Memoriál Petra Kysely - Slot Racing

slot.racing.cz

Memoriál Petra Kysely - Slot Racing

Memoriál Petra KyselyLuštěnice 9.-10. srpna 2013


Pořadatel:SRC LuštěniceDatum a místo konání: 9. – 10. srpna 2013autodráha SRC LuštěniceOrganizační štáb:Přihlášky:Soutěžní kategorie:Startovné:Ceny:Ubytování:Stravování:Ředitel soutěže - Jan ŽemličkaHlavní rozhodčí – Ota PačesPřihlašte se do 31.7. na adrese attanslot@gmail.compřípadně na tel. 777 31 31 77 (Pavel Flaisig)nebo 734 268 478 (Jan Žemlička).PR/24Startovné 475,- Kč za teamPrvní tři teamy poháryNa dráze za 100,- za osobu.Spacáky a karimatky s sebou.Další varianty viz http://lustenice.attanslot.czBar na dráze nebo restaurace Nirvána.Časový harmonogramPátek 9.8.2013Od 17:00 Volný tréninkSobota 10.8.2013 08:00 – 09:30 Trénink PR/2409:30 - 09:50 Přejímka PR/2410:00 Start závodu (kvalifikace + závod)Pravidla1. SoutěžníPlatná soutěžní pravidla viz http://kaum.svazmodelaru.cz/soutezni-pravidla-drahovych-automodelaru aMezinárodní soutěžní pravidla s dále uvedenými výjimkami a upřesněním. Závod je určen pro 2 – 3členné týmy. Pokud 1 člen týmu je roku narození 1998 a pozdějšího (junior), dostane tým bonifikaci50 kol za předpokladu, že tento člen odjel minimálně 3/8 závodu (semijuniorský tým). V případě týmusloženého výhradně ze závodníků rok narození 1998 a mladších, je bonifikace 100 kol (juniorský tým).1.1 Systém závodukvalifikace na 1 min na nejrychlejší kolo. Jede jeden člen týmu. V případě semijuniorskéhotýmu jede kvalifikaci junior. Rozdělení do skupin. Závod se jede na 2h, tj. 8 x 15 min. Pauzamezi jízdami 5 min. Zákaz servisu modelů v pauze.1.2 Přejímka a depoPři přejímce může být označen použitý podvozek a karosérie. Tym může na přejímce předložitcelkem 3 identické karosérie. V průběhu závodu je zakázáno měnit podvozek.1.3 Dráha- Namazání dráhy a čištění vodičů je zajištěno pořadatelem; není povoleno jakkoliv dráhuupravovat během ani po skončení jízdy.


1.4 Speciální bonusyPřed závodem budou stanoveny bonusy při dosažení určité situace v průběhu závodu.Např. při dosažení mety 245 kol vedoucím týmem získá 4 tým v pořadí nějakou věcnou cenupřipadně kolovou bonifikaci. Tabulka bonifikací bude domluvena a zveřejněna v pátek předzávodem.2. Stavební2.1. Společná ustanovení2.1.1. Pneumatiky předních kol musí být mít černou barvu. Musí být umístěna na podvozku kolmok rovině dráhy s tolerancí +/- 10°. Přední kolečka mohou být nahrazeny samolepkama.2.1.2. Karoserie musí být realisticky vystřižena, není povolena úprava tvaru a rozměrů. Je zakázánopoužít přídavné aerodynamické prvky. Na karoserii smí být udělány otvory pouze v místechodpovídajících skutečné předloze. Přední a zadní část karoserie nesmí být zkrácena. Přední blatníkynemusí být vystřiženy, ale při pohledu z boku musí být viditelný celý obvod kola.2.1.3. Model musí být realistickým způsobem barevně povrchově upraven. Všechna okna musí býtprůhledná. Světla mohou být průhledná. Ostatní plochy karoserie musí být nabarveny.2.1.4. Každý model musí být opatřen minimálně třemi startovními čísly.2.1.5. Model musí být zespodu na podvozku nebo karoserii čitelně označen celým jménem teamu.2.1.6. Každý model musí být vybaven trojrozměrnou, barevně upravenou figurkou. Tato figurka musísestávat minimálně z hlavy, horní části těla s pažemi a segmentem volantu a musí být umístěna nasprávném místě. V případě potřeby je nutné zpracovat i náznak interiéru tak, aby nebyl viditelnýmotor a podvozek modelu při pohledu shora.2.1.7. Karoserie modelu musí zakrývat celý podvozek včetně celého vodítka a zadních kol. Model připohledu shora musí být v celém půdorysu neprůhledný.2.1.8 Podvozek lze opatřit olověným závažím (nesmí přesahovat jeho obrys) lepeným shora na dílypodvozku. Zadní hřídel musí mít průměr 3/32“ a musí být plného průřezu. Podvozek může býtvyztužen v místě zadní osy a držáku vodítka. Jiné úpravy podvozku nejsou povoleny.2.2. Specifikace motorůviz http://kaum.svazmodelaru.cz/specifikace-motoru2.2.1 Motory 16D (Super 16D)Povoleny jsou motory třídy 16D (Super 16D) s jedním párem keram. magnetů a kluznými ložisky. Tj.uzavřený obal typu „D“ (minimální vnitřní rozměry: délka 23,5 mm, výška 15,2 mm, průměr 22,2 mm)a plastikové čelo.Kotva třídy 16D (Super 16D), strojně vinutá, musí být sériově vyráběna, průměry drátů: 16D 30 AWG(0,254 mm), Super 16D 28 AWG (0,320 mm), opatřená štítkem od výrobce. Je možno použít kotvuProslot 700S Outlaw bez štítku. Kotva nesmí být převinuta a je zakázáno upravovat průměr jejíhřídele.Je povoleno: vybrousit drážku do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí, připájet ložisko aodstranit povrchovou úpravu v místě lepení nebo pájení; zvětšit průměr otvoru pro průchodhřídele motoru jeho čelem; pružinky uhlíků osadit izolačními trubičkami, použít libovolné domečky nauhlíky, uhlíky i jejich pružinky; použít kablíky uhlíků; výměna ložisek za kuličková.


2.3. KaroseriePovoleny jsou karoserie kategorie PR24 v provedení dle úvodní definice. Ostřiženy musí být tak, abybyl zachován charakteristický vzhled daného auta (maska, světla, dveře apod.).2.4. PodvozekPovoleny jsou produkční podvozky. Např. Parma Flexi Car, Parma Flexi 2-5, J.K. Cheetah (všechtypů), Trinity Spider, Trinity 2000, Champion Turbo Flex, J.K. Scorpio II, J.K. Scorpio III a MossetiTitan. Je zakázáno použít hliníkové nebo duralové bočnice.Podvozek nelze nijak upravovat a doplňovat, s výjimkou vyztužení držáků ložisek zadní hřídele drátem,vyztužení držáku vodítka a zvětšení délky drážky držáku motoru tak, aby motor šel přisunout vícek hřídeli zadních kol.Připájet lze ložiska zadní hřídele, přívodní kabely motoru, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičkypředních kol, přední hřídel, pastorek a motor.Zavěšení předních kol musí být provedeno na jedné nedělené rovné hřídeli o minimální průměru 1mm a v místě určeném pro umístění přední nápravy.Minimální povolená výška horní hrany zadní hřídele od spodní hrany podvozku je 8,6 mm. Pro uloženízadní hřídele musí být použita kluzná ložiska.2.5. Kolaminimální průměr předních kolminimální vnější rozměr přes kola přední nápravymaximální šířka zadních kol12,7 mm72 mm20,7 mm2.6. Rozměryminimální světlost modelu pod zadní nápravou vč. převoduminimální výška modelu v místě spodní hrany předního „skla“ karoseriemaximální výška spodní hrany zadního nárazníku karoseriemaximální výška modelu v místě zadního křídlamaximální šířka modelu0,8 mm23 mm12,7 mm35 mm83 mmZpracoval Ota Pačes

More magazines by this user
Similar magazines