Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

cenia.cz
  • No tags were found...

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Půda a zemědělstvíVYHODNOCENÍ INDIKÁTORUObr. 1 ➜ Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozív ČR, 20100 50 100 kmGraf 1 ➜ Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozív ČR, vyjádřená dlouhodobým průměrným smyvem,20100,67 %2,10 %0,34 % 1,29 %2,11 %10,94 %6,25 %49,90 %10,63 %15,77 %Půdy bez ohroženíPůdy náchylnéPůdy méně ohroženéPůdy ohroženéPůdy silně ohroženéPůdy nejohroženějšíNehodnocenoHranice krajeZdroj: VÚMOP, v.v.i.30,1 a více20,1–30,012,1–20,010,1–12,08,1–10,04,1–8,03,1–4,02,1–3,01,1–2,00,1 a méněZdroj: VÚMOP, v.v.i.Obr. 2 ➜ Maximální přípustná hodnota faktoru ochrannéhovlivu vegetace (C p ) v ČR, 20100 50 100 kmGraf 2 ➜ Ohroženost zemědělské půdy vodní erozí v ČR, vyjádřenána základě maximálních přípustných hodnotfaktoru ochranného vlivu vegetace (C p ) [%], 20100,02 %0,77 %21,06 %49,89 %29,26 %Do 0,005 (trvalý travní porost)0,005–0,02 (jetel, vojtěška)0,02–0,05 (bez širokořádkých kultur)0,05–0,15 (bez širokořádkých kultur)0,15–0,2 (bez širokořádkých kultur)0,2–0,3 (s půdoochrannými technologiemi)0,3–0,4 (s půdoochrannými technologiemi)0,4–0,6 (s půdoochrannými technologiemi)Nad 0,6 (bez omezení)Hranice krajeZdroj: VÚMOP, v.v.i.Půdy nejohroženější (C p do 0,005)Půdy silně ohrožené (C p 0,005–0,02)Půdy ohrožené (C p 0,02–0,2)Půdy mírně ohrožené (C p 0,2–0,6)Půdy bez ohrožení (C p nad 0,6)Zdroj: VÚMOP, v.v.i.95 10

More magazines by this user
Similar magazines