Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Průmysl a energetika21/ Energetická náročnost hospodářstvíKLÍČOVÁ OTÁZKA ➜Daří se snižovat energetickou náročnost hospodářství ČR?Přepravnívýkony osobnía nákladní dopravyPrůmyslováprodukce a jejístrukturaKonečnáspotřeba energieHNACÍ SÍLAVeřejné výdajena ochranu životníhoprostředíCelkové výdajena ochranu životníhoprostředíODEZVAKLÍČOVÁ SDĚLENÍ ➜Energetická náročnost tvorby HDP v ČR zůstává stálevysoká vůči průměru zemí EU.Energetická náročnost hospodářství vzrostla meziročněo 2,9 %. V dlouhodobějším měřítku od roku 2000 všakpoklesla celkem o 19,0 %.Zvyšuje se efektivita užití energie v průmyslu.Emiseokyselujících látekEmiseskleníkových plynůEmise primárníchčástic a prekurzorůsekundárních částicTLAKSTAVDOPADPřekročeníimisních limitů proPřekročení imisních ochranu ekosystémůlimitů pro ochranu a vegetacelidského zdravíSOUHRNNÉ HODNOCENÍ TRENDU ➜Změna od roku 1990Změna od roku 2000Poslední meziroční změnaZdravotnístav lesůZdravotní rizika zeznečištěnéhoovzdušíVAZBA NA AKTUÁLNÍ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ DOKUMENTY ➜Státní energetická koncepce ČR má jako dlouhodobé cíle stanoveny zrychlení a následnou stabilizaci ročního tempa poklesuenergetické náročnosti tvorby HDP v intervalu 3,0–3,5 % (indikativní cíl) a zrychlení a následnou stabilizaci ročního tempa poklesuelektroenergetické náročnosti tvorby HDP v intervalu 1,4–2,4 % (indikativní cíl).Cílem SPŽP ČR je pokles energetické náročnosti (spotřeba energie na jednotku HDP) ve smyslu plnění cílů Státní energetickékoncepce. Dalším cílem je snižování energetické náročnosti národního hospodářství zpracováním územních energetickýchkoncepcí, energetických auditů a aktivitami směřujícími ke snížení ztrát energie při přenosu.DOPADY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A EKOSYSTÉMY ➜Vyšší energetická náročnost způsobuje vyšší měrné emise znečišťujících látek a skleníkových plynů. Ze sektoru energetiky pocházívíce než 80 % celkových emisí skleníkových plynů. Dále se energetika podílí na 62 % emisí SO 2 , 34 % NO x a 7 % PM 10 . V našichpodmínkách to souvisí s vysokým podílem uhlí na primárních energetických zdrojích. Vlivem emisí skleníkových plynů přispíváenergetika ke změně klimatu (častější výskyt hydrometeorologických extrémů – vln sucha, povodní či extrémních teplot), k defoliacilesů a k narušení krajiny. Znečištěné ovzduší je rizikem pro lidské zdraví.75 10

More magazines by this user
Similar magazines