Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

tc.cz

Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

Nové znalostivytvořené RTDpartnerySpoluvlastnictvíMSP partnerů+Odměna proRTD partneryPodpůrnýrežimDlesmlouvy (JOA)• MSP partneři jako vlastníci nových znalostí mají povinnost tyto nové znalosti využívat. K tomuněkdy potřebují přístup ke stávajícím znalostem RTD partnerů. RTD partneři mají povinnostumožnit tento přístup bezúplatně nebo za spravedlivých a rozumných podmínek, kteréale musí být sjednány před podpisem grantové dohody.• RTD partneři mohou mít zájem na získání přístupu k novým znalostem, které vytvořili a kteréjsou ve vlastnictví MSP, aby mohli provádět další výzkum. V tomto případě mohou RTD partneřizískat přístup k těmto novým znalostem bezúplatně nebo za rozumných a spravedlivýchpodmínek.• Další možností je například převedení vlastnických práv k novým znalostem na jednohoMSP partnera (např. jednoho člena asociace MSP) a ostatním MSP partnerům budou zachovánapřístupová práva.• MSP partneři mají volnost v tom, že si mohou smluvně ujednat, že vlastníky nových znalostíse stanou RTD partneři, kteří je vytvoří na objednávku. V tomto případě bude odměnapro RTD partnery snížena.Nové znalostivytvořené RTDpartnerysjednáno jinakPřevod vlastnictví naRTD partnery+ zachování přístupovýchpráv pro MSPPřevod vlastnictvína jednoho člena skupinyMSP a přístupová právapro další50

More magazines by this user
Similar magazines