Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Ovzduší a klimaRok 2010 byl na území ČR teplotně normální, průměrná roční teplota vzduchu 7,2 °C byla o 0,3 °C nižší než teplotní normál z obdobílet 1961–1990 (Graf 1). V porovnání s předchozími lety je rok 2010 s odchylkou –0,3 °C od normálu nejchladnějším rokem od roku 1996,oproti minulému roku byl chladnější o 1,2 °C. Průměrné měsíční teploty v průběhu roku se pohybovaly převážně kolem hodnot normálunebo mírně pod normálem, velmi teplé v porovnání s normálem byly měsíce červenec a listopad, velmi chladný byl prosinec.Lednová průměrná měsíční teplota –5 °C byla o 2,2 °C pod dlouhodobým normálem 1961–1990, měsíc byl tedy teplotně podnormální(Graf 2). Silné mrazy v období po 25. lednu zasáhly celou Evropu, v ČR vyvrcholily v noci z 26. na 27. ledna, kdy teplota v horských údolíchklesla pod –25 °C. Nejnižší minimální teplotu –32,6 °C zaznamenala 27. ledna na Šumavě stanice Rokytská slať. V důsledku mrazivéhopočasí došlo ke zhoršení rozptylových podmínek a vzrůstu koncentrací polétavého prachu na území Moravskoslezského kraje.Druhá polovina zimy a jarní měsíce se teplotně pohybovaly okolo normálu.Mimořádně teplý byl červenec, průměrná měsíční teplota 20 °C byla o 3,1 °C vyšší než dlouhodobý normál (Graf 2). Od roku 1961 jeto v pořadí 5. nejteplejší červenec na našem území, nejteplejší byl červenec roku 2006, kdy průměrná teplota dosáhla 21,4 °C. Velmiteplé počasí s maximálními teplotami nad 30 °C přetrvávalo na většině území od 9. do 17. července. Nejvyšší maximálníteplota v Čechách 37,2 °C byla naměřena 12. července na stanici Děčín, na Moravě byla nejvyšší maximální teplota 35,9 °Cv Ostravě-Mošnově 17. července.Velké rozdíly v teplotě mezi začátkem a koncem měsíce jsme zaznamenali v listopadu, zatímco na začátku měsíce bylo velmi teplé počasís maximálními teplotami kolem 20 °C, na konci měsíce byl téměř na celém území zaznamenán ledový den, tj. maximální teplotavzduchu zůstala pod bodem mrazu. Chladné počasí přetrvávalo i v prosinci, průměrná měsíční teplota –4,9 °C byla o 3,9 °C nižší neždlouhodobý normál, v období od roku 1961 je to 5. nejchladnější prosinec. Nižší průměrné prosincové teploty byly zaznamenányv letech 1969, 1963, 1962 a 1996.V roce 2010 jsme zaznamenali průměrně za celé území ČR 11,7 tropického dne, což je více než dvojnásobek normálu (5 tropickýchdnů za rok), který potvrzuje mimořádně teplý vrchol léta. Počet letních dnů (37,5) se pohyboval okolo normálu. Počet mrazových i ledovýchdní byl v roce 2010 výrazně nadprůměrný, což vypovídá o chladném charakteru zimní sezony (Graf 3). Počet mrazových dní byl128 (nejvíce od roku 2003) a ledových 65, což je druhý nejvyšší počet po roce 1963 během období 40 let.Rok 2010 byl na našem území srážkově nadnormální, roční srážkový úhrn činil 867 mm, což představuje 129 % dlouhodobého normálu1961–1990, od roku 1961 se jedná o nejvlhčí rok na našem území. Nadnormální až silně nadnormální srážky byly zaznamenányv lednu, květnu, červenci, srpnu i září, naopak suchý byl říjen (Graf 4).Teploty pod bodem mrazu a vydatné sněžení v lednu byly příčinou kalamity na silnicích, problémy způsobily i v železniční dopravě a v zásobováníelektřinou. V době od 8. do 11. ledna místy i v nižších polohách napadlo více než 50 cm nového sněhu.Bohatou srážkovou činnost spojenou s ničivými povodněmi zaznamenala v květnu celá střední Evropa, na území ČR postihly povodněoblast severní Moravy a Slezska. Měsíční srážkový úhrn v květnu na území ČR dosáhl 133 mm, což představuje 179 % normálu1961–1990. V Čechách byly naměřené úhrny nižší – v průměru 106 mm srážek, což představuje 148 % květnového normálu 1961–1990.Na Moravě a ve Slezsku byl květen 2010 mimořádně vlhký, měsíční srážkový úhrn dosáhl 187 mm, což je 244 % normálu 1961–1990.V období od roku 1961 je to nejvyšší květnový srážkový úhrn na Moravě a ve Slezsku. Při srovnání měsíčních úhrnů srážek všech měsícůbyl vyšší měsíční srážkový úhrn zaznamenán pouze v červenci roku 1997, kdy dosáhl hodnoty 293 mm.Intenzivní bouřkovou činnost spojenou s přívalovými lijáky a krupobitím jsme zaznamenali v červenci a srpnu. Srpnový měsíční srážkovýúhrn dosáhl hodnoty 149 mm, tj. 191 % dlouhodobého průměru 1961–1990, více srážek spadlo v západní části území ČR.V srpnu se vyskytlo několik výrazných srážkových epizod, z nichž nejvýznamnější v první dekádě měsíce vedla ke vzniku ničivýchpovodní v severních Čechách. V průběhu tří dní, od 6. do 9. srpna, spadlo místy přes 300 mm srážek. Silné bouřky a ničivé krupobití,které postihly zejména oblast středních Čech a Prahu, způsobily škody na majetku, které byly pojišťovnami odhadnuty ve výši 2 miliardKč.Zářijový srážkový úhrn 84 mm představuje 162 % normálu 1961–1990. Nejbohatší na srážky byla třetí dekáda měsíce, nejvíce srážekspadlo na severu Čech, kde došlo k vzestupu hladin řek a lokálním povodním. Po suchém říjnu, kdy spadlo 31 % srážkového normálu,byly další měsíce se srážkovými úhrny dosahujícími 132 a 135 % normálu vlhčí, listopad byl v ČR srážkově nadnormální, prosinec normální.PODROBNÉ HODNOCENÍ A SPECIFIKACE INDIKÁTORU, ZDROJE DATCENIA, klíčové indikátory životního prostředíhttp://indikatory.cenia.cz (http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1594)14

More magazines by this user
Similar magazines