216,415,714,914,614,5414,2171814,716,317,519,1519,4514,410,811,913,4413,514,717,8116,541515,55129000001510060360005300040000080080080080080080065035035057500000800800800800050000000000000000000000000000000000002002000000000150002500000030000000060600600000110060000000000000000000000000000000000010000000000000000000364,0328,0314,0298,0292,0290,8284,0340,0360,0294,0326,0350,0383,0389,0288,0216,0238,0268,8270,0294,0356,2330,8300,0311,08463000001057004202520003710002800000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒ11111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.248,001.221,001.114,001.098,001.092,001.090,801.034,00995,00980,00929,00806,00602,00443,00389,00288,001.387,001.188,001.178,801.070,00884,00856,20330,80300,00311,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 5516ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΑΛΟΤΥΧΟΥΣΑΜΑΡΑΤΣΙΜΠΡΙΚΑΓΑΛΩΝΗΚΑΛΕΜΗΤΣΙΟΥΝΗΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΚΟΡΑΚΑΔΗΜΑΚΟΥΤΑΜΠΑΚΗΣΙΤΟΥΝΤΑΡΝΤΑΤΣΩΛΗΚΑΡΒΟΥΝΗΖΑΧΟΥΣΑΛΤΑΤΡΙΓΓΑΜΑΝΘΟΥΠΑΛΑΣΚΑΒΑΡΝΑΒΑΠΑΝΑΡΑΤΣΙΟΥΝΗΓΕΩΡΓΙΑΕΙΡΗΝΗ ΡΕΝΑΘΩΜΑΙΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΝΑΝΘΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΧΡΥΣΟΥΛΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΤΕΦΑΝΙΑΕΥΘΥΜΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΘΑΝΑΣΙΑΘΕΟΔΟΣΙΑΓΕΩΡΓΙΑΧΡΗΣΤΙΝΑΕΥΣΤΑΘΙΑΧΡΗΣΤΑΘΑΝΑΣΦΩΤΗΣΓΕΩΡΓΧΡΗΣΤΑΘΑΝΑΣΑΝΑΡΓΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΣΠΥΡΙΚΩΝΣΤΑΧΡΗΣΤΓΕΩΡΓΜΙΧΑΗΛΗΛΙΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΘΑΝΑΣΛΟΥΚΑΣΣΠΥΡΙΧΡΗΣΤΛΟΥΚΑΣΕΥΘΥΜΙΑΠΟΣΤΟΓΕΩΡΓ281252305265359267271322304356278295344248306270264285323325238335350321OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121212121212121212121212121212101212121210121100000000000000000000000000000000000000000000004013222200212122022022032020000000000020000000000000000000000000000000000015,315,1817,516,3616,116,118,8418,2715,216,3614,3317,0716,7213,716,071718,3614,7218,7114,4614,6315,217,216,3660606060606060606060605638606043605736485660116080080080080080080080080080080080080080080080080065080080080080065080072500000000000000000000000000000000000000000000002000301106060606000603060306060060600606001106001000000000000010000000000000000000000000000000000000306,0303,6350,0327,2322,0322,0376,8365,4304,0327,2286,6341,4334,4274,0321,4340,0367,2294,4374,2289,2292,6304,0344,0327,242042042042042042042042042042042039226642042030142039925233639242077420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.656,001.633,601.630,001.607,201.602,001.602,001.596,801.585,401.584,001.577,201.566,601.563,401.560,401.554,001.541,401.501,001.497,201.493,401.486,201.485,201.484,601.484,001.481,001.472,20123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 5516ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΜΑΚΡΗΛΙΑΚΟΥΜΠΟΥΣΙΟΣΚΟΥΤΛΑΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΛΑΜΠΡΟΥΑΛΕΞΙΑΣΤΑΣΙΟΣΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΦΟΥΡΛΑΤΣΙΡΚΑΣΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥΡΑΠΤΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΑΓΓΕΛΑΚΗΜΠΑΤΣΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥΚΑΝΤΗΛΑΚΟΥΤΣΙΚΟΥΚΑΣΙΟΥΡΑΣΚΡΕΤΣΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΧΑΛΑΤΣΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΕΥΡΙΔΙΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΑΕΛΕΝΗΕΛΕΝΗΒΑΙΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- ΘΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΘΗΝΑΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΘΩΜΑΗΣΠΥΡΙΔΩΝΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΑΛΟΥΚΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΙΩΑΝΝΑΕΛΕΝΗΑΦΡΟΔΙΤΗΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΑΡΙΣΚΩΝΣΤΑΧΡΗΣΤΧΑΡΑΛΕΥΑΓΓΔΗΜΗΤΡΣΠΥΡΙΑΝΔΡΕΑΕΥΘΥΜΙΔΙΟΝΥΣΒΑΣΙΛΙΩΑΝΝΗΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΝΙΚΟΛΑΑΘΑΝΑΣΓΕΩΡΓΘΕΟΔΩΡΚΩΝΣΤΑΙΣΑΑΚΗΛΙΑΣ288363268338301254343226247309334290198339319240329308345368242361291331OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111112121212121210109121212121212612111212108800000000000000000000000000000000504030004004040022202321020300002100022100000000000000000000002000000000000000000000000013,2711,4614,917,816,518,319,9214,921416,719,3618,3610,721417,11515,516,22141615,513,761717,36053434337182060306001430423236602647030184460725800800800800800800650650575800800800800800800350800725800800650500500000000000000000000000000000000002500200015000020000200020000606060060110603006001100000603000060603000000000000000000000001000000000000000000000000000265,4229,2298,0356,0330,0366,0398,4298,4280,0334,0387,2367,2214,4280,0342,0300,0310,0324,4280,0320,0310,0275,2340,0346,04203713013012591261404202104200982102942242524201823290210126308420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.470,401.460,201.459,001.457,001.449,001.402,001.398,401.398,401.390,001.389,001.387,201.375,201.374,401.374,001.366,001.352,001.340,001.336,401.334,001.320,001.320,001.311,201.308,001.296,00252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 5516ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥΝΤΑΛΛΗΣΚΟΡΔΗΓΑΡΕΦΗΧΑΛΒΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΡΑΠΗΣΚΑΠΟΥΛΑΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥΚΑΖΙΑΚΟΥΣΚΟΥΤΕΛΟΥΔΗΑΓΟΥΡΙΔΟΥΖΑΓΚΑΝΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣΚΑΛΙΩΡΑΣΖΑΓΚΡΙΜΑΝΗΣΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥΑΡΓΥΡΙΟΥΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΜΑΣΤΟΡΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΩΤΗΡΙΑΑΚΡΙΒΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΕΥΤΥΧΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΑΡΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΘΑΝΑΣΙΑΒΑΙΑΓΕΩΡΓΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΓΓΕΛΙΚΗΑΘΑΝΑΣΙΑΙΟΥΛΙΑΧΡΥΣΟΥΛΑΑΡΙΣΕΥΑΓΓΔΗΜΗΤΡΣΕΡΑΦΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΙΩΑΝΝΗΗΡΑΚΛΔΗΜΗΤΡΕΥΑΓΓΒΑΣΙΛΑΡΙΣΚΩΝ/ΝΟΣΚΩΝΣΤΑΓΕΩΡΓΠΑΝΑΓΙΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΚΩΝ/ΝΟΣΣΤΑΥΡΔΗΜΗΤΡΠΕΡΙΚΔΗΜΗΤΡ337320286236367369275312279354342274307336315289341355362292294313314261OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111212121212129121212101212128124121212121212900000000000000000000000000030443004000004000000000000100100000201020100000000000000000000000000000000000000000000000000012,518,81712,317,41013,81313,9219,1516,631712,416,618,315,415,517,814,0914,51516,414,0815,813313176120230120051863486000700633800800800800800800575800800800650800800800500800200800800800800800800575000000000000000000000000000150020020015000200000002000000000000003000300000060030060030000000000000000000000000000000000000000000000000000250,0376,0340,0246,0348,0200,0276,0260,0278,4383,0332,6340,0248,0332,0366,0308,0310,0356,0281,8290,0300,0328,0281,6316,223191119428401610840035126422385642000490042231ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.281,001.267,001.259,001.238,001.232,001.230,001.212,001.210,001.192,401.183,001.182,601.175,001.174,001.174,001.164,001.164,001.160,001.156,001.141,801.139,001.130,001.128,001.123,601.122,20495051525354555657585960616263646566676869707172ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 5516ΡΑΧΙΩΤΗΜΥΛΩΝΗΓΙΑΚΟΥΒΗΣΛΥΤΡΑΓΙΑΚΟΥΒΗΓΑΛΑΝΟΥΜΑΡΓΩΝΗΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΑΛΤΑΦΛΩΡΟΣΜΑΥΡΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥΛΕΛΕΝΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΟΥΚΟΡΔΗΔΑΝΙΗΛΓΚΑΝΤΖΙΑΣΚΑΤΣΟΥΛΑΣΤΣΙΩΡΗΤΣΟΥΛΑΝΑΒΑΡΔΑΓΓΑΛΟΥΓΚΛΑΒΑΣΟΦΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΓΕΩΡΓΙΑΕΥΑΝΘΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΑΦΩΤΕΙΝΗΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΥΣΑΝΘΗΙΟΥΛΙΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗΜΕΡΣΙΝΗΧΡΙΣΤΙΝΑΘΕΟΔΩΡΑΑΘΑΝΑΣΙΑΦΩΤΕΙΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΕΛΕΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΑΘΑΝΑΣΕΛΕΥΘΕΔΗΜΗΤΡΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΙΩΑΝΝΗΑΘΑΝΑΣΑΝΤΩΝΙΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΧΡΙΣΤΠΑΝΑΓΙΚΩΝΣΤΑΒΑΙΟΣΕΥΑΓΓΑΝΔΡΕΑΓΕΩΡΓΕΥΑΓΓΓΕΩΡΓΠΑΝΑΓΙΚΩΝΣΤΑΑΝΑΣΤΑΓΕΩΡΓΕΥΑΓΓ269302318370317330333277346229352266230200272357366328360358324332351300OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121212121261244911098569668487000000400000000000000000000000005000400000300000000000400200000010001100200000000000000010000000000000000000000000000000015,615,414,3612,913,516,2712,81716,9117,8111,8116,7217,113,11415,714,617,3517,614,3618,181417,212,230003011032565060018451800180300060800800800800800350800200200575725057550027535057535035050020050042500000020000000000000000000000000002500002000000015000000000000110006000000030000303000600000000000000005000000000000000000000000000000000312,0308,0287,2258,0270,0325,4256,0340,0338,2356,2236,2334,4342,0262,0280,0314,0292,0347,0352,0287,2363,6280,0344,0244,6000210770224392350420012631512600126021000420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.112,001.108,001.087,201.079,001.070,001.062,401.056,001.014,00990,20966,20961,20954,40917,00888,00870,00870,00867,00847,00828,00817,20803,60780,00769,00724,60737475767778798081828384858687888990919293949596ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 5516ΓΚΑΝΤΖΟΥΝΗΦΛΕΣΣΑΣΜΠΡΕΚΗΜΠΕΙΝΑΣΓΡΑΒΒΑΝΗΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΧΑΛΒΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΤΣΟΥΧΤΕΡΗΜΠΑΛΤΑΣΛΥΚΟΤΣΕΤΑΣΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΤΖΑΜΑΡΑΚΑΝΑΤΟΥΛΑΜΑΛΟΥΚΟΥΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣΛΙΑΣΚΑΓΑΛΑΝΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥΛΟΥΚΑΣΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΛΟΥΚΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΕΩΡΓΙΟΣΖΗΝΟΒΙΑΑΡΓΥΡΩΓΕΩΡΓΙΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛΕΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣΤΕΡΓΙΑΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΛΟΥΔΑΠΟΛΥΞΕΝΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΧΡΙΣΤΙΝΑΚΩΝ/ΝΟΣΛΑΜΠΡΙΝΗΜΙΧΑΗΛΣΕΡΑΦΚΩΝΣΤΑΝΙΚΗΦΟΙΩΑΝΝΗΠΑΝΑΓΙΑΘΑΝΑΣΙΩΑΝΝΗΚΩΝΣΤΑΚΩΝΣΤΑΕΥΣΤΑΙΩΑΝΝΗΠΑΝΑΓΙΝΙΚΟΛΑΕΥΑΓΓΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΑΘΑΝΑΣΔΙΟΝΥΣ2052873102732392633271123293349353371303280276364348255243260365253282347OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒ1111111111111111111111110564000000000200000121276000000000000000000000000040004044000000000000300000020100001010200000000000000000000000000000000000000000000000000000000017,91014,318,210,917,216,917,216,115,81514,91319,716,218,617,613,916,117,7211,916,216,7215,32029502733543318141818000090300130002753502000000000000000008008004253500000000000000000000000000200000200020020000000000000015000000060030000030030060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000358,0200,0286,0364,0218,0344,0338,0344,0322,0316,0300,0298,0260,0394,0324,0372,0352,0278,0322,0354,4238,0324,0334,4306,0140203350189231352823112698126126000063021009100ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ698,00678,00671,00624,00607,00605,00573,00572,00553,00442,00428,00424,00416,00394,00384,00372,00352,00341,00322,001.364,401.188,00840,00684,40306,00979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)2ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 5517ΚΟΥΝΑΛΗΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΕΡΕΖΟΓΛΟΥΞΥΛΟΥΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΚΟΚΚΙΝΟΥΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΒΕΡΤΟΥΔΟΥΜΑΡΟΥΛΑΚΗΠΕΤΡΑΣΨΑΡΟΥΔΑΚΗΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣΠΙΘΟΥΡΗΛΥΔΑΚΗΕΥΤΥΧΑΚΗΜΑΡΚΑΚΗΑΔΑΜΑΚΗΚΑΛΛΕΡΓΗΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΓΑΒΡΙΛΑΚΗΜΠΑΡΜΠΑΔΑΚΗΔΟΞΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΙΝΑΙΣΑΑΚΑΛΕΞΑΝΔΡΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΕΛΕΝΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΜΥΡΩΝΙΑΕΛΕΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΕΙΡΗΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΜΑΡΙΑΣΜΑΡΑΓΔΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΙΡΗΝΗΚΡΥΣΤΑΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΙΝΑΕΜΜΑΝΟΥΗΑΝΤΩΝΙΝΙΚΟΛΑΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΘΩΜΑΣΑΝΔΡΕΑΕΜΜΑΝΟΥΗΑΡΙΣΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΔΙΟΝΥΣΚΩΝΣΤΑΣΤΕΦΑΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΒΑΣΙΛΜΥΡΩΝΙΩΑΝΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΓΕΩΡΓΑΝΔΡΕΑ1074984112612361050106198912741180128512121184128811421030116410721186113812721017128211501075OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121212111212121212121212121211121212111212121200400000000000000000000066544540000004000000005001420012230200021100011011000000000000000000000000000000000000000000000015,3315,3613,915,216,8317,7216,0918,2717,8115,119,514,6917,615,917,3618,6315,3314,3315,7519,1116,3318,614,713,1860495260603642606060606060366058586060605543186080080080080072580080080080080080080080080080072580080080072580080080080000000000000000000000000030030025020020025020000000020000000000250003011060003060601100600006030300003030050500000000000000000000000000000000000000000000000306,6307,2278,0304,0336,6354,4321,8365,4356,2302,0390,0293,8352,0318,0347,2372,6306,6286,6315,0382,2326,6372,0294,0263,6420343364420420252294420420420420420420252420406406420420420385301126420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.876,601.830,201.802,001.784,001.681,601.656,401.645,801.645,401.636,201.632,001.610,001.573,801.572,001.570,001.567,201.563,601.542,601.536,601.535,001.527,201.511,601.503,001.500,001.483,60123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 5517ΚΑΛΛΕΡΓΗΔΡΙΤΣΑΚΑΛΟΝΑΚΗΣΠΑΝΟΥΦΙΟΛΙΤΑΚΗΚΑΡΕΛΛΗΣΜΑΡΑΚΗΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΚΟΥΡΙΝΑΚΗΨΑΛΛΙΔΗΤΖΕΔΑΚΗΒΛΑΣΣΑΚΗΠΕΤΙΚΑΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΥΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΔΕΡΛΟΥΑΤΣΑΛΑΚΗΖΕΡΒΑΚΗΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΩΓΙΑΝΑΚΗΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣΟΛΑΚΑΚΗΑΝΝΑΕΙΡΗΝΗΕΥΓΕΝΙΑΑΝΝΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΤΥΛΙΑΝΗΕΥΤΥΧΙΑΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΥΔΟΞΙΑΕΥΣΕΒΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΤΥΛΙΑΝΗΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΞΑΝΘΟΥΛΑΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΜΑΡΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΜΑΡΙΑΑΓΝΗΖΑΧΑΡΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΕΜΜΑΝΟΥΗΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΕΜΜΑΝΟΥΗΔΗΜΗΤΡΕΛΕΥΘΕΓΑΡΕΦΣΠΥΡΙΑΝΤΩΝΙΝΙΚΟΛΑΜΑΡΚΟΣΧΡΗΣΤΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΣΩΤΗΡΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΜΙΧΑΗΛΜΑΤΘΑΙ127010291141105410191293128711251071121110591143117210251127119744371178113911441275116612811276OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111111212121212121212121281281212101281212121261200000000000000000000000000000000400000050400000000010021001010001110102000010000000010000000000020000000000000000000000014,717,612,516,216,541415,916,0717,513,721612,614,8116,417,7217,217,2719,116,5418,115,4513,117,7214,538435632364227300316030551713091698919601280080080080080080080080080080050080050080080065080050080080080080035080000000000000000000000000000000000200000000250020000000000030006030003003000030303003006000005000000000500000000000010000000000000000000000000294,0352,0250,0324,0330,8280,0318,0321,4350,0274,4320,0252,0296,2328,0354,4344,0345,4382,0330,8362,0309,0262,0354,4290,026630139222425229418921002174202103851199106311263566313342084ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.460,001.453,001.442,001.428,001.382,801.374,001.367,001.361,401.350,001.291,401.270,001.262,001.261,201.247,001.245,401.244,001.238,401.224,001.223,801.218,001.202,001.195,001.184,401.174,00252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 5517ΜΟΥΝΤΑΝΤΩΝΑΚΗΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΛΑΔΟΜΕΝΟΥΜΑΝΟΥΣΟΥΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣΛΕΜΟΝΑΚΗΒΑΣΙΛΑΚΗΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΚΟΝΑΚΗΑΘΑΝΑΣΑΚΗΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣΜΠΩΚΟΣΤΣΑΜΠΟΥΡΗΜΑΡΟΥΛΑΚΗΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΚΑΤΣΑΡΑΚΗΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣΠΑΘΗΜΠΟΥΡΑΚΟΣΜΑΔΑΚΗΜΙΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣΤΑΜΑΤΑΚΗΜΑΡΙΑΜΑΡΙΝΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΜΑΡΙΑΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΡΗΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΧΡΥΣΗΘΕΟΚΛΙΤΗΕΛΕΝΗΟΛΓΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΑΡΙΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑΕΛΕΝΗΕΛΠΙΔΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΛΕΝΗΖΑΜΠΙΑΜΑΡΙΑΕΛΕΥΘΕΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΙΕΜΜΑΝΟΥΗΘΕΟΔΩΡΕΜΜΑΝΟΥΗΝΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΚΩΝΣΤΑΑΠΟΣΤΟΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΑΝΤΩΝΙΝΙΚΟΛΑΕΜΜΑΝΟΥΗΓΕΩΡΓΕΜΜΑΝΟΥΗΔΗΜΗΤΡΕΥΑΓΓΑΝΑΣΤΑΙΩΑΝΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΑΝΔΡ1226106311461060121510221070116812911159122511831069121812841290105711659949951221128912771068OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121212127641212127661212121251212121241100000000000000000000000000000040000000000000000000000210012320000200002000000000000000000000000000000000000000000000000018,318,317,917,815,516,0719,711,3616,114,517,7117,1813,5410,212,414,3614,316,5413,212,31211,617,5415,2000060604615004045601360060000060080080080080042535020080080080042535035080080080080027580080080080020072500000000000000000000000000000020000000000000000000000006030003060110600000600000600000000000000000000000000000000000000000000000000366,0366,0358,0356,0310,0321,4394,0227,2322,0290,0354,2343,6270,8204,0248,0287,2286,0330,8264,0246,0240,0232,0350,8304,000004204203221050028031542091420042000004200ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.166,001.166,001.158,001.156,001.155,001.151,401.146,001.132,201.122,001.120,001.119,201.118,601.100,801.095,001.090,001.087,201.086,001.085,801.064,001.046,001.040,001.032,001.030,801.029,00495051525354555657585960616263646566676869707172ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 5517ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗΜΑΝΩΛΑΚΗΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣΦΟΡΤΕΤΣΑΝΑΚΗΒΑΣΙΛΑΚΗΡΙΖΑΚΗΒΡΟΝΤΑΚΗΔΑΜΙΑΝΑΚΗΦΟΥΚΑΡΑΚΗΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣΚΟΚΑΚΗΣΔΟΛΑΨΑΚΗΣΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΣΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΚΑΛΟΚΥΡΗΔΟΥΜΑΝΗΚΑΡΕΛΗΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΚΟΝΤΟΠΟΔΗΠΑΠΑΔΑΚΗΝΙΚΙΑΣΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗΕΙΡΗΝΗΚΑΛΛΙΟΠΗΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΣΤΥΛΙΑΝΗΕΛΕΝΗΕΙΡΗΝΗΕΛΕΝΗΜΑΡΚΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΑΠΗΑΓΓΕΛΙΚΗΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΑΑΝΔΡΟΝΙΚΗΑΡΓΥΡΗΧΡΥΣΟΥΛΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΟΡΑΛΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΜΙΧΑΗΛΕΜΜΑΝΟΥΗΙΩΑΝΝΗΙΩΑΝΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΒΑΡΔΗΑΝΤΩΝΙΗΡΑΚΛΙΩΑΝΝΗΝΙΚΟΛΑΕΜΜΑΝΟΥΗΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΔΗΜΗΤΡΓΡΗΓΟΕΥΑΓΓΕΜΜΑΝΟΥΗΓΕΩΡΓΑΠΟΣΤΟΛΑΜΠΡΙΩΑΝΝΗ128610581155129210761205116010201145121412131283115111811026127811471079105311481169122411201280OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ1111111111111111111111118111145079607067500060440000000000000000000000000000000000000000000000000000010221020000001100002000000000000000000100000000000000000000000000000017,914,213,416,915,719,1417,610,719,41914,514,316,211,318,719,112,716,7210,718,91312,919,2518,42200605260009480600003443220224002500725725200275042557535004250350425275000350020020000000000000000000000000000000000000000000000000000000300606030060000000303000006000000000000000000050000000000000000000000000000000358,0284,0268,0338,0314,0382,8352,0214,0388,0380,0290,0286,0324,0226,0374,0382,0254,0334,4214,0378,0260,0258,0385,0368,015400420364420006333604200002383011540154280014ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.012,001.009,00993,00988,00953,00862,80837,00819,00801,00776,00715,00706,00674,00651,00649,00620,00585,00568,40564,00532,00488,00458,00445,00382,00737475767778798081828384858687888990919293949596ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 5517ΦΡΑΡΟΥΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣΜΠΑΛΑΣΑΚΗΡΟΓΔΑΚΗΒΕΡΙΓΟΣΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣΝΙΚΗΤΑΡΑΣΠΑΠΑΔΑΚΗΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΠΟΛΙΤΑΚΗΣΚΟΥΛΟΥΔΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥΜΟΝΙΑΚΗΣΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΠΕΤΡΙΔΗΣΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΑΡΓΥΡΗΜΑΡΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΙΚΗΣΟΦΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΑΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΔΕΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΓΕΩΡΓΙΟΣΦΙΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΛΑΜΠΡΙΝΗΕΙΡΗΝΗΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΙΓΕΩΡΓΙΩΑΝΝΗΙΩΑΝΝΗΚΩΝΣΤΑΚΩΝΣΤΑΕΜΜΑΝΟΥΗΔΗΜΗΤΡΣΕΒΑΣΑΡΙΣΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΘΕΟΔΩΡΧΡΗΣΤΔΙΟΝΥΣΜΗΝΑΣ122012271237102410311179116711612632941323082971140152413471121OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒ11111111111111110000000012121212124000000000000000000000000000004030000000000000131000000000000001010000000000000000000000017,51616,416,3616,215,414,612,0918,19,617,111,917,316,119,3315,315,2302000100460000019000000000080080080080080020000000000000000000000000000000200015000000000000003011030000000000000005005000000000000000000000000350,0320,0328,0327,2324,0308,0292,0241,8362,0192,0342,0238,0346,0322,0386,6306,0304,60140007003220000013300ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒ1111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ350,00334,00328,00327,20324,00315,00292,00241,801.564,001.302,001.222,001.188,001.146,00522,00519,60306,00304,60979899100101102103104105106107108109110111112113ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 3518ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΛΥΡΑΚΗΜΑΡΝΕΛΛΑΚΗΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΖΥΓΑΚΗΜΑΤΘΑΙΑΚΗΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΚΡΑΚΗΠΕΡΑΚΗΣΣΟΛΥΔΑΚΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜΑΡΓΕΤΟΥΣΑΚΗΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣΚΟΥΛΟΥΔΗΛΑΜΠΡΑΚΗΔΑΡΒΟΥΔΗΨΑΡΑΚΗΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΓΕΡΟΝΤΗΣΕΜΠΡΟΥΠΑΓΚΑΛΟΥΧΟΥΡΔΑΚΗΣΤΣΟΥΚΑΛΑΜΑΡΙΑΝΑΥΣΙΚΑΔΟΞΑΓΑΡΥΦΑΛΙΑΕΙΡΗΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝΕΚΤΑΡΙΑΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΕΣΠΟΙΝΑΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑΑΘΑΝΑΣΙΑΜΑΡΙΑΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΔΕΣΜΑΡΙΑΕΛΕΝΗΑΝΔΡΟΝΙΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΕΛΕΝΗΜΑΡΙΑΡΑΦΑΕΛΑΠΕΤΡΟΣΑΜΑΛΙΑΝΙΚΟΛΑΕΜΜΑΝΟΥΗΙΩΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΚΩΝΣΤΑΠΕΤΡΟΣΓΕΩΡΓΕΜΜΑΝΟΥΗΠΕΤΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΚΩΝΣΤΑΕΜΜΑΝΟΥΗΣΤΥΛΙΕΜΜΑΝΟΥΗΑΡΙΣΕΜΜΑΝΟΥΗΑΘΑΝΑΣΙΩΑΝΝΗΙΩΑΝΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΟΥΚΑΣΙΩΑΝΝΗΑΝΤΩΝΙΧΡΗΣΤ10277106103811151121051141271191201169013210013184101113108109110123OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ11111111111111111111111112121212121212121212121281012126121212121210000000000000000000000000044000000600400000000000022201100202010102112000300000100000000100000000000000000000000000000000017,51316,5417,715,7212,5515,7515,315,4517,7716,5414,21718,7517,113,518,8118,515,51613,41414,719,66606059606058606004231126034020600708006080080080080080080080080080080080080050065080080035080080080080080065000000000000000000000000002002000000003000020000000000000060606003030006006003003006030306000011000000500000000050000000000000000000000000000000000350,0260,0330,8354,0314,4251,0315,0306,0309,0355,4330,8284,0340,0375,0342,0270,0376,2370,0310,0320,0268,0280,0294,0393,2420420413420420406420420029421784420238014042004905600420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.830,001.740,001.603,801.574,001.564,401.537,001.535,001.526,001.469,001.449,401.407,801.368,001.290,001.263,001.222,001.210,001.206,201.200,001.189,001.180,001.124,001.080,00944,00923,20123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 3518ΒΑΡΔΑΡΑΠΑΝΑΚΗΜΑΥΡΟΕΙΔΗΝΙΧΛΟΥΚΛΙΝΑΚΗΑΙΒΑΛΑΚΗΠΑΓΚΑΛΟΥΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΚΟΚΚΙΝΟΥΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΕΥΤΥΧΑΚΗΜΑΡΚΑΚΗΑΔΑΜΑΚΗΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΣΠΑΝΟΥΠΟΛΙΤΑΚΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣΚΑΤΣΑΡΑΚΗΜΑΝΔΑΛΑΚΗΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣΣΚΟΚΑΚΗΣΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΣΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΟΥΡΑΝΙΑΦΩΤΕΙΝΗΕΛΕΝΗΕΙΡΗΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗΜΑΡΙΑΕΛΕΝΗΜΑΡΙΑΚΑΛΛΙΟΠΗΜΑΡΙΑΣΜΑΡΑΓΔΗΕΙΡΗΝΗΑΝΝΑΜΑΡΙΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΠΙΔΑΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΔΡΟΝΙΚΗΓΕΩΡΓΕΜΜΑΝΟΥΗΒΙΚΤΩΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΚΩΝΣΤΑΕΜΜΑΝΟΥΗΙΩΑΝΝΗΘΩΜΑΣΔΗΜΗΤΡΓΕΩΡΓΝΙΚΟΛΑΒΑΣΙΛΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΣΕΒΑΣΓΕΩΡΓΕΜΜΑΝΟΥΗΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΕΜΜΑΝΟΥΗΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗ11113489121124821331078526310721186113810171054294308102210579941076115110261148OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1111111111111111111111114076000012121212121212121261212565000000000000000000000000040000000500000043000000001010200011100130200000000000000010000100000000000000000000000000000000012,4619,518,610,410,217,2711,111,317,7218,115,3314,3315,7516,3316,29,611,916,0714,313,215,716,218,718,9326000300603646586060553200600052002220004253500000800800800800800800800800800350800800275350275000000000000000000000000020000000002500000002001500000000030030060000303030003011006000000000000000050000050000000000000000000000000000000000249,2390,0372,0208,0204,0345,4222,0226,0354,4362,0306,6286,6315,0326,6324,0192,0238,0321,4286,0264,0314,0324,0374,0378,0224420002100420252322406420420385224004200036400154ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ873,20840,00797,00588,00414,00405,40264,00226,001.656,401.564,001.542,601.536,601.535,001.511,601.428,001.302,001.188,001.151,401.086,001.064,00953,00674,00649,00532,00252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A49505152ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΠΕΤΡΙΔΗΣΕΠΩΝΥΜΟΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΦΙΛΙΑΔΕ518ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ1ΟΝΟΜΑΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΛΑΜΠΡΙΝΗΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΘΕΟΔΩΡΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΔΙΟΝΥΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ114015241227128ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 14000ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)0000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)0000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)0000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)0000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ0000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ16,119,331615,3ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)01920ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)200000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 80000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)0000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)0000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)0000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)0000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)322,0386,6320,0306,02/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)0133140ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ522,00519,60334,00306,00ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 3


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 3519ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΚΟΡΝΑΡΟΥΠΟΛΑΚΗΔΙΑΛΕΚΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΟΜΑΛΙΑΝΑΚΗΧΝΑΡΗΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΜΠΑΣΔΑΝΗΣΚΟΥΡΜΟΥΛΗΠΟΛΙΤΑΚΗΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΜΑΡΚΑΚΗΚΟΛΙΑΜΑΓΝΗΣΑΛΗΒΑΖΟΥΡΑΜΟΝΙΑΚΗΣΚΟΥΤΑΛΑΣΤΣΟΥΔΕΡΟΥΣΓΟΥΡΑΚΗΜΑΡΙΑΕΛΕΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΟΛΥΜΝΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑΔΙΑΜΑΝΤΗΧΡΥΣΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΑΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΔΕΣΠΟΙΝΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗΟΥΡΑΝΙΑΒΑΡΒΑΡΑΕΛΕΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑΝΝΑΕΜΜΑΝΟΥΗΣΤΥΛΙΕΜΜΑΝΟΥΗΔΗΜΗΤΡΣΠΥΡΙΝΙΚΟΛΑΝΙΚΟΛΑΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΜΑΤΘΑΙΜΙΧΑΗΛΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΚΩΝΣΤΑΣΕΒΑΣΓΕΩΡΓΕΜΜΑΝΟΥΗΝΙΚΟΛΑΣΤΕΦΑΧΡΗΣΤΓΕΩΡΓΕΜΜΑΝΟΥΗΜΙΧΑΗΛΚΩΝ/ΝΟΣ232253284278228290273295263264248265225288294227256255275260297286292276OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111121211121210121212121212125129910121212125400000000000000000000000045450400000003400500000022130221101212300110000200000000100002000000000000000000000000000000000017,5314,3817,612,3819,0812,3314,2715,7518,115,512,912,414,915,59,613,7513,7213,2716,371717,314,819,519,616060603059606060466060543260060600020060608008007258008006508008008008008008008002758005755756508008008008002752000000000000000000000000002002502002500200000000015020000250000000606030110060603030030603060110003030000060000000005000001000000000000000000000000000000000000350,6287,6352,0247,6381,6246,6285,4315,0362,0310,0258,0248,0298,0310,0192,0275,0274,4265,4327,4340,0346,0296,0390,0392,24204204202104134204204203224204203782244200420420001400420420ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.830,601.817,601.727,001.617,601.594,601.576,601.565,401.565,001.564,001.530,001.508,001.486,001.352,001.315,001.302,001.270,001.269,401.195,401.157,401.154,001.146,001.096,001.085,001.072,20123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 3519ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥΣΑΚΗΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΛΕΜΠΙΔΑΚΗΛΕΒΕΝΤΑΚΗΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΛΙΤΙΝΑΜΑΡΚΑΚΗΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΒΟΛΤΥΡΑΚΗΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΘΕΟΔΩΡΑΚΗΔΑΝΔΟΛΟΥΔΑΣΚΑΛΑΚΗΚΟΚΚΙΝΟΥΜΑΡΚΑΚΗΑΔΑΜΑΚΗΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΣΠΑΝΟΥΛΑΖΑΡΙΔΟΥΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣΚΑΤΣΑΡΑΚΗΜΑΝΔΑΛΑΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣΟΦΙΑΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΑΕΛΕΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΓΕΩΡΓΙΑΠΟΛΥΜΝΙΑΜΑΡΙΑΖΑΧΑΡΕΝΙΑΣΤΕΦΑΝΙΑΜΑΡΙΑΑΝΤΙΟΠΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΑΕΛΕΝΗΜΑΡΙΑΣΜΑΡΑΓΔΗΕΙΡΗΝΗΑΝΝΑΜΑΡΓΑΡΙΤΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΠΙΔΑΜΑΡΙΑΣΩΤΗΡΕΜΜΑΝΟΥΗΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡΝΙΚΗΦΟΝΙΚΟΛΑΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΤΥΛΙΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΜΥΡΩΝΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΒΑΣΙΛΙΩΑΝΝΗΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΕΜΜΑΝΟΥΗΓΕΩΡΓΔΗΜΗΤΡ240299224269247281302289257293304291301307303250118611381017105430810221057994OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111512906706404000012121212121261212000000000000000000000000000500000400400500003000000000200001000010010200000000000001000000010000000500000000000000000000189,611,118,410,914,116,871517,21215,816,649,618,411,417,7214,3315,7516,3316,211,916,0714,313,2600268316477122410800036606055320600027580057503504250350200020000008008008008008008003508008000000000000000000000000000002500000020000200002500000150000000000600000300000300030060000000000000050000000050000000025000000000000000000000360,0192,0222,0368,0218,0282,0337,4300,0344,0240,0316,0332,8192,0368,0228,0354,4286,6315,0326,6324,0238,0321,4286,0264,04200182562174232949841687056000252420420385224042000ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.055,00992,00979,00924,00785,00749,00726,40699,00628,00608,00586,00468,80392,00368,00228,001.656,401.536,601.535,001.511,601.428,001.188,001.151,401.086,001.064,00252627282930313233343536373839404142434445464748ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥA/A495051525354555657ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΣΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΠΕΤΡΙΔΗΣΠΑΠΑΔΑΚΗΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΑΛΕΞΙΟΥΕΠΩΝΥΜΟ519ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΑΝΔΡΟΝΙΚΗΦΙΛΙΑΔΕΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΥΣΟΥΛΑΓΕΩΡΓΙΟΣΛΑΜΠΡΙΝΗΑΛΕΞΙΟΣΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ1ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗ 1076ΕΜΜΑΝΟΥΗ 1148ΘΕΟΔΩΡΧΡΗΣΤΑΠΟΣΤΟΑΝΤΩΝΙΔΙΟΝΥΣΠΡΟΔΡΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ10261140152412241227298309ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1550404000ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)000000000ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)000000000ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)000000000ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)000000000ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ000000000ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥ15,718,718,916,119,3312,91615,314,63ΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)520220190200ΑνακοίνωσηΜΟΝΑΔΕΣ(1)27527502000200000ΜΟΝΑΔΕΣ(2)Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 8000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(3)000000000Δ.Ε.Η Α.ΕΜΟΝΑΔΕΣ(4)000000000Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΟΝΑΔΕΣ(5)000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(6)000000000ΜΟΝΑΔΕΣ(7)314,0374,0378,0322,0386,6258,0320,0306,0292,62/2012ΜΟΝΑΔΕΣ(8)3640154013301400ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1O O Β 1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ953,00649,00532,00522,00519,60458,00334,00306,00292,60ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 3


ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1520ΣΑΛΟΝΙΤΗΠΟΡΡΗΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥΧΟΝΔΡΟΥΤΣΙΚΝΗΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΑΓΙΑΝΟΣΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΜΠΑΡΚΑΚΑΙΣΕΡΛΗΝΕΜΠΟΤΑΚΗΖΕΡΒΟΥΣΑΛΗΔΗΜΑΚΑΦΑΣΟΛΗΓΚΑΝΤΖΙΑΣΛΑΜΠΡΟΥΦΛΩΡΕΝΤΗΣΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥΚΑΤΣΑΡΑΚΗΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥΕΛΙΣΣΑΙΟΣΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣΘΕΟΔΩΡΑΕΙΡΗΝΗΧΡΙΣΤΙΝΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΤΩΝΙΑΘΑΛΕΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣΤΕΡΓΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝΕΚΤΑΡΙΑΟΛΓΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΦΛΩΡΕΝΤΗΣΕΛΕΝΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΕΛΠΙΔΑΔΗΜΗΤΡΑΒΑΣΙΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΧΑΡΑΛΙΩΑΝΝΗΝΙΚΟΛΑΙΩΑΝΝΗΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΙΑΚΩΒΠΑΝΤΕΛΑΝΔΡΕΑΠΑΝΟΡΜΓΕΩΡΓΑΛΕΞΑΝΔΑΝΤΩΝΙΘΕΟΛΟΓΟΓΕΩΡΓΕΛΕΥΘΕΕΜΜΑΝΟΥΗΝΙΚΟΛΑΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓΑΛΕΞΑΝΔΑΝΤΩΝΙ505516472500514521475506519507515513508133852336052252047354710574745461227OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΓΓΓΓΓΓ111111111111111111111111111212121241244804012860012121286000000000000000000000000000000400004000000003000001001000010000000000000011001000000000000000000000000000000010000000000018,5316,0914,213,915,3317,914,271514,411,116,517,2717,91617,617,61818,6310,811,914,317,8115,71655456032060860601960100183105300002725800800800800200800200200500020008005003500080080080050035000000000000000000000000000000020000002000000000015000000300030000030000000000000005050005000000000000000000000000000000005000000000000370,6321,8284,0278,0306,6358,0285,4300,0288,0222,0330,0345,4358,0320,0352,0352,0360,0372,6216,0238,0286,0356,2314,0320,03853154202240420564204201334207001262170371000014ΚΡΙΤΗΡΙΑ(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ΕΠΩΝΥΜΟΜΟΝΑΔΕΣ(1)ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ(αριθμός τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ(αρ.ανήλικων τέκνων)ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ(αρ.τέκνων)ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥΤΙΤΛΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ(σε μήνες)ΜΟΝΑΔΕΣ(2)ΜΟΝΑΔΕΣ(3)ΜΟΝΑΔΕΣ(4)ΜΟΝΑΔΕΣ(5)ΜΟΝΑΔΕΣ(6)ΜΟΝΑΔΕΣ(8)A/AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΓΓΓΓΓΓ111111111111111111111111ΚΩΛΥΜΑ 45 ΗΜ.ΠΔ180/04ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑΣΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1)/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ1.530,601.516,801.504,001.302,001.186,601.178,001.141,40920,00908,00885,00572,00545,40415,001.120,00852,00828,00577,00372,601.387,001.188,001.086,00856,20664,00334,00123456789101112131415161718192021222324ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΕ ΤΑΜΙΕΣΔΕΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΜΟΝΑΔΕΣ(7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1ΑνακοίνωσηΥπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.:Φορέας:Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΔιάρκεια Σύμβασης: 82/2012Δ.Ε.Η Α.Ε

More magazines by this user
Similar magazines