Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

SOUVISEJÍCÍ INDIKÁTORYIndikátory jsou ve Zprávě řazeny dle tematických oblastí a současně je vyspecifikovánajejich pozice v mezinárodně používaném modelu DPSIR (D – Driving Forces,P – Pressure, S – State, I – Impact, R – Response). Model DPSIR znázorňuje závislostimezi faktory ovlivňujícími stav životního prostředí a nástroji, které používámek jejich regulaci. Pod indikátory stavu (S) se rozumí stav (kvalita) jednotlivýchsložek životního prostředí (vzduch, voda, půda atd.), zátěže (P) přímo ovlivňují stav(např. emise apod.). Hnací síla (D) je faktorem zátěží (tj. například energetickánáročnost hospodářství, struktura primární energetické základny). Dopady (I) jsouškody na životním prostředí a lidském zdraví, odezvy (R) jsou opatření. Zařazeníindikátorů se však mohou prolínat, vzhledem k interpretaci jednotlivých závislostí.Některé indikátory tak mohou být vnímány jako zátěže a z jiného pohledu jako stavapod. Zařazení tedy nelze vnímat jednoznačně.HNACÍ SÍLATLAKSTAVODEZVADOPADTERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK A SEZNAM ZKRATEKOd roku 2010 je součástí Zprávy rovněž příloha s terminologickým slovníkem a seznamem zkratek pro bližší charakteristiku a objasněníodborných termínů a zkratek užívaných ve Zprávě.8

More magazines by this user
Similar magazines