SESTAVY DOMOVNÍCH LISTOVNÍCH SCHRÁNEK NÁSTĚNNÉ ...

divel.sk

SESTAVY DOMOVNÍCH LISTOVNÍCH SCHRÁNEK NÁSTĚNNÉ ...

SESTAVY DOMOVNÍCH LISTOVNÍCH SCHRÁNEKNÁSTĚNNÉ SESTAVYTypy DLS pro použitído nástěnných sestav:DLS A-01(370x330x100)DLS B-01(300x110x385)DLS B-015(370x150x265)DLS B-017(370x110x265DLS B-21(300x220x385)DLS B-217(370x220x265)DLS C-01(268x378x100)DLS E-01(325x238x60)DLS G-01(385x260x80)TECHNICKÉ INFORMACEProvedení:Schránky se sestavují do baterií nýtováním. Sestavy DLS mohoubýt opláštěny na obvodu (mimo spodní části) Al plechemtloušťka 1,6 mm a zezadu kryty zadním Al plechem tloušťka 1,6mm nebo Zn plechem tloušťka 0,8 mm. Sestavy DLS je také možnolemovat dutým Al profi lem 130/30 po celém obvodu v kombinacis kovovými rohovníky (vyjma DLS modelu E a G). Sestavy DLSmodelu E lze navíc orámovat po obvodu JPU 60/20/2 a DLS modeluG lze orámovat po obvodu JPU 80/40/2. Sestavy DLS modeluE a G jsou určeny výhradně pro interiér. Celá sestava je vždy lakovánapráškem PH ve standardních barvách RAL, případně podlepožadavku zákazníka i v jiném odstínu RAL.Sestavy se osazují na zeď pomocí hmoždinek a šroubů (nenísoučástí ceny sestavy, v případě požadavku na dodání je nutnospecifi kovat požadavek v objednávce). Pro sestavy DLS modeluB lze dodat spodní podpěrnou konzolu z JPU 40/40/2. U dodávanýchsestav nejsou v zadní části nachystány otvory pro připevněnína zeď (není součástí ceny sestavy, v případě požadavkuna dodání je nutno přesně specifi kovat požadavek v objednávce).Sestavy pro venkovní prostředí mohou být doplněny nápisems osvětlením i bez osvětlení (např. číslem popisným, označenímnázvu ulice), zvonkovými tlačítky a hovorovým zařízením. Zároveňmohou být tyto sestavy doplněny i o vlastní nestandardní zařízenídodávané zákazníkem (např. videosystém, vstupní systém, zvonkovétablo).Pro všechny typy nástěnných sestav lze dodat kompletní montážnímateriál (např. montážní lišta, šrouby, hmoždinky).DLS modelu A a B jsou certifikovány autorizovanou zkušebnou.Certifikát číslo 00157/104/2/2005 osvědčuje shodu s platnou EN13 724:2003, platnou jako ČSN.DLS model C odpovídá EN 13 724:2003.Maximální doporučený počet schránek v sestavě:DLS modelu A-01 - 18 ks v 6 sloupcích a 3 řadách (6x3)DLS modelu B-01 - 54 ks v 6 sloupcích a 9 řadách (6x9)DLS modelu B-015 - 35 ks v 5 sloupcích a 7 řadách (5x7)DLS modelu B-017 - 45 ks v 5 sloupcích a 9 řadách (5x9)DLS modelu C-01 - 18 ks v 6 sloupcích a 3 řadách (6x3)DLS modelu E-01 - 24 ks v 6 sloupcích a 4 řadách (6x4)DLS modelu G-01 - 20 ks v 5 sloupcích a 4 řadách (5x4)VÝROBA:DOLS - výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.Nemocniční 734/13, 787 01 ŠumperkČeská republikawww.dols.czVÝHRADNÍ DOVOZCE PRO SR:Amej spol. s r.o.sídlo: areál PD, Vrbovská cesta921 01 Piešťanytel.: +421 033 77 273 69, 77 264 55tel./fax: +421 033 76 211 25mobil: +421 0910 612 978e-mail: amej@amej.skwww.amej.sk

More magazines by this user
Similar magazines