conteg data sheet chlazení přívodem ze sálu, návrat do podhledu

conteg.com

conteg data sheet chlazení přívodem ze sálu, návrat do podhledu

CONTEG SOLUTIONSfor the next decade!:: chlaze přívodem ze sálu, návrat do podhleduJednou z potenciálních nevýhod v uspořádání s uzavřenou studenou uličkou a při chlaze přívodem z podlahy, návratdo sálu je, že horký vzduch z výdechu zařízení se uvolňuje do prostoru sálu. Všeobecně by toto nemělo představovat problém,zohledníme‐li to v půdorysu datového centra. Avšak v konkrétních aplikacích s vysokou výkonovou hustotou může býtžádoucí, aby byl horký výdech regulován a veden nejefektivnější cestou k opětovnému ochlaze.CONTEG pro tento účel vyvinul systém chlazepřívodem ze sálu, návrat do podhledu(HPRK – Hot Plenum Return Kit), který řeší tentopožadavek použitím vertikálního komínu v hornízadní části rozvaděče. Tento je napojen přímodo prostoru podhledu, přičemž podhled sloužíjako vzduchotechnická trasa pro odvod ohřátéhovzduchu. Zadní deflektor, umístěný v zadníspodní části rozvaděče pomáhá formovat proudvzduchu do podoby horkého „sloupu”, přičemžvelký průřez komínu zajišťuje, že i velké objemyvzduchu jím mohou projít při relativně nízkýchZadní deflektor je navržen tak,aby podpořil přirozený tah komínu;umístěn je v zadní části rozvaděčetak, aby směroval horký vzduchpřímo do komínarychlostech. Horký prostor v podhledu (plenum)vznikne instalací visutého podhledu v datovémsále či serverovně a na rozdíl od principu vrstveníohřátého vzduchu v sále (jež je typické přitradičním uspořádání horká/studená ulička), jehorký vzduch z výdechu zařízení odváděn do oddělenéhovzduchotechnického prostoru. Sálovévzduchotechnické a chladicí jednotky jsourovněž napojeny na prostor v podhledu a tak jevytvořen cirkulační okruh vzduchu. Tato architekturaumožňuje uchladit velmi vysoké výkonovéKomín jenavržen tak,aby propojilhorký výfukz rozvaděčese vstupemdo podhledu;jeho výška jenastavitelnáod 750do 1360mmhustoty s vynikající účinností chladicího systému.Studie společnosti Intel, prvního průkopníka tétokoncepce, ukazuje, že toto uspořádání zvládneodvést až 30kW tepla z jednoho rozvaděče.Chladný vzduch je dopravovándo chladné uličky pomocí zvýšenépodlahy, kde je vzduchový přetlak;horký vzduch je směrován pomocízadního deflektoru do komínaa podhledu,kudy je odváděnk opětovanémuochlaze2www.conteg.cz...to complete your network

More magazines by this user
Similar magazines