Μέρος 2

chem.uoa.gr

Μέρος 2

• Οι αποστάσεις ανάμεσα σε δύο γειτονικά σημεία τομής([S 2 ]- [S 3 ] κ.λπ.) ορίζει την τιμή του Κ Μ .• Φέρεται η ευθεία γραμμή που περνάει από την αρχή τουάξονα και είναι εφαπτομένη στην καμπύλη του διαγράμματοςκαι η οποία τέμνει την οριζόντιαευθεία στη τιμή τηςVmax σε ένα σημείο πουορίζεται σαν [S 1 ].• Αν, στην οριζόντια ευθεία,τοποθετηθεί αριστερά τουσημείου [S 1 ], το σημείο [S 0 ]σε απόσταση ίση με τηντιμή της Κ Μ , τότε το υπόλοιποεξ αριστερών τμήμα τηςευθείας αυτής μέχρι τονάξονα ψ, ισούται με τηντιμή [E t ].

More magazines by this user
Similar magazines