Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

ObsahMetodika 6Hlavní sdělení Zprávy 9Hodnocení životního prostředí pomocí indikátorů 12změna změna poslední stranaod 1990 od 2000 meziročnízměnaOVZDUŠÍ A KLIMA 1201. Teplotní a srážkové charakteristiky – – – 1202. Emise skleníkových plynů 1503. Emise okyselujících látek 1904. Emise prekurzorů ozonu 2205. Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic 2506. Překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví 2807. Překročení imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace N/A 31VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A JAKOST VOD 3408. Celkové odběry vody 3409. Znečištění vypouštěné do povrchových vod 3710. Znečištění ve vodních tocích 4011. Podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV 43BIODIVERZITA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY 4612. Stav evropsky významných druhů živočichů a rostlin N/A N/A N/A 4613. Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť N/A N/A N/A 5014. Indikátor běžných druhů ptáků 53LESY A KRAJINA 5615. Zdravotní stav lesů N/A 5616. Indikátor odpovědného lesního hospodaření 6017. Využití území 63PRŮMYSL A ENERGETIKA 6618. Průmyslová produkce a její struktura 6619. Konečná spotřeba energie 6920. Spotřeba paliv v domácnostech 7221. Energetická náročnost hospodářství 7522. Struktura výroby elektřiny a tepla 784

More magazines by this user
Similar magazines