VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2011-2012

www2.stursovka.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2011-2012

Štursova 14779 00 OlomoucVÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ2011-2012Zpracoval: Lubomír ŠkodaMgr. Dagmar Válková Školská rada schválila dne 15.října 2012…………………………. ……………Mgr.Kateřina Valentová do 31.07.2012PhDr.Ladislav Pochyla od 01.08.2012ředitel/ka SOŠOS……..……………………………Ing. Anna Novotnápředsedkyně školské radyV Olomouci dne 27. září 2012


21. Základní údaje o škole: Název: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Sídlo: Olomouc, Štursova 14 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 00577448 IZO ředitelství: 600017061 Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Valentová do 31.7.2012Ředitel školy: PhDr. Ladislav Pochyla od 1.8.2012 Součásti školy: Školní jídelna IZO: 110014405 Telefon: 585200211 Fax: 585228634 E-mail: sekretariat@stursovka.cz www: stursovka.cz Charakteristika školy:Ve školním roce 2011/2012 zůstává skladba nabízených oborů bez větších změn. Studijní oborGastronomie se vyučuje již v 1. a 2. ročníku, v učebním oboru Pekař jsme přijali jen skupinu 10tižáků a obor Krejčí se opakovaně nedaří naplňovat, a proto bude výhledově z nabídky školyvyřazen. Po několikaleté absenci výuky oboru Cukrovinkář však v tomto školním roce skládalizávěrečné zkoušky žákyně 3. ročníku tohoto oboru s novým označením Výrobce potravin sezaměřením na výrobu cukrovinek.V budově školy byly úplně vyklizeny prostory bývalého školního bytu a byl zpracován projekt narekonstrukci těchto prostor jako výukového pracoviště oborů Cukrář, Kuchař a Gastronomie.1. Materiálně technické zlepšení podmínek pro výuku:Vzhledem k omezeným finančním prostředkům probíhá zlepšování podmínek pro výukuprůběžně. Ve školním roce 2011/12 jsme zakoupili do některých učeben nové televiznípřijímače, DVD přehrávače, pomůcky pro obor Cukrář (robot, mixér, šlehací stroj, lampa nakaramel, atd.). Dále vybavení pro školní kadeřnictví a další drobné učební pomůcky.2. Zlepšování prostředí pro zaměstnance a žáky:V tomto školním roce jsme se zaměřili na vybavení a zlepšení prostředí školní jídelny.Nevyhovující police a regály byly nahrazeny novými, zakoupila se další elektrická fritéza anádobí. Pro usnadnění práce vedoucí školní jídelny byl pořízen program Stravné. Do jednékanceláře byla zakoupena malá lednice a pro potřeby odborného výcviku dva nové mobilnítelefony. Profil absolventa:Je uveden ve školních vzdělávacích programech jednotlivých učebních a studijních oborů a nawebových stránkách školy.


32. Seznam oborů vyučovaných ve šk. roce 2011/12kódoborukončenístudiaforma studia29-51-H/01 Výrobce potravin výuční list dennídruh studia29-54-H/01 Cukrář výuční list denní31-58-H/01 Krejčí výuční list denní29-53-H/01 Pekař výuční list denní65-51-H/01 Kuchař – číšník, zam. výuční list denníkuchař65-51-H/01 Kuchař – číšník, zam. výuční list denníčíšník,servírka65-51-H/01 Kuchař - číšník výuční list denní66-52-H/01 Aranžér výuční list denní69-51-H/01 Kadeřník výuční list denní66-51-H/01 Prodavač výuční list denní65-41-L/01 Gastronomie maturita denní64-41-L/52464-41-L/51PodnikáníPodnikánímaturitamaturitadenní, večernídenní, večernínástavbovénástavbové3. Přehled učebních plánů včetně schvalovacích doložek MŠMTkód KKOV Název oboru Učební dokumentyč.Výuka vešk.roce 11/1229-53-H/01 Pekař RVP, ŠVP ano29-54-H/01 Cukrář RVP, ŠVP ano31-58-H/01 Krejčí RVP, ŠVP ano64-41-L/52464-41-L/51PodnikáníPodnikání21236/04-23RVP, ŠVPanoano65-51-H/01 Kuchař - číšník RVP, ŠVP ano66-51-H/01 Prodavač RVP, ŠVP ano29-51-H/01 Výrobce potravin RVP, ŠVP ano66-52-H/01 Aranžér RVP, ŠVP ano69-51-H/01 Kadeřník RVP, ŠVP ano65-41-L/01 Gastronomie RVP, ŠVP ano


44. Statistické údaje o školea) Údaje o žácích:Počet žáků ve třídách k 30. 6. 2012 včetně absolventů:RočníkPočetžákův roč.TřídaOborCelkovýpočetžáků1. 2222. 194G 1. 65-41-L/01 Gastronomie 18AR 1. 66-52-H/01 Aranžér 1369-51-H/01 Kadeřník 16KD 1. 69-51-H/01 Kadeřník 1566-52-H/01 Aranžér 11C 1 29-53-H/01 Pekař 1029-54-H/01 Cukrář 16KČ 1. 65-51-H/01 Kuchař-číšník 21KU 1. 66-51-H/01 Prodavač 1265-51-H/01 Kuchař-číšník,zam. kuchař 16Č 1. 65-51-H/01 Kuchař-číšník, zam. číšník 1929-51-H/01 Výrobce potravin 5SD 1.A 64-41-L/51 Podnikání denní 10SD 1.B 64-41-L/51 Podnikání denní 23SV 1. 64-41-L/51 Podnikání večerní 17G 2. 65-41-L/01 Gastronomie 27AR 2. 66-52-H/01 Aranžér 16KD 2. 69-51-H/01 Kadeřník 28P 2. 66-51-H/01 Prodavač 731-58-H/01 Krejčí 6KČ 2. 65-51-H/01 Kuchař-číšník 629-51-H/01 Výrobce potravin 4KU 2. 65-51-H/01 Kuchař-číšník,zam. kuchař 1729-54-H/01 Cukrář 9Č 2. 65-51-H/01 Kuchař-číšník, zam. číšník 19SD 2.A 64-41-L/51 Podnikání denní 17SD 2.B 64-41-L/51 Podnikání denní 28SV 2. 64-41-L/51 Podnikání večerní 10VP 3. 29-51-H/01 Výrobce potravin 12AR 3. 66-52-H/01 Aranžér 16KD 3. 69-51-H/01 Kadeřník 28P 3. 66-51-H/01 Prodavač 93. 15629-54-H/01 Cukrář 9KČ 3. 65-51-H/01 Kuchař-číšník 16KU 3. 65-51-H/01 Kuchař-číšník,zam. kuchař 24Č 3. 65-51-H/01 Kuchař-číšník, zam. číšník 21SV 3. 64-41-L/524 Podnikání večerní 21Celkem 572 28 tříd 572


5Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborechObor 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročníkCelkemobor29-54-H/01 Cukrář 16 9 9 3429-51-H/01 Výrobce potravin 5 4 12 2165-51-H/01 Kuchař-číšník 21 6 16 4365-51-H/01 Kuchař-číšník,kuchař 16 17 24 5765-51-H/01 Kuchař-číšník,číšník 19 19 21 5966-51-H/01 Prodavač 12 7 9 2866-52-H/01 Aranžér 24 16 16 5669-51-H/01 Kadeřník 31 28 28 8765-41-L/01 Gastronomie 18 27 0 4564-41-L/51 Podnikání denní 33 45 7864-41-L/51 Podnikání večerní 17 10 0 2731-58-H/01 Krejčí 0 6 0 629-53-H/01 Pekař 10 0 0 1064-41-L/524 Podnikání-večerní 0 0 21 21Celkem 222 194 156 572 Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku školního roku 2012/13kód oboruoborI. kolo přijímacího řízeníPřihlášenoPřijatoOdevzdalozápisovýlístekNepřijatoOdvolalo sePřijato naodvolání/z toho zápis.65-41-L/01 Gastronomie 47 37 18 10 5 5/529-53-H/01 Pekař 8 8 0 0 0 029-54-H/01 Cukrář 28 28 12 0 0 029-51-H/01 Výrobce potravin 4 4 4 0 0 031-58-H/01 Krejčí 0 0 0 0 0 065-51-H/01 Kuchař - číšník 33 33 12 0 0 065-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření 24 24 12 0 0 0číšník, servírka65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření 39 38 14 1 0 0kuchař66-52-H/01 Aranžér 32 31 18 1 0 069-51-H/01 Kadeřník 80 36 18 44 19 15/1366-51-H/01 Prodavač 6 6 0 0 0 064-41-L/51 Podnikání denní 60 53 32 7 0 064-41-L/51 Podnikání večerní 21 21 15 0 0 0C e l k e m I. kolo 382 319 155 63 24 20/18


kód oboruobor6II. kolo přijímacího řízeníPřihlášenoPřijatoOdevzdalozápisovýlístekNepřijatoOdvolalo sePřijato naodvolání/z toho zápis.65-41-L/01 Gastronomie 0 0 0 0 0 029-53-H/01 Pekař 0 0 0 0 0 029-54-H/01 Cukrář 6 6 5 0 0 029-51-H/01 Výrobce potravin 1 1 1 0 0 031-58-H/01 Krejčí 0 0 0 0 0 065-51-H/01 Kuchař - číšník 1 1 1 0 0 065-51-H/01 Kuchař – číšník,zam.7 7 6 0 0 0číšník, servírka65-51-H/01 Kuchař – číšník,zam.kuchař 3 3 3 0 0 066-52-H/01 Aranžér 5 5 3 0 0 069-51-H/01 Kadeřník 0 0 0 0 0 066-51-H/01 Prodavač 0 0 0 0 0 064-41-L/51 Podnikání denní 4 3 3 1 0 064-41-L/51 Podnikání večerní 5 5 5 0 0 0C e l k e m II. kolo 32 31 27 1 0 0kód oboruoborIII. kolo přijímacího řízeníPřihlášenoPřijatoOdevzdalozápisovýlístekNepřijatoOdvolalo sePřijato naodvolání/z toho zápis.65-41-L/01 Gastronomie 5 5 5 0 0 029-53-H/01 Pekař 0 0 0 0 0 029-54-H/01 Cukrář 8 8 8 0 0 029-51-H/01 Výrobce potravin 3 3 3 0 0 031-58-H/01 Krejčí 0 0 0 0 0 065-51-H/01 Kuchař - číšník 0 0 0 0 0 065-51-H/01 Kuchař – číšník,zam.7 7 7 0 0 0číšník, servírka65-51-H/01 Kuchař – číšník,zam.kuchař 1 1 1 0 0 066-52-H/01 Aranžér 12 12 12 0 0 069-51-H/01 Kadeřník 0 0 0 0 0 066-51-H/01 Prodavač 0 0 0 0 0 064-41-L/51 Podnikání denní 13 13 13 0 0 064-41-L/51 Podnikání večerní 10 10 10 0 0 0C e l k e m III. kolo 59 59 59 0 0 0kód oboruoborCelkem přijímacího řízeníPřihlášenoPřijatoOdevzdalozápisovýlístekNepřijatoOdvolalo sePřijato naodvolání/z toho zápis.65-41-L/01 Gastronomie 52 42 23 10 5 5/529-53-H/01 Pekař 8 8 0 0 0 029-54-H/01 Cukrář 42 42 25 0 0 029-51-H/01 Výrobce potravin 8 8 8 0 0 031-58-H/01 Krejčí 0 0 0 0 0 065-51-H/01 Kuchař - číšník 34 34 13 0 0 065-51-H/01 Kuchař – číšník, zam. 38 38 25 0 0 0číšník, servírka65-51-H/01 Kuchař – číšník,zam.kuchař 43 42 18 1 0 066-52-H/01 Aranžér 49 48 33 1 0 069-51-H/01 Kadeřník 80 36 18 44 19 15/1366-51-H/01 Prodavač 6 6 0 0 0 064-41-L/51 Podnikání denní 77 69 48 8 0 064-41-L/51 Podnikání večerní 36 36 30 0 0 0C e l k e m 473 409 241 64 24 20/18


7kód oboruoborpřijato celkem žáků65-41-L/01 Gastronomie 2829-53-H/01 Pekař 029-54-H/01 Cukrář 2529-51-H/01 Výrobce potravin 831-58-H/01 Krejčí 065-51-H/01 Kuchař - číšník 1365-51-H/01Kuchař – číšník, zaměření25číšník, servírka65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření kuchař 1866-52-H/01 Aranžér 3369-51-H/01 Kadeřník 3166-51-H/01 Prodavač 064-41-L/51 Podnikání denní 4864-41-L/51 Podnikání večerní 30C e l k e m 259 V průběhu školního roku 2011/12 bylo nově přijato ke studiu mimo přijímací řízení 23 žáků a24 žáků přestoupilo z jiné střední školy. Z tohoto počtu bylo od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011přijato 14 žáků a 9 žáků přestoupilo z jiné střední školy. V průběhu školního roku 2011/12 ukončilo studium 156 žáků, z toho 27 žáků z důvoduneprospěchu na konci školního roku, 62 žáků na vlastní žádost, 19 žáků přestoupilo na jinouškolu, 48 žákům bylo studium ukončeno podle § 68 odst. 2) zákona 561/2004 Sb. proneomluvenou absenci. Z tohoto počtu ukončilo studium od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011 20 žáků,z toho 4 žáci, kteří postoupili do vyššího ročníku podmíněně neprospěli u opravné zkoušky zaminulý školní rok, 7 žáků na vlastní žádost, 6 žáků přestoupilo na jinou školu, 3 žákům bylostudium ukončeno podle § 68 odst. 2) zákona 561/2004 Sb. pro neomluvenou absenci. Ve školním roce 2011/12 bylo povoleno opakování 1. ročníku 10 žákům, 2. ročníku 10 žáků a3. ročníku 10 žákům. Ve školním roce 2011/12 přerušilo studium 8 žáků a nastoupili po přerušení studia 4 žáci. Individuální vzdělávací plán byl povolen 6 žákům 1. ročníku, 8 žákům 2. ročníku a 9 žákům 3.ročníku. Předchozí dosažené vzdělání bylo uznáno 4 žákům 1. ročníku, 1 žákovi 2. ročníku a 1 žákovi 3.ročníku.Počet žáků hlásících se na vyšší stupeň školy – třídy denního nástavbového studia:na VŠ přihlášeno 11 žáků, přijato 6 žáků. Počet absolventů evidovaných na Úřadu práce Olomouc k 30. 9. 2012 je 34. Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením – 1 žákyně nástavbového studia,Výuka odborného výcviku žákůVe školním roce 2011/12 zajišťovala škola výuku odborného výcviku na pracovištích:1. vlastních2. smluvních1. Na vlastních pracovištích byl ve školních dílnách zajišťován odborný výcvik pro oboryKrejčí, Kadeřník a Aranžér. Tyto dílny jsou plně přizpůsobeny podmínkám pro výuku, dlemožností jsou doplňovány moderním zařízením.2. Žáci oborů Gastronomie, Kuchař – číšník, Prodavač, Výrobce potravin a Cukrář vykonávaliodborný výcvik na smluvních pracovištích v rámci olomouckého regionu.


8Rozdělení žáků na pracovištích OV vlastních i smluvníchPracoviště OV Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. Celkem obor Celkem pracovištěA Basta číšník 1 1 0 2kuchař-číšník 0 0 0 0gastronomie 0 1 0 1 3Aranžovna dílny aranžér 24 16 16 56 56Atlant číšník 0 2 2 4kuchař 0 0 1 1kuchař-číšník 0 1 0 1 6Avion číšník 0 2 3 5kuchař-číšník 0 0 2 2gastronomie 0 1 0 1 8Restaurace Bouček,Kroměříž číšník 0 0 0 0 0Hotel Gemo číšník 0 1 1 2kuchař 0 1 1 2gastronomie 1 1 0 2 6Hesperia číšník 2 2 2 6kuchař 3 3 3 9kuchař-číšník 4 0 0 4 19Restaurace U Huberta číšník 1 3 0 4kuchař 0 1 0 1gastronomie 2 3 0 5 10Hala UP číšník 2 0 0 2kuchař 0 2 1 3kuchař-číšník 0 0 0 0gastronomie 2 2 0 4 9Jalta číšník 1 0 1 2kuchař-číšník 0 0 1 1 3Kamenný mlýn číšník 0 0 0 0kuchař 0 1 1 2kuchař-číšník 0 0 1 1gastronomie 0 1 0 1 4Kaufland prodavač 0 7 8 15 15Restaurace U Kejklíře číšník 1 1 1 3kuchař-číšník 0 0 2 2gastronomie 2 1 0 3 8Krejčovské dílny krejčí 0 6 0 6 6Menza kuchař-číšník 6 0 0 6kuchař 8 1 1 10 16Restaurace Na dlouhé kuchař 0 0 0 0gastronomie 0 0 0 0 0NH Hoteles číšník 3 0 3 6kuchař 1 3 3 7kuchař-číšník 4 2 5 11gastronomie 3 3 0 6 30Restaurace Na bazéně číšník 1 0 0 1kuchař 0 1 1 2kuchař-číšník 0 1 0 1gastronomie 0 1 0 1 5Omega číšník 1 1 1 3kuchař-číšník 0 1 0 1cukrář 1 1 0 2 6Penam cukrář 15 8 8 31pekař 10 0 0 10 41Pevy gastronomie 1 1 0 2 2Pivovar Moritz kuchař 0 1 0 1gastronomie 1 1 0 2 3


Podkova číšník 0 0 1 1 1Rakas, hotel Flora číšník 5 0 1 6kuchař 4 0 4 8kuchař-číšník 5 1 5 11cukrář 0 0 1 1 26Restaurace Goliáš číšník 0 2 2 4kuchař 0 1 2 3gastronomie 2 2 0 4 11Roosmann-Drogerie prodavač 0 0 0 0 0Restaurace V ráji číšník 0 0 1 1kuchař 0 1 1 2kuchař-číšník 0 0 0 0gastronomie 2 2 0 4 7Svatov. Pivovar kuchař 0 0 1 1gastronomie 0 2 0 2 3Školní kadeřnictví kadeřník 31 28 28 87 87Školní jídelna kuchař 0 0 1 1kuchař-číšník 2 0 0 2gastronomie 2 2 0 4 7Tesco prodavač 12 0 1 13 13U Červeného volka číšník 0 1 1 2kuchař 0 0 1 1gastronomie 0 2 0 2 5U Krokodýla kuchař 0 1 1 2gastronomie 0 1 0 1 3U Morouse číšník 1 2 0 3kuchař 0 0 1 1 4Viktoria číšník 0 1 1 2 2Zora výrobce potravin 5 4 12 21 21Celkem 172 139 135 446 4469b) Údaje o pracovnících školy:Seznam pedagogických pracovníkůVedení školyředitelkaředitelPříjmení a jméno vyučen stř. vzděl. VŠ vzděl. ostatní roků ped.praxeMgr. Kateřina Valentovádo 31.července 2012PhDr.Ladislav PochylaOd 01.srpna 2012gymnáz.gymnáz.SPŠDzástupci ředitele: Lubomír Škoda gymnáz.Vyučující – 31odborné předmětyobor krejčíodborné předmětyMgr. Dagmar Válkovágymnáz.Bc. Miroslava Kolářová SOŠ FF –UP Ol.Mgr. Dana KopeckáPF UP Ol.AJ-TV 35FF UP OLpsychologie 7PF UP Ol.M-TV 31PdF UP Ol.M-BV-TV 21dámskákrejčová SPŠO PdF UP Ol. 12SPŠCH Ostravskákrejčová Ostrava Univerzita 23Mgr. Suchánková Libušeobor prodavačodborné předměty Mgr. Zdenka Babiánková prodavačka SŠP PdF Ostrava 30odborné předmětynástavb. studia Ing . Eva Bočková gymnáz. VŠE Praha DPS 35Ing. Alexandra gymnáz. VŠB Ostr. DPS 18


Herbriková10ek.fakultaMargit Nejezchlebová prodavačka gym.SEŠ VŠE Praha DPS 29obor kuchař, číšník,pekař, cukrářMgr. Božena Filipová-SŠSSOp. PdF Brno DPS 29odborné předměty výchovná poradkyně UK PrahaBc. Olga Hrabalová kuchařka,serv. SOŠ PdF UP Ol. DPS 18Helena NevřelovákuchařkaSŠSSOp. DPS 40Ing. Anna Novotná SPŠPT VŠCHT DPS 19obor kadeřník Mgr. Miroslava Konečná kadeřniceISŠs matur. PdF Ol. DPS 8všeobecně vzdělávacípředměty:ČJ-NJ Zdenka Doleželová gymnáz. FF UP OL. 29NJ-RJ Mgr. Libuše Karlachová gymnáz. FF UP OL. 36ČJ-D Mgr. Helena Kolečkářová gymnáz. FF UP OL. 13RJ –ON, NJ, SV Mgr. Hana Köszegiová gymnáz. PF Ostrava 27ČJ- AJ, NJ Mgr. Ladislav MacháčFF a Práv.UPgymnáz.. Ol. 9VV-RJ + odb. předm. AR Mgr. Rita Dlabalová SPgŠ PdF UP Ol. 28Slezská univ.ČJ-D, ON Mgr. Jana Fišrová gymnáz. v Opavě 0PdF UP Ol.M-TV + ekonom. předm. Iveta Kopečná - Smolková gymnáz. FTK UP 23TV-BV-Z- IT Mgr. Marie Mazurová gymnáz.PdF UP Ol.PF OstravaUniv. T.Bati–fakulta IT 23M-CH,VT Mgr. Martin Metelka gymnáz. PF UP Ol. 15TV-BI, AJ Mgr. Jan Trávníček gymnáz PŘF UP Ol. 6AJ Mgr. Lenka Ptáčková gymnáz. PdF UP Ol. 9AJ Mgr. Jaroslav Petera gymnáz. PdF UP Ol. 9M-BV Milan Rovenský gymnáz. PdF UP Ol. 27Mgr. Vladislavasoc.a zdr., ON, SV Řihošková SZŠ PdF UP Ol. 12D-RJ-NJ PaedDr. Pavla Skálová gymnáz. PdF UP Ol. 28AJ - ČJMgr. Sylva SedláčkováGuziková gymnáz. FF UP Ol. 22M - CH Mgr. Libor Skopalík gymnáz. PŘF UP Ol. 7RJ- D, AP PEK Mgr. Svatava SvobodováVŠE Praha,gymnáz. FF UP Ol. 22výpočetní technika Mgr. Mojmír Možný gymnáz. PdF UP Ol. 21RNDr. Vít Michalec SPŠE PF UP Ol. DPS 18


11 VUOV a UOV zajištující odborný výcvik ve šk. roce 2011/12Jméno Vyučen Maturita DPS PoznámkaBěhalová Danuše Aranžér 1974 maturita - Podnikání 2011Burešová Dagmar kuchařka 1989 Provoz spol. strav. 1994 2001Cásková Anna prod.potravin 1970 Provoz obchodu 1978 1987prod.sm.zboží 1993Bc.Doležalová Alena kuchařka-servírka1972Fajtová Věra kadeřník 1979 Vlasová kosmetika 1988 2003Hanusová Růžena kuchař 1977 Provoz spol.strav. 1979 1986Provoz spol. strav. 1998 2000 PdF UP Olomouc2004Jašková Lada servírka 1984 SEŠ 1991 1999 VUOVLangerová Libuše kuchař 1975 SHŠ Opava 1980 2006Valenta Radim kuchař 1984 1986 – Přerov -Šířava 2011Plavinová Martinaod 5. 1. 2009kadeřnice studuje SOŠOS Štursova 14, Ol Nástavb. studium2. roč.Marková Michaela prodavačka 1979 Provoz obchodu 1982 1986Matušková Marie cukrářka 1981 Podnikání v oboru ped. min. 19962006Pohlídalová Lenka kadeřnice 1982 Podnikání v oboru 2002 2005Lana Ludmila kuchařka 1976 SEŠ 1979 1982Stejskalová Helena kadeřnice 1993 Gymnazium 1982 2008Střídová Evadámská krejčová SPŠO 1978 19871973Šnejdrlová Alena SŠ uměleckoprůmyslová 1975 2007Tománková Naděžda aranžér 1978 SŠ stavební a podnikatelská 2011Chomoutov 2008Mgr.Turčanová Hana SHŠ Val. Mez. 1988 SPgŠ Kroměříž 1985 2006 FF UP Ol. 2007AndragogikaUrdová Dana prodavač 1980 Provoz obchodu 1982 1992 VUOVValášková Blanka cukrář 1989 SŠP potrav .průmysl 1991 2008Seznam nepedagogických pracovníkůPříjmení a jméno vyučen střed. vzdělání VŠ vzdělání ostatníekonom Tušková Dana SEŠúčetní Bartíková Pavlína SEŠŠkubnová MartaSEŠLišková JanaSEŠsprávce PCsítěValenta Kamil (úvazek 0,625)maturitagymnáziumasistentka Vlachová Marcela SEŠsekretářka Páleníková Eva aranžér maturitatechnik Hybášek Josef zámečníkmaturita- 2letádůstojnic. školaškolník Peřina Bedřich (úvazek 0,5) elektrikářúdržbář Fischer František zámečníkuklízečky: Peřinová Marie hodinářkaZdráhalová EvachemikBalutová JanahodinářkaKrálová Milušezákladní vzděláníSöhnelová Vlastaprodavačkajídelna Žáková Anna kuchař -číšník SEŠGregorovič Miloš (úvazek 0,5)SHŠSlaná Veronikakuchařka- servírkaKrumpolcová Marcelakuchařka


12Mahdalíčková SoňaFaltýnková Bohumila(úvazek 0,63)kuchařka-servírkaprodavačka


135. Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Školní rok 2011 - 2012Počet žáků: na začátku 661 stav žáků podle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2011na konci 572 stav k 30. 6. 2012Obor/ zkratka I. ročník II. ročník III. ročník CelkemStav na počátku konci počátku konci počátku konci počátku konci29-54-H/01 Cukrář 19 16 9 9 10 9 38 3429-51-H/01 Výrobce potravin 9 5 6 4 12 12 27 2165-51-H/01 Kuchař-číšník 24 21 9 6 16 16 49 4365-51-H/01 Kuchař-číšník,kuchař 19 16 20 17 24 24 63 5765-51-H/01 Kuchař-číšník,číšník 23 19 19 19 23 21 65 5966-51-H/01 Prodavač 12 12 9 7 10 9 31 2866-52-H/01 Aranžér 27 24 18 16 17 16 62 5669-51-H/01 Kadeřník 32 31 27 28 31 28 90 8765-41-L/01 Gastronomie 20 18 28 27 0 0 48 4564-41-L/51 Podnikání denní 53 33 48 45 0 0 101 7864-41-L/51 Podnikání večerní 31 17 12 10 0 0 43 2731-58-H/01 Krejčí 0 0 7 6 0 0 7 629-53-H/01 Pekař 13 10 0 0 0 0 13 1064-41-L/524 Podnikání-večerní 0 0 0 0 24 21 24 21Celkem 282 222 212 194 167 156 661 572Prospěch žáků, podmíněné vyloučení a vyloučeníOborPočet ProspěloPodmíněněProspělo Neprospěložáků s vyznam. vyloučeno Vyloučeno1. ročník 65-41-L/01 Gastronomie 18 1 13 4 0 029-54-H/01 Cukrář 16 3 10 3 1 029-53-H/01 Pekař 10 0 10 0 1 029-51-H/01 Výrobce potravin 5 1 4 0 0 064-41-L/51 Podnikání- denní 33 2 27 4 0 064-41-L/51 Podnikání-večerní 17 3 9 5 0 065-51-H/01 K-Č, zam. kuchař 16 0 12 4 4 065-51-H/01 K-Č, zam. číšník 19 0 13 6 1 065-51-H/01 Kuchař - číšník 21 0 14 7 1 066-51-H/01 Prodavač 12 0 10 2 0 066-52-H/01 Aranžér 24 1 19 4 1 069-51-H/01 Kadeřník 31 1 29 1 0 02. ročník 29-51-H/01 Výrobce potravin 4 0 3 1 1 029-54-H/01 Cukrář 9 2 6 1 0 065-41-L/01 Gastronomie 27 1 20 6 1 031-58-H/01 Krejčí 6 1 5 0 0 065-41-L/51 Podnikání -večerní 10 2 6 2 0 065-41-L/51 Podnikání -denní 45 2 41 2 0 065-51-H/01 K-Č, zam. kuchař 17 0 14 3 0 065-51-H/01 K-Č, zam. číšník 19 0 16 3 0 065-51-H/01 Kuchař - číšník 6 0 5 1 0 066-51-H/01 Prodavač 7 0 6 1 0 066-52-H/01 Aranžér 16 1 14 1 0 069-51-H/01 Kadeřník 28 2 26 0 0 03. ročník 29-54-H/01 Cukrář 9 1 7 1 1 029-51-H/01 Výrobce potravin 12 1 11 0 0 065-41-L/524 Podnikání -večerní 21 4 17 0 0 065-51-H/01 K-Č, zam. kuchař 24 0 14 10 0 065-51-H/01 K-Č, zam. číšník 21 1 16 4 0 065-51-H/01 Kuchař - číšník 16 1 12 3 0 066-51-H/01 Prodavač 9 0 9 0 1 066-52-H/01 Aranžér 16 1 14 1 0 069-51-H/01 Kadeřník 28 3 24 1 1 0Celkem 572 35 456 81 14 0


14Průměrný prospěch dle oborů a ročníkůObor- průměrný prospěch 1. ročník 2. ročník 3. ročníkPrům.prospěchza oborzaokrouhleně65-41-L/01 Gastronomie 2,748 2,480 - 2,61429-54-H/01 Cukrář 2.472 2,573 2,576 2,54029-51-H/01 Výrobce potravin 2,567 2,558 2,583 2,56931-58-H/01 Krejčí - 2,388 - 2,38864-41-L/51 Podnikání – večerní st. 2,013 1,879 1,958 1,95064-41-L/51 Podnikání – denní st. 2,356 2,377 - 2,36665-51-H/01 K-Č, zam kuchař 2,982 2,831 3,256 3,02365-51-H/01 Kuchař - číšník 3,050 2,929 2,619 2,86665-51-H/01 K-Č, zam číšník 3,021 2,710 2,777 2,83666-51-H/01 Prodavač 2,879 2,663 2,605 2,71566-52-H/01 Aranžér 2,617 2,546 2,719 2,62769-51-H/01 Kadeřník 2,318 2,283 2,137 2,24629-53-H/01 Pekař 2,958 - - 2,958Průměrný prospěch za ročník 2,663 2,518 2,592Průměrný prospěch školy 2,591Průměrná absence na 1 žáka:1. pololetí – omluvená absence106,27; neomluvená absence 6,972. pololetí – omluvená absence124,66; neomluvená absence 10,28 Výsledky maturitních zkoušek – květen 2012Oborpočetžákůneprospěchv ročníkukonalomaturitupospělos vyznamenánímprospělo neprospěloPodnikání – denní 45 2 34 0 16 18Podnikání - večerní 21 0 21 1 13 79 žáků denního studia bude konat maturitní zkoušku v podzimním termínu 2012 Výsledky opravných maturitních zkoušek a zkoušek v náhradním termínu – září 2012Oborpočetžákůkonalomaturitupospělos vyznamenánímprospělo neprospěloPodnikání – denní 26+ 1* 26 0 9 17Podnikání - večerní 6+1* 6 0 2 41žákyně denního a 1 žákyně večerního studia budou konat opravnou maturitní zkoušku v jarnímtermínu 2013Žáci, kteří neprospěli, budou konat opravné zkoušky v jarním zkušebním období 2013 Výsledky závěrečných zkoušek v řádném termínu – červen 2012Oborpočetžákůneprospěchve 3. ročníkukonalo ZZv řádnémtermínuprospělos vyznamenánímprospěloneprospěloCukrář 9 1 7 + 1* 1 5 + 1* 1Aranžér 16 1 13 + 3* 1 12 + 1* 2*Kadeřník 28 1 26 4 21 1Prodavač-smíš. 9 0 9 0 9 0Kuchař 24 10 9 0 9 0Číšník 21 4 14 + 1* 3 11 1*Kuchař-číšník 16 3 10 3 6 1Výrobce potravin 12 0 11 2 8 1Celkem 136 20 99 + 5* 14 81 + 2* 4 + 3** jedná se o opravné termíny za předchozí školní roky


Výsledky opravných a náhradních závěrečných zkoušek – září 2012Oborpočet žákůoprav. zkouškypočet žákůnáhrad.termínkonaloZZpospělos vyznamenánímprospěloCukrář 1 1 2 0 2 0Aranžér 0 2 2 0 2 0Kadeřník 1 1 2 0 1 1Kuchař 0 5 5 0 3 2Číšník 0 3 3 0 2 1Kuchař-číšník 1 3 4 1 1 2Výr. potravin 1 1 2 0 2 0Celkem 4 16 20 1 13 615neprospělo uZZ1 žák oboru Kuchař – číšník, zaměření číšník, 2 žáci oboru Kuchař – číšník, zaměření kuchař,2 žáci oboru Kuchař – číšník a 1 žák oboru Kadeřník mají konat opravnou závěrečnou zkoušku. Ve školním roce 2011/12 vykonali žáci oborů Kadeřník, Aranžér, Cukrář a Prodavač –smíšené zboží, Výrobce potravin – zaměření na výrobu cukrovinek, Kuchař – číšník a Kuchař –číšník, zaměření kuchař závěrečné zkoušky podle JZZZ.6. Výsledky chování za 1. a 2. pololetíPočet žáků se sníženým stupněm z chováníškolní rok 2010/11 2. stupeň 3. stupeň1. pololetí 42 282. pololetí 38 36Hodnocení výchovného poradenstvíVe školním roce 2011/12 uskutečnila výchovná poradkyně celkem 65 jednání s žáky, jejichtřídními učiteli a v mnoha případech i zákonnými zástupci žáků: problémy s návykovými látkami (převážně kouření) – 3 případy absence, problémy se záškoláctvím – 28 ostatní problémy, psychické problémy – 10 nevhodné chování ve škole a na odborném výcviku – 15 problémy s učením - 0 násilí, nevhodné chování, šikanování – 3 krádeže - 6Hodnocení výchovně vzdělávací prevenceVe školním roce 2011/12 byl řešen se 4 žáky problém s užíváním drog (projednáno s rodiči,výchovnou poradkyní a protidrogovou preventistkou). V rámci prevence se uskutečnily akce prožáky, které jsou uvedeny v bodě č. 7. Zapojení do projektu „Respekt nebolí“, který zajišťovalaorganizace Člověk v tísni.Výchovná poradkyně a metodička prevence se zúčastnily seminářů pořádaných Scholaservisemna téma „E – nebezpečí“, „Agresivita žáků“, „Komunikace a poradenství ve třídě II“, „Ochranareprodukčního zdraví, prevence AIDS“ a další.Účast na Regionální konferenci na téma „E-nebezpečí“. Pracovní setkání výchovných poradcův dubnu na Střední zdravotnické škole Olomouc.


167. Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivityZáří zahraniční stáž žáků oboru Kuchař, Číšník na Kypru –projekt LdVŘíjenexkurze do velkoobchodu AHOLD – žáci oboru Prodavačokresní kolo v kopané hochů – 2. místo ve skupiněFestival gastronomie a nápojů OLIMA - pro žáky oboruKuchař, Číšník, Prodavač, Aranžérpříprava rautu pro Agrární komoru Šumperk,zahraniční stáž žáků oboru Kuchař, Číšník na Kypru – projekt LdVúčast na výstavě Bydlení – stánek + expozice, žáci oboru AranžérListopaddrogy, životní styl – beseda pro žáky 1. ročníků ve spolupráci s Policií ČRScholaris-přehlídka oborů vzdělávání Olomouckého krajekino Metropol – akce pro výchovné poradce a metodiky prevencekino Metropol – beseda s J. Klímou – Zločin kolem nás – pro žáky školymistrovství ČR AR JUNIOR 2011 – účast žáků oboru Aranžér – 3. místo v kategorii „Výkladnískříň“ a 3. místo na téma „Královna silvestrovské noci“Gaudeamus Brno - účast žáků maturitních oborů na veletrhu VŠbeseda žáků maturitních oborů s M.Vieweghemkurz vyřezávání ovoce pro gastro oborynávštěva KB – studentské účty pro žáky 3. ročníkůbezpečnostně preventivní akce BESIP – pro žáky školyexkurze do cukrovaru pro žáky oboru Výrobce potravin, CukrářProsinecbeseda s Mgr. Kupkou- Rasismus – pro žáky prvníchročníkůpřednáška „Podané ruce“, beseda o drogách – pro žákyškolyškolní vánoční turnaj v bowlinguDen otevřených dveří – pro žáky základních školstředoškolský turnaj ve futsalu dívekvánoční trhy Olomouc – exkurze pro žáky oboru Pekař aCukrářLedenbeseda se sociálním kurátorem pro žáky 1. ročníkůnávštěva Muzea umění – žáci oboru Aranžérnávštěva KBnávštěva divadelního představení „ Něco za něco“TOURISM EXPO 2012, veletrh cestovního ruchu spojený s módní přehlídkou a gastronomiížáci oboru Krejčí, Kuchař, Aranžér, Kadeřníkpříprava rautu k akci „ Číše vína“


Únor17KABO STYL Brno, veletrh módy spojený s přehlídkami akadeřnickou soutěží Harmonie Brno - učitelé odbornýchpředmětů se žáky oboru Krejčí a KadeřníkNávštěva knihovny, arcidiecézního muzea – žáci oboruAranžér, nástavbové studiumKALIBR CUP 2012- účast oboru Kadeřník na mezinárodnísoutěži v Lanškrouně na téma „Na vlnách luxusu“kino Metropol - beseda o drogách s PhDr. I. Doudou(organizace ACET)exkurze do prodejen AHOLD – žáci oboru Prodavačlyžařský kurz v Petříkověkomentovaná prohlídka okresní knihovnyBřezenDubennávštěva Muzea umění – žáci oboru aranžérnávštěva arcidiecézního muzea – žáci oboru aranžérúčast na akci Šance – pomoc handicapovaným dětemcelostátní kolo matematické olympiády – pořadatelství pro SOŠ, ISŠ, SOU, OUškolní vědomostní a dovednostní soutěž žáků 3. ročníku oboru Prodavačturnaj ve florbalu – dívkysoutěž „Psaní všemi deseti“ v Mohelnicibeseda pro dívky – „ Prevence rakoviny děložního čípku“exkurze pro žáky gastro oborů – NH Hotelesturnaj ve stolní kopanékurz kávy – barista pro žáky školybeseda na téma Antisemitismus, holocaustexkurze do kojeneckého ústavuGastro Hradec – výstava spojená s ukázkami soutěžníchprací – pro žáky oboru Kuchař, Cukrářturnaj ve florbalu - hošibesedy na Úřadu práce (uplatnění na trhu práce) – žácitřetích ročníkůúčast na 12. ročníku soutěže v modelové tvorbě oděvů aoděvních doplňků v Prostějově – DOTEKY MÓDY 2012– postup do finálového galavečera – 1. místo !!!barmanský kurz pro žáky školyKvětentřídní výlety spojené s exkurzemiexkurze do čokoládovny Sfinx v Holešově, muzeumčokoládybeseda pro žáky školy – Podnikání v zahraničínávštěva divadelního představenízapojení školy do sbírky Den proti rakovině – Květinový denúčast žáků oboru Krejčí, Aranžér na soutěži Zlatá jehla v ProstějověČerven třídní výlety spojené s exkurzemi


18Ve školním roce 2011/12 škola opět podávala projekt v rámci programu Leonardo da Vinci podzáštitou Evropské Unie. Žáci tříletého učebního oboru Kuchař-číšník se zúčastnili pracovní stážev délce tří týdnů v kyperské Larnace. Partnerskou školou byla Technical School Makarios III. sesídlem v Nicosii. Stáž proběhla na přelomu měsíce září a října 2011.8. Další vzdělávání pedagogických pracovníkůOrganizátor vzdělávání Oblast vzdělávání Početpedag.Kappa - Help Studium pro školní metodiky prevence 1SOŠOS Štursova 14, Olomouc Nástavbové studium s maturitou - Podnikání 1FF Ostrava Rozšiřující studium AJ pro SŠ 1Celkem 3V rámci DVPP a projektu Nová maturita se někteří pedagogičtí pracovníci zúčastnili seminářůzaměřených na vyučované předměty.Učitelé odborného výcviku spolu s učiteli odborných předmětů absolvovali - Certifikovaný kurzlektora vzdělávání dospělých na Univerzitě Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, Institutdalšího vzdělávání, specificky připraveného pro pedagogické pracovníky škol zapojených doprojektu UNIV 2 Kraje (Kolářová, Urdová, Konečná, Turčanová, Hrabalová, Novotná, Kopecká,Fajtová, Valášková, Dlabalová).V lednu 2012 pořádala SOŠ Jeseník odbornou exkurzi zaměřenou nagastronomii – RIMINI Cukrářský veletrh, které se zúčastnily učitelky OV Mgr. Turčanová a Bc A.Doleželová.V listopadu 2011 a lednu 2012 – účast Mgr. H. Turčanové a Mgr. O. Hrabalové naprojektu GASTREND Litovel, který byl zaměřen na kurzy barman,barista a someliér.9. Výsledky kontrolní a inspekční činnostiVe dnech 20. – 21. března 2012 proběhlo na naší škole šetření České školní inspekce na základěstížnosti, kterou podala vedoucímu OŠMT Mgr. Gajdůškovi, MBA, dále náměstkovi hejtmanaOlomouckého kraje Ing. Pavlu Sekaninovi a České školní inspekci skupina deseti nespokojenýchzaměstnanců. Šetření se zaměřilo na 6 tvrzení stěžovatelů. V pěti bodech byla stížnost shledánanedůvodná nebo neprokazatelná, pouze v jednom bodě –Nedodržení stanoveného počtu žáků vevýuce cizích jazyků – jako důvodná. Od dubna 2012 se vedení školy snaží tuto situaci řešit vespolupráci s MŠMT.10. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partneryVzhledem ke skladbě učebních oborů převážně službového charakteru spolupracuje škola s těmiorganizacemi a firmami zaměstnavatelů, kteří umožňují našim žákům vykonávat na jejichpracovištích odborný výcvik, který se uskutečňuje buď pod vedením učitelů odborného výcviku nebopod odborným dohledem instruktorů – zaměstnanců firem. Další spolupráce spočívá v umožněníkonání praktické části závěrečných zkoušek obzvláště oborů gastronomického zaměření (NH hotel,hotel Flora). Naši žáci pod vedením svých učitelů také spolupracují např. s UniCredit Bank aj. přizajišťování občerstvení na akcích firem.Škola spolupracuje již několik let s Hospodářskou komorou ČR. Spolupráce spočívá v zajištění jejichodborníků z praxe do zkušebních komisí závěrečných zkoušek. Nejlepší absolventy vysílá škola nanávrh těchto odborníků do Prahy, kde je jim předán diplom HK ČR. Škola opakovaně obdrželaČestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy žáků na povolání. Našim absolventůmvydáváme k výučnímu listu a nově i k maturitnímu vysvědčení také Europass, který jim napomáhá selépe a snadněji uplatnit v zemích EU.Mezi další partnery patří Úřad práce v Olomouci, který pořádá pravidelně pro žáky III. ročníkůbesedy o službách ÚP a o problematice trhu práce. Pro chod školy je důležitá i spolupráce s Radouškoly a s Klubem rodičů a přátel školy. Jsou to organizace, které podporují žáky v jejich mimoškolníčinnosti, jako je účast na soutěžích, exkurzích, sportovních akcích a různých zahraničních stážích.


1911. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011Příjmycelkové příjmy 36 442 125z toho: příjmy z hospodářské činnosti 469 251ostatní příjmy 35 972 874z toho: příspěvek na přímé náklady 28 292 200příspěvky na provoz 3 890 500příspěvek na provoz – mzdy 25 473příspěvek odpisy 341 741příspěvek na státní maturity 6 480projekty ROM 7 619projekt LEONARDO DA VINCI 636 025stipendia 9 300tržby za vlastní výrobky 1 578 636tržby z prodeje služeb 495 247aktivace 9 473čerpání fondů 4 050posílení platové úrovně 621 000ostatní výnosy 55 130Výdajecelkové výdaje 36 442 125investiční výdaje 320 895neinvestiční výdaje 36 121 230z toho: mzdové náklady 21 484 804sociál. a zdrav. poj. 7 294 608odpisy 343 020spotř. materiálu 3 218 585spotřeba energií 1 190 699opravy a udržování 540 275cestovné 517 160zákonné sociál. nákl. 212 742ostatní výdaje 1 319 337Hospodářský výsledek 0Jednotkové náklady na žáka: 58 873Průměrné platy pracovníků školy za rok 2011přepočtený počet platy celkem průměr na měsícUčitelé + UOV 54,432 16 626 860 25 455nepedagogičtí 19,834 4 534 612 19 052Celkem 74,266 21 161 472 44 507

More magazines by this user
Similar magazines