Zápasy o postup do II. ligy žen - ČBF

cbf.cz

Zápasy o postup do II. ligy žen - ČBF

Česká basketbalová federaceZátopkova 100/2, 160 17 Praha 6Dokument je průběžně aktualizován!ROZPISzápasů o postup do II. ligy žen v basketbalu pro sezónu 2013/20141. Všeobecná ustanovení:1.1. Úvodní ustanovení:V souladu s postupovým a sestupovým klíčem pro sezónu 2012/2013 vypisuje STK ČBF zápasyo účast ve II. lize žen v sezóně 2013/2014.Soutěž řídí – STK ČBF (uvedená adresa je určena rovněž pro zasílání hlášenek, pokud nejsouzadávány elektronicky v sekci „servis“ na www.cbf.cz):Josef Opava, detašované pracoviště ČBF, Máchova 108, 386 01 Strakonicetel., fax 383 324 786, 603 186 000, e-mail: jopava@cbf.cz1.2. Účastníci:Přihlášená družstva, která si vybojovala právo postupu v některém z oblastních přeborů2012/2013:Přihlášky postupujících z oblastí zašlou oblastní pracoviště ČBF spolu s kontaktními osobamidružstev nejpozději do 15. 4. 2013. Družstva, která si právo startu vybojovala, jsou povinnapotvrdit svoji účast řídícímu orgánu (viz čl. 1.1. tohoto Rozpisu) nejpozději do 15. 4. 2013.Aktuální a kontaktní údaje o účastnících jsou na www.cbf.cz v sekci Soutěže – ročník 2012/13.1.3. Systém a postup:Bude stanoven po uzávěrce přihlášek. Do II. ligy postupují 4 družstva.Hrací termíny kvalifikace jsou 27. - 28. 4., 11. - 12. 5. a 25. - 26. 5. 2013.Veřejné losování soutěže se uskuteční 17. 4. 2013 v 10.30 na detašovaném pracovišti ČBF veStrakonicích. Pořad zápasů bude zveřejněn na webu ČBF - http://www.cbf.cz/souteze/1.4. Závazné předpisy:Pro kvalifikaci platí pravidla basketbalu, SŘB, tento rozpis a rozpis soutěží řízených STK ČBFpro sezónu 2012/2013.1.5. Startují:hráčky nar. 31. 12. 1993 a starší bez omezení, při splnění podmínek uvedených v čl. 18, odst.3SŘB případně hráčky nar. od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1997, které jsou uvedeny na soupisce družstvaplatné pro sezónu 2012/2013 v příslušném oblastním přeboru a ke dni kvalifikace jsou řádněregistrovány za klub startující v kvalifikaci nebo do něj mají povoleno hostování pro sezónu2012/2013.Družstva startují na soupisky platné pro sezónu 2012/2013 v oblastním přeboru, hráčky na licenčníprůkazy ČBF. Platnost licenčních průkazů vyznačená do 15. 5. 2013, a to včetně hostujícíchči zahraničních hráček (viz čl. I., odst. 4 Přestupního řádu basketbalu), se automaticky prodlužujedo skončení soutěže.Do družstva mohou hostovat z jiného klubuaa) maximálně tři dospělé hráčky splňující podmínky dané v čl. 20 SŘB,ab) maximálně tři dorostenky, tj. hráčky narozené od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1997, které mají doklubu povoleno hostování pro sezónu 2012/2013.


1.6. Rozhodčí:Deleguje ČABR.1.7. Pořad utkání:bude po rozlosování dostupný na http://www.cbf.cz/souteze/2. Hospodářské podmínky:Družstva startují na vlastní náklady. Odměna rozhodčích je 500 Kč za zápas. Ostatní náhradypřísluší rozhodčím podle čl. 2.14. Rozpisu soutěží 2012/2013.JUDr. Jan Schödlbauer v. r.předseda STK ČBF

More magazines by this user
Similar magazines