CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ, DOPRAVY A ČERPÁNÍ - Liapor

liapor.cz

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ, DOPRAVY A ČERPÁNÍ - Liapor

www.liaporbeton.czwww.liapor.czCENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ,DOPRAVY A ČERPÁNÍPlatnost od 1.1.2012CHCETE BETON?606 630 827Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. | CZ - 357 44 Vintířov | Tel./fax: +420 352 324 466 | GSM: +420 606 630 827 | E-mail: peleska@liapor.cz | www.liaporbeton.cz | www.liapor.cz


CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍBetony dle ČSN EN 206-1beton F.1* F.2*stupeňvlivu prostředímax. velikostzrna (mm)S 1 (zavlhlá) Cena (Kč za 1m³)S 3 (velmi měkká) Cena (Kč za 1m³)bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPHC 5 • - - 16 1 220,- 1 464,- 1 330,- 1 596,-C 7,5 • - - 16 1 275,- 1 530,- 1 370,- 1 644,-C 8/10 • - - 16 1 300,- 1 560,- 1 430,- 1 716,-C 12/15 • - XO 16 1 350,- 1 620,- 1 500,- 1 800,-C 16/20 • - XO, XC 1,XC2 16 1 410,- 1 692,- 1 565,- 1 878,-C 20/25C 25/30C 30/37C 35/45C 40/50C 45/55••••••- XO 16 1 540,- 1 848,- 1 690,- 2 028,-- XC 1-3 16 - - 1 710,- 2 052,-- XO 16 - - 1 790,- 2 148,-• XC 1-4, XF 1 16 - - 1 870,- 2 244,-• XD 1-2, XA 1-2 16 - - 1 890,- 2 268,-• XF 2-3 16 - - 1 910,- 2 292,-- XO 16 - - 2 020,- 2 424,-• XC 1-4, XF 1 16 - - 2 030,- 2 436,-• XD 1-3, XA 1-3 16 - - 2 145,- 2 574,-• XF 2-4 16 - - 2 190,- 2 628,-• XC 1-4, XF 1 16 - - 2 225,- 2 670,-• XD 1-3, XA 1-3 16 - - 2 225,- 2 670,-• XF 2-4 16 - - 2 235,- 2 682,-• XC 1-4, XF 1 16 - - 2 380,- 2 856,-• XD 1-3, XA 1-3 16 - - 2 380,- 2 856,-• XF 2-4 16 - - 2 460,- 2 952,-• XC 1-4, XF 1 16 - - 2 510,- 3 012,-• XD 1-3, XA 1-3 16 - - 2 510,- 3 012,-• XF 2-4 16 - - 2 590,- 3 108,-Poznámka: Stupně prostředí XC, XF, XA a XD jsou splněny pouze v konzistencích S3 a vyšších.* Splňuje mezní hodnoty pro složení betonu platné v ČR dle normy ČSN EN 206-1Cementové potěry dle ČSN EN 13813potěrmax. velikostzrna (mm)S 1 (zavlhlá) Cena (Kč za 1m³)S 3 (velmi měkká) Cena (Kč za 1m³)bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPHC 7 4 1 270,- 1 524,- - -C 12 4 1 450,- 1 740,- 1 490,- 1 788,-C 16 4 1 500,- 1 800,- 1 560,- 1 872,-C 20 4 1 630,- 1 956,- 1 670,- 2 004,-C 25 4 - - 1 740,- 2 088,-C 30 4 - - 1 780,- 2 136,-Poznámka: Veškeré ceny betonů a potěrů v tomto ceníku jsou za 1 m 3 betonu při nakládce na betonárně Lias Vintířov.Při odběru betonů s kamenivem frakce zrn do 8 mm je nutné přičíst k uvedeným cenám + 20,- Kč/m 3 (bez DPH),tyto betony jsou nabízeny do třídy C 20/25 v konzistencích S1 a S3.Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. | CZ - 357 44 Vintířov | Tel./fax: +420 352 324 466 | GSM: +420 606 630 827 | E-mail: peleska@liapor.cz | www.liaporbeton.cz | www.liapor.cz


CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍBetony vhodné pro leštěné podlahy a drátkobetonybetonmax. velikostzrna (mm)Vhodnost použitíS 3/S 4 (velmi měkká) Cena (Kč za 1m³)bez DPHvčetně DPHC 20/25 16 leštěné podlahy-S3 1 830,- 2 196,-C 20/25 16 leštěné drátkobetonové podlahy-S4 1 875,- 2 250,-C 25/30 16 leštěné podlahy-S3 1 880,- 2 256,-C 25/30-XF4 16 leštěné podlahy-S3 1 925,- 2 310,-C 25/30 16 leštěné drátkobetonové podlahy-S4 1 915,- 2 298,-C 30/37 16 leštěné podlahy-S3 2 050,- 2 460,-Lehké betony dle ČSN EN 206-1betonmax. velikostzrna (mm)třída objemovéhmotnosti LCstrukturaLCkonzistencebez DPHCena (Kč za 1m³)včetně DPHPoznámkaLC 8/9 8LC 12/13 8D 1,2 hutný S 3 2 090,- 2 508,-D 1,2 S 5 2 340,- 2 808,- čerpatelný betonD 1,4 hutný S 3 2 140,- 2 568,-D 1,4 S 5 2 350,- 2 820,- čerpatelný betonD 1,6 hutný S 3 2 140,- 2 568,-LC 16/18 8D 1,4 hutný S 5 2 430,- 2 916,- čerpatelný betonD 1,6 hutný S 5 2 260,- 2 712,- čerpatelný betonLC 20/22 8D 1,8 hutný S 3 2 180,- 2 616,-D 1,8 hutný S 5 2 280,- 2 736,- čerpatelný betonD 2,0 hutný S 3 2 230,- 2 676,-LC 25/28 8D 1,6 hutný S 5 2 540,- 3 048,- čerpatelný betonD 1,8 hutný S 5 2 520,- 3 024,- čerpatelný betonLC 30/33 8 D 1,6 hutný S 5 2 595,- 3 114,- čerpatelný betonLC 35/38-XF4,XC4 8D 1,8 hutný S 5 2 620,- 3 144,- čerpatelný betonD 2,0 hutný S 5 2 640,- 3 168,- čerpatelný betonPoznámka: Po dohodě možno nabídnout LC40/44 nebo LC 50/55.Lehké keramické betony a potěry dle ČSN EN 1520beton, potěrmax. velikostzrna (mm)třída objemovéhmotnosti LCkonzistencebez DPHCena (Kč za 1m³)včetně DPHPoznámkaLAC 2 8 0,8 S 1 1 960,- 2 352,- mezerovitý betonLAC 4 8 0,9 S 1 2 050,- 2 460,- mezerovitý betonLAC 6 8 1,0 S 1 2 230,- 2 676,- mezerovitý betonLAC 6 8 1,2 S 5 2 250,- 2 700,- čerpatelný betonLP 16 4 1,2 S 2 1 940,- 2 328,- lehký potěrLP 20 4 1,4 S 2 2 010,- 2 412,- lehký potěrLias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. | CZ - 357 44 Vintířov | Tel./fax: +420 352 324 466 | GSM: +420 606 630 827 | E-mail: peleska@liapor.cz | www.liaporbeton.cz | www.liapor.cz


DOPORUČENÍ | CENÍK DOPRAVYDoporučené mezní hodnoty pro složení a vlastnosti betonů dle ČSN EN 206-1/Z3 Tabulka NA. F.1.StupeňPopis prostředíMinimálnítřída betonuMax. w/cMin. množstvícementu (kg/m 3 )XOBez nebezpečí koroze nebo narušenívelmi suché C 8/10 - -XC Koroze vlivem karbonataceXC 1 suché nebo stále mokré C 16/20 0,65 260XC 2 mokré, občas suché C 16/20 0,60 280XC 3 středně mokré, vlhké C 20/25 0,55 280XC 4 střídavě mokré a suché C 25/30 0,50 300XD Koroze způsobená chloridy jinými než z mořské vodyXD 1 středně mokré, vlhké C 25/30 0,55 300XD 2 mokré, občas suché C 25/30 0,55 300XD 3 střídavě mokré a suché C 30/37 0,45 320XFStřídavé působení mrazu a rozmrazování (mrazové cykly),s rozmrazovacími prostředky nebo bez nichXF 1 mírně nasycen vodou, bez rozmrazovacích prostředků C 25/30 0,55 300XF 2 mírně nasycen vodou, s rozmrazovacími prostředky C 25/30 0,55 300XF 3 značně nasycen vodou, bez rozmrazovacích prostředků C 25/30 0,50 320XF 4 značně nasycen vodou, s rozmrazovacími prostředky C 30/37 0,45 340XA Chemicky agresivní prostředíXA 1 slabě agresivní chemické prostředí C 25/30 0,55 300XA 2 středně agresivní chemické prostředí C 25/30 0,50 320XA 3 vysoce agresivní chemické prostředí C 30/37 0,45 360Srovnání tříd betonů dle původní (neplatné) normy ČSN 73 2400 s platnou ČSN EN 206-1.Třída podleČSN 73 2400Třída podleČSN EN 206-1B 5 C 5B 7,5 C 7,5B 10 C 8/10B 15 C 12/15B 20 C 16/20B 25 C 20/25B 30 C 25/30B 35 C 30/37B 45 C 35/45B 50 C 45/50B 55 C 45/55Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. | CZ - 357 44 Vintířov | Tel./fax: +420 352 324 466 | GSM: +420 606 630 827 | E-mail: peleska@liapor.cz | www.liaporbeton.cz | www.liapor.cz


CENÍK DOPRAVYDopravu je možno zajistit těmito způsoby: 1) Autodomíchávač (mix)ZónyCena bez DPHKč/m 3Cena s DPHKč/m 3MístoZóna A do 5 km 140,- 168,- Vintířov, Chodov, Božičany, Nové Sedlo, Vřesová, Mírová, ChranišovZóna B do 10 km 225,- 270,-Zóna C do 15 km 325,- 390,-Zóna D do 20 km 425,- 510,-Sokolov, Staré Sedlo, Královské Poříčí, Svatava, Lomnice, Nová Role, Stará Role,Mezirolí, Počerny, Jenišov, LoketKarlovy Vary, Otovice, Nejdek, Jindřichovice, Oloví, Habartov, Bukovany, Citice,Dolní Rychnov, Březová u Sokolova, Horní SlavkovAndělská Hora, Olšová Vrata, Kolová, Pila, Sedlečko, Hájek, Hroznětín, Ostrov, Abertamy,Pernink, Nové Hamry, Kraslice, Rotava, Krajková, Lítov, Chlum Sv.Máří, Kynšperk, KrásnoZóna E do 25 km 550,- 660,- Bečov nad Teplou, Jáchymov, Bublava, StříbrnáCeny uvedené v tabulce dopravy účtujeme od minimálního vytížení vozidla, tj. 4 m 3 , a to i při dodávce menšího množství dle objednávky zákazníka.Cena dopravy autodomíchávači se počítá po 5-ti km vzdušnou čarou od betonárny. Za každou další zónu (+ 5km) účtujeme 125,-Kč.1.) ½ hod. vykládky je v ceně betonu, 2.) další ¼ hod. vykládky + 100,- Kč (bez DPH) a každá další i započatá ¼ hodina vyhládky + 200,- Kč (bez DPH).Přibližné znázornění cenových zón při dopravě autodomíchávačemEDCBAVintířov2) Sklápěč Doprava sklápěčem Avia je určena pro malý odběr betonu - do maximálního množství 1,3 m 3sazba za 1 km 18,- (bez DPH) nakládka + vykládka ¼ hod. á 50,- (bez DPH)Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. | CZ - 357 44 Vintířov | Tel./fax: +420 352 324 466 | GSM: +420 606 630 827 | E-mail: peleska@liapor.cz | www.liaporbeton.cz | www.liapor.cz


SLUŽBY | PŘÍPLATKY | POKYNYPronájem čerpadel betonučinnostCena v Kč bez DPHpřeprava čerpadla na stavbu a zpět á 1 km 40,-čerpání betonu á 1 hod. čerpadlo M 34 1 800,-čerpání drátkobetonu á 1 hod. čerpadlo M 34 1 900,-čerpání betonu á 1 hod. pumpomix M 21 1 680,-mytí čerpadla 500,-1 m hadice navíc 130,-1 m potrubí navíc 100,-přeprava potrubí á 1 km 18,-použití rozjezdové chemikálie - jednorázově 500,-pozdní zrušení objednávky (méně než 24 hod. před odběrem) 950,-čekání záložního čerpadla á 1 hod. 1 400,-zbytečný výjezd2000,- (výjezd) + 40,- (á 1 km)sobota a noc ( od 20-6 hod. ) za 15 min. 45,-neděle a svátky za 15 min. 55,-Zvláštní příplatkyčinnostCena v Kč bez DPHdodávka betonu v sobotu nebo pracovní den od 18:00 do 6:00 hod. + 90,- / m 3dodávka betonu v neděli a ve svátek + 130,- / m 3likvidace vráceného zbytkového betonu + 600,- / m 3v podmínkách s nízkými a zápornými teplotami tzn. při nutnosti použití teplé záměsové vody respektive zimních opatření +90,- / m 3použití přídavné trubky na výsyp betonu (dosah 5 m) + 20,- / m 3Pokyny pro správné objednání betonové směsi1Jméno kupujícího a osoby která objednává beton, telefonní spojení,odpovědná osoba za převzetí betonu na staveništi.2345Místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas.Množství a druh betonu, popř. stupeň vlivu prostředí, konzistence betonu,velikost kameniva.Způsob ukládání betonové směsi:m³/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie.Údaje o způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace,překážky v příjezdu na stavbu a při čerpání betonu.Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. | CZ - 357 44 Vintířov | Tel./fax: +420 352 324 466 | GSM: +420 606 630 827 | E-mail: peleska@liapor.cz | www.liaporbeton.cz | www.liapor.cz


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTITyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí veškerých obchodních vztahů vzniklých na základě kupních smluv o prodeji zbožíuzavíraných společností Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. (dále jen Lias) jako prodávajícím. Veškerá ustanovení odchylná od těchto VOP vyžadujípísemnou podobu v jednotlivých kupních smlouvách, přičemž ustanovení kupních smluv jsou vždy nadřazena ustanovením obsaženým v těchto VOP.1. Vznik závazkového vztahu1.1 Obchodní závazkový vztah mezi Lias a kupujícím vzniká na základě dohody o jeho obsahu. Takovou dohodourozumí smluvní strany bezvýhradné přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy (dále jen objednávky).Prodávající je oprávněn přijmout objednávku kupujícího ve lhůtě 5 pracovních dnů. Jestliže přijetí objednávkyučiněné Lias obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se zanový návrh na uzavření kupní smlouvy. Takto učiněný nový návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy prodávajícím jezávazný po dobu 3 dnů.1.2 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Lias bezvýhradně přijata objednávka učiněná kupujícímnebo kdy je kupujícím přijat nový návrh Lias na uzavření kupní smlouvy učiněný podle čl. 1.1 těchtoVOP. Za bezvýhradné přijetí objednávky kupujícího se považuje i skutečnost, že se Lias k objednávce kupujícíhonevyjádří nesouhlasně do 5 pracovních dnů.1.3 Doručením daného právního úkonu druhé smluvní straně vznikají právní účinky tohoto úkonu, které jsou s nímspojeny ve smyslu kupní smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. Právní úkony směřující k uzavřeníkupní smlouvy musí být učiněny písemně (písemnou objednávkou v podobě dopisu či faxu) nebo prostřednictvímelektronické pošty, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno v konkrétním případě jinak, a to vždy osobamioprávněnými k takovýmto právním úkonům za tu kterou smluvní stranu.1.4 V případě, kdy kupní smlouva nebude obsahovat některé základní náležitosti, které lze dovodit z ustanovení těchtoVOP, nebo kupní smlouva nebude odlišně upravovat vymezení některých práv a povinností smluvních stran, řídíse právní vztahy mezi oběma smluvními stranami ustanoveními kupní smlouvy a ustanoveními těchto VOP, kterésvým obsahem neodporují obsahu kupní smlouvy.2.2.13.3.13.23.34.4.14.24.34.44.55.5.15.25.35.4ObjednávkaProdávající poskytne kupujícímu svojí vzorovou objednávku. Kupující je oprávněn použít i svojí vlastní objednávku,která však musí obsahovat alespoň tyto základní skutečnosti• druh a množství betonu• konzistence betonu• stupeň vlivu prostředí• velikost kameniva• případné použití čerpadla• dodací lhůtu• přesné odesílací dispozice• označení subjektu kupujícího, tj. obchodní jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo,daňové identifikační číslo, bankovní spojení• podpis osoby oprávněné k vystavení objednávky za osobu kupujícího.Cenové podmínkyV případě, kdy kupní smlouvou nebude sjednáno jinak, je kupující povinen zaplatit Lias kupní cenu dodávanéhozboží (kterým se rozumí čerstvý beton - transportbeton) ve smyslu cen měrných jednotek dodávaného zbožínásobených množstvím dodaného zboží, přičemž pro určení ceny měrných jednotek zboží je rozhodný ceník zbožíprodávajícího platný ke dni doručení objednávky prodávajícímu.Kupující potvrzuje uzavřením kupní smlouvy znalost ceníku zboží a souhlas s cenou zboží.K cenám uvedeným v ceníku zboží účtuje Lias daň z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně závazným právnímpředpisem.Platební podmínkyNení-li dále ujednáno jinak, kupní cena zboží je splatná při dodání zboží. Při placení na základěpro forma faktury (není daňovým dokladem) je kupní cena splatná do 7 dnů ode dne jejíhodoručení a při placení na základě daňového dokladu - faktury ve lhůtě splatnosti tohoto daňovéhodokladu - faktury.V případě platby na základě pro forma faktury vystaví Lias kupujícímu daňový doklad nejpozději do 3 dnů odedne připsání kupní ceny zboží na svůj účet. Smluvní strany se dohodly, že za den doručení pro forma faktury, resp.daňového dokladu – faktury, se považuje třetí den ode dne jejího odeslání prodávajícím na adresu kupujícího.Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je cena zboží splatná ihned při odběru zboží v případě, že místem dodáníje výrobní závod Lias.Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za dodané zboží je povinen zaplatit prodávajícímu smluvníúrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužného plnění za každý den prodlení až do úplného zaplacení.Vyvstane-li v důsledku chování kupujícího nebo z jiných okolností na straně kupujícího důvodná obava v obdobíode dne uzavření kupní smlouvy do dne určeného k dodání zboží Lias kupujícímu, že kupující poruší svoji povinnostzaplatit řádně a včas kupní cenu, je Lias oprávněn požadovat od kupujícího dostatečné zajištění úhrady kupníceny. Jestliže kupující ve lhůtě určené Lias k poskytnutí dostatečného zajištění úhrady kupní ceny, která nesmí býtkratší než 7 dnů, neposkytne Lias dostatečnou záruku, je Lias oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupenímod smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé na straně Lias zařazením objednaného zboží do výroby.Předchází-li zaplacení kupní ceny dodávku zboží, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího až okamžikemdodáním zboží. V opačném případě platí pro přechod vlastnického práva ustanovení § 445 obchodního zákoníku.Kupující výslovně prohlašuje, že je s touto podmínkou seznámen a že bude se zbožím po jeho dodání nakládattakovým způsobem, aby nebyla dotčena práva a oprávněné zájmy prodávajícího.Dodací podmínkyDodáním zboží je předání objednaného nebo smluveného zboží kupujícímu a jeho převzetí kupujícím.Dodáním zboží se rozumí:• v případě odběru zboží kupujícím ze závodu Lias Vintířov, okamžik, kdy Lias umožní prodávajícímunakládat se zbožím• v případě, kdy je kupujícím požadována doprava do konkrétního místa a Lias zajišťuje dopravu jako součástsvého zbožního plnění, okamžik, kdy Lias předá kupujícímu zboží v tomto konkrétním místě• v ostatních případech okamžikem předání zboží dopravci určenému kupujícím.V případě odběru zboží zástupcem kupujícího je tento povinen být vybaven odpovídající plnou mocí, která hok převzetí zboží ve výrobním závodu Lias opravňuje, a to co do množství i kvality. V případě, že dopravu zajišťujeLias, je kupující povinen mít v místě doručení odpovědnou osobu, která umožní bez prodlení zboží složit.Oprávněnost pověřené osoby není Lias povinen přezkoumávat. Pokud dojde k nepřiměřené časové prodlevěs vykládkou zboží s následkem vícenákladů, které bude vůči Lias uplatňovat pověřený dopravce, je kupujícípovinen tyto vícenáklady v plné míře uhradit. V případě, že dopravu zajišťuje Lias, a při dopravě dojde vlivemvyšší moci (např. objížďka, hromadná havárie apod.) ke vzniku vícenákladů, je kupující povinen tyto nákladyv plné míře uhradit.Kupující je povinen objednané zboží ve sjednaném termínu a místě převzít nebo zajistit jeho převzetí dopravcemurčeným kupujícím. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je Lias oprávněn požadovat na kupujícímsmluvní pokutu ve výši 0,5% z hodnoty kupní ceny za každý den prodlení.5.55.65.76.6.16.27.7.17.28.8.18.28.38.48.58.69.9.19.29.310.10.110.210.310.4Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží o více jak 30 kalendářních dní, má se za to, že kupní smlouva bylaporušena podstatným způsobem. V takovém případě je Lias oprávněn požadovat na kupujícím smluvní pokutu vevýši odpovídající 50% kupní ceny předmětného zboží.Kupující není oprávněn odmítnout převzetí zboží od Lias s výjimkou případu, kdy vznikají na straně kupující nárokyz odpovědnosti za vady zboží, jež mají charakter neodstranitelných vad.Lias se zprostí své odpovědnosti za škodu vzniklou kupujícímu prodlením s dodáním zboží a rovněž tak kupujícíse zprostí své odpovědnosti za škodu vzniklou prodlením s převzetím zboží včetně povinnosti k úhradě smluvnípokuty, jestliže porušení smluvní povinnosti je odůvodněno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 374ObchZ (dále jen „vyšší moc“).Lias se své povinnosti dodat kupujícímu předmětné zboží ve sjednaném termínu a místě zprostí, jestliže má zakupujícím pohledávky po lhůtě splatnosti a kupující ani na písemnou výzvu Lias doručenou kupujícímu nejpozději5 dnů před sjednaným termínem dodání svým splatným závazkům za prodávajícím nedostojí nebo prodávajícímuneposkytne dostatečné zajištění úhrady těchto splatných závazků včetně zajištění úhrady dodávaného zboží.V daném případě se Lias zprošťuje i své odpovědnosti za škody takto vzniklé kupujícímu.Doklady vztahující se ke zbožíVeškeré zboží je dodáváno v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. Lias je nositelem Certifikátu č. 204/C6/2010/030-042428 vydaného TZÚS s.p., který potvrzuje shodu systému řízení jakosti pro proces výroby stavebníchmateriálů s normou ČSN EN ISO 9001. Jednotlivé doklady vztahující se ke zboží, jako jsou atesty, prohlášenío shodě nebo certifikáty, jsou uloženy u Lias a na žádost kupujícího mu budou předloženy.Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady a jeho pro-dejem není porušováno právo třetí osoby.Přechod nebezpečí škody na zbožíNebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy je kupující v prodlenís převzetím zboží.Je-li zboží dodáváno kupujícímu jím zajištěným dopravcem, přechází na kupující nebezpečí škody na věci včetněnahodilé ztráty okamžikem převzetí zboží tímto dopravcem od Lias.Odpovědnost za vady zbožíLias je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva. Jestliže Liasporuší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními§ 421 až § 442 ObchZ.Lias poskytuje záruku za jakost zboží kupujícímu v rozsahu podle § 429 ObchZ, není-li v kupní smlouvěsjednáno jinak. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, počíná záruční doba běžet ode dne, kdy se kupujícídostal do prodlení s převzetím zboží. Práva z této záruky je kupující oprávněn uplatnit u Lias pouze v případě,že zboží používá v souladu s předmětem určení zboží a doporučeními Lias.Zjevné vady na zboží je kupující povinen uplatnit u Lias ihned při dodání zboží a vyznačit je na dodacím čiexpedičním listu, ostatní vady pak nejpozději do 3 dnů po dodání zboží. Kupující je oprávněn uplatnit nárokyz odpovědnosti za vady zboží pouze písemným oznámením doručeným Lias, přičemž může uplatnit nárokyz odpovědnosti za vady dodaného zboží, nikoli dodaného zboží již zpracovaného.Bude-li shledána oprávněnost uplatněných nároků z odpovědnosti za vady dodaného zboží, dohodly se oběsmluvní strany, že kupující je oprávněn uplatnit nejprve nárok na náhradní dodání zboží. Lias je povinen dodatnáhradní zboží nejpozději do 10 dnů ode dne zjištění oprávněnosti uplatněného nároku kupujícího, nebude-lisjednáno jinak, a to na své náklady.Jestliže nebude prodávajícím uznána oprávněnost uplatněného nároku z odpovědnosti za vady kupujícím,dohodly se obě smluvní strany, že budou uplatněné vady zboží co do posouzení jakosti předány akreditovanézkušebně. Smluvní strany prohlašují, že budou vázány rozhodnutím vybrané akreditované zkušebny. Nákladyspojené s činností akreditované zkušebny hradí ta ze smluvních stran, v jejíž neprospěch svědčí výsledek zkušebníčinnosti a ověření jakosti předmětného zboží.Za vadu zboží nelze považovat drobné barevné odlišnosti betonové směsi.DoručováníVeškeré právní úkony činěné při uzavírání a plnění kupní smlouvy v písemné formě, jakož i další písemnosti,mohou být doručovány poštou, telefaxovým přenosem dat, dálnopisem, elektronickou poštou či za použitídoručovatelských služeb poskytovaných oprávněnými osobami, vždy však tak, aby bylo možné zajistit výkazo doručení písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí.Adresami pro doručování při plnění kupní smlouvy jsou adresy uvedené v záhlaví kupní smlouvy.V případě změny sídla či adresy pro doručování jsou smluvní strany kupní smlouvy povinny se bez zbytečnéhoodkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této povinnosti nesou odpovědnost za škodu,která v důsledku této skutečnosti vznikne.Společná a závěrečná ustanoveníV případě vzniku sporu mezi smluvními strany vyplývajícího z plnění kupní smlouvy, jehož předmětem bude plněnív částce přesahující 1.000.000,- Kč, budou takové spory řešeny a rozhodovány s konečnou platností v rozhodčímřízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky, a to podle jeho jednacího řádutřemi rozhodci.Smluvní strany sjednávají vzájemnou povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, jež tvoří jejich obchodní tajemstvía s nimiž se navzájem seznámí při plnění této smlouvy.Právní vztahy mezi smluvními stranami založené kupní smlouvou, které nejsou výslovně upraveny kupní smlouvou,se podpůrně řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Lias si vyhrazuje právo měnit Všeobecné obchodnípodmínky. V případě, kdy prodávající využije svého práva změnit Všeobecné obchodní podmínky, je povinen nejpozději30 dnů přede dnem zániku platnosti stávajících Všeobecných obchodních podmínek doručit kupujícímu v písemnéformě nové Všeobecné obchodní podmínky, které současně musí obsahovat datum vzniku jejich platnosti.Kupující prohlašuje, že souhlasí s uvedenou formou změn Všeobecných obchodních podmínek a že se zavazujebýt jimi vázán.Právní vztahy neupravené výslovně kupní smlouvou ani podpůrně Všeobecnými obchodními podmínkami se řídípříslušnými ustanoveními § 409 a násl. ObchZ.Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 24. 2. 2006.Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.Výrobce ujišťuje odběratele, že na všechny výrobky, uvedené v tomto Ceníku, bylo vydáno platné„Prohlášení o shodě“ s technickými požadavky na stavební výrobky podle zákona č.22/1997 Sb.v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 v platném znění, resp. nařízení vlády č.190/2002 Sb.v platném znění.Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. | CZ - 357 44 Vintířov | Tel./fax: +420 352 324 466 | GSM: +420 606 630 827 | E-mail: peleska@liapor.cz | www.liaporbeton.cz | www.liapor.cz


www.liaporbeton.czwww.liapor.czSÍDLO FIRMY:Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.357 44 VintířovDISPEČINK,OBJEDNÁVKY:Tel,fax: +420 352 324 466GSM: +420 606 630 827E-mail: peleska@liapor.czwww.liaporbeton.czwww.liapor.czLias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. | CZ - 357 44 Vintířov | Tel./fax: +420 352 324 466 | GSM: +420 606 630 827 | E-mail: peleska@liapor.cz | www.liaporbeton.cz | www.liapor.cz

More magazines by this user
Similar magazines