Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

FinancováníVYHODNOCENÍ INDIKÁTORUGraf 1 ➜ Podíl veřejných výdajů na ochranu životního prostředína HDP v ČR dle typu zdroje [% HDP, b.c.],2000–2010% HDP, b.c.1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Graf 2 ➜ Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí ze státníhorozpočtu a územních rozpočtů v ČR dle programovéhozaměření [mld. Kč, b.c.], 2000–2010Výdaje ze státního rozpočtu(mld. Kč, b.c.)Výdaje územních rozpočtů(mld. Kč, b.c.)40353025201510502000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010010203040506070Podíl výdajů územních rozpočtů na ochranuZdroj: MF ČRživotního prostředí na HDPPodíl výdajů FNM na ochranu životního prostředí na HDPPodíl výdajů státních fondů na ochranu životního prostředí na HDPPodíl výdajů státního rozpočtu na ochranu životního prostředí na HDPFNM ČR byl k 1. 1. 2006 zrušen. Jeho kompetence a prostředky vynakládané k odstraněnístarých ekologických škod vzniklých před privatizací nyní spravuje MF ČR. Výrazné zvýšenívýdajů státního rozpočtu mezi roky 2005 a 2006 bylo způsobeno zapojením finančníchprostředků z evropských fondů. Část veřejných výdajů územních rozpočtů na životní prostředímůže představovat duplicity výdajů z centrálních zdrojů.Ochrana vodyOchrana ovzdušíNakládání s odpadyOchrana půdy a podzemní vodyOchrana biodiverzity a krajinyRedukce působení fyzikálních faktorůSpráva v ochraně životního prostředíVýzkum životního prostředíOstatní činnosti v ekologiiZdroj: MF ČRGraf 3 ➜ Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí v ČRdle typu zdroje [mld. Kč, b.c.], 2000–2010mld. Kč, b.c.40353025201510502000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Graf 4 ➜ Předpokládaná alokace finančních prostředků z fondůEU na projekty v oblasti životního prostředí v ČR [EUR],2000–2013EUR900 000800 000700 000600 000500 000400 000300 000200 000100 00002000 2002 2004 2006 2008 2010 2012Výdaje územních rozpočtů na ochranuZdroj: MF ČRživotního prostředíVýdaje státního rozpočtu na ochranuživotního prostředíVýdaje FNM na ochranu životního prostředíVýdaje státních fondů na ochranu životního prostředíISPA (2000–2003)FS (2004–2006)OPI (2004–2006)OPŽP (2007–2013)Zdroj: MŽPFNM ČR byl k 1. 1. 2006 zrušen. Jeho kompetence a prostředky vynakládané k odstraněnístarých ekologických škod vzniklých před privatizací nyní spravuje MF ČR. Výrazné zvýšenívýdajů státního rozpočtu mezi roky 2005 a 2006 bylo způsobeno zapojením finančníchprostředků z evropských fondů. Část veřejných výdajů územních rozpočtů na životní prostředímůže představovat duplicity výdajů z centrálních zdrojů.139

More magazines by this user
Similar magazines