Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

TVUNECEUNFCCCUNEPUSLEÚHÚLÚSESÚZEIVOCVÚLHM, v.v.i.VÚMOP, v.v.i.VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHOWHOWMOZPFZÚOVAcílový imisní limitEvropská hospodářská komiseRámcová úmluva OSN o změně klimatuProgram Organizace spojených národů pro životní prostředíuniverzální rovnice ztráty půdyÚstav pro hospodářskou úpravu lesůÚzemní systém ekologické stabilityÚstav zemědělské ekonomiky a informacívolatilní (těkavé) organické látkyVýzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, veřejná výzkumná instituceVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituceVýzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce – Centrum pro hospodařenís odpadySvětová zdravotnická organizaceSvětová meteorologická organizacezemědělský půdní fondZdravotní ústav se sídlem v Ostravě145

More magazines by this user
Similar magazines