Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

tc.cz

Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

Patenty Užitné vzory OchrannéznámkyPrůmyslovévzoryAutorskáprávaObchodnítajemstvíVynálezNovostVýsledekvynálezeckéčinnostiPrůmyslovávyužitelnostTechnickéřešeníNovostPřesahujerámec pouhéodbornédovednostiPrůmyslovávyužitelnostOznačenímajícírozlišovacíschopnost,které lzegrafickyvyjádřit(2D a 3Dobrázky, slovníochrannéznámky,kresby,loga, barvy,zvuky,…)Vzhledvýrobkuspočívajícízejménave znacíchlinií, tvaru,struktury,obrysu,barev nebomateriálůnebo jehozdobeníAutorské díloSkutečnostitechnické,obchodnínebo výrobnípovahyTrváníochranyMax. 20 letTrváníochranyObvykle 10 letTrváníochrany10 let,ochranaobnovitelnáTrváníochrany5 let, ochranaobnovitelnáaž po dobumax.25 letTrváníochranyPo dobu životaautora + 70let po smrtiTrváníochranyAž do dobyodtajněníNástrojeNárodnípřihláška– národnípatentyEvropskápatentovápřihláškaMezinárodní(PCT)přihláškaNástrojeNárodníprůmyslovévzory (neve všechzemích EU)Mezinárodní(PCT)přihláškaNástrojeNárodníochrannáznámkaKomunitárníMezinárodníregistraceochrannéznámkyNástrojeNárodníprůmyslovévzoryMezinárodnídepositprůmyslovýchvzorůKomunitárníprůmyslovývzorNástrojeŽádnáregistrace(velká většina)- ochranavznikáokamžikemvytvoření dílaNástrojeŽádnáregistraceKompetentníorgányNárodní úřadyEPO, WIPOKompetentníorgányNárodní úřadyKompetentníorgányNárodní úřadyOHIM, WIPOKompetentníorgányNárodní úřadyOHIM, WIPOPříklad č. 8 - zajištění ochrany pro nové znalosti vytvořené v projektu 7. RP v praxiPartner B vytvoří (v ICT projektu) nové zařízení na analýzu vědeckých dat. Ve stejném projektujsou partneři A, B a C spoluvlastníky softwaru, který sestává z dílčích nových znalostí vlastněnýchkaždým z partnerů (viz příklad č. 2 výše). Tento software, který je vytvořen všemi partneryspolečně, je nutný, aby mohlo dané zařízení vytvořené partnerem B fungovat.Co se týká zařízení na analýzu vědeckých dat, je na partnerovi B – tj. vlastníkovi zařízení, abyrozhodl, jakým způsobem bude toto zařízení chráněno (samozřejmě musí při tom respektovat38

More magazines by this user
Similar magazines