Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

FinancováníPodle odvětví ekonomické činnosti investujícího subjektu (tzv. CZ-NACE) se v roce 2010 největší podíl neinvestičních nákladů naochranu životního prostředí realizoval, stejně jako v případě investic, v odvětví zásobování vodou a činností souvisejících s odpadnímivodami, odpady a sanacemi (50,3 % celkových neinvestičních nákladů) a v odvětví veřejné správy, obrany a povinného sociálníhozabezpečení (15,9 % celkových neinvestičních nákladů). Dále následovalo odvětví těžby a dobývání (6,4 %) a výroby koksua rafinovaných ropných produktů (4,2 % celkových neinvestičních nákladů).Mezinárodní srovnáníCo se týče mezinárodního srovnání s ostatními zeměmi EU, je patrné, že ČR společně s dalšími postkomunistickými státy investovalado ochrany životního prostředí výrazně více prostředků oproti zemím západní Evropy (až do roku 2007), viz Graf 3. Tento trend lze logickyvysvětlit zejména zvýšenou zátěží pro životní prostředí, která byla výsledkem dlouhodobého neřešení problémů životního prostředíplynoucích z intenzivní průmyslové výroby a těžby.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1543)137

More magazines by this user
Similar magazines