Květen - Okno do kraje

oknodokraje.cz

Květen - Okno do kraje

TIP NA VÝLETCHROPYŇSKÝ ZÁMEKARCHEOSKANZEN MODRÁ▪▪otevřeno:(údaje platí pro dubenaž září)ÚT-NE9:00-12:00, 13:00-17:00▪▪kontakt:573 355 074www.muzeum-km.czChropyňský zámek stojí v místechstředověké tvrze vodního typu.Počátkem 17. století se díky Františkukardinálovi z Dietrichštejnastává chropyňský statek majetkemolomouckého biskupství.Tehdy byla po roce 1615 postavenapatrová manýristická stavbas kaplí a věží, s využitím původnítvrze. Nynější podoba zámku pochází z let1701–1703. Zchátralý objekt byl v 70. letechrekonstruován. V přízemí je památník hudebníhoskladatele Emila Axmana; v přilehlých výstavníchprostorách bývají instalovány sezónnívýstavy. V prvním patře zámku jsou nastíněnydějiny Chropyně počínaje pravěkem, dějinymístního zemědělství, rybnikářství, lidové kultury.Ve druhém patře zámku pak je k viděnípamátník chropyňského rodáka Emila Filly.▪▪otevřeno:(údaje platí pro květenaž říjen)PO-NE9:00-17:00▪▪kontakt:724 178 591www.archeoskanzen.czArcheologický skanzen se nacházív lokalitě původního velkomoravskéhoosídlení, v těsném sousedstvíVelehradu. Představuje ideálnípodobu slovanského opevněnéhosídliště z doby Velké Moravy. Jetvořen stavbami, jejichž do zemězahloubené části mají předlohyve skutečných archeologickýchobjektech. Díky své atraktivitě je archeoskanzenvyužíván jako prostor pro konání mnohaakcí. Sté výročí svého založení si zde napříkladv neděli 3. května připomene Velehradská župakulturně-tělovýchovné organizace Orel. Oslavybudou zahájeny mší svatou v 10:00 v nedalekévelehradské bazilice. Ve 13:00 pak bude zahájenslavnostní program v areálu archeoskanzenu.Návštěvníkům se v pestrém programupředstaví jednotlivé jednoty Velehradské župy.ZVONICE NA SOLÁNIZÁMEK VE VIZOVICÍCH▪▪otevřeno:ÚT-PÁ9:00-16:00SO,NE9:00-17:00▪▪kontakt:604 824 274www.zvonice.euZvonice na Soláni vznikla díky členůmSdružení pro rozvoj Soláně,kteří usilují o uchování tradičnívalašské lidové kultury. Sdruženíchce navázat na myšlenky akademickéhomalíře Františka Podešvy,které se týkají centralizacevalašské lidové kultury, malířstvía sochařství a literární a hudebnítvorby. Podešva chtěl postavit kapli na vrcholkuSoláně, kde by se výtvarní umělci scházeli.To se ovšem podařilo až v roce 2006, právědíky Sdružení pro rozvoj Soláně. Zvonice sloužínejen jako informační centrum, ale zároveňjako galerie. Zvonice každoročně hostí několikvýstav či akcí. Například 2. května zde budezahájena výstava akademického malíře PavlaVavryse. Na 23. května je pak připraveno vystoupenísouboru Karlovjanky a hostů.▪▪otevřeno:(údaje pro květen, červen)ÚT-PÁ10:00-12:00,13:00-17:00SO 13:00-17:00NE, svátky10:00-12:00,13:00-17:00▪▪Kontakt:722 611 972http://zamek-viz.hyperlink.czZámek ve Vizovicích nechal v polovině18. století vystavět HeřmanHannibal z Blümengenu. Stavboupověřil význačného brněnskéhoarchitekta Františka AntonínaGrimma, který pojal zámek v tehdymoderním francouzském baroknímstylu. Ve druhé polovině18. století byla nejen dokončenastavba zámku a zámecké zahrady, ale bylopořízeno i vybavení a založena obrazová sbírka.Zámek je jedním z center kulturního děníve Vizovicích. Každoročně se zde koná Vizovickézámecké kulturní léto. Pro letošní rok pořadatelépřipravili celkem sedm koncertů. Prvníz nich (Irvin Venyš – klarinet), se uskuteční 22.května v 19:30 v reprezentačním sále zámku.Další koncerty jsou na programu v červnu,červenci, srpnu a září.INZERCE12 Okno do kraje / květen 2009

More magazines by this user
Similar magazines