Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

CHSK Crchemická spotřeba kyslíku chromemIADindividuální automobilová dopravaICP Forests Mezinárodní kooperativní program sledování a vyhodnocování vlivu znečištění ovzduší na lesyIPPindex průmyslové produkceIRZIntegrovaný registr znečišťování životního prostředíISSaRInformační systém statistiky a reportinguISOHInformační systém odpadového hospodářstvíISPAnástroj finanční pomoci na podporu investičních projektůJPSPJednotný program sčítání ptákůLPFlesní půdní fondLPGzkapalněný ropný plyn (propan-butan)LULUCFvyužívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictvíLVimisní limitMDMinisterstvo dopravyMFMinisterstvo financí ČRMHDměstská hromadná dopravaMPOMinisterstvo průmyslu a obchodum. s. mezinárodní smlouvaMTmez toleranceMZMinisterstvo zdravotnictví ČRMZeMinisterstvo zemědělstvíMŽPMinisterstvo životního prostředíN/Aúdaj není k dispoziciNECDsměrnice EU o národních emisních stropechNLnerozpuštěné látkyNRLNárodní referenční laboratoř pro komunální hluk při Zdravotním ústavu se sídlem v OstravěNSDnákladní silniční dopravaNUTSklasifikace územních statistických jednotekOCPchlorované pesticidyOECDOrganizace pro hospodářskou spolupráci a rozvojOHodpadové hospodářstvíOPIOperační program InfrastrukturaOPŽPOperační program Životní prostředíORPobce s rozšířenou působnostíOSNOrganizace spojených národůOZEobnovitelné zdroje energiePAUpolycyklické aromatické uhlovodíkyPCBpolychlorované bifenylyPEFCcertifikační systém Programme for the Endorsement of Forest Certification SchemesPEZprimární energetické zdrojePIDPražská integrovaná dopravaPMsuspendované částicePOptačí oblastiPOPsperzistentní organické polutantyPRVProgram rozvoje venkovaREACHRegistrace, evaluace a autorizace chemických látekŘSDŘeditelství silnic a dálnicSAICMStrategický přístup k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkamiSEKStátní energetická koncepceSFŽP ČRStátní fond životního prostředí ČRSHMstrategické hlukové mapySLDBSčítání lidu, domů a bytůSPŽP ČRStátní politika životního prostředí ČRSRUR ČRStrategický rámec udržitelného rozvoje ČRSVÚOMStátní výzkumný ústav ochrany materiálůSZÚStátní zdravotní ústavTKOtuhé komunální odpadyTOFPpotenciál tvorby přízemního ozonu144

More magazines by this user
Similar magazines