Radiační ochrana na českých jaderných elektrárnách dozorovaných ...

web2.mendelu.cz

Radiační ochrana na českých jaderných elektrárnách dozorovaných ...

Radiační ochrana na českýchjaderných elektrárnáchdozorovaných SÚJBSeminář Mendelovy univerzity v Brně30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1Brno, 11. dubna 2011Libor Urbančík


Legislativa radiační ochrany• Zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, Atomový zákon• Vyhláška č. 307/2002 Sb., ve znění vyhláškyč. 499/2005 Sb., o radiační ochraně• Vyhláška č. 106/1998 Sb., o zajištění jadernébezpečnosti a radiační ochrany jadernýchzařízení při jejich uvádění do provozu a přijejich provozu• Vyhláška č. 195/1999 Sb., o požadavcích najaderná zařízení k zajištění jadernébezpečnosti, radiační ochrany a havarijnípřipravenosti• Vyhláška č. 318/2002 Sb., ve znění vyhláškyč. 2/2004 Sb., o havarijní připravenostijaderných zařízení


Cíle radiační ochranypodle české legislativy• Zcela zamezit vznik deterministických účinkůionizujícího záření. Úplné vyloučení vznikudeterministických účinků ionizujícího zářeníje technicky uskutečnitelné.• Omezit (snížit pravděpodobnost) výskytstochastických účinků ionizujícího záření taknízko, jak lze rozumně dosáhnout při uváženíhospodářských a společenských hledisek(princip ALARA). Úplné vyloučení výskytustochastických účinků ionizujícího záření jetechnicky neuskutečnitelné.


Cíle radiační ochranypodle české legislativy• Zcela zamezit vznik deterministických účinkůionizujícího záření. Zamezení vznikudeterministických účinků ionizujícího záření je českoulegislativou zajištěno limitováním ekvivalentních dávekpodle vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č.499/2005 Sb., (§ 19, § 20, § 21).• Omezit výskyt stochastických účinkůionizujícího záření tak nízko, jak lze rozumnědosáhnout při uvážení hospodářských aspolečenských hledisek (princip ALARA).Omezení výskytu stochastických účinků ionizujícíhozáření je českou legislativou zajištěno limitovánímefektivních dávek podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., veznění vyhlášky č. 499/2005 Sb., (§ 19, § 20, § 21).


Deterministické účinky IZEkvivalentnídávkaObecné limity(pro občany)Limity proučně astudentyLimity proradiačnípracovníkyv oční čočce 15 mSv/rok 50 mSv/rok 150 mSv/rokv 1 cm 2 kůže 50 mSv/rok 150 mSv/rok 500 mSv/rokna ruce a nanohydefinovaněnelimituje se 150 mSv/rok 500 mSv/rokStochastické účinky IZEfektivnídávkaObecnélimity(pro občany)Limity proučně astudentyLimity proradiačnípracovníkyzjednodušeno 1 mSv/rok 6 mSv/rok 20 mSv/rok


Roční provoz JE0,008 mSv/rokDávky ionizujícího záření2 hodiny letuve výšce ~ 10 km0,01 mSvRTG plic0,07 mSvKosmické záření0,39 mSv/rokJídlo, pití, dýchání0,23 mSv/rokZemské záření0,46 mSv/rokDeterministické účinky> 1000 mSvRTG žaludku12,7 mSvmSv/rok0 0,01 0,1 1 10 100 1000Efektivní dávka pro obyvatelstvoRadiační pracovníciZdravotnínásledky


Dávky ionizujícího záření


Dozor SÚJB• Vykonává se podle a v souladu s českoulegislativou na její dodržování.• Inspekce pravidelné – rutinní, plánovanéspecializované a případové.• Celkem inspekcí na zajišťování RO na JEDukovany okolo 30/rok (zajišťování JB cca 100inspekcí)• Hodnocení systémem SALP (SystematicAssessment of Licensee Performance)• Na EDU dlouhodobě SALP RO = 1.


Jsou nějaké dotazy?

More magazines by this user
Similar magazines