Views
3 years ago

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU ... - edice

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU ... - edice

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU ... -

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002)(Výtah z textu)Ekonomická situace je nejlepší za posledních deset let a to jak z pohledu domácíchindikátorů, tak z pohledu pozitivního vlivu rostoucí světové poptávky. Předpokládanýprůměrný růst v EU zůstává kolem 3%. Zpomalení růstu z předpokládaných 3.4% jezpůsobeno především významným vzrůstem cen ropy. To je také příčinou inflace nad2% v euro oblasti v tomto a příštím roce. Slabé euro přispívá k dovozu inflace, alejádrová inflace zůstává nízká. Pokračující růst zaměstnanosti a snižování danípodtrhuje solidní růst disponibilního příjmu. Veřejné finance se dále zlepšují, ale snahao strukturální konsolidaci slábne, neboť přínosy růstu jsou využívány především prosnižování daní. Značné přebytky státních rozpočtů, které vzniknou v roce 2000, jsouzpravidla výsledkem prodeje UMTS licencí.Vyšší než očekávané ceny ropyOd poslední publikované předpovědi na jaře 2000 jsou vysoké ceny ropy nejvýznamnějšízměnou. Očekává se, že ceny ropy zůstanou relativně vysoké s mírným poklesem v poloviněpříštího roku. Předpokládá se průměrná cena ropy na úrovni 29 USD v roce 2000 (17,8 USDv roce 1999), 30 USD v roce 2001 a následný pokles na 27 USD v roce 2002.Dopad bude daleko méně dramatický než za ropných krizí sedmdesátých let, protože(i) v reálných cenách je sice ropa nad dlouhodobým průměrem, ale stále jen na 50%vrcholů z počátku osmdesátých let,(ii) úspory energií snížily závislost na ropě a(iii) makroekonomický rámec je stabilní a očekávaná inflace nízká.Komise očekává, že růst cen ropy sníží růst EU v roce 2001 o 0,3 procentního bodu. Dopadna inflaci bude vyšší asi 0,7% letos a 0,4% příští rok.Cena ropy má dopad i na světové trhy, ale očekává se pokles ekonomiky USA, kde se snížírůst z letošních 5,1% na 3,3% příští rok, přičemž světový HDP stále poroste o slušná 4 %v příštích dvou letech (odhad pro rok 2000 je 4,4%).S globální růstem roste také mezinárodní obchod (o 10,8% v roce 2000 a 8,1% v roce 2002).Na světové úrovni se ceny ropy promítly nejvíce do velkých přebytků obchodní bilanceexportujících zemí. Kvůli negativnímu vývoji směnných relací se dostal běžný účet EU dodeficitu (-0,3% HDP v roce 2000) a očekává se další pokles příští rok.Růst ekonomiky EU vrcholil v druhém čtvrtletí 2000Průmyslová produkce v EU vzrostla o 7,3% do května 2000 a poté růst klesl na standardních4-5%. Důvěra spotřebitelů prudce poklesla v září, ale v říjnu nenásledoval žádný další pokles.Obecně je důvěra kolem historických maxim, ale přesto zmíněné indikátory ukazují, že vrcholrůstu byl ve druhém čtvrtletí roku 2000 a začíná pokles ovlivněný cenami ropy.Průměrný růst HDP EU v roce 2000 je 3,4% (3,5% v eurozóně), což je nejvyšší růst od roku1989. Německo a Itálie jsou po nepřesvědčivém loňském roce na vzestupu, ale jinak se údajez jednotlivých zemí rozcházejí. Nejvíce rostou malé země, s výjimkou Portugalska, kde růstklesl na udržitelnou úroveň. Ve Francii se růst zpomaloval už v první polovině 2000, což sivynutilo revizi předpovědí Komise, stejně jako v případě Finska, Portugalska a v malé míře iSpojeného království.Expanze je založena na silném růstu domácí poptávky podporované dlouhodobou stabilitouúroků. Dále silný globální růst vedl k růstu exportu, kde celkový objem narostl v průměru o10,3% v roce 2000 (ve srovnání s 4,5% v roce 1999). Růst exportu více než vyvážil poklesdynamiky růstu soukromé spotřeby (na 2,8%) a investic (na 5,3%).

differently after the EU vote
Klimatovegetační stupňovitost - Projekt EU
RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. - Věda a výzkum v EU
Květ, jeho stavba, květenství, význam - Projekt EU
Klimatovegetační pásmovitost - Projekt EU
Stavba a funkce živočišných tkání 1/46 - Projekt EU
Systém lesních společenstev III - Projekt EU
Jindřichohradecko z nebe
New Study on Technology Potential for EU Tractor- Trailers
Jindřichohradecko z nebe
The Tomb Raider Times (#1)
Kompletní edice
Rozpočet EU na rok 2013:
Přehled akcí v roce 2001 - edice
Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost - edice
Železnice Ruska - statistika - edice
Zjišťování emisí CO2 - edice
Nákladní doprava ve Švýcarsku - edice
Obchodní politika EU - Konference
150 let železnice v Portugalsku - edice
Vývoj a restrukturace nákladní dopravy v Evropě - edice
Objevuje se konkurence ve službách osobní dopravy - edice
Směry vývoje v sektoru dopravy v roce 1999 - edice
Pryč s automobily bez filtrů výfukových plynů! - edice
PŘEDSEDNICTVÍ EU - Euroskop.cz