Tepelně technické vlastnosti zdiva - Liapor

liapor.cz

Tepelně technické vlastnosti zdiva - Liapor

2.0Tepelnětechnické vlastnostizdiva2Tepelná ochrana budovVýrobceLias, LSM, k.s.Vintířov 357 44Telefon: +420 352 324 444www.liapor.cz2.0Tabulka 1 - Posouzení zdiva Liapor M 240 zatepleného vnějším kontaktním zateplovacím systémem s minerálnívlnou z hlediska požadavků ČSN 73 0540-2:2007 (součinitel prostupu tepla a kondenzace vodní páry v konstrukci)Posuzované zdivo ze zdící tvarovky Liapor M 240, λ equ= 0,221 [W.m -1 .K -1 ]Pro výpočet byla uvažována minerální vlna s λ equ= 0,042 [W.m -1 .K -1 ]tl. TI [mm] 60 80 100 120 140 160 180 200U [W.m -2 .K -1 ] 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16U

More magazines by this user
Similar magazines