zde - 7. RP

tc.cz
  • No tags were found...

zde - 7. RP

Realizační tým projektu RKO jižní Morava – ERA ve spolupráci s Technologickým centremAV ČR Vás srdečně zve na praktický seminářKonsorciální smlouvyv projektech 7. RP17. 6. 2013, 9:00 – 12:30Komenského nám. 2 (bývalá budova Lékařské fakulty MU), Brno, zasedacímístnost č. 201Účastníci semináře se seznámí s problematikou konsorciálních smluv, konkrétně s úpravouduševního vlastnictví, finančních otázek, odpovědnosti smluvních stran a managementuv rámci těchto smluv včetně vztahu konsorciální smlouvy a grantové dohody. Dále budeúčastníkům představena nejpoužívanější modelová konsorciální smlouva a součástíprezentace budou i praktické ukázky některých ustanovení aj.Přednášející:Kamila Hebelková působí v Technologickém centru od července 2011 v oddělení informacepro výzkum, kde se věnuje problematice smluv a duševního vlastnictví týkající se 7.rámcového programu. Před nástupem do Technologického centra pracovala v advokátníkanceláři zaměřené také na oblast duševního vlastnictví, konkrétně na ochranné známky.Registrace:Na seminář se můžete registrovat do čtvrtka 13. června 2013 prostřednictvím emailovéadresy rko.brno@rko-era.cz. Kapacita semináře je omezena.Bezplatný seminář je určen pro výzkumníky, administrativní pracovníky, pracovníkygrantových oddělení z institucí přímo se účastnících VaV projektů 7. RP.Seminář je realizován v rámci projektu LE11010 financovaného z prostředků programu EUPRO II (MŠMT).


PROGRAM:9:00 – 9:30 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ9:30 – 9:50 KONSORCIÁLNÍ SMLOUVA (CA) – ÚVOD, OBECNĚ, OBSAHZákladní charakteristika, vztah s Grantovou dohodou, průvodce CA amodelová konsorciální smlouva, běžný obsah konsorciální smlouvy9:50 – 10:45 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ KONSORCIA, FINANČNÍ ASPEKTY PROJEKTU PODLE CAKonsorcium obecněInterní management projektu - organizace a řízení projektu podle různýchCA, praktické příkladyorgány v konsorciu podle velikosti projektu, hlasování, veto, změnyv konsorciu podle CAFinanční ustanovení, praktické příklady10:45 – 11:00 OBČERSTVENÍ11.00 – 12.00 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ (IP) PODLE CAPovinnost mlčenlivosti, vlastnictví nových znalostí a jejich transfer,ochrana, využití a šíření nových znalostí, stávající znalosti („IP instituty“)Úprava IP institutů v CA DESCA a srovnání s Grantovou dohodou, prakticképříklady12:00 – 12:30 ZÁVĚREČNÁ DISKUZE, UKONČENÍ SEMINÁŘE

More magazines by this user
Similar magazines