NA HŘBITOV - Mariánskolázeňské listy

ml.listy.cz

NA HŘBITOV - Mariánskolázeňské listy

AURELIUS: „Nejlépe se ubráníme nepříteli, když mu nebudeme vracet křivdy.“POZORUHODNÝ NÁZORK ZAMYŠLENÍAgatha Mary Clarissa Christie (1891 - 1976), anglickáspisovatelka detektivních příběhů: „Logikaa prozíravost je v moderní detektivce samozřejmost.V ponorce zajisté objevíš spíš zarostléhomariňáka, než sloupovou dvoranu s tančícímipáry.“V tomto čísle najdete mimo jinéStavbě Kauflandu už nic nestojí v cestěParkoviště u sjezdovkyNeumíte s počítačem? Změňte to!60 let SOUSkupina Chinaski v Mariánských Lázních• Sport servis informujePříprava na slavnostní večer u příležitosti 60. výročízaložení Gymnázia Mariánské Lázně začala již v 05.00ráno. Na snímku paní Šimečková při dekoraci pódiaČíslo 42 20. říjen 2005 Cena 8 KčNEZÁVISLÝ TÝDENÍK ZÁVISLÝ NA DOBRÉ VŮLI OBČANŮ MĚSTAŠedesát svíček na narozeninovém dortu sfoukli první místostarosta Zdeněk Král, ředitel gymnáziaMgr. Jaroslav Smazal, zástupce ředitele Mgr. Miloslav Pelc a studentka gymnázia Kateřina Libenská.Dort o váze 60 kilogramů se svíčkami se snažiliPetr a Lukáš dopravit do chladicího boxuSpolečenského domu CasinoOSLAVY 60 LET MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉHO GYMNÁZIA 15. ŘÍJNAVYVRCHOLILY PLESEM VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ CASINOPozadu s loutkovým divadlem nezůstal ani ředitel gymnázia Mgr. Jarodslav Smazal s půvabnou Jaroslavou.Překrásné růže rozdal Miloš profesorkám gymnáziaGratulaci k 60. výročí založení Gymnázia MariánskéLázně zaslal i primátor města Ostravy Ing. Aleš Zedník.Na snímku první místostarosta Zdeněk Krála ředitel gymnázia Mgr. Jaroslav Smazals dárkovým košem z Ostravy.*1Kdo si hraje, nezlobí.. Na snímku Klára, absolventkazdejšího gymnázia, s prvním místostarostou ZdeňkemKrálem si zahráli loutkové divadlo s Kašpárkyvěnovanými Moravskou ústřednou Brno.POSILOVÉ SPOJENA HŘBITOVVe dnech 29. a 30. října 2005 (víkend před Dušičkami)bude posílena doprava MHD na Hřbitov.Posilové spoje budou vypraveny od Antoníčkovapramene a pojedou přes Panská Pole, Úšovickoukřižovatku a zast. Centrum do zast. Hřbitov . Budouzastavovat ve všech zastávkách MHD. Spoj10:00 pojede ze zast. Hřbitov v 10:25 do zast.Chebská křižovatka, dále po všech zastávkách naPanská Pole a k Antoníčkovu prameni .Antoníčkův pramen Panská pole Centrum9:00 9:10 9:2010:00 10:10 10:2013:30 13:40 13:50Dne 2. listopadu 2005 (Památka zesnulých) budouposíleny spoje linky č. 13 , které zajíždějí kehřbitovu. Posila bude vypravena v úseku zastávekÚšovická křižovatka - Centrum - Hřbitov.28. ŘÍJEN - DEN VZNIKUSAMOSTATNÉHO STÁTUsi připomeneme v Mariánských Lázních26. 10. 2005PROGRAM:17.50 před hotelem Cristal Palace- sraz účastníků,seřazení lampiónového průvodu18.00 od hotelu Cristal Palace ke kolonádě -lampiónový průvod v čele s Dechovým orchestremmladých a mažoretkami19.00 na kolonádě - vystoupení Dechového orchestrumladých a mažoretek, slavnostní proslovpředstavitele města, hymna, ohňostrojCestovatelské přednáškyv Městském muzeu Mariánské Lázně - Městskémuzeum Mariánské Lázně připravilo na podzima zimu 2005/2006 cyklus cestovatelskýchpřednášek s fotografiemi. Přednášejícími jsouvesměs mladí lidé přírodo-vědného zaměření,kteří se s fotoaparátem a ba-tohem na zádechvydali do vzdálených zemí. Své zážitky a znalostidivákům zprostředkují kvalit-ními fotografiemia poutavým vyprávěním.20. 10. 2005 čtvrtek, 19:30 hodin - Petr Krása:Do hor indického Himálaje. Petr Krása je mladýsokolovský fotograf a přírodovědec. Působil vestátní správě a v sokolovském muzeu, kde se věnovalpředevším botanice a dendrologii. V současnédobě je na volné noze. Jeho koníčkem jefotografování přírody a chození po horách malýchi velkých.EPIKTETOS: „Jak se pomstít svému nepříteli? Snažit se ho co nejvíce ponížit.“


FROMM: „Neřesti pocházejí z nudy.“SKUPINA CHINASKIV MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCHaneb můžou za to dětiIng. Josefa Ladmana, jednoho ze tří organizátorů(pan Radek Pich, Petr Christov) této, na našeměsto opravdu mega akce na Zimním stadionu,kde bude známá skupina účinkovat v rámci svéhopodzimního turné s názvem Poštovní spořitelnatour 2005 Chinaski, jsem se zeptala, jak přišli namyšlenku pustit se do tak náročného koncertu.Dozvěděla jsem se, že za všechno mohou jehoděti, které si po návštěvě festu v Plzni, kde hrálatéž skupina Chinaski, posteskly, že v MariánskýchLázních nic podobného není. „Ta poznámka měvyprovokovala, poslal jsem tedy večer mail naagenturu skupiny,“ pokračoval pan inženýr, „alenevěřil jsem, že mi odpoví. Kupodivu se ozvali aslíbili, že jakmile bude termín, zavolají. V květnuuž byly jasné kontury podzimního turné a vzniklzávazný termín. Tehdy jsem přibral ještě dva společníky,sám bych si na takovou velkou akci netroufl.“- Kolik se na zimní stadion vejde lidí? - „ToVám vlastně nikdo neřekne, ale my si myslíme,že tisíc určitě a tolik posluchačů už vytvoří správnouatmosféru. Vyzkoušíme to.“ - Už víme, kdese koncert bude konat. A kdy? - „16. listopadu od18.00, stadion bude otevřený už od 16.00 hodin.Nejdříve bude předskupina - slovenská zpěvačkaZuzana Smatanová - a od 19.00 jsou na programuChinaski. Jejich koncert s ohromnou aparaturou,kterou vozí ve dvou kamionech, bude trvat dvěa půl hodiny, což myslím je už velká show. 26.září, těsně před turné, jim vyšlo nové CD Musicbar a to je ta nejlepší pozvánka, jaká může být.“- Kde se prodávají vstupenky? - V infocentru naHlavní třídě, ale předprodej bude i v Chebu, veStříbře, v Aši, v Tachově. Byla zřízena též webovástránka, kde je možno najít veškeré informacei o možnostech parkování a mapu. Cena vstupenekje 260,-Kč v předprodeji a 290,-Kč na stadionu.Je to akce pro mládež, i když jsme přesvědčeni,že přijde i střední a možná i starší generace.Pokud bude mít úspěch, a my věříme že ano,chtěli bychom v organizaci podobných koncertůpokračovat. Samozřejmě to nezáleží jen na nás,protože získat takové špičkové skupiny, jako jsouChinaski, kteří aspirují letos na Zlatého slavíka,je velmi obtížné, ale na druhou stranu MariánskéLázně si zaslouží takové kulturní oživení.“ (dkp)60 LET SOUV MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCHV letošním školním roceoslavuje Střední odbornéučiliště v Mar. Lázních 60.výročí svého založení. •Vyučování bylo zahájeno 3.září 1945, krátce po koncidruhé světové války. • V současné době připravujeve třech ročnících kuchaře, číšníky, cukráře,prodavače smíšeného zboží a dámské krejčové,profese, které najdou uplatnění nejen v našemměstě, ale i v rámci regionu, nebo mezi učni jsoutaké mladí z Tachovska, Chebska, Sokolovskai Karlovarska. • O jejich praktické dovednostise starají učitelé odborného výcviku a na kvalitujejich práce dohlížejí také zaměstnanci zdejšíchhotelů, kde vykonávají každý druhý týdenpraktickou část výuky. • Druhým rokem studujetéměř šedesát žáků čtyřletý maturitní učebníobor obchodník. • Také učni tříletého oborumají možnost nástavbového studia ukončenéhomaturitou. • S řadou absolventů SOU v Mar.Lázních se setkáváme při svých návštěvách restaurací,při nákupech v supermarketech a ženy,které dávají přednost originalitě před konfekcí,je potkávají v zakázkovém krejčovství. • Oslavy60. výročí školy vyvrcholí 29. 4. 2006 ve společenskémdomě Casino. Mgr. ProkešováJÁ A PES- Děti z 1., 2. a 3. tříd škola Sever se zapojily do projektuSvětového dne zvířat 2005, který se slaví 4. října. Jejich úkolem bylo vytvořit se svými třídnímiučitelkami příběh na téma JÁ a PES (event. Můj život s pejskem). Celá třída společně vyrobila knížkus vymyšleným příběhem na dané téma. Partnerem této akce je značka Pedigree, která do projektu mj.věnovala krmení pro pejsky a kočičky, jež dostala každá třída, která se do projektu zapojila. Děti zeSeveru odnesly společně pytle do útulku, kde je převzal MVDr. Mirko Pyskatý. Zároveň třídy získalyjednorázový fotoaparát, na který zachytily, jak návštěvu útulku a předání krmiva, tak i vznik a tvorbupříběhu přímo ve škole. Projekty vyhodnotí porota. Pořadatelé mají pro tři vítězné třídy připravenyvideorekordéry a pro všechny vítězné účastníky projektu dárkové balíčky - pro děti cukrovinky a proučitele dárkový balíček.Děti ze 3. A, 3. B a z 1. třídy se svými učitelkami a paní ředitelkou předaly 14. října dopoledne MVDr. Pyskatémupytel suché potravy pro psyBLUDIŠTĚ - Naše třída 9.A ze Základní školy v Úšovicích se vednech 20. a 21.9.2005 zúčastnila televizní soutěže Bludiště. Televizní studio sídlí v Ostravě, a tak jsmejiž v pondělí 19.9. večer vyrazili nočním lehátkovým vlakem. Na místo jsme dorazili už v 6 hodin ráno.Na nádraží v Ostravě jsme si dali batohy do úschovny, a protože si pro nás televize měla přijet aždopoledne, šli jsme se po městě trochu projít. Stihli jsme navštívit muzeum, Novou radnici a na nádražísi sníst nějaký ten řízek z vlastních batohů. Ve 12 hodin na nás před nádražím čekalo auto Českételevize, které nás zavezlo přímo do studia. Sotva jsme vystoupili, z oken si nás prohlížel soupeř -družstvo z Třince. Brzy jsme se v ČT zabydleli a naši čtyři soutěžící si šli pro dresy a do maskérny.Transparenty připraveny. Světla, klapka, jedem! Začali jsme velikým potleskem (který jsme mnohokrátopakovali) a moderátor Roman Pastorek mohl uvést naše družstvo Lázeňáci, které tvořili kapitánHonza Kme, Michal Pacinda, Nikola Matoušková a Klára Zimová a paní učitelka Alena Drobná sesvojí dcerou Alenkou. Ty ihned začaly boj s puzzlemi. Soutěž byla zahájena skrývačkou, kteroubleskově uhodla Nikola. Byl to sv.Václav na Václavském náměstí. Hurá! Díky tomuto úspěchu jsmemohli jako první začít vybírat první otázku. Skóre je dobré, 15 minut přestávka. Během pauzy zmizelyze studia stoly, nahradila je sí a ve vzduchu zavěšená dráha. Opět velký potlesk, připravit se na stěnu,3…2…1… Honza vystartoval po síti za zlatým Bludišákem, který má cenu 5 bodů. Chvíli mu to trvalo,než se s Nikčou na druhé straně sítě domluvil. I tak nechtěl Bludišáka ponechat soupeři, proto poněm skočil a pádil dolů předat jej Kláře. Ta ho zavěsila Michalovi na pásek. Michal se na drázepohyboval snadno a tak rychle, že jsme v určeném čase stihli na druhou sí zavěsit dvě karabiny plnéBludišáků. A mezi nimi ten náš zlatý! Hurá! Hurá! Vedeme! Protože byl soupeř ve skládání puzzlírychlejší, o vítězství se rozhodlo až v posledním úkole. Podle věcí v indiciích, jsme měli uhodnout dvěznámé postavy. Nápovědy nestačí. Žádáme o další indícii. Pořád nic. Ani soupeř na tom není o niclépe. Ještě jedna nápověda. A další. Poslední indicie rozhodla. Byl v ní William Shakespeare. Honzase přihlásil: „Romeo a Julie!“ Hurá! Hurá! Hurá! Vyhráli jsme! Ještě v šatně jsme tomu nemohli uvěřit.Čekal nás už jen Balancovník, ve kterém se hrálo o ceny. Ten byl možná nejnapínavější. Koule ne ane spadnout do středu. Snad 5 vteřin do konce to padlo!!! Nikdo nečekal takový úspěch. Naši čtyřivítězové si šli do kanceláře pro poukázky v hodnotě 4000 Kč. Asi v pět jsme nasedli do auta a odvezlinás do ubytovny, kde jsme se vyspali na dalšího soupeře, který nás již na druhý den čekal. Tentokrátjsme měli trošičku nahnáno. V jejich družstvu soutěžili samí kluci. Po prvním neúspěchu se skrývačkoujsme opět perfektně zvládli lezení po síti. Honza s Nikolou byli již sehraný tým, a tak mu skoronedělalo problémy vylézt pro zlatého Bludišáka. Michal byl v dráze lepší než posledně. Nekonečnějsme skandovali jeho jméno, dokud nezavěsil poslední Bludišáky. Joooo! Vedeme! Bohužel jsme tutopozici nedokázali udržet. Soupeř opět složil puzzle a také uhodl indicie. Pochopitelně jsme bylizklamáni, ale i tak si domů vezeme jedno vítězství a spoustu krásných a neopakovatelných zážitků.Navíc soupeř, který byl mimochodem z blízkých Vítkovic, nevyhrál Balanc, takže jsme prohráliopravdu jen těsně. V Bludišti se nám velice líbilo a jsme rádi, že nás naše paní učitelka přihlásila dotéto pěkné soutěže. Naše pocity z natáčecího studia byly velice silné. Konečně si již dokážemepředstavit, jak takovýto pořad vzniká, jaké je to stát před kamerami v září reflektorů a jak je důležitáorganizace a sehranost celého televizního štábu, který s námi ihned navázal moc hezký a přátelskývztah. Dozvěděli jsme se, že se zde nenatáčí jen Bludiště, ale i pořad Hodina pravdy, Neváhej a toč adalší soutěže. Tímto bychom chtěli pozdravit milého konferenciéra Romana Pastorka, MichaeluGrabovskou a trpělivého pana režiséra - no prostě celý televizní štáb. Už se těšíme na vysílání našehodílu ve čtvrtek 03. 11. v odpoledních hodinách na ČT1. Poděkování patří též našemu Městskémuúřadu v Mariánských Lázních a panu starostovi za finanční příspěvek na tuto akci, ve které jsme sesnažili úspěšně reprezentovat naše krásné město.Třída IX.A, 3. ZŠ Mariánské Lázně9.A z úšovické školy ve studiuGOURMET OKÉNKOV nevlídném časepodzimních výlovů rybníkůVÁS SRDEČNĚ ZVEME NApříjemný týdenVAŘENÍ Z ČESKÝCH RYB24. - 30. 10. 2005MIMO JINÉ TAKÉ NABÍZÍME:HALÁSZLÉ (maarská rybí polévka)KAPR - Kapsa po námořnickuŠTIKA - pečená, i na pórkuPSTRUH - na modro, mlynářský i smaženýCANDÁT - marinovaný v pomerančích„PETRŮVZDAR“KAVÁRNA - LOBBY - RESTAURANTVRCHOLBIKROSOVÉ SEZÓNYBikrosová sezóna se neúprosně chýlí ke konci,do úplného závěru nás čekají již jen dva závody,ale opravdovým vrcholem bylo mistrovství ČR,které se jelo na skvěle připravené dráze v Bohnicích.Nechyběli ani naši bikrosáři. Mnozí nenechávalinic náhodě a již od čtvrtka pilně trénovali.Celoroční dřina trenérů a samotných závodníkůpřinesla své ovoce. Za nejmladší závodníky stálna startovací rampě Vojta Bartoš, po rozjížkách3,3,3 si zajistil postup do finále, kde skončil nakrásném 6. místě. Jirka Veselý měl při poslednírozjížce trochu smůlu, upadl, ale i tak šel dofinále, kde dojel jako osmý. V kategorii 10letýchbojoval Jirka Musil, který opravdu překvapil,myslím, že i sám sebe. Po rozjížkách 3,3,3, si užilfinálovou jízdu, ve které zúročil, co se za poslednírok naučil, a dojel jako třetí. Další velkou bojovnicíbyla Lucka Daduláková, také ona šla hladcedo finále, kde obsadila 4. místo. Nejstarším a nejzkušenějšímzávodníkem byl Petr Mühlhans. Podvou ukázkových rozjížkách nastoupil do třetí,ale jeho kolo nevydrželo odvážný skok, a protožesi ho dovezl z Ameriky, nesehnal díly a nemohlpokračovat. Přesto byl tento závod pro náš bikrosovýklub úspěšný. Z pěti startujících 4 stáli na stupníchvítězů a do nové sezóny půjdou s krásnýmičísly na tabulkách svých závodních kol. (BM)Tito čtyři stáli na stupních vítězů. Zprava: Jirka Veselý,Vojta Bartoš, Lucka Daduláková a Jirka Musil.PŘESPOLNÍ BĚHVe čtvrtek 13. října se u Medvědího pramenekonala skupina okresního kola družstev v přespolnímběhu 1. až 9. tříd základních škol. Pořadatelembyl z pověření OR AŠSK Cheb MěDDMve spolupráci se základní školou Školní náměstí.Běžela družstva chlapců a dívek ve čtyřech kategoriích.První družstva postupují do okresníhokola v Chebu. Jsou to následující družstva. Hoši:1.kat. ZŠ Dolní Žandov, 2. kat. ZŠ Dolní Žandov,3. kat. B družstvo ZŠ Komenského, 4. kat. ZŠŠkolní nám. Dívky: 1. kat. ZŠ Komenského, 2. kat.ZŠ Ruská, 3. kat. ZŠ Školní nám., 4. kat. ZŠ Ruská.Organizátoři všem děkují za pomoc.NORSKÉ PŘÍSLOVÍ: „Lidé jsou nespokojení se životem, se sebou nikdy.“*3Na startu jsou připraveni kluci 1. kategorie


FRANKLIN: „Když máš smůlu, pokouše tě i slimák.“SPORT-SERVIS ML S.R.O. INFORMUJEPOJĎTE FANDIT, HRAJEME HOKEJ.......HC Mariánské Lázně.cz zve všechny fanoušky ledního hokeje nanásledující utkání:I. DOROSTENECKÁ LIGA - Domácí zápasy:Pátek 21.10. 19,00 hod. Dorost HC Mar. Lázně.cz - HC SokolovVenkovní zápasy:Neděle 23.10. odjezd v 7,00 hod. Dorost HC Hradec Králové - HC Mar. Lázně.czMISTROVSKÁ UTKÁNÍ - Zimní stadion HC Mariánské Lázně:Neděle 23.10. 10,00 hod. 6.třída HC Mar. Lázně.cz - HC KlášterecNeděle 23.10. 12,15 hod. 7.třída HC Mar. Lázně.cz - HC KlášterecUtkání venku:Pátek 21.10. odjezd v 17,00 hod. A muži TJ Stadion Cheb - HC Mar. Lázně.czNeděle 23.10. odjezd v 7,00 hod. 4.+ 5.třída HC Klášterec - HC Mar. Lázně.czNeděle 23.10. odjezd v 10,30 hod. 8.+ 9.třída HC Klášterec - HC Mar. Lázně.czJUNIOŘI - Domácí zápasy:Sobota 22.10. 17,00 hod. Junioři HC Mar. Lázně.cz - HC VarnsdorfVEŘEJNÉ BRUSLENÍ:Sobota 22.10. 14,00 - 16,00Neděle 23.10. 14,30 - 16,30VÝSLEDKY HC MAR. LÁZNĚI. DOROSTENECKÁ LIGA - VENKOVNÍ ZÁPASY:Pátek 14.10., Dorost, HC Jablonec - HC Mar. Lázně.cz 6:3. Třetiny: 1:0, 3:2, 2:1. Střelci: Himl, Urbánek, Bujtár.Naši hokejisté zavítali do Jablonce, který je vůbec nejdál za všech měst v I. dorostenecké lize. První třetina bylavelmi vyrovnaná, ale přesto nevýrazná na obou stranách. V 10. minutě jsme inkasovali gól a výsledkem 1:0 tatotřetina skončila. Ve 2. minutě druhé třetiny jsme skóre srovnali. Následně pak v 8. a 10. minutě jsme inkasovali2 slepené góly. O pár minut se nám podařilo snížit na rozdíl jediné branky, ale hosté stihli do konce třetinyvýsledek kontrolovat gólem na 4:2. V poslední třetině byli překvapivě aktivnější hosté a 2 brankami zvýšili náskokna rozdíl 4 gólů. Našim chlapcům se podařilo pouze snížit a zápas tak skončil výsledkem 6:3 pro Jablonec.DOMÁCÍ ZÁPASY:Neděle 16.10., Dorost, HC Mar. Lázně.cz - KLH Chomutov 4:6. Třetiny: 1:2, 3:3, 0:1. Střelci: Pejchar, Kobera,Soukup, Vranješ. V úvodu zápasu jsme inkasovali a ve 30. sekundě svítilo na ukazateli skóre 1:0. Hra byla aktivnía rychlá na obou stranách a tak nejvíce práce měli gólmani. V 10. minutě se podařilo Pejcharovi srovnat stavutkání po střele Matěje Foltýna. Nicméně hosté šli znovu do vedení v samotném závěru třetiny. Ve druhé třetiněna nás hosté udeřili a 3 rychlými góly zvýšili náskok na 5:1. Naši hráči se tímto skóre nenechali odradit a naopakzačali bojovat a jejich aktivita přinesla ovoce v podobě gólů a poté, co se trefili Kobera, Soukup a Vranješ se našimohli opět vrátit do hra za stavu 4:5. Třetí třetina byla velice bojovná a vyrovnání bylo na spadnutí. Rozhodčínám bohužel neuznali jasný gól, čímž se naši hráči nechali rozhodit a dávali hostům více prostoru, což nakonecvyústilo v branku na 4:6.MISTROVSKÁ UTKÁNÍ - ZIMNÍ STADION HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ:Sobota 15.10., 8. třída, HC Mar. Lázně.cz - HC Teplice 4:6. Třetiny: 2:3, 1:1, 1:2. Střelci: Hučko, Švagr, Beneš,Špaček Do zápasu jsme vstoupili dobře a ve 4. minutě jsme již vedli 1:0. Poté naše hra polevila, neproměnilijsme šance a naopak jsme inkasovali 2 slepené góly.O pár minut později po chybě v obraně hosté zvyšovali na3:1. V závěru třetiny se nám gólem do šatny podařilo snížit na 2:3. V úvodu druhé třetiny v samostatném nájezduvyrovnal Beneš. Hra se přelévala ze strany na stranu a v oslabení jsme dostali zbytečný gól. Naopak našim chlapcůmse nepodařilo vstřelit branku ani v početní převaze 5 na 3. Ve 2. minutě třetí třetiny jsme inkasovali na rozdíl2 branek. O chvíli později se nám podařilo snížit, ale to bylo ze strany domácích vše. Hosté vzápětí potvrdiligólem výsledek 6:4.Sobota 15.10., 9. třída, HC Mar. Lázně.cz - HC Teplice 5:6. Třetiny: 0:4, 2:1, 3:1. Střelci: Atanasov 2x, Černý,Reiss, Helis. V první třetině se našim chlapcům vůbec nedařilo. Nebruslili, byli nedůrazní, a tak první třetinyskončila 4:0 pro Teplice. Ve druhé třetině se hra vyrovnala a 2 góly jsme se vrátili zpět do hry. Hosté alekontrolovali výsledek na 5:2. V poslední třetině předvedli mariánskolázeňští hokejisté nesmírně bojovný výkon,ale na zvrácení výsledku to bohužel nestačilo a utkání tak skončilo 5:6.Neděle 16.10., A muži, HC Mar. Lázně.cz - HC Cheb 2001 6:4. Třetiny: 1:1, 3:1, 2:2. Střelci: Práchenský 3x,Konfršt, Musil, Hasala. První třetina byla velmi vyrovnaná. Hrálo se spíše útočně a gólmani na obou stranáchměli plné ruce práce. Po několika vyložených šancích se ujala až Konfrštova střela od modré do horního růžkusoupeřovy svatyně - 1:0. Hostům se však po chybě v obraně podařilo výsledek první třetiny srovnat na 1:1. Dodruhé třetiny jsme nastoupili aktivně a v 6. minutě po návratu Práchenského z trestné lavice tento hráč střeloupřes beka vrátil vedení na naši stranu. O 20 sekund později hosté srovnali na 2:2. Gól z naší strany na sebenenechal dlouho čekat a po samostatném úniku Konfršta dorážel do poloprázdné brány opět Práchenskývelkáposila našeho týmu. O 5 minut později Šimčík vyslal Šušláka, ten vyřešil situaci 2 na 1 skvělou přihrávkouna Míru Musila, pro nějž nebyl problém skórovat - 4:2. Do třetí třetiny nastoupili domácí až moc klidně, hostétoho využili a po hrubých chybách v obraně bylo v 8. minutě srovnáno - 4:4. Ve 12. minutě při přesilové hřese skvěle prosadil Mahovský, ale faulován již nedokázal zakončit a skvěle odvedenou práci dokončil Práchenský(hattrick!!) - 5:4. O 5. minut později Česal vyslal Práchenského, ten blafákem hostujícího gólmana nepřekonal,ale před bránou se výborně zorientoval Hasala a potvrdil výhru domácích 6:4.Neděle 16.10., 6. třída, HC Mar. Lázně.cz - HC Louny 10:3. Třetiny: 3:1, 5:2, 2:0. Střelci: Tichý 3x, Vlach 2x,Dům 2x, Kahún 2x, Jirušek. Od první minuty hráli naši krásný kombinační hokej. Fyzicky slabší soupeř dohánělnedostatky agresivitou, což nejvíce pocítil Daniel Vlach, který zápas pro podezření z otřesu mozku nedohrál.Kluci si zahráli s chutí, vstřelili 10 gólů a zápas tak bez problémů vyhráli.Neděle 16.10., 7. třída, HC Mar. Lázně.cz - HC Louny 1:10. Třetiny: 1:1, 0:3, 0:6. Střelci: Krause. První třetinazápasu byla vyrovnaná. Když po ose Komma, Kozák, Krause posledně jmenovaný vstřelil gól, nikdo z přítomnýchnetušil, že tento gól byl v síti soupeře v tomto zápase gólem posledním. Od druhé třetiny převzali hosté iniciativu,což se odrazilo i na skóre. V poslední třetině dostali naše hráče do kolen 6 góly a utkání tak skončilo 1:10.UTKÁNÍ VENKU:Sobota 15.10., Junioři, HC Teplice - HC Mar. Lázně.cz 5:2. Třetiny: 1:1, 3:1, 1:0. Střelci: Budka, Šušlák. Prvnítřetina nám příliš nevyšla, hráči působili ospalým dojmem a nejvíce práce v této třetině měl Sláva Andrle, kterýfantastickými zákroky podržel naše hráče ve hře. V 10. minutě jsme inkasovali nešastný gól. Po střele hostujícíhoobránce se puk odrazil od brusle soupeře a prohrávali jsme tak 1:0. Z ojedinělých šancí se dokázal prosaditpouze Budka, který si vychutnal hostujícího gólmana a srovnal tak skóre. Po zbytek třetiny jsme se spíše bránili.Druhá třetina se od té první příliš nelišila. Hosté byli aktivnější, lépe bruslili a kombinovali. Naši hráči mělislabinu především v obranné činnosti, čehož hosté dokázali využít a vstřelit nám 3 branky. Na to dokázal reagovatpouze Šušlák a po samostatném úniku překonal hostujícího gólmana „blafákem“ a snížil tak na 2:4. Ve třetítřetině jsme sice byli aktivnější, ale chyběl nám důraz v koncovce. Hosté gólem v 55. minutě kontrolovali výsledeka utkání tak skončilo 5:2.Sobota 15.10., 6. třída, HC Teplice - HC Mar. Lázně.cz 2:7. Třetiny: 0:2, 2:2, 0:3. Střelci: Kahún 4x, Jirušek 2x,Vlach. Po celý zápas měli naši hokejisté převahu. Předvedli výborný kolektivní výkon a s chutí si zastříleli. Úvodnía závěrečná třetina byla zcela v naší režii. Hostům jsme dali šanci pouze ve třetině druhé, ale to dojem z celéhoutkání nepokazilo. Všichni hráči 6. třídy zaslouží za předvedený výkon pochvalu.Sobota 15.10. ,7. třída, HC Teplice - HC Mar. Lázně.cz 4:6. Třetiny: 0:3, 2:2, 2:1. Střelci: Krause 2x, Chvojka,Komma, Ondruš, Kohout. V úvodu měli naši chlapci drtivou převahu a první třetinu s přehledem vyhráli 3:0.Po vyloučení Ondruše (trest ve hře) se hra vyrovnala, čemuž odpovídalo i skóre druhé třetiny. Ve třetí třetiněnaši hráči výsledek spíše bránili, což se také podařilo a z Teplic jsme si za vítězství 6:4 přivezli cenné 2 body.Neděle 16.10., 8. třída, HC Louny - HC Mar.Lázně.cz 1:5. Třetiny: 0:3, 0:1, 1:1. Střelci: Pártl 2x, Beneš, Hučko,Ferenc. Hned v úvodu jsme mohli inkasovat, ale Šnajdr podržel. Od té doby jsme hráli hezký kombinační hokeja dařilo se nám i střelecky, čemuž odpovídá výsledek po první třetině. Ve druhé třetině jsme pokračovali v nastolenémtempu, ale gól se nám podařilo dát až v poslední minutě této třetiny. Ve třetí třetině nás soupeř doslovadrtil a dostali jsme zcela zbytečný gól. Poté, co jsme se vzpamatovali, zasadili jsme soupeři poslední ránu azavršili tak své vítězství 5:1. Skvěle zachytal brankář Šnajdr.Neděle 16.10., 9. třída, HC Louny - HC Mar.Lázně.cz 5:0. Třetiny: 0:0, 3:0, 2:0. První třetina byla velmi vyrovnanáa bojovná. Přesto jsme se v ní žádného gólu nedočkali.Od druhé třetiny nás začali hosté přebruslovat a inkasovalijsme 3 góly. Ve třetí třetině předvedli hráči Mariánských Lázní houževnatý a bojovný výkon, ale na hosty tobohužel nestačilo.4*3. ROČNÍK ŠKOLIČKY BRUSLENÍNEJEN PRO MATEŘSKÉ ŠKOLYJak nadpis vypovídá, už potřetí pořádá Sport-servis M.L. s.r.o. školičku bruslení pro předškolákyz mateřských škol, ale i pro ty, kteří jsou s maminkami doma. Přihlásit se prostě může každý, kdo ještěnechodí do školy a chce se naučit bruslit. Cíl je v tom, jak mi řekl jeden ze zástupců Sport-servisu s.r.o.Ing. Jan Budka, aby všechny děti už v útlém věku přišly se sportem do styku. Někteří dnešní začátečnícizůstanou u hokeje, někteří třeba u krasobruslení. „Chceme ale dětem představit i jiné sporty,“ řekl Ing.Budka, „proto nabízíme exkurze do ostatních sportovních klubů, se kterými máme nějakou dohoduo spolupráci, a třeba se jim zalíbí jiný sport. Důležité je, že když budou sportovat, sníží se riziko vlivunegativních společenských záležitostí, jako jsou drogy, a to chceme. Snažíme se nabídnout takovépodmínky, aby to bylo pro děti a rodiče zajímavé. Zveme i kluky a holčičky z okolí Mar. Lázní. Nejenže je bruslařský výcvik bezplatný, ale těm, kteří nemají brusle, je za nízký poplatek pronajmeme. Mohouje mít celou sezónu, nebo si je mohou i odkoupit a za rok nám je opět prodat zpět. Cena je dotovanáfirmou SPORT-SERVIS ML, která brusle nakupuje. Pokud se jedná o sociálně slabou rodinu, půjčujemeje bez poplatku. Měli jsme trochu problém s dívčími bruslemi, protože jich tady na trhu bylo málo, alete je zajišujeme z dovozu.Chodí nám cca 130 dětí a tak si dovedete představit, jak je obtížné uspokojitkluky i holčičky podle všech velikostí! Všechny půjčované brusle jsou kvalitní, ale pro úplné začátečníkyjsou k dispozici tzv. „kačenky“, aby se děti naučily stát na ledě a získaly jistotu. Výcvik probíhá od říjnado března vždy ve dvou termínech pod dozorem trenérů. Pomáhají i paní učitelky a všichni zaměstnancistadionu i personál SPORT-SERVISU. Na ledě je tedy dostatek dospělých, kteří dbají na to, aby sedětem nic nestalo. Uvažujeme, že je ještě rozdělíme, aby každý jednotlivec dostal větší péči. Kdo zmeškal(jednotlivec či školka) zahájení školičky, může se ještě přihlásit na tel.:736 648 494 (paní Lambertová)nebo na tel.: 777 947 828 (pan Práchenský).“ - Zúročila už se vám výuka bruslení v tom smyslu, že sechlapci přihlásili na hokej? - „Ano, přišlo hodně chlapců, v letošním roce jsme dokonce měli v přípravcetéměř 20 dětí, což neměla ani Plzeň a Karlovy Vary. Je vidět, že se tu práce s dětmi dělá poctivě adobře, to je už zřejmé i veřejnosti, proto se nám zaplňují třídy. My můžeme jen poděkovat rodičůmza důvěru. Nakonec, dostavují se i výsledky, třeba postup dorostenců do 1. ligy a letos by měli postoupitdo 1. ligy i junioři. To jsou kluci do 20 let. A to je náš cíl: postarat se o mládež od školky až do dospěléhověku, vštípit jim určitou morálku a nenechat je sklouznout na šikmou plochu. Projekt, který te vstupujedo třetího roku, je plánován na 10 let, čeká nás tedy ještě hodně práce. Rád bych zdůraznil, že úzcespolupracujeme s městem, které nám vytváří dobré podmínky, i když je napjatý rozpočet, dostanemeurčitý finanční základ na správu zimního stadionu a to je pro nás jistota. Peníze se samozřejměsnažíme sehnat i sami od sponzorů a daří se nám to. Vloni jsme tak získali téměř 1,5 mil. korun. Dalšízpůsob získávání peněz jsou podnikatelské aktivity. Pořádáme hokejová soustředění, hokejové školy,golfové turnaje, rozšiřujeme prodejnu sportovních potřeb ap. Finance nejdou jen do sportu, ale i doškoličky bruslení a do vybavení zimního stadionu, aby zde bylo skutečně kvalitní zázemí.“ (dkp)Zatím se raději držíme mantinelu, je to jistější,ale počkejte za pár týdnů.TRSTĚNIČTÍ ZKLAMALIVĚRNÉ PŘÍZNIVCEFC ROZVOJ TRSTĚNICE - FK OSTROV,výsledek 1:3, poločas 0:1. V jedenáctém kolekrajského přeboru připravili Trstěničtí pro svépříznivce velké zklamání. Za očekáváním zůstaljejich pohledný výkon. Branky hostujícího týmupadly po školáckých chybách v zadních řadáchTrstěnic, když branky stříleli za domácí Chval,za hosty Helmich, Liška a Faktor. Partnerem asponzorem mužstva Trstěnic pro toto utkáníbyly firmy: LUKO sportovní trávníky StanislavLusk z Plzně, GAZA SPORT - Stanislav Štípekz Karlových Varů. Hráči a vedení klubu jim toutocestou velice děkují. Pozvánka na příští kolo:22.10.05 od 15.30 hodin na hřišti zápas v Aši s místnímcelkem. • „B“ mužstvo Trstěnic 22.10.2005v 10.00 hod. na hřišti v Zadním Chodově zápass Novým Kostelem. • Mužstvo žen, sehraje dalšímistrovské utkání v druhé lize na domácím hřištiv Plané v neděli dne 23.10.05 od 14.00 hod. s mužstvemz Plzně.KRAJSKÝ PŘEBORKARLOVARSKÉHO KRAJE V LEDNÍMHOKEJI: HC MATTONI Karlovy Vary - HCFARMÁŘI Trstěnice 9:2, třetiny 2:0, 3:1, 4:1.Farmáři se vůbec poprvé sešli v této sestavě, atak doplatili na nesehranost. Přesto se odehrávalna zimním stadionu v Karlových Varech výbornýhokej. Trstěničtí bojovali a svým nasazenímpřinutili sehranější hokejový tým Mattoni hrátnaplno. I když prohráli vysoko 9:2. Nejlepšímihráči u Farmářů z Trstěnic byli v tomto utkání -Svojanovský, Tišer a Dibala. Partnerem a sponzoremmužstva Farmářů pro toto utkání byla fa:„Zahradnictví“ z Drmoulu p. Schneidervinkl a fa:Euromont p.Hromíř z Mariánských Lázní. Hráčijim touto cestou velice děkují. Branky za Farmářez Trstěnic: Dibala a Svojanovský. Ve 2.kole krajskéhopřeboru se střetnou na zimním stadionuv Mar. Lázních v sobotu 22. října od: 11.00 hod.Farmáři z Trstěnic s HC Cheb 2001. Všichni příznivcihokeje jsou na toto okresní derby srdečnězváni.TR/HS obouváním malých bruslařů musí pomáhat všichni.Nejen paní učitelka Císařová (vpravo), ale i manažerkaSport-servisu paní Diana LambertováJUDO GRANDPRIX PLZEŇV neděli 9.10.2005 proběhl v tělocvičně ZČUdalší turnaj série GRAND PRIX České republikydorostu v judu. Na turnaji nejvyšší kategorie prodorostence se představili také mladí judisté z BU-DO-Clubu Mariánské Lázně. V nejnižší hmotnostníkategorii do 46 kg nastoupil Marek Šolta.První zápasy s letošním mistrem republiky ačlenem reprezentačního družstva ČR Vaníčkemz SKPJ Jičín a následně se Stocklem z USK Prahabyly nad Markovy síly. Vyhrané utkání s judistouz pořádajícího Judoclubu Plzeň Markem Zrnempak zajistilo pro Šoltu 4. místo na turnaji. V hmotnostníkategorii do 60 kg předvedl své judistickéumění René Flachs. René trénuje od září 2005ve sportovním centru mládeže Plzeň, na turnajíchvšak stále startuje za mateřský klub z MariánskýchLázní. V dobře obsazené váze si poradil bezvětších problémů se svými soupeři ve vyřazovacíchbojích a po hladce vyhraném semifináles Tománkem z USK Praha si vybojoval účast vefinále. Další soupeř ze SCM USK Praha VáclavSedmidubský byl již ale nad jeho síly. Druhémísto na tomto turnaji je ale i tak pro mladéhojudistu velký úspěchem. Vedení BUDO-CLUBuMariánské Lázně zve své příznivce a zájemceo judo na žákovský turnaj, který proběhne5.11.2005 v tělocvičně klubu v areálu zimníhostadionu. Začátek turnaje je od 10.00 hodin.(Martin Schuster, jednatel)DERBY VYZNĚLOPRO FARMÁŘEFK Rozvoj Trstěnice - Sokol Velká Hlesebe 8:2(2:0). Derby se odehrávalo na hřišti v ZadnímChodově, za spolehlivého řízení pánů Gendráče,Kmetíka a Hlavatého.Domácí nastoupili bezpendlujících hráčů z A mužstva a jistě zvítězilo.Ještě vyrovnaný 1.poločas se změnil ve 2. půli vestřelnici. Branky za domácí: 3x Semančík M., 3xSchwertschal Jan, 2x Jahoda.HUGO: „Největší umění je neztratit v štěstí rozvahu a v neštěstí klid.“


NERUDA: „Kdo nic neví, musí všemu věřit.“SOUKROMÁ BEZPLATNÁ INZERCEInformace o inzerátech označených ART obdržíte v Jeans shopu na Hlavní třídě 226, tel.: 354622620Inzeráty lze podávat přes webové stránky: www.ml-listy.cz Prosíme, dodávejte soukromou inzerci na kupónech, které najdete v Listech.NABÍDKA •••••••••••••••••••• Nabízíme rekval. kurzy - masér, saunér, pedikúra.Akredit. MšMT. Individuální výuka.Tel:602478448, 604238911• Přijmeme manuálně zručné dělnice dokeramické výroby. Inf.: 354621835• Městská knihovna Mariánské Lázně, Hlavnítřída 370/3 pronajme velmi výhodně 1 volnoukancelář 26 m 2 . Informace na telefonu: 737 582765• Pronajmu zařízený byt 4+1 v dobrém stavu, porekonstrukci, zařízený, dlouhodobě. Cena 8.000,-Kč + energie. Tel: 354623435• Darujeme do dobrých rukou mourovatékoátko, .info.-Infocentrum Mariánské Lázně(dům Chopin 47). Tel: 54 622 474• V Mar. Lázních pronajmu slunný byt I. kat. 2+1,60m 2 , 2. NP po rekonstrukci, částečně zařízený.Tel: 608238834• Pronajmu kancelář cca 25 m 2 s kuchyní s přísluš.,pěkné u světel. křižovatky, areál býv. ČSAD,parkování. Tel: 354673290• Pronajmu byt 65 m 2 , na Hlavní třídě, M. Lázně,částečně zařízený. Volný od 1. 11. 2005. Tel:354623643, 777975214• Dlouhodobě pronajmu v areálu TruhlářstvíHeřta, Nákladní 105, skladovací halu o výměře850 m 2 s nakládací rampou o výměře 68 m 2 .Možnost temperovat. Cena dle dohody. Tel.:602188741• Pronajmu přechodně byt 1+1 v Mar. Lázních,ne dlouhodobě, na 1 - 2 roky! Panská Pole, 1.patro, stanice trolejbusu, parkoviště za domem.Tel: 354622689• Pronajmu byt 1+1 I. kat., v 1. patře v cihlovémdomě. Cena 5.000,-Kč + energie. Tel: 602891257• Pronajmu část. vybavenou garsoniéru vÚšovicích, cena 5.000,-Kč kompletně, nejr.dlouhodobě. Tel: 724312170• Pronajmu nový krásný byt v centru ML. Tel:602653350• Pronajmu byt 2+1 po kompletní rekonstrukci vcentru ML, cena 6.000,-Kč + služby (ekonomickýprovoz). Tel: 777305326, příp. 602653350• Pronajmu zařízenou garsonku na PanskýchPolích, dlouhodobě, cena 7.500,-Kč včetně energií.Vybavení bytu nutno vidět. Tel: 606875353• Pronajmu krásný kompletně zař. byt 3+1 (110m 2 ) na Hlavní ulici v ML. Dlouhodobě. Cena8.000,-Kč + energie. Tel: 603789651• Pronajmu byt 1+1 ve zděném domě na Hlavnítřídě. Tel: 354620658, 737805723• Dlouhodobě pronajmu částečně zařízený byt 65m 2 v centru Mar. Lázní. Tel: 354623643,777975214• Dlouhodobě pronajmu částečně zařízený byt 45m 2 v centru Mar. Lázní. Tel: 354623643,777975214• Nabízím doučování NJ pro žáky ZŠ. Tel:737654390• Pronajmu byt 1+1 v cihlovém domě. NájemnéKč 5000,- + služby cca Kč 2500,-. Tel. 775146204• Podlahářské práce, položím koberce, lina, korek.Fa: Červák Václav. Tel: 776051806• Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 v M. L.,balkon, od listopadu 2005, cena 8.000,-Kč. Tel:728610614PRODEJ ••••••••••••••••••••• Prodám garsonieru v os. vlast., výhodná poloha,blízko doprava, prodejny banky. Cena 390.000,-Kč. Tel: 608474602• Prodám zahrádku s chatkou, osada Hamrnická.Zdravotní důvody. Tel.: 354622039• Prodám stav. parcelu v Krásném, 8 km od Mar.Lázní. 1082 m 2 a 550,-Kč/m 2 . Hezká polohauprostřed obce. Tel: 608638647• Širokopásmová rotační anténa na TV, silnýzesilovač, 10m koax., upevnění, DO, čt1-2, prima,nova, cena 850,-Kč. Tel: 723961995• Dětskou sedačku 9 měsíců - 12 roků.Homologovaná , nová , pěkný polstr. Tel:608036466• Prodám osobní auto VAZ 2103 (žigulík),spolehlivý, úsporný, v dobrém stavu za 6.000,-Kč.Tel: 354673068, 777130901• Koátka - kočičky Mainské mývalí kočky,čistotné, přátelské, vhodné k dětem. Tel:777036006• Prodám monitor17“ Fujitsu-Siemens. Rozlišení:1600 x 1200. Použit pouze pro předvádění. Cena990,-Kč. Tel: 731187142, 354692138• Prodám monitor17“ Samsung syncMaster700p,rozlišení 1600 x 1200. Použit pouze propředvádění. Cena 990,-Kč. Tel: 731187142,354692138• Prodám byt 2+1, novostavba v Úšovicích, cena700.000,-Kč. Tel: 608968273• Prodám zahr. chatu 22 m 2 na zahr. pozemku 365m 2 , v osadě Hamrnická II. Vše v dobrém stavu! Tel:354620818 (večer), 607792066• Prodám na FIAT UNO rv. 85 - 90, 990. benzín,převodovku, 2x pneu. + ráfky, brzdiče, brzd.posilovač, atd. Vše za 1.500,-Kč. Tel: 728050896• Prodám byt 1+1 v Družstevní ul, zvýšené příze.,venkov. žaluzie., plyn. kotel, nová okna, podlahy,vše vč. dveří po rekonstrukci, parkování u domu.Cena 1,100 tis. Kč. Tel: 731383808• Prodám byt 3+1+balkon v panel. domě, Plzeňskául., 3. p. , dobrý stav, nová kuch. linka. Výměra73,40 m 2 . Cena 1,100 tis. Kč. Tel: 354433596• Prodám byt 3+1, ve zděném domě v centruMariánských Lázní. Byt je po kompletnírekonstrukci. Podrobnější informace na tel:354621523 (po 19h.) nebo 775673511• Prodám byt 2+1, ve zděném domě v centruMariánských Lázní. Byt je po kompletnírekonstrukci. Podrobnější informace na tel:354621523 (po 19h.) nebo 775673511• Prodám byt 3+KK ve zděném domě vMariánských Lázních, možnost parkování vedvoře, společná zahrada. Cena 1.250.000,-Kč.Podrobnější informace na tel: 354621523 (po 19h.)nebo 775673511• Objednejte si brambory na zimní uskladnění- výborná kvalita - velmi chutné. Cena 300,-Kč/1q. Tel: 374692326 (denně po 21h.)• Prodám chatu se zahradou, zkolaudovaná, sterasou, voda v chatě, udírna, pozemek 400 m 2 ,skleník, pařník, včetně zařízení. Ve velmi dobrémstavu. Tel: 776750805• Prodám chalupu 10 km od Mar. Lázní -Chodovská Hu. Vlastní studna, elektřina, sauna- 5 dvoulůžkových pokojíčků, obývák, kuchyň,jídelní kou., 2 WC. Tel: 606824684• Prodám zbytky stav. materiálu, levně, tvárnice,heraklit, kámen - opuka, rabicka. Tel: 724369704• Prodám nové kameninové roury, průměr 100mm, d. 1000 mm, 43 ks (i jednotlivě), cena 55,-Kč/ks. Tel: 354692138• Prodám Renault Clio, rv 95, 1,2 5 dveří, STK07/07, b. modrá, airbag řidiče, 134 730 km, velmidobrý stav, cena 62.000,-Kč. Tel.: 604372548• Prodám RD ve Valech u Mar. Lázní,nedokončená rekonstrukce, veškeré IS, komplet.voda, elektřina, topení, vše nové + garáž. Tel:606251654• Prodám staré očištěné cihly a hliníkové lamely,šíře 7 cm, barva bílá káva. Tel: 606 815 840• Prodám dvě stavební parcely ve Valech u Mar.Lázní, každá 1000m, veškeré IS na hranici. Cena770Kč/m. Tel: 606251654• Autosedačka na hmot. 9/36 kg (do koncepovinnosti 150cm), 5bod. upínací pásy, velicepěkná. Foto zašlu. corem@cbox.cz Tel: 602513261• Prodám dětský kočárek (3 kombinace), golfky,ohrádku a další, oblečení + boty pro holčičku od1 - 4 let. Tel: 608179506• Prodám rohovou sestavu polic s 2 ks postr.skříněk, část. vitríny, celk. plocha 120 x 85 cm, v147 cm. Tm. dub, velmi levně, nutno vidět. Tel:354621375• Prodám desky dřevotříska, lamino, světlý dub.Rozměry 60 cm x 120 cm a 60 cm x 95 cm. Cca70 m 2 , 120 ks. Cena 5.000,-Kč. Tel: 721870780• Prodám autorádio PANASONIC RD325. 4 x 40W. RDS. MG. Český návod. Původní cena 4.990,-Kč, nyní 2.500,-Kč. Tel: 721870780• Prodám nový zděný byt, 4+KK, 90 m 2 , v Mar.Lázních. Samostat. sklep, přízemí. Bezbariérový,částečně zařízený. Klidné prostředí. Nutno vidět.Tel: 604893868• Prodám masážní stůl se zabudovanými magnetypro magnetoterapii. Hydraulické zvedání. Vhodnýdo kosmet. salonů nebo do rehabil. center.Zakoupen v lednu 2005. Manuál s 9 programy. Tel.:736675656• Prodám zahrádku v Teplé, osobní vl., 277 m 2 ,chatka, kůlna, WC, 2 skleníky, vl. studna, užit.voda, rozvod vody, čerpadlo el., atd - cena - 20.000,-Kč. Tel: 354626053• Prodám starší sed. soupravu 3+1+1, kombinacedřevo + čalounění, rozkládací, vhodná na chalupu.Cena 1.000,-Kč. Tel. 775641690• Prodám těstoviny - kolínka - vhodná pro slepicea prasata. Cena 50,-Kč/10 kg. Tel: 354625459(večer)• Prodám byt 3+1 v M. L. - Hamrníky, osobnívlastnictví, 87 m 2 + garáž + sklep + balkón svýhledem na les. Dům má 6 byt. jednotek, zděný.Cena 1.199.000,-Kč. Tel: 776206700• Prodám 5 ks barových židlí z masivu, čalouněníi s opěrkou. Tel: 605575697• Bezpečnostní kameru, zvuk, pěkný barevnýobraz. Prodám za 1.500,-Kč. Tel: 723/961995• Prodám dvě stavební parcely v obci Valy u Mar.Lázní. Veškeré IS na hranici, cena 770,-Kč/m.Informace na tel. 606251654.• Prodám dívčí silniční kolo. Levně. Tel.:354624206• Prodám RD V. Hlesebe 5+1, garáž, plynovétopení, el. v mědi, nová koupelna, udržovanázahrada. Cena 2.350.000,-Kč. SPĚCHÁ. Tel:777922935•Škoda Octavia, rv 97 1,6 zel. metalíza, najeto 100tkm, serviska, centrál, el. zrcátka, super stav, cena135.000,-Kč. Tel. 603311378• Škoda Felicia combi, rv 97 diesel zel. metal,závěs, hagusy, bez koroze, cena 75.000,-Kč. Tel.603311378• Prodám golfové hole + vozík + přísluš. Zn.WILSON - velký a malý set. Rychlé jednání = sleva.Tel: 777111388• Prodám 3 kusy - jednotlivě nebo komplet,světelnou reklamu, rozměry 125 x 80 cm + 150 x100 cm + 300 x 50 cm. Velká sleva. Tel: 777111388• Prodám HIFI-VĚŽ, TV barevnou, video SONY,playstation I. + II., DVD - přehrávač. Vše funkční.Cena dohodou. Tel: 777111388• Prodám masážní přístroj VIBRA BELT (masážnípásy) téměř nepoužívaný. Cena 1.000,-Kč. Pův.cena 3.490,-Kč. Sleva možná. Tel: 775089311• Prodám nový norkový kožich sv. hnědý, modernístřih. Dlouhý. Cena 60.000,-Kč. Vel. 40 - 42. Tel:354627248• Prodám poloautomatický pletací strojjednolůžkový, zn. EMPISAL s příslušenstvím.Návod k pletení. Cena 1.500,-Kč. Tel: 354627248• Prodám zvukovou promítačku super 8mm.Japonská výroba, zánovní. Cena 2.000,-Kč. Tel:354627248KOUPĚ •••••••••••••••••••••• Kdo daruje nebo levně prodá špaletové trojdílnéokno. Tel.: 354625418• Koupím zahradu v Mariánských Lázních schatou i bez. Tel: 721560648• Váš jakkoliv havarovaný vůz za rozumnou cenuod rv95. Možno š octavia, fabia, felicia, peugeotaj. Tel. 603311378• Koupím byt 2+1 nebo 3+1 ve staré zástavbě, max.za Kč 500.000,-. SPĚCHÁ. Tel.: 604831386 (po19:00)POPTÁVKA ••••••••••••••••••• Hledám dlouhodobý pronájem bytu 3+1, 4+1 vcentru města. Tel.608205582• Manželé, oba nemocní, hledají k ošetření přesnoc u nich v bytě staršího pána či ženu (podánípití 2 - 3x za noc + WC). Tel: 354627344• Hledám k pronájmu byt 1+KK+sprchový koutv Mariánských Lázních. Tel: 606256532• Hledám spolehlivou paní na výpomoc dodomácnosti a hlídání dětí, 2x v týdnu. Tel:602462206, 354673055• Hledám k pronájmu prostor za účelem prodejnyv centru M. L., nutná výloha. Tel: 728086820• Hledám práci na doma, kompletace, přepisytextů, práce na PC. Tel: 720421234• Hledám do již zavedeného salónu pedikérku,masérku a nehtovou designerku. Tel: 354602631• Hledáme kosmetičku do zavedeného studia vM. L., vlastní ŽL. Tel: 354641145, 777671594• Firma Nová Karna, spol. s r. o., přijme dopracovního poměru šičku + střihačku s praxí avyučeného čalouníka. Tel: 354623876• Hledám práci zedníka v Mar. Lázních a okolínebo příležitostnou pomocnou práci (dům,zahrada). Tel: 776035970• Hledám zámečnickou nebo údržbářskou práci,popř. práci v dělnické profesi. Tel: 721376950• Administrativní pracovnice hledá zaměstnání.Tel: 606355592VÝMĚNA ••••••••••••••••••••• Vyměním obecní gar. v Praze za gars. vMariánských Lázních. Tel: 604122883• Vyměním státní byt 2+1, 4. p., výtah, 82 m 2 , I. kat.,s možností odkoupení, za 1+1 v osobním vl. Bytzařízený jako 3+1 - podrobné inf. na tel: 723474245KUPÓN PRO PODÁNÍ JEDNOHOBEZPLATNÉHO INZERÁTURedakce Mariánskolázeňských listů, Ruská 216, 353 01 Mariánské Lázně, tel./fax: 354625636Inzerce je přijímána pouze na tomto kupónu (nikoliv faxem) nebo prostřednictvím www.ml-listy.cz(nebude zveřejněno, jen pro potřebu redakce)Jméno: ………….....................................................……... Telefon: ……....................….......………. Podpis: ……………...................…...Adresa: …………………………………………………………..................................................................................................................……….......……….Rubrika: ❍ prodej ❍ koupě ❍ výměna ❍ nabídka ❍ poptávka ❍ ostatníText inzerátu:Placené služby: Inzerát pod značkou - (cena 35,-- Kč) ano/neRámeček - (cena 50,-- Kč)ano/neInzerát tučně - (cena 25,-- Kč)ano/neInzerát negativně - (cena 75,-- Kč) ano/neKontakt na inzeráty pod značkou ML v redakci Mariánskolázeňských listů, Ruská 216, na inzerátypod značkou ART v prodejně ARTTREND, Hlavní 226, Mariánské Lázně.INFORMACE PRO INZERENTY:1) Inzerce pro soukromé účely v rozsahu 120 znaků je bezplatná a bude otištěna ve třech vydáních.Placené služby jsou uvedeny na kupónu (pod zn. rámeček apod.) Uzávěrka je vždy v pátek.2) Podnikatelské řádkové inzerce: Cena za jeden řádek 18 Kč + DPH (počet řádek není omezen, přizadávání inzerátu počítejte na řádek 40 znaků). Inzerce je otištěna ve třech vydáních.ZPŮSOB PLACENÍ:Hotově v redakci, složenkou nebo bankovním převodem s variabilním symbolem 99 na č.ú KBMariánské Lázně 222542-331.Ústřižek složenky zašlete na adresu Mariánskolázeňských listů.Inzerce pod značkou ART je vydávána ve spolupráci s firmou Mode in Arttrend (tel.622620) a tavám podá veškeré informace o svých inzerátech.Kontakt na inzeráty pod značkou ML v redakci Mariánskolázeňských listů, Ruská 216.Redakce si vyhrazuje právo na rozhodnuti o vhodnosti inzerátu a o tom, zda se jedna o podnikatelskouinzerci.Pokud zaměníte rubriku, například když chcete přijmout zaměstnance, je to podnikatelská řádkováinzerce-rubrika poptávka. Tomu předejdete tím, že inzerát vložíte přímo do kolonky podnikatelskáinzerce. Po uhrazení ceny inzerátu, bude váš inzerát 3x otištěn.SOFOKLES: „Nejsladší je život v nevědomosti.“*5


SENEKA: „Ničemné je nepodat ruku těm, kteří poklesli.“V sobotu 15. 10. odpoledne se konala v kulturním doměv Drmoulu vernisáž rozšířené zajímavé výstavy o historiii současnosti téměř 640 let staré obce. Přítomné přivítalstarosta pan Zdeněk Lazur, který předal slovo řediteliMěstského muzea v M.L. Ing. Jaromíru Bartošovi.Třetím řečníkem byla organizátorka a spoluautorkavýstavy paní Růžena Knedlíková. Příště podrobněji,Výstava trvá pouze do pátku 21. října.O pohár Eutitu bojovaly v sobotu 15. října po celý den gymnastky z celé republiky v tělocvičně školy Sever.Dopoledne byly na programu skupinové skladby, ve všech kategoriích stály na stupních sportovkyně z GSK při 2. ZŠ.Odpoledne přišla na řadu cvičení dvojic a trojic. Na fotografii naše juniorky sledují svoji konkurenciGARNI HOTEL v Mar. Lázníchhledá POKOJSKOUPožadujeme částečnou znalost NJ,vysoké pracovní nasazení a příjemné vystupování.Bližší informace na tel: 723 152 957 (po 18 hod.)PRO DLOUHOU CHVÍLI • PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKAPodzimní pranostika1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ABCDEFGHIJKSPORT STUDIO SANDOWNABÍZÍ ZAMÌSTNÁNÍ NA POLOVIÈNÍ ÚVAZEKV RECEPCI STUDIA.Podrobné informace dennì v dopoledních hodináchve Sport Studiu Sandow v Tyršovì ulici.POŠTOVNÍ SPOŘITELNA CHINASKI TOUR 2005Ch - agentura Mariánské Lázně pořádá dne 16. listopadu 2005koncert skupiny CHINASKIv rámci jejího letošního Poštovní spořitelna Chinaski tourMísto konání: ZIMNÍ STADION V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCHZačátek: 18:00 hodin, otevřeno od 16:00 hodinPředprodej vstupenek: KIS Mariánské Lázně s.r.o., Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské LázněTel.: 354 622 474, e-mail: infocentrum@marianskelazne.cz, info@kisml.czVODOROVNĚ: A. Lovkyně ústřic; druh květenství; směr (slovensky); řeka. - B. Začátek tajenky. - C.Nemocný; ovšem; původce. - D. Zavlažovací příkop; smlouva; zkosení pilířů. - E. Núbijská bavlna;strunný nástroj; zvětšovací sklo; najeden. - F. Střed tajenky. - G. Východočeská obec; dosna; papoušek;tmel. - H. Kališník; úřady (zastarale); kříženec koně s oslem. - I. Naše řeka; ploška před křídlem letadla;2x zvýšený tón „e“. - J. Konec tajenky. - K. Jméno zpěvačky Sumac; knedlíčky; značka kol; tím způsobem.• SVISLE: 1. Mongolská správní jednotka; zbavení se parohů. - 2. Sopečný kráter; jihočeská obec. -3. Polní míry; vize; opuštěná. - 4. Dlouhý pláš bez rukávů; náš herec; mužské jméno. - 5. Obyvatelstvo;jíst; bývalé obchodní domy. - 6. Judský král; poloha v józe; tes. - 7. Karambol; ženské jméno; evropskéhorstvo. - 8. Kosit; nálev; oceán. - 9. Římských 1501; dolovat; jehličnan. - 10. Ženské jméno; písčitéslínovce; ruský režisér. - 11. Chlup; citoslovce dovtípení; poledníková značka. - 12. Karetní hláška;dvorana; usrknout. - 13. Chvosty; název kosmetiky. - 14. Osychat na povrchu; pastýř. • POMŮCKA:ARYK; EKK; MAARA; SPY. (JD)TAJENKA: Jak listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá.6*Realitní a poradenskákancelář EXPRIMANABÍZÍ: prodej hotelů v Mariánských Lázních v cenových relacích: 10 mil. Kč,15,8 mil. Kč, 40 mil. Kč, 50 mil. Kč, 60 mil. Kč, 95 mil. Kč − bližší informacev realitní kanceláři.Dále nabízíme zámek Hrozňatov u Chebu za 12 mil. Kč, lovecký zámečekv Zadním Chodově za 10,5 mil. Kč, řadový rodinný dům v Úšovicích za 2,8 mil. Kč,rodinný dům v Drmoulu za 4,5 mil. Kč, domek ve Valech za 1,3 mil. Kč, zařízenýluxusní byt v Karlovarské ulici za 2,750 mil. Kč, možno zakoupit i jako firmu s.r. o., prodej penzionu ve V. Hleďsebi za 3 mil. Kč, možno zakoupit i jako firmu s.r. o., prodej penzionu ve Sklářích za 5,5 mil. Kč, prodej penzionu v TachovskéHuti za 2,950 mil. Kč, prodej luxusní chaty na rybníku Betlém za 1,350 mil. Kč,pronájem bytu 4+1, 6. NP, Plzeňská ul, za 8.500,−Kč měsíčně beze služeba jiné zajímavé nemovitosti prodávané ve spolupráci s dalšími realitnímikancelářemi z Karlových Varů, Chebu, Třebíče a Prahy.NAJDETE NÁS V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Dyleňská 680− sídliště Vora. Tel:/fax: 354 625 668,mobil. +420 777 206 302, +420 607 957 752nebo na www.exprima.cz, e−mail: hanzlik.jaroslav@quick.czRegent Hotels s. r. o. HOTEL SONÁTApřijme do trvalého prac. poměru:VRCHNÍHO ČÍŠNÍKAnebo SERVÍRKUPožadavky: NJ, PC.Informace p. Kubín, tel: 603 150 724nebo na recepci hotelu SONÁTA.Pronajmu v Mar. Lázních prostoryPRO DÍLNU, SKLADY A KANCELÁŘE.Dobrá dostupnost, klidné prostředí, parkování.Informace na tel: 603 452 556Novinka uON LINE FOTOpřes noc !---------------------------ZAŠLETE NÁM SVOJE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIEKE ZPRACOVÁNÍ PŘES INTERNET.Na www.fotokral.cz najdete virtuální sběrnu,svoje snímky ve formátu JPEG jednoduše odešleteke zpracování do digilabu a druhý den si vyzvednetehotové fotografie na fotopapíru Kodak Royalv provozovně Kodak Express-Foto Král,prvotřídní kvalita jako z filmu.Vyzkoušejte!DO 31.10.CD ARCHIVACE DAT ZDARMA.(platí při min. objednávce 15 fotografiípřes internet)HOSPODÁØSKÁ KOMORAPLZEÒPOBOÈKA MARIÁNSKÉ LÁZNÌNehrova 27,353 01 Mariánské Láznìtel.: 354 623 142,fax: 354 661 864e-mail: hkp.ml@iol.cz, www.marienbad.com/hkGEODETICKÉ PRÁCEMARIÁNSKÉ LÁZNĚHlavní 370/3 Mariánské LázněMěstská knihovna, 2. patroTel./fax: 354606141, Mobil: 602475827/původní GEOMA Cheb v.o.s./■ geometrické plány■ vytýčení hranice pozemků■výškopisné a polohopisné zaměření pozemkůa staveb■ zaměření provedení inženýrských sítí■ zaměření skutečného provedení staveb■ vyhotovení srovnávacích sestavení parcelvčetně výpisů z pozemkové knihy/historický majetek/■ upřesněné přídělové plány■ digitalizace mapových podkladůUhelné sklady Zádub - Závišínnabízejí: ● uhlí ● písky ● palivové dřevo ● štěrky● výkup sběru - Otevřeno Po - Pá, 9.00 - 16.30, So 9.00 - 12.00Tel.: 354 627 115, 606 341 783Vestavěné skříně a šatny na míru• 10 let tradice je zárukou kvality• prodej na splátky ESSOX• kolíkované konstrukèní spoje• dostupné cenyNOVINKA:RATANOVÉ A BAMBUSOVÉ VÝPLNĚdoprava v okresech CH, SO, KV, TC zdarmaNajdete nás na adresách:Cheb, Svobody 51, tel.: 354 43 52 79Karlovy Vary-Hypernova,Dolní Kamenná, tel.: 353 222 844e-mail: info@manipul.czTEKAZ s.r.o.• Vám až na Vaši stavbu doveze nejkvalitnější pískya štěrkopísky z pískovny Dřenice• postaví betonovou garáž nové generace na klíč včetněbohatého příslušenství v příznivých cenových relacích• vyrobí formy na prefabrikáty, ocelové konstrukce,jeřábové dráhy a transportní vozíky do strojírenskýchprovozů• provede revize jeřábových drah, projekty elektrorozvodůPodhradská 676/7350 02 ChebTEKAZ s.r.o.e-mail: petak@tekaz-cheb.cz http//:www.tekaz-cheb.czZÁPADOČESKÝ DŘEVAŘSKÝ PRŮMYSL, akciová společnost,Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně nabízí k pronájmukancelářské prostory v objektu administrativní budovy.Budova je v pěkném prostředí, poblíž městské hromadné dopravy.Bližší informace u pí. Marešové, tel: 605 286 515, 354 623 581 − 4tel.: 00420/354 433 281-3fax: 00420/354 433 284MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ LISTY (ročník XIV.) Vychází každý čtvrtekVydává ART GALLERY NATALY – majitel Svatopluk RichterRedaktor: Jana DrahokoupilováText zpracovali: Jana Kasenčáková a Petr SchwarzAdresa redakce a inzerce: Ruská 216/48, telefon a fax 354 625 636e–mail: listyml@quick.cz; www.ml-listy.czTisk: d–PRESS s.r.o. PlzeňRegistrační číslo: MK ČR E 11482Přetiskování článku pouze se svolením majitele ©MEREDIN: „Ničemnost se obvykle přikrývá pěknými slovy.“

More magazines by this user
Similar magazines