Views
3 years ago

Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost - edice

Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost - edice

Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost -

Evropská vysokorychlostní doprava budoucnostDipl. Ing. Gunther EllwangerŘeditel sekce vysokorychlostní dopravy UIC se sídlem v PařížiV roce 1999 bylo devíti drahami v Evropské unii realizováno 52,7 mldosobokilometrů ve vysokorychlostních vlacích, tj. pětina z celkové kolejové osobní dopravy(292 mld osobokm). Od června 2001 se v Evropě jezdí po více než 3000 km nověvybudovaných tratí, v roce 2010 by mělo být v provozu 6000 km tratí.Úspěchy vysokorychlostní dopravyVysoká rychlost se neomezuje jen na technické výkony, její úspěchy jsou aplikoványdo služeb zákazníkům:• krátká doba cestování „z domu do domu“• dostatečná obslužnost• jízdní řád v taktu• vysoký komfort• ceny pro zákazníky jsou v relaci s úrovní poskytované služby• propojení s ostatními provozovateli dopravy (obzvláště s veřejnou osobní dopravoua leteckou dopravou)• doplňující služby ve vlacích a na nádražíchKvalita servisu vysokorychlostní dopravy je v podstatě určována pěti prvky:• tratěmi, jejichž technické vybavení umožňuje jízdy ve vysokých rychlostech; na nověvybudovaných tratích mezi 250 – 350 km/hod• vysokorychlostními vlaky, u nichž se snoubí výkonnost s aktuálním komfortem• koncepcí podniku• utvářením tarifu• vysokou bezpečností systému.Ve Spojených státech byly dokončeny práce na zlepšování Severního koridoruWashington – Baltimore – Philadelphia – New York – Boston. Od 11. prosince 2000 jezdívlaky s naklápěcími vozovými skříněmi „Acela Expres“ rychlostí až do 150 mil za hodinu(240 km/hod). Tímto vstoupily USA do skupiny zemí s vysokorychlostními tratěmi a jemožno tak doufat, že další projekty vysokorychlostních tratí najdou větší podporu. Vývojosobokilometrů v Japonsku a v Evropě (obrázek č. 1) dokládá velký úspěchvysokorychlostního provozu.

Těžba, vyvážení a doprava dřeva
Kombinovaná doprava: Do budoucnosti po silnici i po kolejích - edice
Nákladní doprava ve Švýcarsku - edice
Priority a strategie pro snížení hluku z železniční dopravy v ... - edice
Údaje o osobní a nákladní železniční dopravě za roky 2000 ... - edice
Přeprava kontejnerů zajistí budoucí rozkvět RŽD - edice
Důsledky vnitrozemské lodní dopravy pro životní prostředí - edice
Výtah z návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského ... - edice
Doprava 2/2008: Evropa hledá cestu; BOHEMIAKOMBI Express ...
Finanční informace o evropských rozvojových fondech ... - edice
Směrnice Rady 2001/13/ES Evropského parlamentu a Rady ... - edice
Přehled akcí v roce 2001 - edice
Budoucnost železniční dopravy v Praze a okolí
Historie vysokorychlostní železniční dopravy - Vysokorychlostní tratě
Krátkodobý přehled trendů OECD - edice - České dráhy, as
Vývoj a restrukturace nákladní dopravy v Evropě - edice
Objevuje se konkurence ve službách osobní dopravy - edice
Směry vývoje v sektoru dopravy v roce 1999 - edice
Zpráva komise o realizaci /EHS - edice
Zjišťování emisí CO2 - edice
Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u ... - edice
User evaluation of pedestrian infrastructure: functional or ... - edice
OBOR PL – PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY
Kohezní fond - výsledky za období 1993-99 - edice
Železnice Ruska - statistika - edice
SUROVSKÝ JAN: Pražská tramvajová doprava - TOP EXPO CZ
Směrnice 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství - edice
Zápis z 3. jednání Výboru pro dopravu ZHMP, ze dne ... - Praha.eu
Zápis z 1. jednání Výboru pro dopravu ZHMP, ze dne 25 ... - Praha.eu