Views
3 years ago

151251-172-06 znaleck.pdf - Exekutorský úřad Český Krumlov

151251-172-06 znaleck.pdf - Exekutorský úřad Český Krumlov

NÁLEZSituacePřehled

NÁLEZSituacePřehled podkladů Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 5178 ze dne 11.5..2008Prohlášení vlastníka budovy podle zákona č.72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů -nahlédnutí na KÚCharakteristika obce Město České Budějovice je statutárním městem a metropolí Jihočeského kraje. Je přirozenýmhospodářským, finančním a kulturním centrem jižních Čech.Má kompletní občanskou vybavenost: školy, školka, úřady, policie, pošta, banka, kompletní síťobchodů i infrastrukturu.Dopravní spojení MHD. Pracovní příležitosti úplné v dosahu MHD.Poloha nemovitosti Vlastní nemovitost je situována na sídlišti Máj v části Českých Budějovic - Čtyřech Dvorech cca3,0 km severozápadně od centra Č.Budějovic v blízkosti křižovatky M.Horákové a A. Barcala.Okolní zástavbu tvoří převážně panelové bytové domy a občanská výstavba.Popis omezení rizik nemovitostíSociální rizikoRiziko nezjištěnoNegativní vlivy v okolní Riziko nezjištěnozástavběZáplavová oblast/zátopové Riziko nezjištěnoúzemíRiziko přístupu a příjezdu Riziko nezjištěnoVěcná břemenaRiziko nezjištěnoPřekupní právoRiziko nezjištěnoOstatní omezení1. Nařízení exekuce - Toráčová Šárka - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud(zapsaná na LV)v České Budějovice č.j. 34 Nc-6865/2004-9 ze dne 7.9.20042. Nařízení exekuce - Toráč Vladimír - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soudv České Budějovice č.j. 34 Nc-6865/2004-9 ze dne 7.9.20043. Nařízení exekuce - Toráč Vladimír - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soudv České Budějovice č.j. 18 Nc-6258/2005-7 ze dne 6.5.20054. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – Toráč Vladimír a Toráčová Šárka - Exekučnípříkaz Exekutorský úřad České Budějovice č.j. 105 EX-445/2005 ze dne 14.6.20055. Nařízení exekuce - Toráč Vladimír - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soudv České Budějovice č.j. 34 Nc-7742/2004-7 ze dne 28.12.20046. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – Toráč Vladimír a Toráčová Šárka - Exekučnípříkaz Exekutorský úřad Prachatice č.j. 40 EX-221/2005 ze dne 30.8.20057. Nařízení exekuce - Toráč Vladimír - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soudv České Budějovice č.j. 18 Nc-5974/2002-4 ze dne 2.12.20028. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – Toráč Vladimír a Toráčová Šárka - Exekučnípříkaz Exekutorský úřad České Budějovice č.j. 8EX-1061/2004-10 ze dne 5.10.20059. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – Toráč Vladimír a Toráčová Šárka - Exekučnípříkaz Exekutorský úřad České Budějovice č.j. 8EX-884/2002-5 ze dne 4.10.2005Evidence v KNRiziko nezjištěnoPronájem stavbyPrávní zánik stavbyRiziko nezjištěnoRiziko nezjištěnoOcenění je provedeno pouze na základě částečné prohlídky bytové jednotky (vlastníkneumožnil celkovou prohlídku).Závady váznoucí na nemovitostech:Na nemovitostech neváznou dle LV žádné závady ve formě věcných břemen ani nájemní smlouvy -(vlastníkem nedoloženy)- 3 -

Prosperují domácnost české ti? - Český statistický úřad
stavební zákon - Česká komora architektů
stavební zákon - Česká komora architektů
stavební zákon - Česká komora architektů
Stáhnout - Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká ...
PDF, 543 KB - Česká společnost rostlinolékařská
Okna do divočiny v české krajině - Hnutí DUHA
w silnice a dálnice v české republice - Ředitelství silnic a dálnic
1 | 2013 - Zprávy + informace České komory autorizovaných inženýrů
Královéhradecký kraj (PDF, 657 kB) - CENIA, česká informační ...
Propozice_Mistrovstvi_Moravy_2013.pdf - Česká asociace dračích ...
AUTOSALON ČESKÉ BUDĚJOVICE - dasti
Kalzip® - ČESKÉ REFERENČNÍ STAVBY
AKSAMITE NÁBYTEK ČESKÉ BUDĚJOVICE
Netopýři v budovách - Česká společnost pro ochranu netopýrů
Správa CHKO Český kras Enviromentální přínos nízkého a ...
Finální program - Nadační fond Česká myelomová skupina
o vyzrálém českém hovězím.pdf
3. Klinické studie MM v ČR - Nadační fond Česká myelomová skupina
Zpravodaj ČPZP 1/2010 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Výroční zpráva HZP za rok 2008 - Česká průmyslová zdravotní ...
Česká pravidla hry - Hrajeme.cz
Anestézie a mikrocirkulace - Česká společnost anesteziologie ...
Profesionalizace Armády České republiky a problém hospodárnosti
Česká melomová skupina a její nadační fond v roce 2009
Od hydroskimmingové rafinérie ke komplexní - Česká rafinérská, as
HYGIENICKÁ KVALITA RYB Z ČESKÝCH ŘEK Z POHLEDU KONTAMINACE RTUTÍ
základní informace o vypisování a průběhu AS - Česká komora ...
001244-250-10 znaleck.pdf - Exekutorský úřad Český Krumlov
343441-posudek, 125 ex 473-06.pdf - Exekutorský úřad Český ...