Průměrné měsíční nominální mzdy zaměstnanců a učitelů MŠ

csugeo.i.server.cz

Průměrné měsíční nominální mzdy zaměstnanců a učitelů MŠ

Mateřské školy -průměrné měsíční mzdy zaměstnanců ( zřizovatel MT, obec a kraj )ukazatel 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997Nominální mzda ( v běžných cenách )Zaměstnanci celkem . . 3 728 4 601 5 506 6 434 7 817 8 170z toho učitelé . . 4 071 5 134 6 150 7 177 8 657 9 104Reálná mzda ( ve stálých cenách roku 1992 )Zaměstnanci celkem . . 3 728 3 809 4 143 4 437 4 957 4 775z toho učitelé . . 4 071 4 250 4 628 4 950 5 490 5 321Meziroční inflace . . . . . 9,1% 8,8% 8,5%ukazatel 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Nominální mzda ( v běžných cenách )Zaměstnanci celkem 9 686 9 655 10 766 11 881 13 438 14 299 15 131 16 090z toho učitelé 10 796 10 750 12 152 13 355 15 135 16 192 17 228 18 280Reálná mzda ( veReálná mzda ( ve stálých cenách roku 2000 )stálých cenách roku2001Zaměstnanci celkem 10 069 9 655 10 283 11 145 12 593 13 035 14 175 14 706z toho učitelé 11 222 10 750 11 606 12 528 14 184 14 760 16 139 16 707Meziroční inflace 2,1% 3,9% 4,7% 1,8% 0,1% 2,8% 1,9% 2,5%Výdaje na Výdaje na mateřské školy od roku 1995 se téměř zdvojnásobily.Nejvyšší nárůst výdajů ( téměř jedna miliarda Kč ) byl zaznamenán mezirokem 1995 a 1996, 2001 a 2002. Výdaje na byly až do roku 2000výhradně hrazeny z rozpočtu MT ( ve výši 65% v roce 1995, v roce 1999tento podíl výdajů dosáhl 68,2% ) a z rozpočtu obcí ( v rozmezí 35% - 32%). Vzhledem k transformaci veřejné správy, která se promítla do metodikyfinancování vzdělávání, došlo k transferu z MT na kraje a magistráty.Podíly výdajů z rozpočtu MT v roce 2001 a 2002 činily v průměru 43,5%,z rozpočtu obcí to bylo v průměru 56,5%. Od roku 2003 jsou výdaje namateřské školy hrazeny výhradně z rozpočtu obcí ( 99,8% ).15

More magazines by this user
Similar magazines