výroční zpráva společnosti za rok 2010 - Jihočeská společnost pro ...

jsrlz.cz

výroční zpráva společnosti za rok 2010 - Jihočeská společnost pro ...

VÝROČNÍ ZPRÁVASPOLEČNOSTI ZA ROK 20101


1. ÚVODJihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. byla založena dne 13. června 2005Jihočeskou hospodářskou komorou. Společnost se zabývá problematikou rozvoje lidskýchzdrojů a to na základě již fungující Rady RLZ. Jejím prostřednictvím navazuje nazkušenosti s projekty v oblasti lidských zdrojů a na činnosti svého zakladatele JHK.Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:Působí jako odborná platforma s vysokou neformální autoritou spojující pohledyregionálních aktérůPřispívá ke strategickému orientování činností těchto aktérů zainteresovaných narozvoji lidských zdrojůAktivně se podílí na strategickém managementu rozvoje lidských zdrojů kraje,zpracovává nezávislé strategické dokumenty, doporučení, posudky a hodnoceníIniciativně přináší nové podněty a podklady pro strategická rozhodnutíSlouží jako expertní instituce v oblasti lidských zdrojůPomáhá řešit krizové situace v zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojůSpolupracuje s Radou vlády ČR pro rozvoj lidských zdrojůSpolupracuje s ústředními orgány státní správy, zejména pak a MPSV a MŠMT as dalšími subjekty vyvíjejícími aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČRVybírá a koordinuje významné programy a předkládá projekty v oblasti rozvojelidských zdrojů, sleduje a vyhodnocuje jejich činnostMonitoruje příležitosti pro financování aktivit v oblasti lidských zdrojů, zejménapak pro rozvoj celoživotního vzděláváníÚzce spolupracuje s úřady práce v krajiÚzce spolupracuje s dalšími subjekty činnými v oblasti lidských zdrojů v kraji,České republice i zahraničíRada pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje ustavená dne 20.10.2003, ukončilav souladu se svým statutem od 1. 9. 2010 svoji činnost. Se zánikem činnosti Rady prorozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje, ustavené dne 20.10.2003, zanikají i všechnyorgány této společnosti.1. 9. 2010 byly zvoleny nové orgány společnosti viz níže3


2. ORGÁNY SPOLEČNOSTISTAV K 31. 12. 2010SPRÁVNÍ RADA – statutární orgán společnostiIng. Ivan LoukotaIng. František ŠtanglIng. Věra VrchotováIng. Hana HricováMgr. Petr PodholaSvětlana StránskáDOZORČÍ RADA – kontrolní orgán společnostiIng. Jiří StráskýBc. Jan ŠindelářRNDr. Jana KrejsováIng. Ladislav Rolínek, Ph.D.Eva SoukalováFrantišek PeteraRADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY JIHOČESKÉHO KRAJEnejvyšší fakultativní orgán společnostiMgr. Jiří ZimolaMUDr. Martin KubaIng. Jaromír SlívaIng. Jan BaborBc. Simona ŽirovnickáJUDr. Luboš PrůšaMgr. Petr PodholaIng. Miroslav DvořákMiroslav BednářIng. Ivo Geršlhejtman Jihočeského kraje1. náměstek hejtmana Jihočeského krajeradní pro finance a majetekpředseda Výboru pro rozvoj Jčkpředsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávánía zaměstnanostředitel Krajského úřadu Jčktajemník hejtmana Jihočeského krajepředseda Jihočeské hospodářské komoryregionální manažer Svazu průmyslu a dopravyČREGE spol. s r.o.4


Ing. Petr BrabecVladimír HomolaIng. Miloslav MáchaIng. Miloslav ChlanPetr JanoušekRoman CardaJiřina HolbováEmil HofhanzlEva SoukalováVladimír HronekJan ŠvecSchwan Cosmetics ČR, s.r.o.ČSAD AUTOBUSY, České Budějovice, a.s.ZVVZ, a.s.LYCKEBY AMYLEX, a.s.předseda Jčk RROS ČMKOSmístopředseda RROS ČMKOSmístopředsedkyně RROS ČMKOSčlen Jčk RROS ČMKOSčlenka Jčk RROS ČMKOSčlen Jčk RROS ČMKOSstálý host Jčk RROS ČMKOSRADA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOČESKÉHO KRAJE2. nejvyšší fakultativní orgánPředseda radyIng. František Štanglčlen Rady Jihočeského krajeMístopředsedové radyIng. Ivan LoukotaBc. Jan Šindelářředitel Úřadu práce v Českých BudějovicíchVOŠ, SPŠ automobilní a technická, ČBČlenové radyAugustin StanislavSvětlana StránskáOS Stavba ČRČMKOS5


Mgr. Libuše ZochováIng. Věra VrchotováIng. Jindřich BláhaIng. Jiří StráskýRNDr. Jana KrejsováMgr. Petr PodholaIng. Luboš PrůchaIng. Václav Pauchdoc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.Prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.doc. PhDr. Jiří Jankovský Ph.D.SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠMotor Jikov GroupMěsto SoběslavJihočeská hospodářská komoračlenka Rady Jihočeského krajeMěsto České BudějoviceKrajský úřad Jihočeského krajepředseda Rady ředitelů úřadů práceJihočeského krajeJihočeská univerzita v Českých BudějovicíchJihočeská univerzita v Českých BudějovicíchJihočeská univerzita v Českých BudějovicíchZAMĚSTNANCI:Ing. Veronika HavlíkováMarie Šalkováředitelkaasistentka6


3. PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE 2010BASIMETRakouská společnost BBZ Group nás oslovila s nabídkou realizace společného projektuzaměřeného na vzdělávání ve strojírenství v Rakousku a ČR, přesněji řečeno na zjištěníznalostí a kompetencí, které musí na obou stranách hranice zaměstnanci ve vybranýchoborech znát, aby mohli svá povolání vykonávat.Do projektu byly zapojeni tyto další organizace: VŠTE České Budějovice, COP SezimovoÚstí, Úřadem práce v ČB .Projekt byl předložen v rámci OP Přeshraniční spolupráce a byl vybrán k realizaci. Projektbyl zahájen v dubnu 2009 a skončí v březnu 2011. JSRLZ, o.p.s. stejně i jako další češtípartneři zde má 15ti procentní kofinancování.V rámci projektu proběhly dva pilotní běhy kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 27účastníků.Účastníci kurzů spatřovali největší výhodu v možnosti praktické výuky v zahraničí – Češistrávili 3 dny ve specializované svařovací dílně v Linzi a Rakušané se učili základůmprogramování CNC strojů v COP Sezimovo Ústí.Jednalo se vždy o třídenní praktickou výuku, které předcházela výuka teorie a kurzněmeckého/českého jazyka.Tento projekt byl obrovskou zkušeností, díky důkladné přípravě jsme detailně poznalirakouský vzdělávací systém a Rakušané ten náš.4. PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 20114.1 Volba povoláníDo 3. výzvy OP VK, prioritní osy Počáteční vzdělávání byl připravován projekt Volbapovolání.Cílem tohoto projektu je přiblížit žákům 6. - 9. tříd ZŠ svět práce tak, aby byli schopni sesami adekvátně rozhodnout o své budoucí profesní dráze a dobrou informovaností zamezitzbytečným ztrátám vznikajícím chybným rozhodováním žáků o dalším studiu z důvodůnedostatku či špatné kvalitě informací. Těchto cílů chceme dosáhnout spuštěním portáluwww.jestenevim.cz a exkurzemi a besedami se zástupci primárně řemeslných profesí,protože ta je stále vnímána řadou rodičů jako méněcenná alternativa. Dále chceme také7


aktivně pracovat s pracovníky škol - hlavně třídními učiteli a výchovnými poradci, kteříjsou se žáky v nejužším kontaktu. Je chceme naučit využívat kvalitní zdroje informací(vědecky podložené, nepopulistické) o trhu práce jako je portál www.budoucnostprofesi.cz.Dále jim chceme dát možnost užšího kontaktu s podnikatelskou sférou prostřednictvímsetkávání s personalisty.Výstupem projektu bude 300 žáků, kteří se zúčastní exkurzí, 360 žáků, kteří se zúčastníbesed, 30 pedagogů, kteří se zúčastní besed a exkurzí, 45 pedagogů účastnících se školení a45 pedagogů účastnících se setkání s podnikovými personalisty. Dalším výstupem budeportál www.jestenevim.cz a 2 čísla bulletinu.4.2 Impuls pro kariéruSpolu s JHK byl vytvořen projekt zaměřený na podporu a propagaci technického vzděláváníu žáků druhého stupně ZŠ. Projekt byl předložen do 3. výzvy OPVK prioritní osy 1.1Počáteční vzdělávání.8


Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu9


Rozvaha10

More magazines by this user
Similar magazines