cenik CKA 2007.indd - Česká komora architektů

cka.cc

cenik CKA 2007.indd - Česká komora architektů

CENÍK, TERMÍNY A SPECIFIKACEINZERCE V TISKOVINÁCH ČKAPRO ROK 2007Česká komora architektů vydává oficiální čtvrtletník Bulletin ČKA, Ročenku ČKA, katalogVýsledky architektonických soutěží, katalog Přehlídka diplomových prací a celou řadu dalšíchtiskovin, jako jsou profesní předpisy, honorářové řády apod.V těchto médiích ČKA nabízí prostor pro komerční prezentaci firem, které si přejí oslovitvšechny autorizované architekty, stavební úřady a investiční odbory.KontaktIng. Markéta Kohoutová, tel.: 776 222 969, 603 541 033, marketa.kohout@volny.cz


BULLETIN ČKADistrubice: Bulletin ČKA je vydáván jako celobarevný čtvrtletník, který je rozesílán všem autorizovaným architektům (asi 3100 adres), kteří jsouv ČR oprávněni samostatně projektovat a podávat projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. Dalšími adresáty jsou stavební úřady, státní institucea samosprávní orgány. Bulletin č. 3 není rozesílán stavebním úřadům, ale na vybrané adresy investičních odborů magistrátů a větších měst.Náklad: 4500 ks, rozesílá se 4300 ksTERMÍNY:Bulletin ČKA 1/2007 + pravidelná černobílá příloha: PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY– Uzávěrka pro inzerci: 15. 3. 2007– Vychází v polovině měsíce dubna (závisí na konání valné hromady ČKA, architekti ho musí obdržet 10 dní před jejím konáním)Bulletin ČKA 2/2007 + pravidelná barevná příloha: VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2006– Uzávěrka pro inzerci: 15. 6. 2007– Vychází v polovině měsíce červenceBulletin ČKA 3/2007– Uzávěrka pro inzerci: 15. 9. 2007– Vychází v polovině měsíce říjnaBulletin ČKA 4/2007– Uzávěrka pro inzerci: 5. 12. 2007– Vychází na přelomu prosince a lednaCENÍK STRÁNKOVÉ INZERCE:– záda obálky, strana 04 1/1 A4 55 000 Kč + 10 450 Kč DPH– vnitřní obálka, strana 03 1/1 A4 45 000 Kč + 8 550 Kč DPH– vnitřní obálka, strana 02 1/1 A4 45 000 Kč + 8 550 Kč DPH– celá vnitřní strana 1/1 A4 25 000 Kč + 4 750 Kč DPH– polovina vnitřní strany 1/2 A4 19 000 Kč + 3 610 Kč DPH– třetina vnitřní strany 1/3 A4 15 000 Kč + 2 850 Kč DPH– čtvrtina vnitřní strany 1/4 A4 12 000 Kč + 2 280 Kč DPHVKLADY:Specifikace vkladů: Inzerent dodá podklad do velikosti A4 s maximální gramáží papíru 300 g/m 2 (asi 17 g na vklad) vytištěný v potřebném počtu kusůa jeho inzerát je na náklady ČKA vložen do Bulletinu a společně s ním distribuován. Cena 18 000 Kč + 3 420 Kč DPH.ROZMĚRY:celostrana – obálkacelostrana – vnitřnípůlstrana – výškapůlstrana – šířka1/3 strany1/3 strany1/4 strany1/11/11/21/31/21/31/4210 x 297 mmspad z každéstrany 5 mmzrcadlo sazby180 x 265 mmzrcadlo sazby87 x 265 mmzrcadlo sazby180 x 130 mmzrcadlo sazby57 x 265 mmzrcadlo sazby180 x 85 mmzrcadlo sazby87 x 130 mm


PŘÍLOHA BULLETINU ČKA 2/2007 – VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ ZA ROK 2006Distrubice: Katalog je rozesílán všem autorizovaným architektům (asi 3100 adres) a stavebnímúřadům (asi 600 adres) společně s Bulletinem 2/2007 a dalším institucím (asi 300 adres). Investičnímodborům magistrátů a větších měst (asi 600 adres) je rozesílán s Bulletinem 3/2007. Dále ho poskytujepracovní skupina pro soutěže všem vypisovatelům architektonických soutěží (budoucí investoři).Náklad: 4700 ksTERMÍNY: uzávěrka pro příjem inzerce je 1. 6. 2007CENÍK STRÁNKOVÉ INZERCE:– záda obálky, strana 04 1/1 A4 55 000 Kč + 10 450 Kč DPH– vnitřní obálka, strana 03 1/1 A4 45 000 Kč + 8 550 Kč DPH– celá vnitřní, strana 1/1 A4 25 000 Kč + 4 750 Kč DPH– polovina vnitřní strany 1/2 A4 19 000 Kč + 3 610 Kč DPH– třetina vnitřní strany 1/3 A4 15 000 Kč + 2 850 Kč DPHROZMĚRY:celostrana – obálkacelostrana – vnitřnípůlstrana1/3 strany1/11/11/21/3297 x 210 mmspad z každé strany 5 mmzrcadlo sazby273 x 185 mmzrcadlo sazby130 x 185 mmzrcadlo sazby83 x 185 mmROČENKA ČKADistribuce: Ročenka ČKA 2007 se bude rozesílat všem autorizovaným architektům (asi 3100 adres), stavebnímúřadům a investičním odborům magistrátů a větších měst atd.Náklad: 4700 ksTERMÍNY: Příprava tisku bude zahájena po valné hromadě ČKA. Uzávěrka pro přijímání inzerce je předběžněstanovena na 30. 5. 2007.Obsah: Ročenka obsahuje seznam všech autorizovaných architektů, složení orgánů ČKA, legislativní řádyČKA a celou řadu dalších informací, které architekti potřebují ke své práci po celý rok. V Ročence je uveřejněnprofil osobnosti, které je v daném roce udělena Pocta ČKA (v tomto roce profil Karla Hubáčka).CENÍK STRÁNKOVÉ INZERCE:– záda obálky, strana 04 1/1 A4 55 000 Kč + 10 450 Kč DPH– vnitřní obálka, strana 03 1/1 A4 45 000 Kč + 8 550 Kč DPH– vnitřní obálka, strana 02 1/1 A4 45 000 Kč + 8 550 Kč DPH– celá vnitřní strana 1/1 A4 25 000 Kč + 4 750 Kč DPH– polovina vnitřní strany 1/2 A4 19 000 Kč + 3 610 Kč DPHROZMĚRY:celostranapůlstrana – šířka1/11/2210 x 297 mmspad z každéstrany 5 mm210 x 149 mmspad z každéstrany 5 mm


PŘEHLÍDKA DIPLOMOVÝCH PRACÍ MLADÝCH ARCHITEKTŮDistribuce: V rámci putovní výstavy se katalog dostane na všechny architektonické školy, kterése této přehlídky mohou účastnit (FA ČVUT v Praze, FA VUT v Brně, FA TU v Liberci, AVUv Praze, VŠUP v Praze, Zahradnická fakulta MZLU v Lednici a Katedra zahradnictví a krajinářskéarchitektury na ČZU v Praze). Cílem je oslovit nastupující generaci mladých architektů.Náklad: 1000 ksTermín: Příprava tisku je zahájena v srpnu 2007. Uzávěrka pro přijímání inzerce je 31. 8. 2007.Termín vydání konec září (spojeno s vernisáží výstavy a slavnostním předání cen).Obsah: V katalogu jsou prezentovány všechny diplomové práce přihlášené do přehlídky. Katalogje součástí putovní výstavy výsledků, která trvá od října 2007 do června 2008. Výstava je zahájenav prostorách sídla ČKA, poté putuje po architektonických školách v Praze, Brně a Liberci.CENÍK INZERCE V KATALOGU:– záda obálky, strana 04 1/1 A4 40 000 Kč + 7 600 Kč DPH– vnitřní obálka, strana 03 1/1 A4 35 000 Kč + 6 650 Kč DPH– plnobarevná vnitřní 1/1 A4 20 000 Kč + 3 800 Kč DPH– plnobarevná vnitřní 1/2 A4 15 000 Kč + 2 850 Kč DPH– plnobarevná vnitřní 1/3 A4 12 000 Kč + 2 280 Kč DPHROZMĚRY:celostrana – obálkacelostrana – vnitřnípůlstrana1/3 strany1/11/11/21/3297 x 210 mmspad z každé strany 5 mm287 x 210 mmspad z každé strany 5 mmzrcadlo sazby133 x 210 mmzrcadlo sazby178 x 210 mmFINANČNÍ PARTNERTSVÍ: 45 000 Kč + 8550 Kč DPH:1) inzerce v katalogu (1x vnitřní barevná A4),2) prezentační panel A1 v rámci putovní výstavy (asi 5 výstav v Praze, Brně a Liberci),3) logo partnera a odkaz na web partnera na www.diplomy.cz,4) logo partnera na plakátu k výstavám.SPONZOR NĚKTERÉ ZE ZVLÁŠTNÍCH CENFirmy mohou sponzorovat některou ze zvláštních cen, které bude udělovat nezávislá porota. Ze strany partnerů může jít po dohodě i o věcné plnění, avšaks minimální hodnotou zvláštní ceny 10 000 Kč + 1 900 Kč DPH. Sponzor ceny se prezentuje po dohodě s vyhlašovatelem dle hodnoty zvláštní ceny.VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ 2007VH ČKA je nejvyšším orgánem. Koná se každoročně v dubnu. Setká se na ní několik set architektů. O místě a termínu konání rozhoduje představenstvoČKA obvykle v lednu. Firmám se nabízí možnost prezentace v předsálí hlavního jednání asi od 9.00 do 18.00. Upřesňující podmínkybudou známy v lednu až únoru 2007. Cena jednodenní prezentace dle rozsahu asi od 10 000 Kč + 1900 Kč DPH.SLEVY:PRO OPAKOVANOU INZERCI V TISKOVINÁCH ČKA PLATÍ SLEVA 5 %PŘI CELKOVÉ OBJEDNÁVCE NAD 100 000 Kč ZA ROK SLEVA 25 %SPECIFIKACE PRO TISKOVÉ PODKLADY INZERCEPodklady přijímáme pouze v digitální podobě, ne litografie!Kompletně zalomené inzeráty a jejich přípustné formáty:• Tiskové PDF: ořezové a soutiskové značky nesmí zasahovat do spadávky, která je u inzerce 5 mm. Všechny použité barvy musí být převedeny dobarevnosti CMYK, jinak bude inzerát vrácen k přepracování. PDF musí být kompozitní.V případě požadavků na sestavení inzerce cena dohodou.Dílčí podklady pro grafické zpracování předávejte v následujících formátech:• Texty – MS Word (koncovka .doc, .rtf)• Rastry – Photoshop, verze 8.0 a nižší (koncovka .tif, .jpg) pro všechny formáty rozlišení 300 DPI, v poměru 1:1 finálního užití, barevnost CMYK• Křivky – Illustrator, verze 11.0 a nižší (koncovka .eps, .ai)Při nedodržení požadavků přijímáme podklady s vědomím zadavatele o skutečnosti, že nemusí být zaručena patřičná kvalita tisku.Elektronické podklady pro tisk inzerátů zasílejte na e-mail tomas@propagandadesign.cz, kopie: info@cka.cc

More magazines by this user
Similar magazines