ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA I. 19. Mezinárodní sympozium ... - AIP ČR

aipcr.cz
  • No tags were found...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA I. 19. Mezinárodní sympozium ... - AIP ČR

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKAINOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČRNázev organizace:............................................................................................................................Adresa:.............................................................................................................................................IČO:............................................................... DIČ:............................................................................Kontaktní osoba:..............................................................................................................................Tel.:.......................................................................E-mail:...............................................................@............................................................................I. 19. Mezinárodní sympozium INOVACE 2012Na všechny sekce je vstup volný.1) Plenární sekce, 4. 12. 20122) Celostátní konference projektu SPINNET, 5. 12. 20123) Vyhlášení výsledků celostátní soutěže o nejlepší studentský inovativnípodnikatelský záměr, 5. 12. 20124) Mezinárodní spolupráce ve VaVaI, 6. 12. 2012Jméno účastníka: ………………………..................................……. sekce: ......1 ...... 2 ...... 3 ......4Jméno účastníka: ………………………..................................……. sekce: ......1 ...... 2 ...... 3 ......4Jméno účastníka: ………………………..................................……. sekce: ......1 ...... 2 ...... 3 ......4Pozn.: Vybrané sekce zakroužkujte; při větším počtu účastníků jedné organizace, je možné přihlášku ofotit.


II. 19. mezinárodní veletrh invencí a inovacíV rámci veletrhu budou prezentovány prototypy, funkční modely, příp. technologické postupy,nikoli výrobky – exponáty.A. výstavní expozice(pouze výjimečně – dohodnout individuálně)Objednáváme ........................... m 2 výstavní plochy á 3.000 Kč/m 2 (panely 90 x 120 cm, vybavenístánku, grafické práce a účast vystavovatele na stánku dle požadavku vystavovatele a následnédohody). Zaměření expozice uvádíme v příloze.Cena zahrnuje pronájem plochy a stavbu stánku.Celkem:..........................................KčB. výstavní panelObjednáváme ..................... ks výstavních panelů (90 x 120 cm) s příslušenstvím (např. vitrína,pult, stojan na informační materiály – požadované uvádíme v příloze) á 2.500 KčIII. 17. ročník Ceny Inovace roku 2012Celkem:..........................................KčÚhrnem A. a B:............................ KčPotvrzuji svoji přihlášku do soutěže o Cenu Inovace roku 2012.Registrační poplatek á 3.500 KčCelkem:..........................................KčAIP ČR není plátcem DPH.Úhrnem II., III.:............................. KčPotvrzení finanční účtárny:Potvrzujeme, že jsme dne ........................... uhradili z účtu …..….………….. účastnické poplatkydle rozpisu ve prospěch účtu KB Praha-město, č.ú.: 42938021/0100, variabilní symbol 4122012,částku v celkové výši .......................... Kč.........................................................razítko a podpis za finanční účtárnuV ............................................ dne ............................................ ...................................................podpis za organizaciOdešlete na adresu:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1KONEČNÉ TERMÍNY ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK:– účast na sympoziu: 28. 11. 2012– účast na výstavě: 16. 11. 2012– uzávěrka do soutěže o Cenu Inovace roku 2012: 31. 10. 2012 s povinnou konzultací do 17. 10. 2012

More magazines by this user
Similar magazines