Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

tc.cz

Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7. RP

OBSAH1. Základ 7. rámcového programu ve vztahu k právům k duševnímu vlastnictví ........................... 82. Právní rámec 7. RP – závazná dokumentace zejména s ohledem na otázky IPR ..................... 103. Specifická IPR pravidla v 7. RP ............................................................................................... 123.1 Fáze projektu 7. RP ve vztahu k IPR .................................................................................. 123.2 Specifika IPR v projektech 7. RP – definice ...................................................................... 123.2.1 Stávající znalosti (Background) ............................................................................... 133.2.2 Nové znalosti (Foreground) ..................................................................................... 143.3 Vlastnictví a spoluvlastnictví nových znalostí (Joint/Ownership of Foreground) .............. 143.4 Převod vlastnictví k novým znalostem (Transfer of Foreground) ...................................... 173.5 Přístupová práva (Access Rights) ..................................................................................... 223.5.1 Přístupová práva ke stávajícím znalostem ............................................................... 243.5.2 Přístupová práva ve vztahu k podlicencím a výhradní licenci .................................. 253.5.3 Přístupová práva – možné námitky ......................................................................... 273.5.4 Ekonomické podmínky pro udělení přístupových práv ............................................ 293.5.5 Přístupová práva a přidružené subjekty .................................................................. 323.5.6 Přístupová práva a ERC projekty ............................................................................. 323.5.7 Přístupová práva a Marie Curie projekty ................................................................. 333.5.8 Přístupová práva a JRU (společná výzkumná jednotka) ........................................... 333.5.9 Přístupová práva a CLS (společný právní subjekt) .................................................. 343.6 Ochrana nových znalostí (Protection of Foreground) ........................................................ 343.7 Využití nových znalostí (Use of Foreground) ..................................................................... 393.8 Šíření nových znalostí (Dissemination of Foreground) ...................................................... 413.9 IPR v jednotlivých fázích projektu - shrnutí ...................................................................... 444. Další otázky související se specifickými IPR pravidly 7. RP ..................................................... 454.1 IPR a podávání zpráv Evropské komisi .............................................................................. 454.2 IPR a subdodávky ............................................................................................................. 464.3 Uhrazení nákladů souvisejících s IPR v projektech 7. RP .................................................. 474.4 IPR a výzkum ve prospěch specifických skupin (Capacities) ............................................ 484.5 IPR a ERC projekty (Ideas) ................................................................................................ 524.6 IPR a projekty Marie Curie (People) .................................................................................. 537

More magazines by this user
Similar magazines