Μέρος 2

chem.uoa.gr

Μέρος 2

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣΤΗΣ ΕΝΖΥΜIΚΗΣ ΑΝΤIΔΡΑΣΗΣΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ• Η θερμοκρασία έχει μεγάλη επίδραση στην ταχύτητα τηςενζυμικής αντίδρασης, η οποίαοφείλεταισε πολλούςδιαφορετικούς λόγους:• Επιδρά στη σταθερότητα του ενζύμου (μετουσίωση).• Επιδρά στην ταχύτητα διάσπασης του συμπλόκου ΕSπρος Ε και Ρ (δηλαδή επιδρά στην κ 2 ).• Επιδρά στη χημική συγγένεια του ενζύμου με τουπόστρωμα (δηλαδή επιδρά στην κ 1 και κ -1 ).• Διαφοροποιεί τις τιμές pΚs ενός ή όλων των συστατικώντης ενζυμικής αντίδρασης.• Επιδρά στη χημική συγγένεια του ενζύμου με τυχόνυπάρχοντες ενεργοποιητές ή αναστολείς.• Διαφοροποιεί κάποιες άλλες ιδιότητες των συστατικώντης ενζυμικής αντίδρασης, όπως για παράδειγμα τηδιαλυτότητα ενός ή περισσότερων συστατικών.

More magazines by this user
Similar magazines