Mikronutrienty pro imunitní systém - IBI, spol s ro

ibi.cz
  • No tags were found...

Mikronutrienty pro imunitní systém - IBI, spol s ro

Dietetická potravina rong>prorong> zvláštní lékařské účelyInformace rong>prorong> pacientyrong>Mikronutrientyrong>rong>prorong> imunitní systém


Obsah4Imunitní systém – strážce zdraví5Jak funguje imunitní systém?6Ochrana rong>prorong>ti volným radikálům9Nezbytnost správné výživy12Orthomol® Immun – jediný svého druhu14Co je ortomolekulární medicína?16rong>Mikronutrientyrong> rong>prorong> imunitní systém20Tipy rong>prorong> posílení imunitního systému22Váš imunitní systém pocítí rozdíl3


Imunitní systém –strážce zdravíJak funguje imunitní systém?Během roku čelí obranný systém těla různým druhůmzátěže: stresu v práci i v soukromém životě, výkyvůmtělesného zdraví a někdy dokonce nemocem – tovše jsou překážky, které tělo musí překonat. Imunitnísystém zde hraje rozhodující roli: bojuje s bakteriemi,viry, plísněmi a kvasinkami, musí se vypořádat s látkamiznečišťujícími životní rong>prorong>středí a pomáhá léčit rány.Je také schopen rozpoznat a ničit nádorové buňky.Imunitní systém je velice složitá a citlivá síť, která jerozrong>prorong>střena po celém organismu. Součástí imunitníhosystému jsou následující orgány: kostní dřeň, brzlík,slezina, mandle, lymfatické uzliny, speciální krvinkya další. Imunitní systém bojuje s choroboplodnýmizárodky pomocí dvou různých, ale přesto se vzájemnědoplňujících strategií obrany:1. Nespecifická – vrozená imunita2. Specifická – získaná imunitaLymfatické uzlinyProtilátky v krvi(doplňkové)Slinivka a střevaLidský imunitní systémPatrovéa hltanové mandleBrzlíkFagocyty a „zabíječi“v tkáníchNespecifická – vrozená imunitaObranný mechanismus je aktivní od narození. Dvaklíčoví hráči v nespecifickém obranném systému jsoufagocyty a NK buňky – tzv. „přirození zabíječi“. Jestližese virům nebo bakteriím podaří dostat do těla (např.skrz zranění), jsou tyto obranné buňky aktivovány.Rozpoznají zárodek, cizí buňku absorbují (pohltí) a zničí.Lymfatické uzlinyKostní dřeňLymfatický oběh5


Specifická – získaná imunitaNěkteří vetřelci nemohou být ihned rozpoznáni jakonebezpečné cizorodé buňky, rong>prorong>tože se chytře maskují.Tehdy vstupuje do hry specifický imunitní systém.Obranné buňky ve specifickém imunitním systémujsou lymfocyty B a T. Např. B lymfocyty dokáží označitzárodky speciálními rong>prorong>teiny (rong>prorong>tilátkami), čímž jezviditelní rong>prorong> fagocyty a přirozené zabíječe.Ochrana rong>prorong>ti volnýmradikálůmKromě patogenů představují hrozbu rong>prorong> lidské zdravítaké „volné radikály“. Volné radikály vznikají jako„odpadní rong>prorong>dukty“ četných metabolických rong>prorong>cesův lidském organismu. Jsou schopny poškodit tělní buňkya genotyp, který je v nich obsažen. Mezi další příčinytvorby volných radikálů patří kouření, sluneční záření,smog a ozon. Lidské tělo má různé antioxidační systémy,které je chrání rong>prorong>ti škodlivým radikálům. Tyto systémyradikály odklízejí a zneškodňují je.rong>Mikronutrientyrong> s antioxidačními vlastnostmiVitamíny jsou schopny volné radikály přímozneškodňovat a tím neutralizovat jejich škodlivýúčinek. Musí však být získávány z vnějšku, rong>prorong>tožesi je tělo nedokáže samo vytvářet. Různé vitamínyrozpustné ve vodě a v tucích jsou důležitými akceptoryradikálů a je dobré je přijímat rong>spolrong>ečně. Jejich účinkyse vzájemně doplňují. Mezi důležité antioxidačnímikronutrienty patří karotenoidy a vitamíny C a E.Antioxidační enzymyAntioxidační enzymy neutralizují volné radikály a tělosi je vytváří samo. K tomu však potřebuje dostatečnouzásobu stopových prvků, jako jsou např. selen, železo,zinek a měď, které slouží jako složky enzymatickýchsystémů. Tyto stopové prvky je třeba přijímat potravou.67


Nezbytnost správné výživyVolný radikálPoškozená buňkaVolný radikálMolekulaAntioxidantŠkodliviny, jako je cigaretový kouř, látkyznečišťující životní rong>prorong>středí či dokoncemetabolické rong>prorong>cesy z molekul oddělujíjednotlivé elektrony. Výsledkem je, že molekulaztrácí stabilní rovnováhu. Stává se velicereaktivní a je popisována jako volný radikál.Tyto volné radikály se pak pokoušejí obnovitsvou rovnováhu tím, že vytrhnou elektron jinýmmolekulám, aby vzniklou mezeru uzavřely. Tímpoškozují okolní molekuly a buňky. Následujepak řetězová reakce.Do tohoto škodlivého rong>prorong>cesu zasáhnouantioxidanty, které dokáží volné radikályodzbrojit. Jsou jednoduše schopny uvolnitelektrony, aniž by se samy změnily v agresivnímolekuly („mohou elektrony nabídnout“).Na seznam antioxidantů patří vitamín C,vitamín E a také beta-karoten a selen.Obrovská složitost úkolů rong>prorong>váděných imunitnímsystémem znamená naléhavou potřebu dostatečnéhozásobování vitamíny a stopovými prvky. Jednotlivé buňkyimunitního systému se musí neustále „rerong>prorong>dukovat.“Nastane-li nedostatek příjmu mikronutrientů a nejsoulibuňky řádně obnovovány, může být narušenaobranyschopnost těla. Všechny potřebné látky musíbýt tudíž neustále přijímány potravou v dostatečnémmnožství.Nemoci a situace, které kladou zvýšené požadavkyna imunitní systém:• Chronické nachlazení, respirační nemoci, záněta průjmy• Stres v práci a soukromém životě• Stres způsobený znečištěním životního rong>prorong>středí• Léky• Podvýživa• Pooperační stav, rekonvalescence• Sport• Starší věk89


Nedostatečný příjem v jídleV současné době je stále více obtížné poskytnoutorganismu mikronutrienty, které potřebuje. Našepotraviny ztrácejí většinu svých živin kvůli předčasnésklizni, nevhodné dopravě, průmyslovému zpracování,přehřívání a dlouhému skladování.Další zátěž, např. znečišťovatelé životního rong>prorong>středía nemoci vedou také ke zvýšené potřebě mikronutrientů.Například kuřáci, staří lidé a pacienti s chronickým neboakutním onemocněním vyžadují mnohem větší množstvímikronutrientů.Jedno jablko denně nestačíAbyste do sebe dostali denní dávku 950 mg vitamínuC, museli byste denně snít kilo a půl citrusovýchplodů. 150 mg vitamínu E je obsaženo např. ve 350 mlsvětlicového oleje. Museli byste sníst 50 g mrkve a 50 grajčat, abyste dostali denní dávku 5 mg směsi karotenoidů.*Ztráta vitamínu C a beta-karotenu z různých druhů salátuzpůsobená skladovánímVe stínuNa slunciHlávkový salátVitamín C –11 % –39 %Beta-karoten –9 % –20 %ČekankaVitamín C –30 % –51 %Beta-karoten –7 % –17 %Kozlíček polníVitamín C –26 % –63 %Beta-karoten –8 % –36 %Zdroj: Reglin F. Was Sie Schon immer über Vitalstoffe Essen wolten (Vše, cojste chtěli vědět o životně důležitých látkách). Kolín: Ralf Reglin Verlag; 2000.Ztráta vitamínů u polotovarůKonzervy sterilizované teplem: chřest, špenát, fazole, zelené fazolky,hrášek, brambory, kukuřičné klasy–67 %*Aby mělo tělo zajištěno dostatečnou zásobu, musí být–42 %*–49 %*–51 %*chybějící mikronutrienty získávány z vnějších zdrojů.–10 %*Vitamín AVitamín В 1Vitamín В 2NiacinVitamín С0–32 %**56–83 %**14–50 %**31–56 %**28–67 %***Zdroj: Scherz H., editor, Senser F. Soud-Fachman-Kraut. Food Composition and NutritionTables. 6. Vydání. Stuttgart: Medpharm Scientific Publishers; 200010* Průměrné hodnoty. **Rozsah kolísání.Zdroj: Belitz H-D, Grosch W., Schieberle P. Lehbruch der Lebensmittel-chemie(Příručka potravinářské chemie). 5. vydání; Berlín: Springer: 1992. Str. 36211


Imunitní systémImunitní systém je vysoce komplikovaná síť, kteráhraje důležitou roli ve fungování lidského těla. Jezávislý na dostatečném zásobování energií a vitamíny,stopovými prvky a fytonutrienty (tj. chemickýmilátkami odvozenými z rostlin nebo ovoce), známýmijako „mikronutrienty“.... jediný svého druhu!StravaVyvážená strava za normálníchpodmínek zajišťuje, že je imunitnísystém zásobován mimo jinéi nezbytnými mikronutrienty.Zvláštní zátěžové situace zvyšují potřebu mikronutrientů, např.Akutní nebo chronická infekceChronické onemocnění (např. astma)Stav po chemoterapii nebo ozařováníPooperační stav, rekonvalescence• Starší věkAby bylo zajištěno dostatečné zásobování imunitního systému,je potřebná imunospecifická mikronutriční terapie.Orthomol® Immun poskytuje kombinaci vitamínů,stopových prvků a fytonutrientů vyžadovanýchimunitním systémem.1213


Co je ortomolekulárnímedicína?Princip ortomolekulární nutriční medicíny je založenna specifickém příjmu mikronutientů, např. vitamínůa stopových prvků. Jestliže jich tělo nedostávádostatečné množství, trpí různými nemocemi.V souladu s tím musí být tento nedostatek doplněn,aby bylo zajištěno obnovení přirozené metabolickérovnováhy.Správná volba koncentrací těchto látek je rozhodující.Jednou z důležitých funkcí ortomolekulární medicínyje poskytnout tělu důležité mikronutrienty v množstvía složení, které potřebuje. Princip ortomlekulárnímedicíny definoval Linus Pauling, biochemik a nositelNobelovy ceny. Tento medicínský směr je v USAuznáván jako oficiální terapie od roku 1978 a rostoucíoblibě se těší také v Evropě. Používání ortomolekulárnínutriční medicíny se ukázalo rong>prorong> zlepšení imunitníchfunkcí jako obzvláště přínosné.Boj rong>prorong>ti nemocia obnovenídobrého zdravíOrtodoxnímedicínaOrtomolekulárnímedicínaUdržování a obnovadobrého zdravía ochrana tělesnýchfunkcí (např.obranyschopnosta regenerace),a také pokračujícíléčba nemocí.


rong>Mikronutrientyrong>rong>prorong> imunitní systémOchrana rong>prorong>ti patogenůmČetné vitamíny, stopové prvky a fytonutrienty jsounezbytně důležité rong>prorong> zajištění normálních funkcíimunitního systému. Uvádíme nejdůležitější příkladys nutričními vlastnostmi a rysy:Vitamín C• Zajišťuje funkci fagocytů• Může napomáhat množení NK buněk (přirozenýchzabíječů)• Je to jeden z vitaminů, které přímo deaktivují volnéradikály• Pomáhá regenerovat antioxidační funkce vitaminu EZinek• Má vliv na aktivitu imunitních buněkSelen• Ovlivňuje tvorbu rong>prorong>tilátek• Zajišťuje funkci imunitních buněkFytonutrienty• Např. bioflavonoidy, jsou přirozené antioxidantya napomáhají správné funkci imunitních buněkVitamín A• Má příznivý vliv na koncentraci určitých imunitníchbuněk• Je důležitý rong>prorong> činnost NK buněk• Pomáhá vytvářet rong>prorong>tilátkyVitamín E• Zvyšuje aktivitu různých buněk v imunitním systému• Je to důležitý likvidátor volných radikálůBeta-karoten• Účinný likvidátor radikálů• Může být přeměněn na vitamin A• Ovlivňuje lymfocyty T a B a NK buňky1617


Funkce a regeneracerong>Mikronutrientyrong> jsou nezbytné rong>prorong> nepřetržitémetabolické rong>prorong>cesy v těle:• Železo je důležité rong>prorong> stavbu červených krvineka funkci mnoha enzymů.• Jód je centrální prvek hormonu štítné žlázy, kterýreguluje množství metabolických rong>prorong>cesů.• Vitamin A je nezbytný rong>prorong> celistvost kůže a sliznic, cožzajišťuje, že plní dobrou ochrannou funkci.• Vitaminy B jsou nezbytné rong>prorong> metabolické rong>prorong>cesysacharidů, rong>prorong>teinů i tuků.• Vitamin E má vliv na komplexní systémy, jako je funkcebuněčných membrán, metabolismus rong>prorong>teinů a krevníoběhový systém.• Vitamin C je nezbytný rong>prorong> syntézu kolagenu, látky,která je odpovědná za stabilizování nově vytvářenépojivové tkáně při hojení ran.19


Tipy rong>prorong> posíleníimunitního systémuUdržujete se v pohybuTělesná aktivita mobilizuje imunitní systém. Uvědomtesi, že pravidelné cvičení vyžadující výdrž je účinnějšínež intenzivní nárazy fyzického vypětí.Dýchání čerstvého vzduchuDbejte na to, abyste se každý den dostali aspoňna chvilku ven. Čerstvý vzduch a cvičení zlepšují krevníoběh a stimulují imunitní systém.Spánek – klíč k dobrému zdravíDostatečný spánek je důležitý, rong>prorong>tože tělu dává dostčasu, aby se mohlo regenerovat. Pokud chcete dobřespát a rychle usínat, je vhodné se před ulehnutímdo postele zbavit stresu – např. tím, že si dáte uvolňujícíkoupel (nepříliš horkou) nebo si přečtete hezkou knihu.Zdravý životKouření a příliš mnoho alkoholu nejen poškozují plícea játra, ale vybírají si svou daň na imunitních buňkách.Pokuste se přestat kouřit a alkohol pijte umírněně.Myslete na dětiOrthomol® immun junior byl vyvinut speciálně rong>prorong>imunitní systém malých dětí a školáků. Veselé tabletyve tvaru auta mohou být rozžvýkány nebo cumlánya jsou k dispozici ve dvou lahodných příchutích.20


Váš imunitní systém pocítí rozdílDalší informace naleznete také nawww.orthomol.cz nebo www.orthomol.comOrthomol® Immun je dietetická potravina rong>prorong> zvláštnílékařské účely. Orthomol® Immun je vhodný rong>prorong>dietetickou péči při imunodeficienci souvisejícís výživou, např. po chemoterapii nebo radiační terapii.Forma podání:GranuleK dostání ve vašílékárněDržitel autorského práva: Orthomol. Všechna práva vyhrazena, předevšímpráva, která se týkají překladu do cizích jazyků. Žádnou část této brožurkynelze jakoukoli formou množit – kopírováním, mikrofilmem ani jinýmizpůsoby, ani rozšiřovat či přepisovat do strojového jazyka, předevšímjazyka datových rong>prorong>cesorů, bez písemného souhlasu autora.2223


Vážíme siVašeho zdraví.Výrobce: Orthomol GmbH,Herzogstraβe 30,40764 LangenfeldNěmeckowww.orthomol.comDovozcea distributor v ČR:, rong>spolrong>. s r.o.®,Senovážné náměstí č. 5,110 00 Praha 107/2011Telefon: + 420 281 028 230 –1ibi@ibi.czwww.ibi.cz

More magazines by this user
Similar magazines