Zdravotnictví Karlovarského kraje 2010 - ÚZIS ČR

uzis.cz

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2010 - ÚZIS ČR

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2010Zdravotnictví krajePublikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikáchzdravotnictví za kraj a jeho jednotlivé okresy. Úvod doplňuje přehled nemocnica odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Dataobsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejichčinnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékařipodle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafyvybraných ukazatelů.Health Care in Statistical Data RegionThe publication facilitates fast information on the basic characteristics of health care inthe region and its districts. Introduction is supplemented by a survey of hospitals andspecialized therapeutic institutes with basic indicators of their activity. Data concernpopulation and its movement, the network of health establishments and their activities,health personnel and wages, numbers of physicians by types of establishments and thestate of health of the population. The publication is supplemented by charts of selectedindicators.© ÚZIS ČR, 2011ISBN: 978-80-7280-931-82

More magazines by this user
Similar magazines