E-letter duben.pdf - Asociace českých nábytkářů

czechfurniture.com
  • No tags were found...

E-letter duben.pdf - Asociace českých nábytkářů

AČN DOSTALA PROSTOR V ČESKÉM ROZHLASEAČN DOSTALA PROSTOR V ČESKÉM ROZHLASETajemník AČN byl hostem v pořadu Davida Šťáhlavského o kvalitě a designu nábytku.Rozhovor byl vysílán 10.3. na Rádio Česko, ČRo. Celý rozhovor najdete na:http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=&query=&from=&to=&porad=100348x_Blob11.4. SE SEJDE VALNÁ HROMADA AČNJiž tradiční místo pro konání valné hromady AČN je v posledních několikaletech Sport hotel v Hrotovicích. Ani letos tomu nebude jinak. Valnáhromada se kromě jiného bude zabývat PR aktivitami AČN, komunikacedovnitř a ven, soutěž „NÁBYTEK ROKU 2012“, výhody pro členskouzákladnu, připravované dotační projekty, návrh plánu činnosti asociacepro období 2012/2013, návrh změny stanov, projednávání návrhurozpočtu pro rok 2012, návrh úpravy členských příspěvků, organizacevýstavy nábytku exkluzivně pro odborníky,prostor dostanou prezentaceFor Furniture a For Office 2012 a Mobitex 2012. Zástupce společnostiApicon bude prezentovat statistickou zprávu o stavu výroby a trhu snábytkem JEDNÁNÍ v NA České EVROPSKÉ republice. KOMISIPŘED VALNOU HROMADOU AČN PROBĚHNE SEMINÁŘ NA TÉMANÁBYTKÁŘSKÝCH NOREMS finanční podporou Klastru českých nábytkářů (KČN) organizuje AČN 10.4. seminář natéma: “JSOU TECHNICKÉ NORMY KONKURENČNÍ VÝHODA?“ Úkoly a pozice Centra protechnickou normalizaci při tvorbě technických norem pro nábytkářský průmysl budeprezentovat RNDr. Pavel Malčík, ředitel Textilního zkušebního ústavu v Brně. Českétechnické normy, doc. Petr Brunecký, proměna české populace a ergonomie nábytku, Ing.Kateřina Dvouletá a Ing. Danica Káňová, Nábytkářský informační systém NIS a technickénormy, Ing. arch. Boris Hála z Ústavu nábytku designu a bydlení LDF - Mendelu Brno, Českákvalita – Nábytek, značka respektující platné normy a její vývoj, tajemník AČN. Interactivefurniture portal, projekt financovaný z programu Leonardo da Vinci bude prezentovat, Ing.Lucia Haraslínová, Ph.D.ZÁSTUPCE AČN SE ZÚČASTNIL ČLENSKÉ SCHŮZE KČNHlavním bodem členské schůze KČN bylo schválení nových stanovdružstva, které byly schváleny v navržené formě. Dále byl schválen návrhpodání žádosti v příští dotační výzvě „Spolupráce“. V příštím období byaktivita klastru měla být zaměřena na kolektivní výzkum, založenítechnologických center nebo mezinárodní spolupráci, výzkum možnostíuplatnění na nových trzích. KČN v druhé dotační vlně již obdržel dotaci vevýši 43 mil. Kč. Po odečtení nákladů na vlastní administrativu bylyprostředky postoupeny na členy družstva, kteří se aktivně podílí nadotačních projektech.3


Pro členy Asociace českých nábytkářů na základě platné smlouvy platí 10% slevana nákup kancelářského materiálu od společnosti OTTO OFFICEwww.otto-office.cz:4


Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte náskontaktovat.5

More magazines by this user
Similar magazines