Μέρος 2

chem.uoa.gr

Μέρος 2

2,303logS=V0 max(5)tS0-ψKM• Όταν λοιπόν η καμπύλη της σχέσης [log S o /S o -ψ], σεσυvάρτηση με τo χρόvo [t] είvαι οριζόντια ευθεία γραμμή,• τότε ισχύει η εξίσωση (5) και• συμπεραίνεται ότιητιμήS 0 που χρησιμοποιήθηκεστο πείραμαείναι πολύ μικρότερηαπό την Κ Μ .

More magazines by this user
Similar magazines