Harmonogram přednášek a cvičení EMV II

lermo.cz
  • No tags were found...

Harmonogram přednášek a cvičení EMV II

Experimentální metody ve vodohospodářské problematice II(14 vyučovacích týdnů, 1+2/kz/záp.)Odborní garanti předmětu: Prof. Pollert, Doc. KoníčekZodpovědná osoba:Ing. BarešMísto vyučování:Přednášky – zasedací místnost D 1074Cvičení – D 1074, hydraulické a analytické laboratoře LERMOLiteratura:Tuček F., Chudoba J., Koníček Z. Základní procesy a výpočty v technologii vody SNTL/Alfa,Praha 1988Čížek P., Herel F., Koníček Z. Stokování a čištění odpadních vod SNTL/Alfa, Praha 1970Jičínský K. Hydraulika - laboratorní práce Ediční středisko ČVUT, Praha 1983Další tištěné materiály dodané vyučujícímPředpoklad udělení zápočtu:Pravidelná účast na přednáškách a cvičeních, zpracování a odevzdání všechúloh do zápočtového týdne !!!! Všechny úlohy odevzdávejte Ing. BarešoviKontakt: Ing. Vojtěch Bareš – místnost D 1080tel.: 224354350email: bares@lermo.czCíl předmětu:Seznámení studentů se základními experimentálními metodami používanými ve zdravotníminženýrství při:• Zjišťovaní podkladových dat nutných pro zpracovaní studií a projektů• Ověřování funkce prototypových zařízení na modelech a při aplikaci na provozníjednotky• Ověřování funkce stávajících provozních jednotekZískané poznatky se uplatní při pracích výzkumných, vývojových a projektových i při řízeníprovozu zařízení.Rozvrh přednášek:II. SEMESTR15 Př. Separační vlastnosti kalů – zahušťováníTeorie rušené sedimentace, viskozita suspenzí, měrná hmotnost suspenzí.Zahušťovací zkoušky a stanovení křivky hmotnostního toku částicnestlačitelné a stlačitelné suspenze. Navrhování dosazovacích azahušťovacích nádrží a stanovení jejich účinnosti16 Cv.Stanovení tokové křivkyZahušťovací zkoušky a stanovení křivky hmotnostního toku částicsuspenze, návrh dosazovací nádrže17 Př. Odvodňování kalu.Odvodňování kalu odstředivou, vakuovou a kompresní metodou. Základnítypy sedimentačních a filtračních odstředivek, vakuových filtrů a filtrůs vyvedenou plachetkou. Fyzikální, chemické a biologické metody úpravyseparačních vlastností kalů.Doc. KoníčekIng. BarešMalecIng. Handová

More magazines by this user
Similar magazines