Μέρος 2

chem.uoa.gr

Μέρος 2

Κινητική μεταβατικής κατάστασης• Στα προηγούμενα κινητικά μοντέλα, που είχαν γίνει οιπαραδοχές της• αποκατάστασης ισορροπίας και της• αποκατάστασης σταθεροποιημένης κατάστασης,είχε θεωρηθεί ότι κατά τα αρχικά στάδια της αντίδρασης, ησυγκέντρωση του συμπλόκου ενζύμου-υποστρώματοςπαραμένει σταθερή.• Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μίαμικρή χρονική περίοδος, κατάτην οποία• ησυγκέντρωσητουΕS μεταβάλλεται με τοχρόνο και• ο ρυθμός μεταβολής τηςεμφάνισης του προϊόντοςδεν έχει σταθερή τιμή.

More magazines by this user
Similar magazines