Views
3 years ago

151251-172-06 znaleck.pdf - Exekutorský úřad Český Krumlov

151251-172-06 znaleck.pdf - Exekutorský úřad Český Krumlov

panel. 3+1,

panel. 3+1, bezúpravPrachatická68,00 2. NP 3+1 1 310 000 19 265 0,900 21 405panel. 3+1, bezúprav Lhenickár.200667,00 4. NP 3+1 1 350 000 20 150 1,030 20 755Průměrná cena 20 851 Kč/m 2Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 78,63 m 2Porovnávací hodnota1 639 514 KčZdůvodnění stanovené porovnávací hodnotyStarší byty v panelové zástavbě se na větších sídlištích v Českých Budějovic prodávají v závislosti na stavu, umístění a provedenív cenách 18 - 25 tis. Kč/m 2 . Vzhledem ke stavu bytu, umístění a velikosti odhaduji obvyklou cenu u většího a nerekonstruovanéhobytu na 20 350 Kč/m 2 což odpovídá porovnávací hodnotě zhruba 1,60 mil. Kč.Porovnávací hodnota1 600 000 KčSeznam příloh:počet stran A4 v příloze:Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 5178 ze dne 11.5.2008 3Kopie katastrální ČB 2-2/23 mapy ze dne 5.9.2005 1Fotodokumentace nemovitosti. 1Mapa oblasti. 1Znaleckádoložka:Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v ČeskýchBudějovicích dne 19.09.1990, č.j. 1577/90 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhadynemovitostí.Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 2988/2008 znaleckého deníku.Znalečné účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu.- 6 -

- 7 -

Prosperují domácnost české ti? - Český statistický úřad
stavební zákon - Česká komora architektů
stavební zákon - Česká komora architektů
stavební zákon - Česká komora architektů
Stáhnout - Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká ...
Okna do divočiny v české krajině - Hnutí DUHA
PDF, 543 KB - Česká společnost rostlinolékařská
Královéhradecký kraj (PDF, 657 kB) - CENIA, česká informační ...
w silnice a dálnice v české republice - Ředitelství silnic a dálnic
1 | 2013 - Zprávy + informace České komory autorizovaných inženýrů
AUTOSALON ČESKÉ BUDĚJOVICE - dasti
Propozice_Mistrovstvi_Moravy_2013.pdf - Česká asociace dračích ...
Kalzip® - ČESKÉ REFERENČNÍ STAVBY
AKSAMITE NÁBYTEK ČESKÉ BUDĚJOVICE
Netopýři v budovách - Česká společnost pro ochranu netopýrů
Správa CHKO Český kras Enviromentální přínos nízkého a ...
Finální program - Nadační fond Česká myelomová skupina
o vyzrálém českém hovězím.pdf
3. Klinické studie MM v ČR - Nadační fond Česká myelomová skupina
Zpravodaj ČPZP 1/2010 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Výroční zpráva HZP za rok 2008 - Česká průmyslová zdravotní ...
Česká pravidla hry - Hrajeme.cz
Anestézie a mikrocirkulace - Česká společnost anesteziologie ...
Česká melomová skupina a její nadační fond v roce 2009
Od hydroskimmingové rafinérie ke komplexní - Česká rafinérská, as
Profesionalizace Armády České republiky a problém hospodárnosti
základní informace o vypisování a průběhu AS - Česká komora ...
HYGIENICKÁ KVALITA RYB Z ČESKÝCH ŘEK Z POHLEDU KONTAMINACE RTUTÍ
001244-250-10 znaleck.pdf - Exekutorský úřad Český Krumlov
343441-posudek, 125 ex 473-06.pdf - Exekutorský úřad Český ...