Květen - Okno do kraje

oknodokraje.cz

Květen - Okno do kraje

ROZHOVOR▪▪výtvarník, restaurátor▪▪ženatý, 4 děti▪▪narodil se 21. 5. 1959 v Návojné▪▪absolvoval Gymnázium ve ValašskýchKloboukách▪▪malovat začal již na základní školea v Lidové škole umění ve ValašskýchKloboukách pod vedením akademickéhomalíře Lojze Baránka▪▪ve volném čase se při práci se svýmotcem vyučil malířskému řemeslu,v září 1989 si založil malířskou firmua dál soukromě studoval pod vedenímakademického malíře Františka Peňázea Jaroslava Zápeci▪▪v letech 1991 - 1993 si doplnil studiumve Škole uměleckých řemesel v Brně sezaměřením na restaurování a konzervacimuzejních sbírekPetr Káňa: Nejraději mám drobné sakrální památkyVaše práce má široký záběr. Pokud si můžetevybrat, jakým zakázkám dáváte přednost?Přibližně z osmdesáti procent se věnuji restaurovánícírkevních památek nebo navrhovánía tvorbě mobiliáře pro kostely. Rád restaurujia také sám vytvářím ozdoby, sochy, oltáře, varhannískříně. Jako věřící člověk k těmto předmětůmpřistupuji nejen jako k umělecké a historicképamátce, ale vnímám i určitou promodlenosttěchto věcí... To nejsou obyčejné kusy dřeva.Restaurátor Petr Káňa. • foto: Ivo HercikCo pociťujete při restaurování děl jinýchtvůrců?Restaurátor do svěřeného díla v určité fázivstoupí, ale zase se musí zcela vytratit. Protožezůstane původní autor, původní smysl díla.Restaurátor přijde jen jako doktor, něco opravía zmizí. Bude se mluvit o tom, jaké je to díloa kdo ho vytvořil, ne kdo ho restauroval. Vyžadujeto pokoru. Navíc já se věnuji drobnějšímpamátkám na moravském venkově. Vybírám sipráce, o které nemají zájem státní restaurátoři.Na kterou svou práci z posledních dvou desetiletínejraději vzpomínáte?Asi to bude kříž u Kyjova. To nebylo restaurování,ale má autorská práce. Je to téměř třímetrovýdubový kříž, ve kterém je Kristus vytesánjako prázdný prostor uvnitř břevna. Pískovecv soklu kříže pochází ze zrušeného oltáře, kterýstál v nedašovském kostele, dřevo kříže jez dubu, který rostl v Bílých Karpatech. Člověkse před tímto křížem diví, proč na něm Kristusnení. Je to otázka pro člověka: Kde je Bůh?Petr KáňaVe vaší dílně je připraven ještě jiný kříž...To je kříž s kamenným srdcem. Chtěl jsemudělat něco pro lidi, kteří prošli různými formamipronásledování komunistické totalitypadesátých let, a zůstali věrní. Třeba i jakopamátka na obyvatele Nedašova, kteří byliv roce 1949 Státní bezpečností surově zmláceninebo i uvězněni, když bránili zatčenímístního faráře Františka Půčka. Kříž je v podstatěhotov. Oslovil jsem starosty obcí na Závrší,aby si navrhli nějaké vhodné místo, kdeby mohl tento kříž stát. Měl by připomínatbudoucím generacím, že zde také žili hrdinové,kteří mohou být vzorem a na které by senemělo zapomenout.Vaším otcem byl skautský vůdce ze ZávršíŠedý Vlk. Měl skauting něco společnéhos vaší současnou prací?Skauting ve mně vypěstoval především vztahk pravdivosti. Ta je při mé práci velice důležitá.Vojtěch CekotaINZERCE10 Okno do kraje / květen 2009

More magazines by this user
Similar magazines