Galaxy Trucker - Czech Games Edition

hrajeme.cz

Galaxy Trucker - Czech Games Edition

CO SE VÁM MŮŽE STÁTP R Ů B Ě H L E T UZkušební let prověří, kdo svou loď postavil nejlépe. Let sestává z vyhodnocení osmiletových karet (v plné hře jsou vybrány náhodně, ale pro první let jsme náhodu trochuošidili, abychom měli jistotu, že se potkáte se všemi typy dobrodružství). Letové kartymohou mít na vaše lodi nejrůznější efekt.Zásahy lodiV rohu letového plánu jsou uvedena možná ohrožení vaší lodi.Každé ohrožení vždy přichází z nějakého směru, v nějakémkonkrétním řádku či sloupci. Podrobně se s nimi setkáte přivysvětlení karet, takže jen stručně:Před malými meteority vás ochránídobře postavená loď (pokud nejdeo otevřenou část, meteor se neškodněodrazí) nebo štít (zaplatíte jednubaterku).Před velkými meteority vás ochráníjedině dělo, kterým ho sestřelíte.Před malými střelami vás ochrání jediněštít (pokud zaplatíte jednu baterku).Před velkými střelami vás neochránínic.Pokud se vaše loď neubrání a dostane zásah, musíte dílek, který bylzasažen, odstranit. Může se stát, že dílek připojoval k vaší lodi dalšídílky, které po jeho odstranění už nejsou připojeny – v tom případěodkládáte i ty. V extrémním případě může zásah rozdělit vaši loďna dvě větší části – v tom případě si sami vyberte, se kterou částílodi poletíte dál. Druhá část je považována za odstraněné dílky.Odstraněné žetonky nevracíte zpět nahromádku, ale skládáte je ve vyznačenémax -5pravé části svého plánu lodi. Za každýdílek budete muset na konci zaplatit jedenkosmický kredit. Pokud byly na odstraněných dílcích nějakéžetonky (posádka, zboží, energie), vracíte je zpět na hromádku.Modrý hráč má ztratit tři letové dny, skončí tedy těsně předčerveným hráčem.Stejně se postupuje vždy, když hráč má ztratit nějaké letovédny. Má-li hráč letové dny získat, pak naopak postupuje o volnápole kupředu. Nikdy se tedy nestane, že by na jednom poli bylydvě figurky.Zisk zbožíKdyž vám některá kartaumožní naložit si na svouloď zboží, vezměte si z hromádky příslušný početkostiček daných barev a umístěte je do svýchkontejnerů (na jednom dílku lodi mohou být jedenaž tři kontejnery). Když máte více zboží nežkontejnerů, musíte nějaké zboží vyhodit dovesmíru (vrátit zpět do banku). Řiďte se přitomceníkem zboží uprostřed letového plánu.Červené kostičky jsou nejdražší, musí však býtumístěny ve speciálním kontejneru na nebezpečnézboží. Pokud takové kontejnery nemáte (nebo jichmáte málo), musíte nebezpečné zboží vyhodit.Dokud máte dost kontejnerů, klidně berte i tonejlevnější zboží (a to i do speciálních kontejnerů).Když totiž nakládáte další zboží, můžete stávajícízboží libovolně přeskládat i vyhazovat dovesmíru.Odhazovat cokoliv do vesmíru se samozřejmě podlemeziplanetárních úmluv nesmí... My jsme vám toneporadili, kdyby se někdo ptal...Lidí z ustřelených pilotních kabin nemusíte nijakzvlášť litovat. Bezpečnostní zařízení je v případědekomprese zabalí do trvanlivého stázového kokonu,ve kterém vydrží velmi velmi dlouho. Ve skutečnostijsou to spíše šťastlivci – víte, co udělají úroky s jejichpojištěním, než je někdo za pár tisíc let najde?Ztráta a zisk letových dnůNěkteré karty mají vpravo dole číslo – to říká, kolik letovýchdnů ztratíte, když kartu využijete. Hráč, kterýkartu využil, se přesune na letovém plánu zpěto příslušný počet volných polí, obsazená pole senepočítají.Ztráta zboží nebo posádkyPokud vám nějaká událost na kartě seberezboží, musíte odevzdat příslušný počet kostiček,a to přednostně ty dražší. Pokud nemáte dostkostiček, seberou vám místo nich nabitébaterky (odevzdáte zelené žetonky). Nemáte-liani baterky, nevezmou vám nic.V případě ztráty posádky odevzdáte dobanku příslušný počet figurek lidí. Nemátelidost, neodevzdáváte (v plné hře by toznamenalo velký problém).Karty_55x80_I_CZ.indd 14 23.8.2007 3:33:28

More magazines by this user
Similar magazines