20. 9. 2012 Zápis z Valné hromady - ČBF

cbf.cz
  • No tags were found...

20. 9. 2012 Zápis z Valné hromady - ČBF

Přítomni: dle prezenční listinyOrganizační jednotka České basketbalové federace o.s.,ČBF – Oblast Střední MoravaLegionářská 12, 779 00 Olomouctelefon: +420 728 025 696 , +420 737 638 638E-mail: basketbal.olomoucky.kraj@seznam.czZápis z 1. Valné hromadykonané dne 20. 9. 2012 v OlomouciVšechny dokumenty předkládané účastníkům VH v Olomouci byly předány v písemnépodobě při prezentaci každému kandidátovi.Schůzi zahájil a řídil Jaroslav Rozsíval1) Bylo projednáno a schváleno:a) program Valné hromadyb) jednací řád Valné hromadyc) volební řád Valné hromady2) Volba pracovního předsednictva ve složení:Jaroslav Rozsíval, Antonín Kapl a Zdeněk LatíkPředsedou pracovního předsednictva zvolen Jaroslav Rozsíval3) Volba společné mandátová a návrhová komise ve složení:Jiří Horký, Jiří Němec a Oldřich Sládek4) Volba volební komise ve složení:Ivan Fašánek, Jaroslav Kotala a Ondřej Zatloukal5) Zpráva předsedy ČBF Ol.kraj Antonína Kapla o činnosti od Valné hromadyv červnu 2012.Předseda zhodnotil soutěže, práci výboru, přípravu Valné hromady a poděkoval členůmvýboru ČBF Ol.kraj za spolupráci a popřál novému budoucímu výboru hodně úspěchů dodalšího působení a to nejenom v oblasti funkcionářské, ale i velmi dobrých výsledkůdružstev naší oblasti v soutěžích.6) Byla předložena výsledovka zpracovaná účetní ČBF v Praze paní SlanařovouVýnosy 151.130,-Kč Náklady 138.349,- Kč Zisk 12.781,- KčKe dni konání VH nezúčtované náklady zejména: trika rozhodčích, náklady VH, věcnédary pro odstupující funkcionáře (Kapl, Rozsíval, Kočara), stav účtu k 18.9.2012 byl 120794,25 Kč (v této výsledné částce započítány i finance rozhodčích – účet vede Kapl)7) Byl předložen rozpočet zpracovaný sekretářem panem Rozsívalem na období 7. –12. 2012• V písemné přihlášce předložené k projednávanému bodu vystoupil pan JiříNěmec, který rozporoval navržený rozpočet a navrhl opravy a úpravujednotlivých položek (nejasnosti ve spotřebě na stahovací koše, výsledekostatních nákladů).• Pan Latík reagoval na navrženou částku v mzdových nákladech a nechal navýšito 10.000 Kč


Organizační jednotka České basketbalové federace o.s.,ČBF – Oblast Střední MoravaLegionářská 12, 779 00 Olomouctelefon: +420 728 025 696 , +420 737 638 638E-mail: basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz• Pan Fašánek se dotázal na termín schválení rozpočtu 2013 – (výbor rozhodne okonání VH, návrh měla by předcházet VH ČBF v Praze)Rozpočet upraven dle návrhu panů Němce a Latíka, přílohou zápisu – upravenýrozpočet bude vyvěšen na webu.8) Projednání Statutu oblastní organizační jednotky ČBF – Oblast Střední MoravaNávrh statutu oblastní organizace byl předložen v písemné podobě při prezentacikaždému kandidátovi. Projednán a jednohlasně schválen bez připomínek ve zněnínavrženém v předložené podobě.9) Zpráva Mandátové komise o počtu účastníků:Mandátová a volební komise seznámila VH s počtem přítomných delegátů s hlasemrozhodujícím a stanovila kvorum pro platnost hlasování. Pozváno 40 delegátů, VH sezúčastnilo 21 delegátů, kvórum pro schválení návrhů je 11 hlasů pro.10) Volba předsedy výboru, členů výboru a členů dozorčí rady oblastiPředseda pracovního předsednictva pan Rozsíval seznámil VH spřihláškami kandidátů do jednotlivých funkcí.jednotlivýmia) Volba Předsedy ČBF – oblast Střední MoravaKandidát na funkci předsedy pouze jeden - Emil Remenec, komise doporučila a VHschválila v souladu s volebním řádem veřejnou volbu.Kandidát Emil Remenec byl jednohlasně zvolen.b) Volba členů výboruZa člena výboru bylo navrženo 10 kandidátů na 8 volených míst.Na člena výboru - abecedně - Ivan Fašánek, Jiří Horký, Karel Hůlka, MichalKrhovský, Zdeněk Latík, Pavel Miketa, Petr Reich, Viktor Schmid, Oldřich Sládek,Ondřej ZatloukalVolební komise rozdala přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím Volební lístky, 2kandidáty škrtnout.Výsledky voleb za člena výboru:Ivan Fašánek20 hlasůJiří Horký19 hlasůKarel Hůlka19 hlasůMichal Krhovský12 hlasůPavel Miketa16 hlasůViktor Schmid19 hlasůOldřich Sládek19 hlasůOndřej Zatloukal17 hlasů------------------------------------------------------------Petr Reich10 hlasůZdeněk Latík8 hlasůVolební kvórum celkem 21, počet platných 20, neplatný 1Nezvoleným delegátům panu Reichovi a Latíkovi byla nabídnuta dle volebního řádukandidatura za člena Dozorčí rady. Oba kandidáti tuto nabídku přijali.


Organizační jednotka České basketbalové federace o.s.,ČBF – Oblast Střední MoravaLegionářská 12, 779 00 Olomouctelefon: +420 728 025 696 , +420 737 638 638E-mail: basketbal.olomoucky.kraj@seznam.czc) Volba členů Dozorčí radyPro volby do Dozorčí rady splnili podmínky pro kandidaturu - Ondřej Čoček, AloisKubiš, Jiří Němec a následně i nezvolení do výboru Zdeněk Latík a Petr Reich.Za člena Dozorčí rady navrženo 5 kandidátů na 3 volená místa.Volební komise rozdala přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím Volební lístky, 2kandidáty škrtnout.Výsledky voleb za člena DOR:Ondřej Čoček14 hlasůAlois Kubiš15 hlasůPetr Reich11 hlasů-------------------------------------------------------------Zdeněk Latík10 hlasůJiří Němec6 hlasůVolební kvórum celkem 19, počet platných 19, neplatných 0Všichni kandidáti byli řádně zvoleni.11) Schválení usnesení Valné hromady (viz příloha)12) Závěr Valné hromady provedl Jaroslav RozsívalZapsal:Schválil:Oldřich SládekEmil Remenec

More magazines by this user
Similar magazines