Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

DopravaVYHODNOCENÍ INDIKÁTORUGraf 1 ➜ Vývoj celkových přepravních výkonů 1 osobní a nákladní dopravy v ČR [index, 2000 = 100], 2000–2010Index (2000 = 100)120115110Osobní dopravaNákladní doprava10510095902000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Zdroj: MDPozn.: V roce 2010 došlo k metodické změně při výpočtu přepravních výkonů IAD.Graf 2 ➜ Struktura přepravních výkonů osobní a nákladní dopravy v ČR dle druhů dopravy [%], 2010Osobní dopravaNákladní doprava15 %10 %Individuální automobilováAutobusováŽelezničníMHDLetecká1 %3 %20 %ŽelezničníSilničníPotrubníŘíční6 %10 %59 %76 %Zdroj: MDGraf 3 ➜ Spotřeba paliv v dopravě v ČR [tis. t], 2000–2010tis. t4 0003 5003 0002 5002 0001 5001 00050002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Motorový benzinMotorová naftaLetecký petrolejZdroj: ČSÚ1Přepravní výkon udává výkon přepravy – tj. kolik osob nebo tun zboží se přepravilo a na jakou vzdálenost. Definuje se jako součin dopravního výkonu, tj. vzdálenosti, které dané vozidloujede bez ohledu na jeho vytížení, a objemu přepravy (kolik osob nebo zboží bylo přepraveno). Jednotkou přepravního výkonu jsou osobokilometry (osbkm) a tunokilometry(tkm).83

More magazines by this user
Similar magazines