Zápis z 2. zasedání dne 15.3.2007 - vúgtk

vugtk.cz
  • No tags were found...

Zápis z 2. zasedání dne 15.3.2007 - vúgtk

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.Ústecká 98, 250 66 ZdibyZ Á P I Sz 2. zasedání Rady VÚGTK, v.v.i.,které se konalo 15. března 2007 ve ZdibechPřítomni: Ladislav Červinka, Jan Fafejta, Milan Kocáb, Jan Kostelecký, Pavel Novák, MilanTalich, Jan Vondrák, Josef WeigelHosté: Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZKProgram:1. Odsouhlasení zápisu z 1. zasedání Rady2. Upřesnění metodiky volby ředitele ústavu3. Rozprava s kandidáty na ředitele:10:00 Ing. Beneš10:30 Ing. Brázdil11:00 Ing. Lechner4. Volba ředitele5. Schválení dokumentů:- Pravidla hospodaření fondu reprodukce majetku- Pravidla hospodaření se sociálním fondem- Pravidla hospodaření rezervního fondu6. Rozprava o návrhu „Volebního řádu Rady v.v.i.“7. Projednání zápisu z „1. zasedání Dozorčí rady ústavu“8. RůznéK bodu 1:Zápis z 1. zasedání Rady VÚGTK v.v.i. (dále jen Rady) byl odsouhlasen bez připomínek.K bodu 2:Formální předpoklady pro volbu ředitele splnili všichni uchazeči. Rada se usnesla, že provedetajnou volbu tří kandidátů na ředitele tak, že každý člen Rady určí pořadí kandidátů a ten, kdoobdrží součet nejlepších umístění bude Radou vybrán.K bodu 3:K rozpravě s kandidáty na ředitele ústavu se podle programu dostavili všichni kandidáti.Vystoupili v pořadí Ing. Beneš, CSc., Ing. Brázdil CSc., Ing. Lechner CSc., každý v 30minutovém příspěvku. Každý z kandidátů přednesl Radě hlavní představy řízení a rozvojeVÚGTK.1


K bodu 4:Po krátké diskusi k vystoupení uchazečů proběhla tajná volba s těmito výsledky:Jméno Volené pořadí CelkemBeneš 1 1 1 2 3 1 2 11Brázdil 2 3 2 1 2 2 3 15Lechner 3 2 3 3 1 3 1 16Na základě tajného hlasování Rada schválila Ing. Františka Beneše, CSc. jako nejvhodnějšíhokandidáta v rámci výběrového řízení a uložila Janu Kosteleckému tuto nominaci předložitpředsedovi ČÚZK na jmenování ředitelem VÚGTK, v.v.i.K bodu 5:Rada schválila s drobnými úpravami, které vycházejí ze zákonných ustanovení, následujícípravidla:• Pravidla hospodaření fondu reprodukce majetku• Pravidla hospodaření se sociálním fondem• Pravidla hospodaření rezervního fonduK bodu 6:Rada doplnila volební řád Rady VÚGTK, v.v.i. o drobné změny a její projednánía schválení bude předmětem příštího zasedání Rady.K bodu 7:Rada se seznámila a vzala na vědomí závěry z 1. zasedání Dozorčí rady ústavu. Reagovala napožadavek doplnit rozpočet a způsob rozdělení plánovaného zisku a konkrétní specifikacevýdajů na investice a uložila tuto problematiku včetně rozpočtu VÚGTK v.v.i. projednatna příštím zasedání OPV ústavu a poté schválit hlasováním per-rollam.K bodu 8:a) Připravuje se Spisový řád VÚGTK, v.v.i., který je již zpracován v 1. návrhu,dopracovávají se připomínky a bude též projednán na příštím zasedání Rady.b) Zápisy z Rady VÚGTK, v.v.i. a Dozorčí rady ústavu, včetně schválených dokumentůbudou vystaveny na internetových stránkách VÚGTK, které vede útvar 23 ODIS.Zapsal: Milan Kocáb, jednatel RadySchválil: Jan Kostelecký, předseda Rady2

More magazines by this user
Similar magazines