Galaxy Trucker - Czech Games Edition

hrajeme.cz

Galaxy Trucker - Czech Games Edition

Společnost, s.r.o., je nadplanetární konzorcium zabývající se původně stavboukanalizací a levných bytových jednotek na méně rozvinutých planetách galaxie.Dlouho se potácela na hranici krachu – doprava materiálu na periferie galaxie,kde je zaostalých planet nejvíce, je velmi nákladné a rizikové podnikání.Potom však přišlo vedení Společnosti, s.r.o., s nápadem, který udělalz celého odvětví lukrativní záležitost. Začali ze svých výrobků montovat levnésoučástky kosmických lodí, a založili po celé galaxii síť Skladů.Sklady jsou šance pro dobrodruhy, jako jste vy. Je to jednoduché –sepíšete smlouvu, pronajmete si ve Skladu bezplatně libovolný početprefabrikovaných součástek, sestavíte z nich kosmickou loď, a na vlastní pěstse vydáte na nebezpečnou cestu na periferie. O co cestou přijdete, to nakonec zacvakáte,ale co si cestou vyděláte, je vaše. Navíc za rychlé doručení součástek v dobrém stavudo cílového Skladu nabízí Společnost, s.r.o., příjemné bonusy.Když budete mít smůlu, do konce života se nevyhrabete z dluhů. Když se však na váscestou usměje štěstí, vyděláte balík a vyhoupnete se mezi horních deset miliard.Hra sestává ze tří etap. V každé etapě se nejdřívehráči vrhnou do Skladu, aby si pro sebe urvali conejlepší součástky a postavili i z nich co nejlepší loď.Tu pak připraví na cestu a odstartují. Cestou k cíli sesnaží přestát četná nebezpečí a překonat překážky,chytře využít možností na výdělek, a pokud možnodoletět první a s nepoškozenou ou lodí.V první etapě hráči staví malou loďtřídy I a letí s ní krátkou trasu do celkembezpečných oblastí. Ve druhéetapědostanou šanci postavit střední loď třídyII a ve třetí etapě se mohou ou s obří lodítřídy III vydat do těch nejvzdálenějšícha nejnebezpečnějších koutů galaxie.Dlouhé a nebezpečné cesty nabízejíšanci na největší výdělek, ale takénejvětší riziko. Proto naně Společnost, s.r.o., pouštíjen zkušené zákazníky se zlatouvěrnostní kartou (a, co si budemepovídat, s dostatečným majetkemk případné exekuci).Cílem hry je po třetí etapě mít co největší balíkkosmických kreditů.


CO MÁ BÝT NA SPRÁVNÉ LODI?Základní dílek, který má každý hráč do začátku, je pilotníkabina. Má čtyři univerzální přípojky, takže se z něj moc hezkystaví dál. Další dílky pak obsahují nejrůznější další zajímavésoučástky, které určitě chcete na své lodi mít.Pilotní kabinyNa svou loď můžete přidávat další kabiny,abyste mohli mít větší posádku. Čím většíposádka, tím lépe, takže chcete mít na svélodi co nejvíce kabin.Silnější děla a motorySnaha nacpat na omezenýpovrch rakety co nejvícetěchto užitečných věciček,vedla k vývoji silnějších děla motorů.Chvíli se také experimentovalo se zvětšenímpovrchu raket, ale po neslavném incidentu, kdy seprototypu lodi řady Moebius podařilo současněv jednom okamžiku explodovat i implodovat,se od toho upustilo.MotoryPro motory platí dvě omezení – tryska musísměřovat vždy dozadu (směrem k hráči)a těsně za tryskou nesmí být žádný dílek.Tryska musí tedy být na kraji lodi nebo za nímusí být jedno prázdné pole.Pro stavbu dvojitých děl a motorů platí stejná pravidlaa omezení jako pro jejich jednoduché varianty. Jejich síla jedvojnásobná, zato však žerou neuvěřitelnou spoustu energie,kterou běžné palubní generátory prostě neutáhnou. Protojsou pro použití těchto zařízení potřeba speciální baterie.BaterieEnergie pro dvojité motory a děla se schraňujev olbřímích bateriích třídy E (tzv. slonívelikost).Na trhu jsou běžně díly se dvěma nebo setřemi bateriemi. Každá baterie stačí na jednopoužití jednoho dvojitého děla, motoru neboštítu (viz dále). Baterie mohou být umístěnykdekoliv na lodi, není nutné, aby přímo sousedilyse zařízením, které napájí.Čím víc motorů, tím je vaše loď rychlejší, takže je velmi důležitémít na své lodi co nejvíce motorů.DělaDěla sice mohou mířit i do boku či dozadu,nejúčinnější však jsou, když míří přímodopředu (směrem od hráče). Jinak proně platí podobné omezení jako pro motory– těsně před dělem musí být volno.Bývaly doby, kdy baterie o stejném výkonunebyla větší než doutník.. Ale to bylo ještě dříve,než „Liga bojovníků za práva hmoty“ dosáhlasvého a anihilace byla postavena mimo zákon.(A také před tím, než „Intergalaktické sdruženígentlemanských klubů“ prosadilo zákon zakazujícípoužívat doutníky v hloupých přirovnáních.)Protože chcete co největší sílu motorů a děl, je důležitépoužívat i dvojitá zařízení, a tudíž je naprosto nezbytné mít nasvé lodi co nejvíce baterií.Na cestě číhá spousta nebezpečí a děla znamenají sílu – navícjsou velmi užitečná k sestřelování velkých meteoritů. Protoje velmi důležité, aby se vaše loď ježila děly, pokud možno omířícími dopředu.


Chybou může být:.Jednoduchá přípojka navazující na dvojitouJakákoliv přípojka navazující na dílek bez přípojkyMotory mířící jinam než dozadu.Děla, před kterými není volno, motory, za kterými nenívolno.Dílek mimo vyznačený tvar lodiDílek nebo část lodi nijak nepřipojená ke zbytku přípojkamiMalý kvíz - najdětena této lodi sedmchyb.P Ř Í P R A V A K E S T A R T UKONTROLA PŘED STARTEMProhlédněte si lodi ostatních hráčů, abyste si byli jistí, že všichnisprávně pochopili pravidla. Pokud najdete na jejich lodíchnějakou chybu, upozorněte na ni. Takoví hráč nebo hráči musívrátit žetonek s číslem a chybu napravit. Žetonky se přesunoumezi ostatními hráči tak, aby na hráče opravující loď zbyly tys nejvyššími čísly.BANKTeprve teď vysypte z pytlíků na stůl figurky, kostičkya žetonky, aby vytvořily společný bank. Nechte jej stranou,aby nepřekážel, ale abyste se pro žetonky v případě potřebydokázali natáhnout.LETOVÝ PLÁNZbylé dílky můžete shrnoutstranou a doprostřed stolupoložit letový plán.Uprostřed letového plánuje ceník zboží. Je zde takénakreslena kartička s pravidlypro první etapu.Políčka kolem slouží k zaznamenání, v jakém pořadí vaše lodiletí a jaké rozestupy vzájemně mezi sebou mají. Jedno políčkonazýváme jeden letový den.Každý hráč si vezme dvě figurky rakety ve své barvě. Jednusi nechá před sebou, druhou položí na letový plán. Počátečnírozestupy jsou nakresleny na kartičce s pravidly – hráč, kterýmá žetonek s číslem 1, postaví svou figurku lodi na vyznačenépole, hráč s číslem 2 na pole o dvě vzadu atd. Čísla v tomtookamžiku odložte – pořadí je nadále určeno figurkami a běhemhry se může měnit. Hráče letícího v daném okamžiku v čelebudeme nazývat vedoucí hráč.PŘÍPRAVA LODILETOVÉ KARTYKarty_55x80_I_CZ.indd 9 23.8.2007 3:32:39Karty_55x80_I_CZ.indd 5 23.8.2007 3:32:31Karty_55x80_I_CZ.indd 13 23.8.2007 3:33:26Na každý dílek s kabinou (včetnězákladního dílku) dejte dvě šedéfigurky lidí. Těch barevných –mimozemšťanů – si zatímnevšímejte.Na každý dílek s baterkami dejtedva nebo tři zelené skleněnéžetonky představující energii(podle toho, kolik baterek je nadílku zobrazeno).Letové karty obsahují nejrůznějšídobrodružství, nebezpečí či příležitosti,které můžete cestou potkat.Vyberte z hromádky karet označenýchna rubu číslem “I” osm karet s hvězdičkouv levém dolním rohu. Tyto karty zamíchejtea položte poblíž letového plánu.KOSMICKÉ KREDITYA teď to nejpříjemnější – vezměte destičkykosmických kreditů a roztřiďte je na úhlednéhromádky poblíž banku. Během letu se na němůžete dívat a těšit se, kolikpak asi vyděláte.Jde samozřejmě především o jiné hodnoty: o čest,slávu, dobrodružství, poznání… Ale k čertu, co sibudeme nalhávat, za pořádný balík kosmických kreditůdnes koupíte čest, slávu, dobrodružství i poznánía ještě vám zbude na večeři v luxusním podniku.Počet kosmických kreditů získaných během hry je tajný,kartičky uchováváte skrytě a ukážete je až na konci hry.


CO SE VÁM MŮŽE STÁTP R Ů B Ě H L E T UZkušební let prověří, kdo svou loď postavil nejlépe. Let sestává z vyhodnocení osmiletových karet (v plné hře jsou vybrány náhodně, ale pro první let jsme náhodu trochuošidili, abychom měli jistotu, že se potkáte se všemi typy dobrodružství). Letové kartymohou mít na vaše lodi nejrůznější efekt.Zásahy lodiV rohu letového plánu jsou uvedena možná ohrožení vaší lodi.Každé ohrožení vždy přichází z nějakého směru, v nějakémkonkrétním řádku či sloupci. Podrobně se s nimi setkáte přivysvětlení karet, takže jen stručně:Před malými meteority vás ochránídobře postavená loď (pokud nejdeo otevřenou část, meteor se neškodněodrazí) nebo štít (zaplatíte jednubaterku).Před velkými meteority vás ochráníjedině dělo, kterým ho sestřelíte.Před malými střelami vás ochrání jediněštít (pokud zaplatíte jednu baterku).Před velkými střelami vás neochránínic.Pokud se vaše loď neubrání a dostane zásah, musíte dílek, který bylzasažen, odstranit. Může se stát, že dílek připojoval k vaší lodi dalšídílky, které po jeho odstranění už nejsou připojeny – v tom případěodkládáte i ty. V extrémním případě může zásah rozdělit vaši loďna dvě větší části – v tom případě si sami vyberte, se kterou částílodi poletíte dál. Druhá část je považována za odstraněné dílky.Odstraněné žetonky nevracíte zpět nahromádku, ale skládáte je ve vyznačenémax -5pravé části svého plánu lodi. Za každýdílek budete muset na konci zaplatit jedenkosmický kredit. Pokud byly na odstraněných dílcích nějakéžetonky (posádka, zboží, energie), vracíte je zpět na hromádku.Modrý hráč má ztratit tři letové dny, skončí tedy těsně předčerveným hráčem.Stejně se postupuje vždy, když hráč má ztratit nějaké letovédny. Má-li hráč letové dny získat, pak naopak postupuje o volnápole kupředu. Nikdy se tedy nestane, že by na jednom poli bylydvě figurky.Zisk zbožíKdyž vám některá kartaumožní naložit si na svouloď zboží, vezměte si z hromádky příslušný početkostiček daných barev a umístěte je do svýchkontejnerů (na jednom dílku lodi mohou být jedenaž tři kontejnery). Když máte více zboží nežkontejnerů, musíte nějaké zboží vyhodit dovesmíru (vrátit zpět do banku). Řiďte se přitomceníkem zboží uprostřed letového plánu.Červené kostičky jsou nejdražší, musí však býtumístěny ve speciálním kontejneru na nebezpečnézboží. Pokud takové kontejnery nemáte (nebo jichmáte málo), musíte nebezpečné zboží vyhodit.Dokud máte dost kontejnerů, klidně berte i tonejlevnější zboží (a to i do speciálních kontejnerů).Když totiž nakládáte další zboží, můžete stávajícízboží libovolně přeskládat i vyhazovat dovesmíru.Odhazovat cokoliv do vesmíru se samozřejmě podlemeziplanetárních úmluv nesmí... My jsme vám toneporadili, kdyby se někdo ptal...Lidí z ustřelených pilotních kabin nemusíte nijakzvlášť litovat. Bezpečnostní zařízení je v případědekomprese zabalí do trvanlivého stázového kokonu,ve kterém vydrží velmi velmi dlouho. Ve skutečnostijsou to spíše šťastlivci – víte, co udělají úroky s jejichpojištěním, než je někdo za pár tisíc let najde?Ztráta a zisk letových dnůNěkteré karty mají vpravo dole číslo – to říká, kolik letovýchdnů ztratíte, když kartu využijete. Hráč, kterýkartu využil, se přesune na letovém plánu zpěto příslušný počet volných polí, obsazená pole senepočítají.Ztráta zboží nebo posádkyPokud vám nějaká událost na kartě seberezboží, musíte odevzdat příslušný počet kostiček,a to přednostně ty dražší. Pokud nemáte dostkostiček, seberou vám místo nich nabitébaterky (odevzdáte zelené žetonky). Nemáte-liani baterky, nevezmou vám nic.V případě ztráty posádky odevzdáte dobanku příslušný počet figurek lidí. Nemátelidost, neodevzdáváte (v plné hře by toznamenalo velký problém).Karty_55x80_I_CZ.indd 14 23.8.2007 3:33:28


LOĎ BEZ POSÁDKYNajít funkční loď bez posádky, to jesamozřejmě terno! Správně byste mělinález ohlásit, ale čert to vem. Máte určitěloď plnou kosmonautů, kteří mají službyu vás po krk a dávno si šetří na vlastní loď.Pokud jim uděláte slušnou cenu, složí sea raketu od vás koupí.Nejprve se rozhoduje vedoucí hráč. Pokudchce, může vrátit do banku zobrazený počet členů posádkya okamžitě inkasovat z banku příslušný počet kosmickýchkreditů. Stojí ho to zobrazený počet letových dní (viz Co se vámmůže stát – Ztráta a zisk letových dnů).Pokud nabídku nevyužije (nemá dost posádky nebo je nechceobětovat), dostane šanci druhý v pořadí atd.Karty_55x80_I_CZ.indd 17 23.8.2007 3:33:51Někdy možná pocítíte nutkání nechat si nalezenouloď pro sebe. Nebuďte lakomci a přenechejte ji svéposádce! Beztak je tu nejspíš nějaký dobrý důvod,proč je opuštěná...OPUŠTĚNÁ STANICEOpuštěné stanice často obsahují cennézboží, které tam prchající osádka musela vespěchu zanechat. Oživit a prohledat takovoustanici však není jednoduché, pokud mátemálo posádky, rovnou na to zapomeňte.Opuštěnou stanici může využít pouzehráč, který má aspoň tolik posádky, kolikje uvedeno na kartě stanice. Nejprve serozhoduje vedoucí hráč. Pokud má dost lidí, může na stanicipřistát. Vezme si zboží zobrazené pod stanicí a umístí ho dokontejnerů (může zboží přeskládávat či vyhodit do vesmíru, vizCo se vám může stát – Zisk zboží). Vrací se zpět o zobrazenýpočet letových dnů (viz Co se vám může stát – Ztráta a ziskletových dnů).Pokud vedoucí hráč přistane, ostatní mají smůlu. Pokud nemádost lidí nebo nechce na stanici přistát, dostane šanci druhýhráč v pořadí atd.Pozor, u Opuštěné stanice (na rozdíl od Lodi bez posádky) hráčžádnou posádku neztrácí (číslo není uvedeno znaménkemminus).Karty_55x80_I_CZ.indd 19 23.8.2007 3:33:58METEORICKÝ ROJMeteorický roj může poničit vaši loď. Nakartě je nakresleno několik velkých či malýchmeteoritů a směry, ze kterých přicházejí.Jednotlivé meteority se vyhodnocujípostupně, všemi hráči současně.Pro každý meteorit vedoucí hráč hodídvěma kostkami. Ty pak určí, ve kterémsloupci (u meteoritů přilétávajících zepředuči zezadu) nebo řádku (u meteoritů přilétávajících zleva čizprava) meteorit letí. Čísla sloupců a řádků jsou uvedena naokraji plánu lodi. Všichni hráči si zkontrolují, na jaký dílek bymeteorit v daném směru narazil. Může se stát, že meteoritloď zcela mine, pak je vše v pořádku.Pokud však míří na nějakou část lodi, postupuje senásledovně:Karty_55x80_I_CZ.indd 9 23.8.2007 3:32:39Malý meteorit se od dobře postavené lodi odrazí.Problém nastává pouze v případě, když narazí naotevřenou část lodi (nenapojené přípojky trčícíven směrem, ze kterého meteorit přilétá). Pakzbývá poslední šance – krýt dílek štítem, pokudmá hráč štít v daném směru a pokud zaplatíjednu baterku. Pokud nemá nebo nechce zaplatitza štít, otevřený dílek je zasažen a odpadne (viz Cose vám může stát – Zásahy lodi).Velký meteorit je nebezpečnější. Neodrazí se aniod dobře postavené lodi a nepomohou proti němuštíty. Jediná možnost je včas jej sestřelit. Velkémeteority obvykle přilétají zepředu – a dají sesestřelit jen tehdy, má-li hráč dělo přesně vestejném sloupci, ve kterém meteorit přilétá. Jdelio dvojité dělo, musí navíc zaplatit jednubaterku.Pokud hráč velký meteorit nesestřelí, zasáhnedílek, na který míří, a ten odpadne (viz Co se vámmůže stát – Zásahy lodi).NEPŘÁTELÉ (PAŠERÁCI,OTROKÁŘI, PIRÁTI)Nepřátelé jsou ohrožením pro celou vašimalou karavanu. Zaútočí na hráče, kterýletí první, a pak postupně na další hráče,dokud nenarazí na někoho, kdo je dokážeporazit, nebo dokud nezaútočí na všechnyhráče.Karta Nepřátel je rozdělena na dvě části.Vlevo nahoře je uvedeno, co se stanelodím, které jsou poraženy (v tomto případě ztráta zboží).Dole je uvedena odměna, kterou dostane hráč, který je porazí(v tomto případě zisk zboží – viz příslušné kapitoly v Průběhuletu).Síla nepřátel je uvedena fialovým číslem, vedle symboluzbraně.Nejprve oznámí svou sílu zbraní vedoucí hráč (může serozhodnout, zda zaplatí či nezaplatí baterie za dvojitá děla).Pokud má více než nepřátelé, porazí je a získá odměnu, alestojí ho to nějaký počet letových dnů uvedených v pravémdolním rohu karty (viz Co se vám může stát – Ztráta a ziskletových dnů). Vyhodnocování karty tím končí, hráčů letícíchza vítězem se karta netýká.Karty_55x80_I_CZ.indd 2 23.8.2007 3:32:14


Pokud prohraje (má nižší sílu), stane se mu to, co je uvedenov horní části karty.Pokud dojde k remíze (má přesně stejnou sílu), nic se munestane, ale ani nezíská odměnu. V obou případech nepřáteléútočí na dalšího hráče v pořadí podle stejných pravidel.Červený hráč letí vpředu. Můžemít sílu až 5 (2 za běžná děla,2 za dvojité dělo mířící vpředa 1 za dvojité dělo do boku),potřeboval by však na to dvěbaterky. Protože má jen jednubaterku, může zapojit jen jednodvojité dělo a má tedy sílu 4.Pašeráky neporazí, ale ani neníporažen.BOJOVÁ ZÓNAKarty_55x80_I_CZ.indd 16 23.8.2007 3:33:33Pak dostane šanci další vpořadí – zelený hráč. Ten zaplatídvě baterky a získá tak sílu 4a půl. Pašeráky porazí, naložísi dvě kostičky (modrou vyhodí,protože ji nemá kam dát) a vrátíse o 1 den.To je štěstí pro modrého hráče,který letí poslední. Nemůžedosáhnout lepší síly než 3,takže kdyby nikdo před nímpašeráky neporazil, přišel byo svůj náklad.Bojová zóna prověří kvality vaší lodi ve všechohledech. Na kartě Bojové zóny jsou vždy třiřádky, které se postupně vyhodnocují.Každý řádek uvádí určité kritérium a co sestane hráči s nejhorším výsledkem(v případě rovnosti tomu, kdo letí vícevpředu).Dnes se bojuje už jen v barbarských oblastech naperiferii. Po podepsání dohody z Nové Nové NovéŽenevy, která zakazuje ve válce ubližovat myslícímbytostem a strojům, se stejně z válčení tak nějakvytratila šťáva. A konec konců, vždy bylo účinnějšízaplavit soupeřův trh levným zbožím, než jeho oblohubitevními křižníky.V našem případě tedy nejprve hráč, který má nejméněposádky, ztrácí tři letové dny (viz Co se vám může stát – Ztrátaa zisk letových dní).Žlutý hráč má sílu motorů 3a protože nemá žádné dvojitémotory, nemusí se nijakrozhodovat.Zelený hráč má sílu motorů 1,ale může zaplatit jednu nebodvě baterky, aby ji měl 3nebo 5.Žlutý hráč letí vepředu, zelený za ním. Protože v případěrovnosti je pomalejší hráč vepředu, stačí zelenému zaplatitjednu baterku.Poté hráč, který má nejmenší sílu motorů (viz Vaše loď – Sílamotorů), ztrácí dva členy posádky. Hráči postupně od prvníhohráče oznamují svou sílu motorů. Přitom se rozhodují, zdazaplatí baterky za dvojité motory.Nakonec je hráč, který má nejmenší sílu zbraní (viz Vaše loď– Síla zbraní), ohrožen malou střelou zezadu a velkou střelouzezadu. Hráči postupně od prvního hráče oznamují svou síluzbraní. Přitom se rozhodují, zda zaplatí baterky za dvojitáděla.Střely fungují podobně jako meteority (viz Meteorický roj),hůř se však proti nim brání. U každé střely je uveden směr, zekterého přichází. Hráč si hodí dvěma kostkami a ty určí, vekterém sloupci nebo řádku střela letí a tudíž kterou část lodiohrožuje.Proti malé střele funguje pouze štít v příslušnémsměru, pokud hráč zaplatí jednu baterku. Jinakstřela zničí dílek, který zasáhl (viz Co se vám můžestát – Zásahy lodi), na rozdíl od malého meteorituse neodrazí ani od dobře postavené lodi.Velká střela se nedá krýt vůbec ničím. Jedinávaše šance je, že padne tak malé či velké číslo,že střela loď vůbec netrefí, v opačném případěprostě zničí dílek, který zasáhne (viz Co se vámmůže stát – Zásahy lodi).ZVLÁŠTNÍ UDÁLOST:HVĚZDNÝ PRACHZa každou otevřenoučást lodi ztrácí hráčjeden den.Karty_55x80_I_CZ.indd 4 23.8.2007 3:32:28Žluté karty jsou zvláštní události. Jejichefekt bývá popsán přímo na kartě.Událost Hvězdný prach říká, že každý ztrácítolik letových dní, kolik má otevřených částílodi. Postupně od posledního hráče, každýspočítá spojky trčící z jeho lodi, a vrátí sena letovém plánu o stejný počet volnýchpolí (viz Co se vám může stát – Ztráta a ziskletových dní).


C Í L C E S T YCesta končí, jakmile jsou vyhodnoceny všechny letové karty.ODMĚNY A ZTRÁTYPři vyhodnocování můžete postupovat podle informacíuprostřed letového plánu, zleva doprava – nejprve bonusypodle etapy, pak prodej zboží, pak ztráty.BonusyBonusové odměny jsou uvedeny na kartičce s pravidly proprvní etapu, která je nakreslena uprostřed letového plánu.Čísla oddělená pomlčkami určujíodměny podle pořadí, ve kterémhráči doletěli. Tedy kdo je povyhodnocení poslední karty první,získá 4 kosmické kredity, druhý třikredity atd.Číslo v závorce udává bonus pro toho, kdodoletěl s nejhezčí lodí. Všichni hráči sispočítají, kolik otevřených částí jejich loď má.Kdo má nejméně otevřených částí, získáuvedený bonus (při rovnosti získají bonusvšichni, kteří mají nejméně).ZbožíHráči vrátí dobanku všechnozboží, které dovezli,a dostanou za někosmické kreditypodle ceníkuuvedeného naletovém plánu.ZtrátyStavební dílky své lodi musíte nyní vrátit tSpolečnosti, s.r.o. Za každý, kterýjste cestou ztratili (ukládali jste je dovyznačeného pole v pravé části hracíhoplánu), musíte nyní zaplatit smluvní pokutu ujeden kosmický kredit.Naštěstí jsou však podle novelyGalaktického zákona o mezihvězdnýchkomunikacích všechny prefabrikovanémax -5kosmické lodě ze zákona povinněpojištěny. Společnost, s.r.o., tak po vás nemůže chtít více nežurčitou částku – ta je uvedena v poli na ztracené dílky (pro loďtřídy I je to tedy 5). I pokud jste ztratili více dílků, než kolikje toto číslo, zaplatíte jen uvedenou částku – zbytek by mělaSpolečnosti, s.r.o., uhradit První mezigalaktická pojišťovna.Ovšem pozor, pokud jste ztratili více než dvojnásobekuvedeného čísla... dobrá, nic se vám nestane, zaplatítetaké jen uvedené číslo, ale úředníka, který s vámi sepisovalsmlouvu, Společnost, s.r.o., okamžitě vyrazí. Je na vás, jak ses tím vyrovnáte.Pravdou totiž je, že podmínky První mezigalaktickéjsou díky dilataci času, relativitě současnosti,a neobvyklému zakřivení paragrafů v okolí černýchděr tak komplikované, že ještě nikdy nikomu nicnevyplatila.KONEC ETAPYGratulujeme, právě jste doletěli svou první etapu. Vraťtevšechny baterky, zboží a posádku do banku a všechny dílykosmické lodi kromě základního dílku do Skladu uprostředstolu. Použité letové karty dejte stranou, pro další letovéetapy připravíte jiné karty.Kosmické kredity, které jste vydělali, si nechejte. Početvašich kreditů je ve hře tajný (cílem je vydělávat, ne závistivěkoukat, kolik mají ostatní).Nyní si můžete si přečíst plná pravidla a zahrát si podle nichdruhou a třetí etapu letu.Můžete také kredity vrátit a zahrát si plnou hru znovu od prvníetapy – to je na vás.


P L N Á P R A V I D L AV následujícím textu předpokládáme, že jste úspěšně absolvovali svůj první let, budoutedy uváděna jen pravidla, která jsou odlišná. Pravidla platí jak pro druhou a třetí etapuvaší první hry, tak pro první etapu dalších her.PŘÍPRAVA HRYPro každou etapu si vezměte plán lodi označený číslem etapy(ve třetí etapě použijte plán III, nikoliv plán IIIa).IIII34 4max -8344556675 56 6iI7 78 89 9788991010111134 4max -11344556675 56 6iiI7 78 89 9Dokument „Předepsaný tvar pro lodi tříd I, II a III“je kompromisem, který ukončil dlouhý spor meziSdružením kosmických inženýrů a Asociacísci-fi autorů.Ihint karty_final.indd 2 26.8.2007 22:11:06LETOVÉ KARTYPředtím, než začnete stavět loď,položte poblíž Skladu letový plán.Ve druhé nebo třetí etapě překryjtepravidla pro první etapu kartous pravidly otočenou správnoustranou nahoru.V plné hře můžete využít bezplatných služeb prognostickéhooddělení Společnosti a podívat se na většinu letových karet užběhem stavby lodi.Ještě před zahájením stavby připravte tři náhodné hromádkyletových karet a položte přes okraj letového plánu na vyznačenámísta. Jak vypadá jedna hromádka pro danou etapu je uvedenovlevo dole na kartě s pravidly příslušné etapy – jsou to vždy dvěkarty stupně odpovídajícího etapě a případně po jedné kartě odvšech nižších stupňů.7889910101111Prohlížení karetKaždý hráč, který ke své lodi přiložil už aspoň jeden dílek,si může vzít do ruky některou z těchto tří hromádeka prohlédnout si ji. Pak ji zase vrátí na její místo a může si vzíta prohlédnout další. Na karty se může kdykoliv během stavbylodi dívat kolikrát chce.Prohlížení karet jej samozřejmě stojí nějaký čas, který by jinakmohl věnovat stavbě lodi – získá však za to představu, jakádobrodružství v tomto letu může očekávat a tudíž se můželépe připravit (např. vzít si více nákladových prostor, pokud jepo cestě hodně planet apod.)Příprava karet pro letPo skončení stavění přidejte ke kartám ještě čtvrtouhromádku. Postavte ji stejně jako předchozí tři hromádky(stejný počet karet stejných stupňů) – jsou to však karty, kterési nikdo z hráčů zatím neměl šanci prohlédnout. Všechny kartyzamíchejte (v pozdějších etapách tak, aby nahoře byla kartas číslem odpovídajícím číslu etapy) a vytvořte tak hromádkuletových karet pro danou etapu.Teoreticky by dokázalo prognostické odděleníodhadnout vše, co vás čeká, ale Antiperfekcionistickýúřad mu to zvláštní vyhláškou „O zachování napětí přikosmických cestách“ zakazuje.Povšimněte si, že v první etapě vytvoříte tři hromádky a nakaždé budou dvě karty stupně I. Pak přidáte ještě další dvěkarty stupně I – a máte osm karet stupně I stejně jako vezkušebním letu.HODINYZahájení stavěníIIStavění zahajuje hráč (v první etapě tennejodvážnější, v dalších ten, kdo doletělv minulé etapě první) tím, že vezmepřesýpací hodiny, otočí je a postaví naletový plán na kruhové pole s číslemodpovídajícím číslu etapy.karty_55x80_zadky.indd 1 22.8.2007 karty_55x80_zadky.indd 5:18:041 22.8.2007 5:18:04karty_55x80_zadky.indd 2 22.8.2007 karty_55x80_zadky.indd 5:18:052 22.8.2007 5:18:05karty_55x80_zadky.indd 2 22.8.2007 karty_55x80_zadky.indd 5:18:052 22.8.2007 5:18:05Otáčení hodinHodiny tak odměřují dobu, po kterou hráči mají jistotu, že budoumoci stavět. Když se hodiny dosypou, může je kterýkoliv hráčotočit a posunout na další pole (s nižším číslem). Obvykle takučiní hráč, který už má loď z velké části postavenou a nechcenechat soupeřům zbytečně mnoho času.karty_55x80_zadky.indd 2 22.8.2007 5:18:05karty_55x80_zadky.indd 2 22.8.2007 5:18:05karty_55x80_zadky.indd 1 22.8.2007 5:18:04


Poslední otočenístartJakmile se dosypou hodiny na poli s číslemI, mohou být otočeny a přesunuty na poleStart. Může to však udělat jen hráč, kterýjiž dostavěl svou loď a vzal si destičkus číslem.Toto otočení odměřuje čas, který zbýváostatním hráčům ke stavění. Jakmile sehodiny na poli Start dosypou, nikdo už nemůže přiložit ke svélodi další dílek. Hráči okamžitě přestanou stavět a vezmou sidestičku s číslem (stále platí, že kdo si destičku vezme dřív,ten ji má).V první etapě plné hry tedy vypadá situace takto: hodiny se přizahájení stavění položí na číslo I. Jakmile některý hráč dokončísvou loď, vezme si destičku s číslem 1. V té době jsou užhodiny nejspíš dávno přesypány – hráč je otočí a položí na poleStart, aby odměřovaly ostatním čas k dostavění lodi. Kdybyhodiny ještě přesypány nebyly, musí počkat, až se dosypou.Ve druhé etapě se na začátku sypou hodiny na poli II. Kdokolivje může po dosypání otočit a posunout na pole I. Pokud taknikdo neučiní, pak hráč, který dokončí loď a vezme si žetoneks číslem, nemůže posunout hodiny rovnou na Start – musíje nejprve posunout na pole I a teprve až se dosypou jeposunout na Start. Tím dává ostatním dvakrát tolik času – jeovšem jeho chyba, že na to nemyslel dřív a neposunul hodinyuž v době stavění.ODLOŽENÉ DÍLKYBěhem stavění si může hráč až dva dílkyodložit na plán lodi vpravo nahoru, namax -5místo určené pro odpadlé dílky lodi. Tytodva dílky mu nemůže nikdo vzít, hráč užje však nemůže vrátit do Skladu – jediné, co s nimi můžeudělat, je připojit je ke své lodi. Když tak učiní, může si odložitdalší dílky, nikdy však nesmí mít odloženo více než dva dílkynajednou. Pokud hráč odložené dílky nakonec nepoužije, necháje ležet na vyznačeném místě a po skončení letu je zaplatíspolu s odpadlými dílky.MIMOZEMŠŤANIDílky podpory životních funkcíKonečně se dostáváme k tomu, k čemu sloužípodivné fialové a oranžové dílky – jsou to podporyživotních funkcí pro mimozemské formy života.Díky nim můžete na své lodi mít i velmi užitečnémimozemšťany.Aby měl dílek podpory životních funkcí nějakýefekt, musí být přímo připojen k nějaké pilotníkabině (kromě základního dílku). Taková kabinkaje pak obyvatelná i mimozemšťany příslušnébarvy.Umístění posádky před startemUmisťování posádky se řídí následujícími pravidly:Na základní dílek musíte dát dva lidi.Na pilotní kabinu nepřipojenou k žádnému dílku podporyživotních funkcí musíte dát dva lidi.Na pilotní kabinu, která je přímo připojena k dílku podporyživotních funkcí určité barvy, můžete umístit buď dva lidi,nebo jednoho mimozemšťana dané barvy.Na pilotní kabinu připojenou k dílkům podpory životníchfunkcí obou barev můžete dát buď dva lidi, nebo jednohomimozemšťana libovolné barvy.Na vaší lodi smí být nejvýše jeden mimozemšťan od každébarvy.Nikoho nezajímá, že dílky vůbec neopustily startovnílokaci, a že ty krámy ve skutečnosti mají jen zlomekhodnoty, kterou si za jejich nevrácení Společnost,s.r.o., účtuje. Smlouva je smlouva.Možnosti rozmístění posádky.Hráči se rozhodují postupně od prvního hráče, zda, jaké a vekterých kabinách budou mít mimozemšťany.


Funkce mimozemšťanůMimozemšťan funguje jako každý další člen posádky, počítá setedy do vaší posádky při Bojových zónách nebo Opuštěnýchstanicích a můžete jej poslat pryč s Lodí bez posádky nebo jejodevzdat Otrokářům.Nevýhodou mimozemšťanů je to, že v kabině je jen jedennamísto dvou lidí. Zato však poskytují nemalé výhody.Fialoví mimozemšťané jsou bojová rasa. Máte-li na svélodi fialového mimozemšťana, počítá se síla vašichzbraní o dva vyšší. (Pokud je vaše síla 0, zůstává 0i s mimozemšťanem – nemyslete si, že za vás vybojujekosmickou bitvu holýma rukama).Oranžoví mimozemšťané jsou rasa mechaniků. Mátelina své lodi oranžového mimozemšťana, počítá sesíla vašich motorů o dva vyšší. (Pokud je síla vašichmotorů 0, zůstává 0 i s mimozemšťanem – nemysletesi, že vyskočí ven a bude vaši loď tlačit).Zásah do podpory životníchfunkcí mimozemšťanůPokud během letu ztratíte dílek podpory životních funkcí,musíte mimozemšťana, který se ocitl bez podpory, okamžitěodevzdat do banku (opustí loď v nouzové ufonské kapsli,samozřejmě).Chyby objevené během letuPokud byste si nějaké chyby nevšimli a pokud by vás na niupozornil jiný hráč až za letu (po otočení první letové karty),nejen, že musíte chybu výše uvedeným způsobem napravit,ale navíc zaplatíte do banku pokutu 1 kosmický kredit zaporušování přírodních zákonů.POKROČILÍ NEPŘÁTELÉMezi nepřáteli jsou i Piráti a Otrokáři. Jejich porážkou nezískátežádné zboží, ale přímo odměnu vypsanou za jejich dopadení –zdrží vás to o uvedený počet dní a vezmete si z banku okamžitěuvedenou odměnu. Pokud se nechcete zdržovat, můžeteodměnu odmítnout - v tom případě odměna propadá (nezískáji další hráč), ale nezdrží vás to. To samé platí i pro pašeráky azboží, které jim můžete vzít.Otrokáři hráčům, které porazí, seberouurčitý počet členů posádky (hráči sami volí,které lidi nebo mimozemšťany odevzdají).CHYBY V KONSTRUKCI LODIPokud během stavění zjistíte, že máte v konstrukci lodi chybu,nesmíte s tím v tomto okamžiku již nic dělat (pokud to neníposlední, právě položený dílek). Vyřešíte to později, běhemkontroly lodi před startem.Kontrola před startemPravidla pro kontrolu před startem jsou v plné verzi přísnější.Vaše loď musí být postavena podle pravidel. Pokud někdepravidla porušuje, musíte odstranit jeden nebo více dílkůtak, aby je neporušovala. Nepočítá se to jako další stavění(vaše číslo vám zůstává), ale nemůžete na místo odpadlýchdílků dát nic dalšího. Navíc dáváte odstraněné dílky na místovyhrazené pro odpadlé dílky – na konci letu je budete musetzaplatit.Karty_55x80_II_CZ.indd 1 23.8.2007 3:16:57Karty_55x80_III_CZ.indd 3 23.8.2007 3:02:19Piráti po hráčích, které porazí, několikrátvystřelí (na kartě jsou uvedeny směryjednotlivých malých a velkých střel).Počkejte, až se zjistí, které hráče porazili,a přesné pozice střel pak dvěma kostkamihodí pro všechny společně první zasaženýhráč. Malé střely se dají krýt jen štítemv příslušném směru, pokud zaplatítebaterku, velké střely se nedají krýt vůbec(viz Bojová zóna).METEORICKÉ ROJEV pozdějších etapách přilétají velkémeteority i zleva či zprava. Zatímco velkémeteority přilétající zepředu se dají sestřelitjen dělem umístěným přesně ve sloupci,ze kterého meteorit přilétá, velké meteorityz boku se dají sestřelit dělem mířícímpříslušným směrem ve stejném nebosousedním řádku (loď může trochu zrychlitnebo zpomalit, aby meteor trefila). Malýchmeteoritů se to však netýká, ty děly sestřelit nelze.Karty_55x80_III_CZ.indd 12 23.8.2007 3:04:22Pořádné lodi mají samozřejmě automatická otočnáděla, samonaváděcí střely či dezintegrační pole,ale co byste chtěli od vašich děl, která jsou veskutečnosti vrtnými zařízeními na pokládáníkanalizace?Hráč má na své lodi chybu. Aby ji napravil, musí odstranitbuď pilotní kabinu, nebo baterky. Hráč se rozhodne odstranitbaterky, protože do kabiny plánoval umístit mimozemšťana –s baterkami mu však upadne i jeden z motorů. Oba dílky odložína vyznačené místo plánu lodi.


ZVLÁŠTNÍ UDÁLOSTIKaždá obsazená kabina,která je pímo spojenás jinou kabinou, pijdeo jednoho lena posádky.Karty_55x80_III_CZ.indd 5 23.8.2007 3:02:39Karty_55x80_III_CZ.indd 4 23.8.2007 3:02:35Ve druhé a ve třetí etapě může přijít kartaEpidemie, při které odevzdáte jednohočlověka či mimozemšťana z obsazenýchkabinek, které spolu přímo sousedí. Je tedybezpečnější stavět kabinky dál od sebea když už je máte pohromadě, co nejdřívejednu z nich zbavit lidí. (Je také užitečnévědět, jestli mezi nachystaným kartamiepidemie je či není).Ve třetí etapě může přijít karta Sabotáž:lodi s nejmenší posádkou vybuchne náhodněKdo má nejménposádky, pijde zvolený dílek (při rovnosti má stejně jako uo náhodn zvolenouást lodi (sabotér Bojových zón nevýhodu ten, kdo letí vpředu).háže kostkami, pokudse netrefí ani na tetí Volbu provede postižený hráč dvěma hodypokus, vzdá to).dvěma kostkami – první hod určí sloupec,druhý hod určí řádek. Pokud na souřadnicích,které padnou, žádný dílek není, zkuste toznovu a pak případně ještě jednou. Pokud seani napotřetí netrefí, sabotéři to vzdají a nestane se nic.Pokud se trefí, dílek hráč odkládá, jako by byl zasažen(a případně i další dílky, které odpadnou – zásah doprostředlodi může vážně narušit její integritu).ODSTOUPENÍ Z LETUV pokročilé hře se vám může stát, že budete nuceni odstoupit zletu, nebo že se k tomu dokonce sami rozhodnete. Naštěstí sevždy najde nějaká bezpečná cesta, jak loď dostat do nejbližšíhoSkladu.V případě odstoupení:Stáhnete svou figurku z letového plánu a do konce etapyse už jen díváte, žádné karty se vás netýkají.Nedostanete žádný bonus za pořadí ani za nejhezčí loď(vaše loď se porovnávání lodí neúčastní).Zboží, které jste naložili, prodáte jen za polovinu celkovésumy (zaokrouhleno nahoru).Stejně musíte zaplatit ztracené dílky, jako kdybystedoletěli.Pokud by odstoupili všichni kromě jednoho hráče, tento hráčmůže pokračovat ve hře sám a navíc může ignorovat kartyBojová zóna a Sabotáž (které postihují hráče s nejmenšímpočtem motorů, děl či posádky).Ztráta lidské posádkyK odstoupení můžete být donuceni, když po vyhodnoceníletové karty nemá vaše loď na palubě žádného člověka(mimozemšťané sami loď vést nemohou). Může k tomu dojítzásahem poslední obsazené kabiny, ztrátou lidí díky Bojovézóně nebo Otrokářům nebo i dobrovolně odevzdáním posádkyna Loď bez posádky. Pokud se tak stane při Bojové zóně,nejprve se vyhodnotí zbytek karty a teprve pak odstoupíte.Žádné motory přiVolném vesmíruKdyž nemáte žádné motory, nevadí, nějak to setrvačnostídoklepete – pokud nepřijde karta Volný vesmír. Pokud sepři kartě volný vesmír neposunete aspoň o jedno políčko (aťuž proto, že nemáte žádné motory nebo proto, že máte jendvojité a nemáte baterku), odstupujete z letu. Nezapomeňte,že ani mimozemšťan-mechanik vám nepomůže, pokud nemátemotory.Ztráta kontaktus čelem skupinyKaždý, kdo po vyhodnocení nějaké karty ztrácí na Letovémplánu celé kolo na prvního hráče, odstupuje z letu.Dobrovolné odstoupeníHráč se může rozhodnout odstoupit z letu dobrovolně. Můžetak učinit před otočením kterékoliv letové karty (ale ne až poté,co je karta otočena – v tom případě už se musí účastnit jejíhovyhodnocení).K tomuto se obvykle rozhodne hráč tehdy, jestliže usoudí, žezbytek karet by mu způsobil větší ztráty, než když odstoupíz letu teď.


U R Č E N Í V Í T Ě Z EHra končí poté, co se po třetí etapě rozdělí odměny a zaplatí ztráty.Po skončení třetí etapy si spočítáte kosmické kredity, které jste cestou vydělali. Vítězise stávají všichni, kteří mají aspoň jeden kosmický kredit.Vaším cílem bylo vydělat nějaké prachy, a to se vám přece sakrapovedlo. Kdo si umí užívat toho, co má, nemusí se sžírat závistí, ženěkdo jiný má ještě víc.I když, samozřejmě – kdo vydělal více peněz, stává se vítězem o něco víc, než ten, kdo vydělal méně peněz.V A R I A N T YKRATŠÍ LETZkušeným hráčům trvá hra obvykle něco kolem hodiny. Pokudchcete, můžete se dohodnout na kratším letu sestávajícímz méně etap – a je na vás, zda vynecháte jednodušší či složitějšíetapy.TVRDŠÍ LET S IIIAPokud jste již zkušení letci a chcete si udělat hru naopak delšía tvrdší, můžete po skončení třetí etapy letět ještě jednou.Hrajte podle pravidel pro třetí etapu, ale použijte loďs označením IIIa. Ta je, jak jistě vidíte, postavená na výšku.Možná marně hledáte políčko s výší pojistného – pravdou je,že na šílené tvary lodí se pojištění nevztahuje, ztracené dílkybudete muset zaplatit všechny (skládejte je na hromádku vedleplánu lodi).Můžete také vynechat etapu III a hrát pouze IIIa, nebo si etapyjakkoliv nakombinovat.PŘEDVÍDATELNÁ VARIANTAPokud jste stratégové, máte dobrou paměť a chcete mít nadletem větší kontrolu (stručně řečeno jste opravdu hardcorehráči), můžete použít následující úpravu:Letové karty se před letem posbírají tak, jak ležely připraveny(nejlevější hromádkou nahoru). Čtvrtá (nová) hromádka sepřidá naspod vzniklého balíčku, a balíček se nemíchá. Hráči,kteří se na karty podívali, tak ví nejen, co přijde, ale i v jakémpořadí to přijde (kromě posledních karet).TÝMOVÁ VARIANTAZahrajete-li si hru několikrát, zjistíte, že vaše zručnostpři stavění lodi se rychle zlepšuje. To však může způsobitproblém, pokud chcete hru naučit nové hráče - pokud budetehrát první hry s nimi, hru jim trochu pokazíte - ukončíte stavbupříliš rychle, takže jejich lodi budou horší, než kdyby hráli samia pak jim ještě cestou vyzobete všechny dobré bonusy,porazíte všechny nepřátele atd.Můžete samozřejmě první hru nehrát a jen na hru nováčkůdohlížet. Pokud jste však alespoň dva zkušení hráči, nabízí setu možnost týmové hry.Vytvořte dva týmy, vždy zkušenější a méně zkušený hráč. Hráčiv týmu sedí u stolu naproti sobě. Hra probíhá zcela stejně, sedvěma výjimkami:1) Kredity, které tým získá, se dávají na společnouhromádku.2) Po dokončení lodi si oba hráči vymění místa.Začátečník si tak vyzkouší, jaké to je letět s dobře postavenoulodí, a vy se zase rozvzpomenete na své začátky, kdy byl zázraks tou hromadou šrotu vůbec doletět. Uvidíte, že váš spoluhráčse bude rychle zlepšovat - snaha, aby vám postavil na oplátku“taky dobrou loď” může být lepší motivace než snažit se marnědržet krok se zkušenými hráči v běžné hře.Pokročilá týmová variantaPokud máte rádi kooperativní zábavu, můžete si zahráttýmovou variantu i s pokročilými hráči. Do hry to vnáší novétaktické prvky (např. možnost přenechat nějakou kartu svémuspoluhráči, který ji využije lépe, a letět raději dopředu).Navíc můžete použít následující pravidlo: při průběžnémotáčení hodin zvolá hráč, který hodiny otáčí, “výměna”.Spoluhráči si v tom okamžiku musí vyměnit místa. Netýká seto posledního otočení hodin (na pole Start). Ve druhé etapěse tak hráči jednou, a ve třetí etapě dvakrát vymění běhemstavění. Musíte se rychle zorientovat ve spoluhráčově lodia pochopit, co vlastně zamýšlel - a výsledná loď je pak dílemobou hráčů. Před letem si opět vyměníte místa, jako v základnítýmové hře.


F A QCo když má hráč po skončení etapy zaplatitvíce, než má?V tom případě zaplatí vše, co má, a začíná případnou dalšíetapu od nuly.Neříkali jsme na začátku, že zůstanete zadlužení ažpo uši? Ale kdeže, zkušený podnikatel se neostýcháněkolikrát převést majetek tam a zpět mezi několikasvými firmami, manželkami a klony – umění šikovnězkrachovat se v posledních desetiletích rozvíjírychleji, než subkvantová fyzika.Co když dostavím loď nejrychleji, ale nechciletět první?Když hráč dostaví loď, může si vzít destičku s libovolnýmčíslem. Pokud by tedy nikdo nechtěl letět první, zbude to natoho, kdo dostaví poslední.Můžu se rozhodnout dobrovolně použítméně motorů či zbraní?Ne. Všechny obyčejné motory a zbraně, stejně jako bonusy odmimozemšťanů, se automaticky počítají, kdykoliv je příležitost(Volný vesmír, Nepřátelé, Bojová zóna, ...). Jedinou volbumáte, zda použít či nepoužít dvojitá děla a motory (a zaplatitza to baterku). Stejně tak použití štítů není povinné.Lze sestřelit velký meteorit dělem, které jeuvnitř lodi?Ano, stačí, aby bylo správně natočené a ve stejnémsloupci (u velkých meteoritů přilétávajících zepředu) nebove stejném či sousedním řádku (u velkých meteoritů z boku).A samozřejmě před ním musí být prázdné pole, jinak by šloo chybu konstrukce.Vadí otevřená část lodi uvnitř lodi?Pro účely Hvězdného prachu či pro vyhodnocení bonususe otevřené části počítají jako každé jiné. Meteorit je všakzasáhnout nemůže – ten narazí na první dílek v daném řádkuči sloupci.Můžu se při odevzdávání zboží, posádky čibaterek rozhodnout, které odevzdat?Ano. Při odevzdávání zboží musíte začít u nejdražšího zboží,ale v rámci stejné barvy si můžete vybrat. Při odevzdáváníposádky si můžete vybrat, zda odevzdat lidi či mimozemšťany,a ze kterých kabin. Stejně tak při placení nebo odevzdáváníbaterek. Doporučuje se odevzdávat prvně věci z částí lodi,u kterých předpokládáte, že o ně nejsnáze přijdete.Můžu kdykoliv přeskládávat zboží, posádkuči baterky?Ne. Jediná výjimka je nakládka nového zboží – v tom okamžikumůžete libovolně zboží přeskládávat a vyhazovat, jinak nikdy.Co když není v banku dost kostiček, aby sedalo naložit požadované zboží?V tom případě má hráč, na kterého kostičky nezbyly, smůlu.Nezapomeňte, že zboží na planetách se nakládá v pořadí odhráče v čele. V případě nedostatku kostiček nejprve vyhodnoťtejednoho hráče (včetně vracení kostiček, které musel vyhodit),než začne nakládat další.Co když při nakládání lodi není v banku dostfigurek kosmonautů či žetonků energie?V tom případě se raději koukněte pod stůl – figurek i žetonkůby mělo být dost pro všechny pilotní kabiny i baterky.Můžu vám říct, že se mi hra moc líbí?Ano. Nejlépe na stránkách http://www.GalaxyTrucker.com.Tam také najdete případné další otázky, odpovědi, nápadyči rozšíření.Hra Vlaadi ChvátilaGrafika hry a krabice: Radim “Finder” PechIlustrace v pravidlech: Tomáš KučerovskýSazba a design: Filip MurmakHlavní tester: Petr MurmakKorektury: Alena “Drakopes” VávrováTesteři: Monča, Rumun, Ese, Yuyka, Peťa, Karel, Me2d,Gekon, Vazoun, Citron, Wild a spousta dalších zBrněnského herního klubu, Jirka, Petr, Martina a spoustadalších z klubu Paluba, karel_danek, Ládínek, Květa,Marcela, Evička, Lenka, Rychlík, Plema, Marťušák,Opičák, Trpaslík, Davee, George, Herby, dilli, Patrika spousta dalších z celých Čech, Moravy a Slovenska.Díky.© Czech Games Editon, říjen 2007. http://www.CzechGames.cz

More magazines by this user
Similar magazines