Uzavírání provozu mateřské školy mimo období letních prázdnin a ...

zsondrejov.cz
  • No tags were found...

Uzavírání provozu mateřské školy mimo období letních prázdnin a ...

Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejovnám. 9. května čp. 68251 65 OndřejovIČO: 70989541---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail: reditelna@zsondrejov.cz Tel: 323649227Vnitřní směrnice mateřské školyk bodu č.18.3. školního řádu mateřské školyUzavírání provozu mateřské školy mimo období letních prázdnin a zamimořádných situacíMateřskou školu /dále jen MŠ/ může ředitel školy se souhlasem zřizovateleuzavřít i v jinou dobu než o letních prázdninách a to zejména z technických neboorganizačních důvodů dle zákona 561/2004 Sb., Školského zákona.1) Provoz MŠ se bude uzavírat v době jarních a vánočních prázdnin ZŠOndřejov / termíny viz. příloha č.1/.2) O ostatních prázdninách ZŠ Ondřejov / podzimní, pololetní, velikonoční aj. +ředitelská volna základní školy / se bude provoz MŠ uzavírat jen v případě, klesne-lina základě zjištěného zájmu docházka dětí v tyto dny pod 15 dětí.Tento počet dětí je nejnižší možný pro rentabilní provoz, jak MŠ, tak školní jídelny/zákon 531/2002 Sb., o hospodárnosti se státními financemi, 320/2001 Sb., o finančníkontrole /.3) V případě, že bude školní jídelna vařit pouze pro MŠ, závazně přihlášené děti natoto období nebude možné později odhlásit ze stravování.4) Dále se MŠ může uzavírat za mimořádných situací / např. výpadek el. proudu,havárie vodovodního řádu, havárie školní jídelny, požár /.5) Pokud vedení školy bude vědět o mimořádné situaci s předstihem, zajistí náhradníprogram, včetně náhradního stravování za podmínek, že rodiče uhradí případnýnáhradní program a případný rozdíl nákladů na stravování.V případě, že rodiče v dostatečném počtu nebudou souhlasit s navrhovanýmnáhradním řešením, provoz MŠ se uzavře (dle výše uvedeného bodu 2).6) Pokud dojde k mimořádné situaci během provozu MŠ, MŠ zajistí předevšímbezpečnost dětí a dohled nad dětmi. Podle vyhodnocení vzniklé situace vedení školyrozhodne o dalším postupu. O vzniklé mimořádné situaci informuje zřizovatele školy.Pokud situaci vyhodnotí tak, že je třeba ukončit provoz MŠ a MŠ uzavřít, žádázřizovatele o souhlas s navrhovaným řešením.


Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejovnám. 9. května čp. 68251 65 OndřejovIČO: 70989541---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail: reditelna@zsondrejov.cz Tel: 3236492277) O řešení vzniklé situace neprodleně informuje vedoucí učitelka nebo její zástupcevšechny rodiče dětí, které jsou přítomné v MŠ, později i ostatní rodiče. Pokud nenímožné zajistit dětem v den mimořádné události stravování ( konzultovali jsmedosavadní praxi naší v MŠ s KHS. Do MŠ nelze donášet vlastní jídlo – dle vyhláškyč.137/2004 Sb., popř. nařízení Evropského parlamentu č.178/2002) nebo náhradníprogram odpovídající režimu dne, MŠ bude uzavřena nejpozději 1 hodinu poplánovaném ale již neprovedeném výdeji stravy.8) Rodiče mají povinnost si děti za těchto mimořádných situací z MŠ na vyzvánívedoucí učitelkou nebo její zástupkyní včas vyzvednout nebo zajistit vyzvednutídítěte předem dohodnutým zástupcem.Směrnice nabývá účinnosti dnem:..................V Ondřejově dne:Vypracovala:vedoucí uč.MŠ Smolíková ZdenaSchválil:Mgr.Karel Blažek,ředitel školySouhlas zřizovatele školy:


Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejovnám. 9. května čp. 68251 65 OndřejovIČO: 70989541---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail: reditelna@zsondrejov.cz Tel: 323649227Příloha č.1Termíny prázdnin Základní školyZákladní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejovpro školní rok 2010-2011Podzimní prázdniny: st. 27.10.2010 – pá. 29.10.2010Vánoční prázdniny: čt. 23.12.2010- ne. 2.1.2011Pololetní prázdniny: pá. 4.2.2011Jarní prázdniny: po. 14.2.2011 – ne. 20.2.2011Velikonoční prázdniny: čt. 21.4.2011 – pá. 22.4.2011Hlavní prázdniny: pá. 1.7.2011 – st. 31.8.2011V Ondřejově, dne ………………..……………….vedoucí uč.MŠSmolíková Zdena

More magazines by this user
Similar magazines