Galaxy Trucker - Czech Games Edition

hrajeme.cz

Galaxy Trucker - Czech Games Edition

LOĎ BEZ POSÁDKYNajít funkční loď bez posádky, to jesamozřejmě terno! Správně byste mělinález ohlásit, ale čert to vem. Máte určitěloď plnou kosmonautů, kteří mají službyu vás po krk a dávno si šetří na vlastní loď.Pokud jim uděláte slušnou cenu, složí sea raketu od vás koupí.Nejprve se rozhoduje vedoucí hráč. Pokudchce, může vrátit do banku zobrazený počet členů posádkya okamžitě inkasovat z banku příslušný počet kosmickýchkreditů. Stojí ho to zobrazený počet letových dní (viz Co se vámmůže stát – Ztráta a zisk letových dnů).Pokud nabídku nevyužije (nemá dost posádky nebo je nechceobětovat), dostane šanci druhý v pořadí atd.Karty_55x80_I_CZ.indd 17 23.8.2007 3:33:51Někdy možná pocítíte nutkání nechat si nalezenouloď pro sebe. Nebuďte lakomci a přenechejte ji svéposádce! Beztak je tu nejspíš nějaký dobrý důvod,proč je opuštěná...OPUŠTĚNÁ STANICEOpuštěné stanice často obsahují cennézboží, které tam prchající osádka musela vespěchu zanechat. Oživit a prohledat takovoustanici však není jednoduché, pokud mátemálo posádky, rovnou na to zapomeňte.Opuštěnou stanici může využít pouzehráč, který má aspoň tolik posádky, kolikje uvedeno na kartě stanice. Nejprve serozhoduje vedoucí hráč. Pokud má dost lidí, může na stanicipřistát. Vezme si zboží zobrazené pod stanicí a umístí ho dokontejnerů (může zboží přeskládávat či vyhodit do vesmíru, vizCo se vám může stát – Zisk zboží). Vrací se zpět o zobrazenýpočet letových dnů (viz Co se vám může stát – Ztráta a ziskletových dnů).Pokud vedoucí hráč přistane, ostatní mají smůlu. Pokud nemádost lidí nebo nechce na stanici přistát, dostane šanci druhýhráč v pořadí atd.Pozor, u Opuštěné stanice (na rozdíl od Lodi bez posádky) hráčžádnou posádku neztrácí (číslo není uvedeno znaménkemminus).Karty_55x80_I_CZ.indd 19 23.8.2007 3:33:58METEORICKÝ ROJMeteorický roj může poničit vaši loď. Nakartě je nakresleno několik velkých či malýchmeteoritů a směry, ze kterých přicházejí.Jednotlivé meteority se vyhodnocujípostupně, všemi hráči současně.Pro každý meteorit vedoucí hráč hodídvěma kostkami. Ty pak určí, ve kterémsloupci (u meteoritů přilétávajících zepředuči zezadu) nebo řádku (u meteoritů přilétávajících zleva čizprava) meteorit letí. Čísla sloupců a řádků jsou uvedena naokraji plánu lodi. Všichni hráči si zkontrolují, na jaký dílek bymeteorit v daném směru narazil. Může se stát, že meteoritloď zcela mine, pak je vše v pořádku.Pokud však míří na nějakou část lodi, postupuje senásledovně:Karty_55x80_I_CZ.indd 9 23.8.2007 3:32:39Malý meteorit se od dobře postavené lodi odrazí.Problém nastává pouze v případě, když narazí naotevřenou část lodi (nenapojené přípojky trčícíven směrem, ze kterého meteorit přilétá). Pakzbývá poslední šance – krýt dílek štítem, pokudmá hráč štít v daném směru a pokud zaplatíjednu baterku. Pokud nemá nebo nechce zaplatitza štít, otevřený dílek je zasažen a odpadne (viz Cose vám může stát – Zásahy lodi).Velký meteorit je nebezpečnější. Neodrazí se aniod dobře postavené lodi a nepomohou proti němuštíty. Jediná možnost je včas jej sestřelit. Velkémeteority obvykle přilétají zepředu – a dají sesestřelit jen tehdy, má-li hráč dělo přesně vestejném sloupci, ve kterém meteorit přilétá. Jdelio dvojité dělo, musí navíc zaplatit jednubaterku.Pokud hráč velký meteorit nesestřelí, zasáhnedílek, na který míří, a ten odpadne (viz Co se vámmůže stát – Zásahy lodi).NEPŘÁTELÉ (PAŠERÁCI,OTROKÁŘI, PIRÁTI)Nepřátelé jsou ohrožením pro celou vašimalou karavanu. Zaútočí na hráče, kterýletí první, a pak postupně na další hráče,dokud nenarazí na někoho, kdo je dokážeporazit, nebo dokud nezaútočí na všechnyhráče.Karta Nepřátel je rozdělena na dvě části.Vlevo nahoře je uvedeno, co se stanelodím, které jsou poraženy (v tomto případě ztráta zboží).Dole je uvedena odměna, kterou dostane hráč, který je porazí(v tomto případě zisk zboží – viz příslušné kapitoly v Průběhuletu).Síla nepřátel je uvedena fialovým číslem, vedle symboluzbraně.Nejprve oznámí svou sílu zbraní vedoucí hráč (může serozhodnout, zda zaplatí či nezaplatí baterie za dvojitá děla).Pokud má více než nepřátelé, porazí je a získá odměnu, alestojí ho to nějaký počet letových dnů uvedených v pravémdolním rohu karty (viz Co se vám může stát – Ztráta a ziskletových dnů). Vyhodnocování karty tím končí, hráčů letícíchza vítězem se karta netýká.Karty_55x80_I_CZ.indd 2 23.8.2007 3:32:14

More magazines by this user
Similar magazines